Đề Thi Toán Lớp 5 Có Đáp Án

     

Bộ Đề thi Toán 5 học tập kì 2 bao gồm đáp án (40 đề)

Với bộ Đề thi Toán 5 học kì 2 có đáp án (40 đề) được tổng hợp chọn lọc từ đề thi môn Toán 5 của các trường trên cả nước sẽ giúp học viên có kế hoạch ôn luyện tự đó ăn điểm cao trong số bài thi Toán lớp 5.

Bạn đang xem: đề thi toán lớp 5 có đáp án

*

Tải xuống

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào sản xuất .....

Đề khảo sát chất lượng Học kì 2

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 5

Thời gian có tác dụng bài: 40 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi bài bác tập tiếp sau đây có kèm theo một số trong những câu trả lời A,B,C,D ( là đáp số , tác dụng tính ...) . Hãy khoanh vào chữ để trước câu trả lời đúng :

Câu 1 (0,5 điểm): ao ước tính cung cấp kính hình tròn khi biết chu vi ta làm cho như sau :

A. Mang chu vi chia cho 3,14

B. Mang chu vi nhân mang đến 3,14

C. đem chu vi phân chia cho 3,14 rồi phân tách 2

D. Lấy chu vi phân tách cho 3,14 rồi nhân 2

Câu 2 (0,5 điểm): 15740kg = ....tấn . Số thích hợp điền vào chỗ chấm là :

A. 1,574 B. 15,74

C. 157,4 D. 1574

Câu 3 (0,5 điểm): Chữ số 5 trong những thập phân 4,519 có mức giá trị là :

A. 5/10 B. 5/100

C. 5 D. 500

Câu 4 (0,5 điểm): Viết thành tỉ số phần trăm: 0,58 = …%

A. 5,8 % B. 0,58%

C. 58% D. 580%

Câu 5 (0,5 điểm): Số thập phân phân có 20 đơn vị , một phần mười và 8 phần trăm được viết là :

A. 20,18 B. 2010,800

C. 20,108 D. 30,800

Câu 6 (0,5 điểm): Tìm quý hiếm của x sao cho: x - 1,27 = 13,5 : 4,5

A. 1,30 B. 1,73

C. 427 D 4,27

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Đặt tính rồi tính :

a) 54,96 – 38,47 b) 26,49+ 35,51

c) 43,21 x 5,8 d) 17,55 : 3,9

Câu 2 (2 điểm): Một siêu thị có 4,5t gạo , đã bán được 2/5 số gạo đó. Hỏi :

a. Cửa hàng còn lại bao nhiêu tấn gạo chưa cung cấp ?

b. Số gạo đã chào bán chiếm bao nhiêu tỷ lệ số gạo của shop trước khi cung cấp ?

Câu 3 (2 điểm): Một xe trang bị đi từ A với tốc độ 30km/giờ với saugiờ thì tới B. Hỏi một tín đồ đi xe đạp điện với gia tốc bằng 2/5 gia tốc xe thứ thì đề nghị mất mấy giờ đồng hồ đi không còn quãng mặt đường AB?

Câu 4 (1 điểm): tìm kiếm x biết x là số từ bỏ nhiên: 39,99 Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5Câu 6CBACAD

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): từng phép tính đúng cho 0,5 điểm

a) 54,96 – 38,47 = 16,49 b) 26,49 + 35,51 = 62

c) 43,21 x 5,8 = 250,618 d) 17,55 : 3,9 = 4,5

Câu 2 (2 điểm):

a. Số gạo siêu thị đã buôn bán là: ( 0,25 điểm)

4,5 x 2/5 = 1,8 ( tấn) ( 0,25 điểm)

cửa hàng còn lại số tấn gạo chưa chào bán là : ( 0,25 điểm)

4,5 - 1,8 = 2,7( tấn) ( 0,25 điểm)

b. Tỉ số phần trăm của số gạo đã buôn bán và số gạo trước khi bán là: ( 0,25 điểm)

1,8 : 4,5 = 0,4 = 40% ( 0,5 điểm)

Kết luận: Vậy siêu thị còn lại 2,7 tấn gạo chưa cung cấp và số gạo đã chào bán chiếm 40% số gạo của siêu thị trước lúc bán.

