Đề thi hóa lớp 10 học kì 2 trắc nghiệm

     

Đề thi Hóa lớp 10 học tập kì 2 trắc nghiệm bao gồm đáp án được acsregistrars.vn tổng phù hợp và chia sẻ trong nội dung bài viết sau đây vẫn là tư liệu ôn thi cuối kì 2 môn Hóa hữu ích cho những em học sinh ở dạng bài xích thi trắc nghiệm. Với các thắc mắc trắc nghiệm Hóa 10 cuối kì 2 tất cả đáp án chi tiết sẽ giúp củng rứa thêm kiến thức môn chất hóa học lớp 10 giỏi hơn giúp các em đạt hiệu quả tốt vào kì thi hết học kì 2. Sau đây là nội dung cụ thể đề thi Hóa lớp 10 học tập kì 2 trắc nghiệm tất cả đáp án, câu hỏi trắc nghiệm Hóa 10 học tập kỳ 2 acsregistrars.vn xin share đến bạn đọc.

Bạn đang xem: đề thi hóa lớp 10 học kì 2 trắc nghiệm


1. Đề thi chất hóa học kì 2 lớp 10 năm 2021-2022

Câu 1. cho những chất sau: NaOH (1), Mg (2), Ag (3), Al(OH)3 (4), KMnO4 (5), Na2SO4 (6). Những chất nào tác dung được với axit HCl

A. (1), (2), (4), (5).

B. (3), (4), (5), (6).

C. (1), (2), (3), (4).

D. (1), (2), (3), (5).

Câu 2. hóa học nào sau đây chỉ gồm tính oxi hoá, không tồn tại tính khử?

A. F2.

B. Cl2.

C. Br2.

D. I2.

Câu 3. hỗn hợp khí làm sao sau đây rất có thể tồn tại thuộc nhau?

A. Khí H2S và khí CO2

B. Khí O2 với khí Cl2.

C. Khí O2 cùng khí H2.

D. Khí NH3 cùng khí HCl.

Câu 4. cho các phản ứng:

(1) O3 + hỗn hợp KI

(2) F2 + H2O

(3) MnO2+ HCl đặc

(4) Cl2 + dung dịch H2S

Các làm phản ứng tạo ra đơn chất là:

A. (1), (2), (3).

B. (1), (3), (4).

C. (2), (3), (4).

D. (1), (2), (4).

Câu 5. Đốt cháy hoàn toàn m gam fe trong khí Cl2 dư,thu được 32,5 gam FeCl3. Quý giá của m là

A. 14 g

B. 16,8 g

C. 5,6 g

D. 8,4 g

Câu 6. hầu hết phản ứng như thế nào sau đây chứng tỏ tính thoái hóa của ozon mạnh bạo hơn oxi?


(1) O3 + Ag

(2) O3 + KI + H2O

(3) O3 + Fe

(4) O3 + CH4

A. 1, 2.

B. 2, 3.

C. 2, 4.

D. 3, 4.

Câu 7. SO2 luôn thể hiện tại tính khử trong những phản ứng với

A. H2S, O2, nước Cl2.

B. Hỗn hợp NaOH, Mg, hỗn hợp KMnO4.

C. Dung dịch KOH, CaO, nước Cl2.

D. H2, nước Cl2, dung dịch KMnO4.

Câu 8. cho biết thêm tổng hệ số thăng bằng phương trình bên dưới đây

FeO + H2SO4 → H2O + Fe2(SO4)3 + SO2

A. 10

B. 11

C. 12

D. 14

Câu 9. chọn câu đúng:

A. Hoàn toàn có thể nhận biết ion F-, Cl-, Br-, I- chỉ bởi dung dịch AgNO3.

B. Các ion Cl-, Br-, I- đầy đủ cho kết tủa màu trắng với Ag+.

C. Những ion F-, Cl-, Br-, I- đông đảo tạo kết tủa với Ag+.

D. Trong số ion halogenua, chỉ gồm ion Cl- new tạo kết tủa cùng với Ag+.

Câu 10. Đốt cháy hoàn toàn 18,4 gam tất cả hổn hợp Fe và Mg vào khí Clo dư.Sau bội nghịch ứng thu được 61 gam hóa học rắn.Phần trăm trọng lượng của Mg trong các thành phần hỗn hợp là:

A. 26,09%

B. 39,13 %

C. 52,175

D. 45,65%

Câu 11. Có thể làm thô khí SO2 ẩm bằng hỗn hợp H2SO4 đặc, tuy thế không thể làm thô NH3 ẩm bằng dung dịch H2SO4 đặc vì:

