TOP 30 ĐỀ THI HỌC KÌ 2 TOÁN LỚP 4 NĂM 2022 CÓ ĐÁP ÁN

     

Top 40 Đề thi Toán lớp 4 học kì 2 có đáp án

Với top 40 Đề thi Toán lớp 4 học tập kì 2 tất cả đáp án được tổng hợp chọn lọc từ đề thi môn Toán 4 của các trường trên cả nước sẽ giúp học sinh có chiến lược ôn luyện tự đó ăn điểm cao trong số bài thi Toán lớp 4.

Bạn đang xem: Top 30 đề thi học kì 2 toán lớp 4 năm 2022 có đáp án

*

Tải xuống

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào chế tác .....

Đề khảo sát quality Học kì 2 (cơ bản)

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian làm bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Phân số

*
bằng phân số nào bên dưới đây?

*
*

Câu 2: Chọn câu trả lời đúng

A. 3 tấn 25 kilogam = 325 kilogam

B. 5 km2 17 mét vuông = 5 000 017 m2

C. 2 phút 10 giây = 260 giây

D. 5 00 milimet = 5 m

Câu 3: Đoạn AB trên phiên bản đồ vẽ theo tỉ lệ 1: 1 000 lâu năm 12 cm. Độ nhiều năm thật của đoạn AB là:

A. 120 cmB. 1 200 cmC. 12 000 cmD. 12 cm

Câu 4: trong những số 6 390 ; 3 929 ; 5 382 ; 7 650 số không phân tách hết đến 9 là

A. 6390B. 3929C. 5382D. 7650

Câu 5: tất cả 5 viên bi greed color và 8 viên bi màu sắc đỏ. Vậy phân số chỉ số bi màu xanh da trời so với tổng cộng viên bi là:

*
*

Câu 6: Một hình thoi tất cả độ nhiều năm đường chéo cánh thứ nhất là 9 dm. Độ lâu năm đường chéo cánh thứ hai bằng độ lâu năm đường chéo thứ nhất. Tính diện tích s hình thoi đó?

A. 18 dm2 B. 36 dm2 C. 27 dm2 D. 54dm2

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm) : kiếm tìm x/y biết:

*

Câu 2 (3 điểm): Một đám ruộng hình chữ nhật gồm chiều lâu năm gấp 3 lần chiều rộng và hơn chiều rộng lớn 40 m.

a) Tính diện tích thửa ruộng đó.

b) fan ta trồng lúa bên trên thửa ruộng đó, cứ 1 m2 thu được 3 kg thóc. Hỏi thửa ruộng đó thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc?

Câu 3 (2 điểm): Trung bình cộng của nhì số là 50. Số khủng gấp 3 lần số bé. Kiếm tìm số bé

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
C B C B C C

Phần II. Từ luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm) :

*
*

Câu 2 (3 điểm): Ta có sơ vật

*

Hiệu số phần đều nhau là:

3 – 1 = 2 (phần)

Chiều rộng lớn thửa ruộng là:

40 : 2 x 1 = trăng tròn (m)

Chiều lâu năm thửa ruộng là:

40 + 20 = 60 (m)

a) diện tích thửa ruộng hình chữ nhật là:

60 x đôi mươi = 1 200 (m2)

b) Số ki-lô-gam thóc thu được:

1 200 x 3 = 3 600 (kg thóc)

Đổi: 3 600 kilogam = 36 tạ

Đáp số: 36 tạ thóc.

Câu 3 (2 điểm): Tổng nhì số là: 50 x 2 = 100

Ta có sơ đồ:

*

Tổng số phần cân nhau là:

1 + 3 = 4

Số bé là:

100 : 4 x 1 = 25

Đáp số: 25

Phòng giáo dục đào tạo và Đào sản xuất .....

Đề khảo sát quality Học kì 2

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian làm cho bài: 45 phút

Bài 1. Khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng:

*

b)Số “Bảy triệu hai trăm ba mươi nghìn tám trăm linh năm” viết là:

A. 7230805B. 7238005C. 723805D. 7230085

c) Số thích hợp điền vào khu vực chấm để 11dm2 6cm2 = …cm2 là:

A. 116B. 1106C. 1160D. 1610

d)Năm 1503 thuộc vắt kỉ :

A. XVB. XVIC. XIVD. XVII

Bài 2. Tính:

*

Bài 3. Điền số phù hợp vào ô trống:

*

Bài 4. bây chừ tuổi người mẹ gấp 4 lần tuổi con.Tìm tuổi của mỗi người, biết hiện giờ tổng số tuổi của hai người mẹ con là 40.

Bài 5. Một hình thoi có đô dài đường chéo cánh ngắn là 18cm. Độ dài đường chéo cánh dài bởi 5/3 độ nhiều năm đường chéo cánh ngắn.Tính diện tích hình thoi đó.