Câu 3 (2 điểm):

giờ = 4/3 tiếng ( 0,25 điểm)

Quãng đường AB lâu năm là : ( 0,25 điểm)

30 x 4/3 = 40(km) ( 0,25 điểm)

tốc độ xe đạp là ( 0,25 điểm)

30 x 2/5 = 12 ( km/ giờ đồng hồ ) ( 0,25 điểm)

thời gian để xe đạp điện đi hết quãng đường AB là ( 0,25 điểm)

40 : 12 =

*
(giờ)= 3 giờ đôi mươi phút ( 0,25 điểm)

ĐS : 3 giờ đôi mươi phút ( 0,25 điểm)

Câu 4 (1 điểm):

39,99 thời gian làm bài: 40 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi bài tập tiếp sau đây có kèm theo một trong những câu vấn đáp A,B,C,D ( là đáp số , tác dụng tính ...) . Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng :

Câu 1 (0,5 điểm): cực hiếm của chữ số 4 trong số thập phân 23,546 là:

A. 4C. 4/10

B. 40D. 4/100

Câu 2 (0,5 điểm): 1 phút 30 giây = ….....phút.Số tương thích điền vào chỗ chấm là:

A. 1,3 B. 1,5

C. 130 D. 90

Câu 3 (0,5 điểm): hình tròn H có nửa đường kính dài vội 3 lần chào bán kính hình tròn trụ K. Diện tích hình tròn H so với diện tích hình tròn trụ K gấp số lần là:

A. 3 lần B. 6 lần

C. 9 lần D. 27 lần

Câu 4 (0,5 điểm): Biểu thức 16 – 12 : 4 3 + 5 có mức giá trị là:

A. 12 B. 8

C. đôi mươi D. 10

Câu 5 (1 điểm): Một bồn tắm hình hộp chữ nhật có chiều nhiều năm 3m , chiều rộng 2m , độ cao 1 . Bể đựng 70 % nước . Hỏi trong bể bao gồm bao nhiêu lít nước ?

A. 4,2 lít B. 42 lít

C. 420 lít D. 4200 lít

Phần II. Trường đoản cú luận (7 điểm)

Câu 1: tra cứu X:

a. 473,4 x X = 315,6 x 12

b. 136,5 - X = 5,4 : 1,2

c. X x 34,56 - X x 25,56 + X = 0,1

Câu 2 (2 điểm): dịp 7 giờ 50 phút, bác bỏ Xuân đi dạo từ A với gia tốc 4,5 km/ giờ và đến B vào lúc 9 giờ đồng hồ 10 phút . Chưng Thu đi xe đạp điện từ A đến B với tốc độ 12 km/ giờ . Hỏi chưng Thu mong mỏi đến trước chưng Xuân 15 phút thì bắt buộc khởi hành thời điểm mấy giờ đồng hồ ?

Câu 3 (2 điểm): Một bể có bố vòi nước: nhị vòi tan vào với một vòi tan ra. Hiểu được vòi thứ nhất chảy 6 giờ thì đầy bể, vòi lắp thêm hai tung 4 giờ thì đầy bể, vòi vĩnh thứ ba tháo ra 8giờ thì bể cạn. Bể sẽ cạn, ví như mở cả 3 vòi cùng một lúc thì sau bao lâu đầy bể?

Câu 4 (1 điểm): Tính nhanh:

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Khoanh đúng từng câu cho 0,5 riêng câu 5 cho một điểm

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5DBCAD

Phần II. Từ bỏ luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): từng câu a,b chuẩn cho 0,5 điểm, câu c cho 1 điểm

a. 473,4 x X = 315,6 x 12

473,4 x X = 3787,2

X = 3787,2 : 473,4

X = 8

b. 136,5 - X = 5,4 : 1,2

136,5 - X = 4,5

X = 136,5 - 4,5

X = 132

c. X x 34,56 - X x 25,56 + X = 0,1

X x (34,56 - 25,56 + 1) = 0,1

X x 10 = 0,1

X = 0,1 : 10

X = 0,01

Câu 2 (2 điểm):

thời gian bác Xuân đi dạo từ A đến B là :

9 giờ 10 phút – 7 giờ đồng hồ 50 phút = 1 giờ trăng tròn phút ( 0,25 điểm )

1giờ trăng tròn phút = 4/3 giờ đồng hồ ( 0,25 điểm )

Quãng đường AB nhiều năm là :

4,5 x 4/3 = 6 ( km) ( 0,25 điểm )

thời gian bác Thu đi từ A đến B là :

6 : 12 = 0,5 ( giờ đồng hồ ) ( 0,25 điểm )

0,5 tiếng = 1/2 tiếng ( 0,25 điểm )

bác bỏ Thu yêu cầu đến B thời gian :

9 giờ 10 phút - 15 phút = 8 giờ đồng hồ 55 phút ( 0,25 điểm )

chưng Thu phải khởi hành lúc :