A. NH3 tác dụng với H2SO4.

B. Không có phản ứng xảy ra.

C. CO2 tác dụng với H2SO4.

D. Phản ứng xảy ra quá mãnh liệt.

Câu 12. mang lại bột fe vào hỗn hợp H2SO4 đặc, nóng cho tới khi Fe không hề tan được nữa. Thành phầm thu được trong dung dịch sau phản ứng là:


A. FeSO4.

B. Fe2(SO4)3.

C. FeSO4 với Fe.

D. FeSO4 với Fe2(SO4)3.

Câu 13. cho 2,6 gam một kim loại M bao gồm hóa trị II công dụng vừa đầy đủ với 0,56 lít tất cả hổn hợp X bao gồm O2 và Cl2 sinh hoạt (đktc) sau phản bội ứng chiếm được 3,79 gam hóa học rắn là các oxit và muối. Tìm sắt kẽm kim loại M là

A. Ca

B. Cu

C. Mg

D. Zn

Câu 14. Đối với những phản ứng tất cả chất khí tham gia, khi tăng áp suất, tốc độ phản ứng tăng là do

A. Nồng độ của những chất khí tăng lên.

B. Nồng độ của các chất khí giảm xuống.

C. Chuyển động của các chất khí tăng lên.

D. Nồng độ của những chất khí không cố gắng đổi.

Câu 15. Dẫn 11,2 lít khí clo vào 500ml hỗn hợp chứa tất cả hổn hợp NaBr 1M cùng NaI 1,2M, sau khoản thời gian phản ứng xảy ra hoàn toàn đun nóng nhằm cô cạn dug dịch thu được m gam hóa học rắn khan. Quý hiếm m là:

A. 141,5 gam

B. 68,8 gam

C. 73,5 gam

D. 58,5 gam

Câu 16. Để phân minh 2 khí O2 với O3, người ta thường dùng hóa hóa học nào:

A. Nước.

B. Hỗn hợp KI cùng hồ tinh bột.

C. Hỗn hợp CuSO4.

D. Hỗn hợp H2SO4.

Câu 17. Dung dịch H2S lúc để ngoài trời xuất hiện lớp cặn màu vàng là do:

A. Oxi trong ko khí đã oxi hóa H2S thành giữ huỳnh tự do.

B. H2S bị oxi không khí khử thành lưu giữ huỳnh tự do.

C. H2S đã tác dụng với các hợp chất có trong không khí.

D. Có sự tạo ra các muối sunfua khác nhau.

Câu 18. nhiệt độ phân trọn vẹn 3,16 gam KMnO4,thể tích O2 sinh sống đktc thu được là

A. 336 ml

B. 112 ml

C. 224 ml

D. 448 ml

Câu 19. Oxi hóa hoàn toàn 24,9g các thành phần hỗn hợp bột các kim một số loại Mg, Al, Zn bằng oxi nhận được 15,3g các thành phần hỗn hợp oxit. Mang đến lượng oxit này công dụng hết với hỗn hợp HCl thì khối lượng muối tạo thành là


A. 15,6 gam

B. 20,85 gam

C. 15,45 gam

D. 48,3 gam

Câu 20. Kết luận gì có thể rút ra từ 2 phản ứng sau:

(1) SO2 + Cl2 + 2H2O

*
H2SO4 + 2HCl

(2) SO2 + 2H2S

*
3S + 2H2O

A. SO2 là chất khử mạnh.

B. SO2 vừa có tính khử, vừa có tính oxi hóa.

C. SO2 là chất oxi hóa mạnh.

D. SO2 kém bền.

Câu 21. đến FeS tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng, thu được khí A; nếu dùng hỗn hợp H2SO4 đặc, nóng thì thu được khí B. Dẫn khí B vào dung dịch A thu được rắn C. Các chất A, B, C lần lượt là:

A. H2, H2S, S

B. O2, SO2, SO3.

C. H2, SO2, S.

D. H2S, SO2, S.

Câu 22. Để a gam bột sắt quanh đó không khí,sau một thời hạn sẽ chuyển thành tất cả hổn hợp A có cân nặng 37,6 gam tất cả Fe, FeO,Fe2O3, Fe3O4. Cho các thành phần hỗn hợp A phản ứng không còn với dung dịch H2SO4 đặc, nóng thu được 3,36 lít khí SO2(đktc). Cực hiếm a là:

A. 11,2 gam

B. 8,4 gam

C. 56gam

D. 28 gam

Câu 23. Hoà tan không còn m gam Al bởi H2SO4 đặc nóng dư nhận được 3,36 lít khí SO2 là sản phẩm khử duy nhất,ở đktc. Tính m?

