Đề kiểm tra tiếng anh lớp 7 chương trình mới có đáp án

     

Đề thi học tập kì 1 môn tiếng Anh lớp 7 chương trình mới tất cả đáp án nằm trong bộ đề thi học tập kì 1 lớp 7 vày Tìm Đáp Án sưu tầm cùng đăng tải. 2 Đề kiểm soát Tiếng Anh cuối kì 1 lớp 7 có đáp án với nhiều dạng bài xích tập tiếng Anh không giống nhau có câu trả lời giúp học viên lớp 7 ôn tập kỹ năng và kiến thức đã học công dụng và đạt điểm trên cao trong kì thi sắp tới tới.

Bạn đang xem: đề kiểm tra tiếng anh lớp 7 chương trình mới có đáp án

Nhằm giúp các em học tập sinh tài năng liệu ôn thi học tập kì 1 lớp 7, acsregistrars.vngiới thiệu bộ đề đánh giá học kì 1 với không thiếu thốn các môn, vẫn là tài liệu có ích cho thầy cô tìm hiểu thêm ra đề và những em học sinh ôn tập, chuẩn bị kiến thức cho kì thi chấp thuận đạt hiệu quả cao. Chúc các em học tốt.


2 Đề thi học tập kì 1 lớp 7 môn giờ đồng hồ Anh gồm đáp án

Đề thi tiếng Anh lớp 7 học kì 1 có đáp án - Đề tiên phong hàng đầu Đề thi học tập kì 1 giờ đồng hồ Anh lớp 7 tất cả đáp án - Đề số 2

Đề thi giờ Anh lớp 7 học tập kì 1 bao gồm đáp án - Đề số 1

I. Find the word which has a different sound in the part underlined.

1. A. Tea

B. Sea

C. Health

D. Team

2. A. Listen

B. Mind

C. Like

D. Rice

3. A. Wanted

B. Visited

C. Needed

D. Played

4. A. cat

B. cinema

C. classroom

D. carving

II. Choose the odd one out.

1. A. Envelope B. Stamp C.letter D. Coach

2. A. Friend B. Uncle C. Father D. Sister

3. A. Room B. Picture C. House D. Apartment

4. A. Songbooks B. Guitar C. Equation D. Music

III. Choose the most appropriate word or phrase khổng lồ fill in each blank. (2.5 ms)

1. ............................ Milk does she want? - A little.

A. How many

B. How much

C. How often

D. How long

2. In Physics, we learn............................how things work.

A. At

B. About

C. On

D. In

3. Catherine is English and............................

A. So am I.

B. I am too.

C. So vày I.

D. A & B are correct.

4. I"ll soon have a............................

A. 2-week holiday

B. 2-weeks holiday

C. 2- week holidays

D. 2-weeks holidays

5. A holiday by the sea is............................than a holiday in the mountains.

A. Good

B. Best

C. Better

D. The best

6. There are............................expensive new flats next to lớn the river.

A. Some

B. Little

C. Much

D. Any

7. If you want lớn find the meaning of new words, you can use a............................

A. Picture book

B. Story

C. Dictionary

D. Workbook

8. Most of the children enjoy............................Cartoon Network channel.

A. Watch

B. To watch

C. Are watching

D. Watching

IV. Rewrite the following sentences so that the second sentence means the same as the first one.

1. Where does he live?

-> What ……………………………………………………………………………………..?

2. Your book is newer than my book.

-> My book …………………………………………………………………………….

3. These books are so interesting .

-> What ................................................................................................!

4. Why don’t we go to the beach ?

-> What about ........................................................................?

Đáp án Đề thi giờ đồng hồ Anh học kì lớp 7 số 1

I. Find the word which has a different sound in the part underlined.

1. C 2. A 3.D 4. B

II. Choose the odd one out.

Xem thêm: Thanh Lý Cân Nhơn Hòa 60Kg, Giá Cập Nhật 3 Giờ Trước, Nơi Bán Cân Nhơn Hòa Nhs

1. D 2. A 3. B 4. C

III. Choose the most appropriate word or phrase to lớn fill in each blank. (2.5 ms)

1. B 2. B 3. D 4. A 5. C 6. A 7. C 8. D

IV. Rewrite the following sentences so that the second sentence means the same as the first one.

1. What is your address?

2. My book is older than your book

3. What interesting books.

4. What about going to lớn the beach?

Đề thi học tập kì 1 tiếng Anh lớp 7 bao gồm đáp án - Đề số 2

A. MA TRẬN (BẢNG 2 CHIỀU)

*

B. NỘI DUNG ĐỀ

I. LISTENING: Listen to the passage và fill in the missing information. (2.5 pts)

*

II. READING: Choose the most suitable phrases in the box to lớn complete the passage. There are more phrases than needed. (2.5 pts)

*

Jack’s birthday is on December 31st. He always has a big tiệc ngọt at his house. All of the guests (1) ________. Jack prepares delicious food and everyone (2) __________ và drinks a lot of champagne. Jack’s parents don’t (3) __________. They celebrate New Year’s Eve at home.