8 giờ 55 phút – 1/2 tiếng = 8 tiếng 25 phút ( 0,25 điểm )

Đáp số : 8 tiếng 25 phút ( 0,25 điểm )

Câu 3 (2):

Trong một giờ đồng hồ vòi đầu tiên chảy vào bể được (thể tích bể). ) ( 0,25 điểm )

Một tiếng vòi trang bị hai chảy vào bể được ( thể tích bể). ( 0,25 điểm )

trong một tiếng vòi thứ ba tháo ra được ( thể tích bể). ( 0,25 điểm )

1 tiếng cả ba vòi thuộc chảy còn lại trong bể ít nước là:

*
( thể tích bể). ( 0,5 điểm )Thời gian từ thời điểm bển cạn cho lúc bể đầy là:

*
(giờ)=giờ (0,5 điểm )

Đáp số:giờ (0,25 điểm )

Câu 4 (1 điểm):

*

*

*

*

*

Phòng giáo dục đào tạo và Đào sản xuất .....

Xem thêm: Truyện Cổ Tích: Sự Tích Chim Đa Đa Đa, Sự Tích Chim Đa Đa

Đề khảo sát chất lượng Giữa học kì 2

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 5

Thời gian làm bài: 40 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm) Mỗi bài xích tập dưới đây có kèm theo một số câu trả lời A,B,C,D ( là đáp số , kết quả tính ...) . Hãy khoanh vào chữ để trước câu vấn đáp đúng :

Câu 1 (0,5 điểm): Chữ số 5 trong các thập phân 37,509 thuộc hàng nào ?

A. Hàng trăm B. Mặt hàng phần mười

C. Hàng xác suất D. Mặt hàng phần nghìn

Câu 2 (0,5 điểm): Số thập phân 203,105 đọc là

A. Hai linh tía phẩy một trăm linh năm

B. Nhì linh tía phẩy một ko năm

C . Nhì trăm linh cha phẩy một trăm linh năm

D . Nhì trăm linh ba phẩy một trăm linh lăm

Câu 3 (0,5 điểm): Khoảng thời hạn từ thời gian 8 giờ đồng hồ 10 phút đến lúc 9 giờ kém 10 phút là :

A. 40 phút B . 20 phút

C. Nửa tiếng D. 10 phút

Câu 4 (1 điểm): Chu vi hình tròn trụ có bán kính là 6 centimet là :

A. 18,84cm B. 376,8 cm

C. 37,68cm2 D.37,68cm

Câu 5 (0,5 điểm): 4m2 25cm2 =.... M2

A. 425 m2 B. 4,25 m2

C. 4,025 m2 D. 4,0025 m2

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Đặt tính rồi tính :

a. 4,236 + 4,38 + 2,5 b. 43,25 - 34,25

c. 21,8 x 4,2 d. 63,36 : 4

Câu 2 (2 điểm): Một bể nước hình dáng hộp chữ nhật có những số đo trong lòng bể là chiều lâu năm 2,5 m chiều rộng lớn 1m độ cao 2m . Hiện nay 85% bể đang cất nước . Hỏi bây giờ bể chứa bao nhiêu lít nước ( biết 1dm3 = 1 lít nước )

Câu 3 (2 điểm): Một thửa ruộng hình thang gồm đáy phệ 25,5 m đáy bé bỏng kém đáy to 1m độ cao bằng trung bình cùng hai đáy . Tính diện tích thửa ruộng hình thang đó ?

Câu 4 (1 điểm): Tính bằng phương pháp thuận nhân thể nhất:

(1,1 + 1,2 + 1,3 + ......+ 1,19) x (123,5 – 24,7x5)

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5BCACD

Phần II. Trường đoản cú luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): HS triển khai đúng từng phép tính được 0,5 điểm.

a. 4,236 + 4,38 + 2,5 = 11,116

b. 43,25 - 34,25 = 9

c. 21,8 x 4,2 = 91,56

d. 63,36 : 4 = 15,84

Câu 2 (2 điểm):Một bể nước ngoại hình hộp chữ nhật có những số đo trong tim bể là chiều nhiều năm 2,5 m chiều rộng lớn 1m chiều cao 2m . Bây chừ 85% bể đang đựng nước . Hỏi hiện nay bể chứa bao nhiêu lít nước ( biết 1dm3 = 1 lít nước )

Thể tích bồn nước là

2,5 x 1 x 2 = 5 (m3) ( 0,5 điểm)