A. 8,1 g

B. 2,7 g

C. 5,4 g

D. 4,05 g

Câu 24. cho phản ứng sau ở trang thái cân bằng:

H2 (k)+ F2 (k)

*
2HF(k) 2 hoặc F2

D. đổi khác nồng độ khí HF

Câu 25. Trường đúng theo nào sau đây không xẩy ra phản ứng hoá học?

A. Sục khí H2S vào hỗn hợp H2SO4.

B. Mang đến Fe vào dung dịch H2SO4 đặc, nguội.

C. Sục SO2 vào dung dịch nước Br2.

D. Sục khí Cl2 vào hỗn hợp FeCl2.

Câu 26. hơi thủy ngân vô cùng độc, vì thế phải thu hồi thủy ngân rơi vãi bởi cách:

A. Nhỏ dại nước brom lên giọt thủy ngân.

B. Nhỏ dại nước ozon lên giọt thủy ngân.

C. Rắc bột sulfur lên giọt thủy ngân.

D. Rắc bột photpho lên giọt thủy ngân.

Câu 27. Chỉ ra phát biểu sai:

A. Oxi là nguyên tố phi kim có tính oxi hóa mạnh.

B. Ozon có tính oxi hóa mạnh hơn oxi.

C. Oxi có số oxi hóa –2 trong mọi hợp chất.

D. Oxi là nguyên tố phổ biến nhất trên trái đất.


Câu 28. Hoà tung 20,8 gam các thành phần hỗn hợp bột gồm FeS, FeS2, S bằng dung dịch HNO3 sệt nóng dư nhận được 53,76 lít NO2 (sản phẩm khử duy nhất, nghỉ ngơi đktc cùng dung dịch X. đến dung dịch X tính năng với hỗn hợp NaOH dư, lọc lấy cục bộ kết tủa nung trong không khí đến trọng lượng không thay đổi thì cân nặng chất rắn thu được là:

A. 16 gam

B. 9 gam

C. 8,2 gam

D. 10,7 gam

Câu 29. Định nghĩa như thế nào sau đây là đúng?

A. Hóa học xúc tác là chất làm biến hóa tốc độ phản bội ứng, nhưng không xẩy ra tiêu hao trong làm phản ứng.

B. Hóa học xúc tác là chất làm tăng vận tốc phản ứng, nhưng không trở nên tiêu hao trong bội phản ứng.

C. Chất xúc tác là hóa học làm tăng vận tốc phản ứng, nhưng lại không bị chuyển đổi trong bội nghịch ứng.

D. Chất xúc tác là hóa học làm đổi khác tốc độ bội phản ứng, mà lại bị tiêu hao rất hiếm trong phản nghịch ứng.

Câu 30. đến 100ml dung dịch KOH 1M tác dụng với 100 ml hỗn hợp HCl aM, sau làm phản ứng thu được hỗn hợp Y tất cả chứa 6,9875 gam hóa học tan. Vậy cực hiếm a là

A. 0,75M

B. 0,5M

C. 1,0M

D. 0,25M

Đáp án đề thi cuối kì 2 lớp 10 môn Hóa học

1 A2 A 3 chiều 4 D5 C6 A7 C 8 C9 B10 B
11 A12 B13 D14 A15 B16 C17 A18 C19 D20 B
21 D22 D23 B24 A25 B26 C27 C28 A29 C30 A

2. Thắc mắc trắc nghiệm chất hóa học lớp 10 học kì II gồm đáp án

Câu 1: Đặc điểm nào sau đây là điểm lưu ý chung của các đơn chất halogen?

A. Ở đk thường là hóa học khí

B. Tác dụng dạn dĩ với nước

C. Vừa bao gồm tính oxi hoá, vừa gồm tính khử

D. Tất cả tính oxi hoá mạnh 

Câu 2: Khí Cl2 ko tác dụng với

A. Khí O2 H2O

B. H2O

C. dung dịch Ca(OH)2

D. dung dịch NaOH

Câu 3: Ứng dụng nào tiếp sau đây không cần của ozon?

A. chữa sâu răng

B. Tẩy hết sạch trơn bột, dầu ăn

C. Điều chế oxi trong chống thí nghiệm

D. Sát trùng nước sinh hoạt

Câu 4: những số thoái hóa của sulfur là:

A. -2, -4, +6, +8

B. -1, 0, +2, +4

C. -2, +6, +4, 0

D. -2, -4, -6, 0

Câu 5: phản bội ứng làm sao sau đó là sai ?