They (4) _________ và dance. At night, Jack (5) ___________ to all his friends.

III. LANGUAGE FOCUS

Circle the best option (A, B, C or D) lớn complete the sentences. (2.5 pts)

1. How far _______ it from Ha Noi lớn Ho chi Minh City?

A. Is B. Are C. Was D. Were

2. In the future, machines _______ all the work for us.

A. Are doing B. Will do C. Were doing D. Do

3. Every day Mr. Tuan _______ in the fields from 6 am to lớn 4 pm.

A. Worked B. Work C. Is working D. Works

4. I _______ pleased that you & your family are well.

A. Am B. Vì C. Was D. Will be

5. When _______ Vietnamese people celebrate the New Year?

A. Will B. Are C. Bởi vì D. Is

6. Bố is in his room. He _______ the guitar now.

A. Was playing B. Played C. Is playing D. Will play

7. I _______ at Ly Thuong Kiet School last year.

A. Study B. Studied C. Will study D. Am studying

8. Next month is Lien"s birthday. She _______ some of her friends to lớn her birthday party.

A. Invite B. Invites C. Is going khổng lồ invite D. Invited

9. John Robinson is an English teacher from England. He _______ for an apartment in Ha Noi for his family now.

A. Looks B. Is looking C. Looked D. Will look

10. We _______ soccer after school yesterday.

A. Aren"t playing B. Won"t play C. Don"t play D. Didn"t play

IV. WRITING

Write a letter lớn your friend inviting him/her to take part in your birthday party. You can use the following suggestions. (2.5 pts)

Date of the các buổi party Place of the các buổi party Time of the buổi tiệc nhỏ Activities at the các buổi party Food & drinks

Dear ............,

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

Love,

Quoc Anh

Đáp án Đề thi cuối kì 1 lớp 7 môn giờ đồng hồ Anh

II. READING: Choose the most suitable phrases in the box lớn complete the passage. There are more phrases than needed. (2.5 pts)

1 - D; 2 - G; 3 - A; 4 - E; 5 - C;

III. LANGUAGE FOCUS

Circle the best option (A, B, C or D) to lớn complete the sentences. (2.5 pts)

1 - A; 2 - B; 3 - D; 4 - A; 5 - C;

6 - C; 7 - B; 8 - C; 9 - B; 10 - D;

IV. WRITING

Write a letter khổng lồ your friend inviting him/her to take part in your birthday party. You can use the following suggestions. (2.5 pts)

Gợi ý 1

Dear Mai,

I want to lớn make a small announcement that next week is my birthday, và it would be great if you can take your time và join us for a small các buổi tiệc nhỏ at my house. It will be started at 5pm & maybe ended early around 9pm, so I hope it is a suitable time for you and everyone. There will be birthday cake, delicious dishes that are made by my mom, & a lot of candies at the party. We can eat & play a lot of fun games afterwards.

Call me if you cannot make it khổng lồ my party

I am looking forward to lớn hearing from you soon

Love,

Nha.

Xem thêm: Truyện Thai Giáo: Giọng Hót Chim Sơn Ca, Giọng Hót Chim Sơn Ca

Xem chi tiết tại: Viết thiệp mời sinh nhật bởi tiếng Anh

Trên phía trên là cục bộ nội dung của đề thi học kì I lớp 7 môn giờ đồng hồ Anh. Mời bạn đọc xem thêm nhiều tư liệu Ôn tập giờ đồng hồ Anh lớp 7 khác ví như Để học giỏi Tiếng Anh lớp 7, Đề thi học tập kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 2 lớp 7, bài xích tập giờ đồng hồ Anh lớp 7 theo từng Unit trực tuyến,.... được update liên tục trên search Đáp Án.

Sau hầu như giờ tiếp thu kiến thức căng thẳng, chắc rằng các bạn sẽ tương đối mệt mỏi. Dịp này, đừng cố thường xuyên học quá mà tác động tới lòng tin và sức khỏe bạn dạng thân. Hãy giành riêng cho mình 1 chút thời gian để giải trí, thư giãn lấy lại tỉnh táo bạn nhé. Chỉ 10 phút với những bài trắc nghiệm EQ, trắc nghiệm IQ vui sau đây của chúng tôi, các bạn sẽ có được sự dễ chịu và thoải mái nhất, chuẩn bị sẵn sàng cho bài học kinh nghiệm sắp tới:

Bói bài xích Tarot để biết bạn cần làm gì bây giờ Trắc nghiệm: Bao giờ các bạn sẽ có fan yêu? Lệnh tầm nã nã các bạn đáng giá bao nhiêu? Vốn kỹ năng xã hội của người sử dụng "khủng" đến cả nào? các bạn có buộc phải là fan hâm mộ cứng của Vua Hải Tặc (One Piece)? Đố vui sợ hãi não: lời giải cái chết Đố vui sợ não: Vụ án bí ẩn xảy ra tận nhà riêng