Thể tích nước hiện bao gồm trong bể là

5: 100 x 85 = 4,25 (m3) ( 0,5 điểm)

Ta gồm 1dm3 = 1 lít nước

cơ mà 4,25 (m3) = 4250 dm3 ( 0,25 điểm)

bây chừ bể chứa số lít nước là ( 0,25 điểm)

4250 x1 = 4250 (lít) ( 0,5 điểm)

Đáp số : 4250 lít nước ( 0,25 điểm)

Câu 3 (2 điểm): Một thửa ruộng hình thang gồm đáy béo 25,5 m đáy bé xíu kém đáy béo 1m chiều cao bằng trung bình cùng hai đáy . Tính diện tích s thửa ruộng hình thang kia ?

Đáy nhỏ xíu thửa ruộng hình thang là :

25,5 - 1 = 24,5 (m) ( 0,5 điểm)

chiều cao thửa ruộng hình thang là :

(25,5 + 24,5): 2 = 25 (m) ( 0,5 điểm)

diện tích thửa ruộng hình thang là :

(25,5 + 24,5) x 25 : 2 = 625 (m2) ( 0,75 điểm)

Đáp số: 625 mét vuông ( 0,25 điểm)

Câu 4 (1 điểm): Tính bằng cách thuận tiện tốt nhất :

(1,1+ 1,2+ 1,3+ ......+ 1,19) x ( 123,5 – 24,7x5)

= (1,1+ 1,2+ 1,3+ ......+ 1,19) x( 123,5 – 123,5)

= (1,1+ 1,2+ 1,3+ ......+ 1,19) x 0

= 0

*

Phòng giáo dục đào tạo và Đào chế tạo .....

Xem thêm: Top 30 Bài Hát Hay Dành Tặng Thầy Cô 20, Những Bài Hát Hay Nhất Về Người Thầy

Đề khảo sát chất lượng Giữa học kì 2

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 5

Thời gian có tác dụng bài: 40 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm) Hãy khoanh tròn vào vần âm đặt trước câu vấn đáp đúng :

Câu 1 (0,5 điểm):

*
viết dưới dạng số thập phân là:

A. 0,0032 B. 0,032

C. 0,32 D. 3,2

Câu 2 (1 điểm): Cho tư chữ số 1,2,3,4 . Viết được tất cả các số tất cả bốn chữ số khác biệt từ các chữ số đã cho rằng :

A. 18 số B. 24 số

C. 12 số D. 36 số

Câu 3 (0,5 điểm): mong tính nửa đường kính r của hình tròn trụ khi biết diện tích S ta làm như sau :

A. R= S : 3,14 B. R = S: 3,14 : 2

C. R = S: 3,14 x 2 D. R x r = S: 3,14

Câu 4 (0,5 điểm): 3,25 giờ đồng hồ = ... Giờ...phút . Số phù hợp điền vào vị trí chấm là :

A. 3h 15 phút B. 3 giờ 25 phút

C. 3 giờ 10 phút D. 3h 52 phút

Câu 5 (0,5 điểm): Số hình tam giác có trong hình bên là :

*

A. 5 hình B. 10 hình

C. 15 hình D. Trăng tròn hình

Phần II. Từ luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Đặt tính rồi tính

a) 345,7 + 897 b) 587,6 – 499

c) 78,56 x 27,9 d) 98,156: 4,63

Câu 2 (2 điểm): Tính thể tích của hình lập phương biết tổng diện tích xung quanh và ăn mặc tích toàn phần của hình lập phương đó là 360 cm2.

Câu 3 (2 điểm): Tính thể tích của hình vỏ hộp chữ nhật biết chiều dài ra hơn chiều rộng là 4 dm , chiều cao 0,5m và mặc tích bao quanh của hình sẽ là 120 dm2

Câu 4 (1 điểm): tìm kiếm X biết: X x 34,5 + X x 66,5 - X = 1000

Đáp án và Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Khoanh đúng mỗi câu mang đến 0,5 riêng biệt câu 2 cho một điểm

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5CBDAC

Phần II. Từ luận (3,5 điểm)

Câu 1 (2 điểm): ( từng câu hợp lý cho 0,5 điểm)

a) 345,7 + 897=1242,7 b) 587,6 – 499= 88,6

c) 78,56 x 27,9 = 2191,824 d) 98,156: 4,63 = 21,2

Câu 2 (2 điểm):

bởi vì biết tổng diện tích s xung quanh và mặc tích toàn phần của hình lập phương đó đó là diện tích của 4 + 6 = 10 ( mặt ) ( 0,25 điểm)