A. 2FeO + 4H2SO4 (đặc) ¾→ Fe2(SO4)3 + SO2 + 4H2O

B.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Vẽ Anime Chibi Nữ Cute, Dễ Thương Nhất, Please Wait

Fe2O3 + 4H2SO4 (đặc) ¾→ Fe2(SO4)3 + SO2 + 4H2O

C. FeO + H2SO4 (loãng) ¾→ FeSO4 + H2O

D. Fe2O3 + 3H2SO4 (loãng) ¾→ Fe2(SO4)3 + 3H2O

Câu 6: Nhóm kim loại nào tiếp sau đây không bội phản ứng với H2SO4 loãng ?

A. Al, Zn, Cu

B. Na, Mg, Au

C. Cu, Ag, Hg

D. Hg, Au, Al

Câu 7: Hòa tan trọn vẹn 1,805 gam láo lếu hợp gồm Fe và sắt kẽm kim loại X bằng dung dịch HCl, chiếm được 1,064 lít khí H2. Mặt khác, hòa tan trọn vẹn 1,805 gam hỗn hợp trên bằng dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được 0,896 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Biết những thể tích khí đều đo ở đk tiêu chuẩn. Kim loại X là

A. Zn.

B. Cr.

C. Al.

D. Mg.

Câu 8: Trong phòng thí nghiệm, bạn ta thường pha trộn clo bằng cách

A. điện phân rét chảy NaCl.

B. Cho dung dịch HCl đặc tác dụng với MnO2, đun nóng.


C. điện phân hỗn hợp NaCl gồm màng ngăn.

D. đến F2 đẩy Cl2 thoát ra khỏi dung dịch NaCl.

Câu 9: mang lại phản ứng N2 (K) + 3H2 (K) ⇋ 2NH3. Lúc tăng áp suất của hệ, thăng bằng sẽ chuyển dịch:

A. Theo chiều thuận

B. theo hướng nghịch

C. Không gửi dịch

D. Không xác minh được

Câu 10: mang đến lượng dư MnO2 vào 25ml hỗn hợp HCl 8M. Thể tích khí Cl2 hình thành (đktc) là:

A. 1,34 lít

B. 1,45 lít

C. 1,12 lít

D. 1,4 lít

Câu 11: Hòa tan hoàn toàn 17,5g các thành phần hỗn hợp Al, Zn, sắt trong dung dịch H2SO4 loãng dư chiếm được 11,2 lít H2 (đktc) với dung dịch chứa m gam muối. Quý giá của m là:

A. 35,5

B. 41,5

C. 65,5

D. 113,5

Câu 12: Hòa tan trọn vẹn 20,6 gam lếu hợp bao gồm Na2CO3 với CaCO3 bởi dung dịch HCl dư, nhận được V lít khí CO2 (đktc) cùng dung dịch chứa 22,8 gam các thành phần hỗn hợp muối. Quý hiếm của V là

A. 4,48.

B. 1,79.

C. 5,60.

D. 2,24.

Câu 13: mang đến 7,84 lít hỗn hợp khí X (đktc) bao gồm Cl2 và O2 phản ứng đầy đủ với 11,1 gam các thành phần hỗn hợp Y có Mg cùng Al, thu được 30,1 gam các thành phần hỗn hợp Z. Phần trăm khối lượng của Al vào Y là

A. 75,68%.

B. 24,32%.

C. 51,35%.

D. 48,65%.

Câu 14: phát biểu nào dưới đây không đúng?

A. muối bột AgI ko tan vào nước, muối bột AgF tung trong nước.

B. Flo tất cả tính oxi hóa bạo dạn hơn clo.

C. Trong những hợp chất, quanh đó số oxi hoá -1, flo và clo còn tồn tại các số oxi hoá +1, +3, +5, +7.

D. dung dịch HF tổng hợp được SiO2.

Câu 15: thành phầm thu được khi năng lượng điện phân hỗn hợp KCl (điện cực trơ, màng phòng xốp) là

A. K và Cl2.

B. K, H2và Cl2.

C. KOH, H2 và Cl2.

D. KOH, O2 với HCl.

Câu 16: hỗn hợp X tất cả FeCl2 và NaCl tất cả tỉ lệ mol tương ứng là 1 trong những : 2. Hòa tan trọn vẹn 2,44 gam X vào nước, thu được dung dịch Y. đến Y phản bội ứng trọn vẹn với dung dịch AgNO3 dư, thu được m gam chất rắn. Cực hiếm của m là

A. 5,74.

B. 2,87.

C. 6,82.

D. 10,80.

Câu 17: trong các phản ứng sau, bội phản ứng như thế nào sai?

A. Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

B. Cu + 2HCl → CuCl2 + H2

C. CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O

D. AgNO3 + HCl → AgCl + HNO3

Câu 18: Để th-nc 200 ml dung dịch NaOH 1,5M thì thể tích hỗn hợp HCl 0,5M yêu cầu dùng là bao nhiêu?

A. 0,5 lít.

B. 0,4 lít.

C. 0,3lít .

D . 0,6 lít.

Câu 19: cho những phát biểu sau:

(a) trong những phản ứng hóa học, flo chỉ biểu đạt tính oxi hóa. (b) Axit flohiđric là axit yếu.

(c) dung dịch NaF loãng được dùng làm thuốc kháng sâu răng.

(d) Trong hòa hợp chất, các halogen (F, Cl, Br, I) đều phải có số oxi hóa: -1, +1, +3, +5 với +7.

(e) Tính khử của các ion halogenua tăng đột biến theo lắp thêm tự: F−, Cl−, Br−, I−.

Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là

A. 3.

B. 5.

C. 2.

D. 4.

Câu 20: cho phản ứng: NaX (r) + H2SO4 (đ) NaHSO4 + HX (k). Các hidro halogenua (HX) hoàn toàn có thể điều chế theo bội nghịch ứng trên là

A. HBr và HI.

B. HCl, HBr cùng HI.

C. HF và HCl.

D. HF, HCl, HBr với HI.

21.Cho 23,7 gam KMnO4 bội phản ứng không còn với dung dịch HCl đặc (dư), nhận được V lít khí Cl2 (đktc). Giá trị của V là

A. 6,72.

B.8,40.

C. 3,36.

D. 5,60.

22. Vạc biểu như thế nào sau đó là sai?

A. Độ âm năng lượng điện của brom to hơn độ âm năng lượng điện của iot.

B. Tính axit của HF mạnh hơn tính axit của HCl.

C. Bán kính nguyên tử của clo lớn hơn bán kính nguyên tử của flo.

D. Tính khử của ion Br-lớn hơn tính khử của ion Cl-

23. Thuốc test nào sau đây phân biệt được khí O2 với khí O3 bằng cách thức hóa học?

A. Dung dịch KI +hồ tinh bột

B.Dung dịch NaOH.

C. Dung dịch H2SO4.

D. Dung dịch CuSO4.

24. đến 25,5 gam tất cả hổn hợp X có CuO cùng Al2O3 tan trọn vẹn trong hỗn hợp H2SO4 loãng, nhận được dung dịch cất 57,9 gam muối. Phần trăm trọng lượng của Al2O3 trong X là


A. 60%.

B. 40%.

C. 80%.

D. 20%.

25. Mang đến m gam một oxit sắt bội phản ứng đầy đủ với 0,75 mol H2SO4, thu được dung dịch chỉ chứa một muối bột duy nhất cùng 1,68 lít khí SO2 (đktc, thành phầm khử duy nhất của S+6). Giá trị của m là

A. 24,0.

B.34,8.

C. 10,8.

D. 46,4.

26. Hòa tan các thành phần hỗn hợp X bao gồm 11,2 gam Fe cùng 2,4 gam Mg bằng dung dịch H2SO4 loãng (dư), thu được dung dịch Y. Mang lại dung dịch NaOH dư vào Y thu được kết tủa Z. Nung Z trong không gian đến trọng lượng không đổi, chiếm được m gam chất rắn. Biết những phản ứng đều xẩy ra hoàn toàn. Quý giá của m là

A. 36.

B. 20.

C. 18.

D. 24.

27. Cho các dung dịch mất nhãn: NaCl, NaBr, NaF, NaI. Sử dụng chất như thế nào để riêng biệt giữa 4 hỗn hợp này:

A. HCl

B. AgNO3

C. Quì tím

D. BaCl2

28. Phản nghịch ứng nào sau đây minh chứng HCl gồm tính khử?

A. 4HCl + MnO2→MnCl2 + Cl2+ 2H2O

B. HCl + Mg →MgCl2 + H2

C. HCl + NaOH →NaCl + H2O

D. 2HCl + CuO → CuCl2+ H2O

.............................

Mời chúng ta sử dụng file cài về để xem đầy đủ nội dung thắc mắc trắc nghiệm hóa học lớp 10 học tập kì II có đáp án.

Xem thêm: Cách Xem Camera Qua Máy Tính, Hướng Dẫn Xem Camera Trên Máy Tính, Laptop

Mời những bạn tham khảo thêm các tin tức hữu ích khác trên phân mục Học tập - tư liệu của acsregistrars.vn.