Bài 6.

*

Đáp án và trả lời giải

Bài 1:

a)Cb) A c)Bd) B

Bài 2.

*

Bài 3.

*

Bài 4.

Ta bao gồm sơ thiết bị tuổi con là:

*

Tổng số phần đều bằng nhau là: 4 + 1 = 5 (phần)

Số tuổi của mẹ là: 40 : 5 x 4 = 32 ( tuổi)

Số tuổi của nhỏ là : 40 – 32 = 18 (tuổi)

Đáp số: con 8 tuổi; chị em 32 tuổi

Bài 5.

Xem thêm: Ở Việt Nam, Giữa Tổng Bí Thư Và Chủ Tịch Nước Chức Nào To Hơn ?

Độ lâu năm đường chéo cánh dài là: 18 : 5/3 = 30 (cm)

Diện tích hình thoi là: 30 x 18 : 2 = 270 (cm2)

Đáp số: 270 cm2

Bài 6.

*

*

Phòng giáo dục và Đào sinh sản .....

Đề khảo sát chất lượng Học kì 2 (nâng cao)

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: có 3 viên bi màu xanh lá cây và 7 viên bi màu đỏ vậy phân số chỉ số viên bi màu xanh so với tổng số viên bi là:

*
*

Câu 2: Một hình thoi tất cả độ dài những đường chéo cánh là 60dm cùng 4m. Diện tích hình thoi là:

A. 120 dm2 B. 240 mét vuông C. 12m2 D. 24dm2Câu 3: những phân số

*
được xếp theo vật dụng tự từ bé đến béo là:

*
*

Câu 4: bản đồ sảnh vận động thành phố Đông Hà vẽ theo tỉ lệ 1: 100 000. Hỏi độ lâu năm 1cm trên bạn dạng đồ này ứng cùng với độ lâu năm thật là từng nào ki-lô-mét?

A. 1km B. 100km C. 300km D. 300dm

Câu 5: Điền số tương thích vào địa điểm chấm:

8m2 9dm2 = ………..cm2

A.80900 B. 890000 C.8900 D. 800900

Câu 6: giá trị của biểu thức là:

*
*
*

Phần II. Trường đoản cú luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): search x:

a) 1200 : 24 - ( 17 - x) = 36

b) 9 x ( x + 5 ) = 729

Câu 2 (3 điểm ): tất cả hai rổ cam, nếu cung ứng rổ đầu tiên 4 quả thì sau đó số cam ở hai rổ bởi nhau, nếu như thêm 24 quả cam vào rổ trước tiên thì sau đó số cam sinh sống rổ trước tiên gấp 3 lần số cam sinh sống rổ máy hai. Hỏi ban đầu mỗi rổ tất cả bao nhiêu quả cam?

Câu 3 (2 điểm): Tìm toàn bộ các số có 3 chữ số làm sao cho nếu lấy mỗi số cộng với 543 thì được số gồm 3 chữ số như thể nhau?

Đáp án và Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
A A C A A B

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm) :

a.1200: 24 - ( 17 - x) = 36

50 - ( 17- x) = 36

17 - x = 50 - 36

17 - x = 14

x = 17 - 14

x = 3

b. 9 × ( x + 5) = 729

x + 5 = 729 : 9

x + 5 = 81

x = 81 - 5

x = 76

Câu 2 (3 điểm):

Nếu thêm 4 trái cam vào rổ đầu tiên thì 2 rổ bởi nhau.

Suy ra rổ lắp thêm hai nhiều hơn thế nữa rổ trước tiên 4 quả.

Nếu thêm 24 quả vào rổ trước tiên thì số cam rổ trước tiên gấp 3 lần số cam rổ sản phẩm công nghệ hai.

Ta gồm sơ đồ:

Nhìn vào sơ thiết bị ta thấy:

Số cam sinh hoạt rổ trước tiên là:

20 : 2 - 4 = 6 ( quả)

Số cam rổ trang bị hai là:

6 + 4 = 10 ( quả)

Đáp số: 6 trái ,10 trái

*

Câu 3 (2 điểm) :

Các số tất cả 3 chữ số như thể nhau là:

111; 222; 333; 444; 555; 666; 777; 888; 999.

Các số: 111; 222; 333; 444; 555 bị loại

Vì số: 555 - 543 thời hạn làm bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: trong các phân số sau :

*

a) Phân số nào là phân số tối giản ?

*

b) Phân số nào nhỏ hơn các phân số còn lại?

*

Câu 2: Số vừa chia hết mang lại 2, vừa phân chia hết đến 5 gồm tận cùng là:

A. 0 B. 1 C. 2D.5

Câu 3: trong các số 32743; 41561; 54567, 12346 số phân chia hết đến 3 là:

A. 32743 B. 41561 C. 54567D.12346

Câu 4: Một hình chữ nhật có diện tích s

*
, chiều lâu năm
*
m. Chiều rộng hình chữ nhật là:

*
*

Câu 5: quý hiếm của biểu thức

*
là:

*
*

Phần II. Từ bỏ luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Tính:

*

Câu 2 (3 điểm): Lớp 4A có 45 em, cuối năm học được xếp 3 loại:

*
số em của lớp đạt một số loại Giỏi,
*
số em của lớp đạt nhiều loại Khá, còn sót lại là loại trung bình. Hỏi lớp tất cả bao nhiêu em xếp loại trung bình?

Câu 3 2 điểm): Tính

*

Đáp án và Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
D D A C B A

Phần II. Từ luận (7 điểm)

Câu 1:

*
*

Câu 2 :

Phân số chỉ số em xếp loại giỏi và hơi là

*

Phân số chỉ số em xếp loại trung bình là

*

Số em xếp một số loại trung bình là

*

Đáp số: 12 em

Câu 3:

*
*

*

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo thành .....

Đề khảo sát chất lượng Giữa học kì 2

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian làm cho bài: 45 phút

Bài 1. Đúng ghi Đ, không đúng ghi S vào ô trống :

*

Bài 2. Tính :

*

Bài 3. Khoanh vào chữ số đặt trước câu trả lời đúng :

*

Bài 4. mang đến hình bình hành có chu vi cân nhau (cùng bằng 12 cm) một hình có số đo một cạnh là 3 cm, một hình tất cả số đo một cạnh là 4 cm. Em hãy vẽ và ghi thương hiệu hình thoi vào trong 1 trong nhị hình đó.

Bài 5. một tờ kính hình chữ nhật gồm chu vi là 3 m, chiều rộng 3 dm. Tính diện tích s tấm kính đó ra dm vuông ?

Bài 6. Thửa ruộng bên ông Hùng rộng lớn 1500m2. Buổi sớm ông Hùng cày được 2/5 diện tích thửa ruộng. Giờ chiều ông Hùng cày tiếp và còn sót lại 1/10 diện tích s thửa ruộng. Hỏi giờ chiều ông Hùng cày được bao nhiêu mét vuông thửa ruộng kia ?

Đáp án và lý giải giải

Bài 1:

a) Sb) S c) Đ d) S

Bài 2.

*

Bài 3.

a) B b) C c) Bd) C

Bài 4.

*

Bài 5.

Đổi : 3 m = 30 dm

Nửa chu vi tấm kính đó là : 30 : 2 = 15 (dm)

Chiều dài tấm kính sẽ là : ( 15 + 3 ) : 2 = 9 (dm)

Chiều rộng tấm kính chính là : 9 – 3 = 6 (dm)

Diện tích tấm kính đó là : 9 x 6 = 54 (dm2)

Đáp số : 54 dm2

Bài 6.

Xem thêm: Địa Chỉ Trung Tâm Bảo Hành Quạt Mitsubishi Electric Tại Hồ Chí Minh

Số mét vuông buổi sáng sủa ông Hùng cày được là : 1500 x 2/5 = 600 (m2)

Số mét vuông còn lại chưa cày là : 1500 x 1/10 = 150 9m2)

Số mét vuông buổi chiều ông Hùng cày được là : 1500 – (600 + 150 ) = 750 (m2)

Đáp số : 750 m2

Phòng giáo dục và Đào tạo thành .....

Đề khảo sát chất lượng Giữa học tập kì 2 (nâng cao)

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Hình bình hành có độ lâu năm đáy là 4dm, độ cao là 34dm. Hỏi diện tích hình bình hành là bao nhiêu?

A.126dm2 B. 136dm2 C. 146dm2 D. 156dm2

Câu 2: Số phù hợp để điền vào nơi chấm của 32dm2 49dm2 =….dm2

A.49 dm2B. 71 dm2C. 81dm2 D. 3249dm2

Câu 3: trong số phân số tiếp sau đây phân số bằng

*
là:

*
*

Câu 4: Quy đồng mẫu số những phân số

*
ta được các phân số là:

*
*

Câu 5: Phân số điền vào vị trí chấm của

*
là:

*
*

Câu 6: search m và n làm thế nào để cho

*
, m và n thứu tự là:

A.2,3B. 3,2C. 2,2D. 3,3

Phần II. Trường đoản cú luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): tìm kiếm x và u:

*

Câu 2 (2 điểm): không quy đồng, hãy đối chiếu hai phân số

*

Câu 3 (3 điểm): Lần trước tiên bà An bán được

*
bao đường. Lần sản phẩm hai bán tốt bằng
*
lần thứ nhất. Sau nhì lần buôn bán bao đường còn sót lại 12kg. Hỏi lúc đầu bao đường tất cả bao nhiêu kg ?

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
B D B B D A

Phần II. Từ bỏ luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm):