Đề Kiểm Tra 15 Phút Môn Toán Lớp 6

     
Đăng nhập Facebook
*
Google


Bạn đang xem: đề kiểm tra 15 phút môn toán lớp 6

*
Xem thêm: Hiền Thục - 5 Giong Ca Vang Dong Que Viet Nam


*Xem thêm: Giải Bài Tập Toán Hình Lớp 11 : Phép Tịnh Tiến, Giải Bài Tập Hình Học 11 Có Lời Giải Chi Tiết

Chương 1: Ôn tập và ngã túc về số thoải mái và tự nhiên bài bác 1: Tập hợp. Phần tử của tập thích hợp bài bác 2: Tập hợp các số tự nhiên bài 3: Ghi số tự nhiên bài bác 4: Số phần tử của một tập hợp. Tập hợp bé bài bác 5: Phép cộng và phép nhân bài xích 6: Phép trừ với phép phân tách bài xích 7: Lũy quá với số mũ tự nhiên. Nhân nhì lũy thừa cùng cơ số bài 8: chia hai lũy thừa thuộc cơ số bài bác 9: thứ tự triển khai các phép tính bài bác 10: đặc thù chia hết của một tổng bài 11: tín hiệu chia hết mang đến 2, cho 5 bài xích 12: dấu hiệu chia hết mang đến 3, mang đến 9 bài 13: Ước và bội bài 14: Số nguyên tố. Vừa lòng số. Bảng số yếu tố bài 15: Phân tích một số trong những ra vượt số yếu tố bài bác 16: Ước thông thường và bội chung bài bác 17: Ước chung lớn nhất bài xích 18: Bội chung nhỏ nhất Ôn tập chương 1 Chương 1: Tập hợp những số tự nhiên và thoải mái bài 1: Tập hòa hợp bài xích 2: phương pháp ghi số tự nhiên bài bác 3: sản phẩm công nghệ tự trong tập hợp các số thoải mái và tự nhiên bài bác 4: Phép cùng và phép trừ số tự nhiên và thoải mái bài 5: Phép nhân với phép chia số tự nhiên và thoải mái luyện tập chung trang 21 bài 6: Lũy quá với số mũ tự nhiên và thoải mái bài xích 7: máy tự triển khai các phép tính rèn luyện chung trang 27 bài xích tập cuối Chương 1 trang 28 Chương 2: Tính chia hết trong tập hợp những số tự nhiên và thoải mái bài xích 8: quan hệ phân chia hết và tính chất bài 9: dấu hiệu chia không còn bài xích 10: Số yếu tố rèn luyện chung trang 43 bài 11: Ước chung. Ước chung lớn nhất bài bác 12: Bội chung. Bội chung nhỏ tuổi nhất rèn luyện chung trang 54 - 55 bài tập cuối Chương 2 trang 56 Chương 3: Số nguyên bài bác 13: Tập hợp các số nguyên bài bác 14: Phép cộng và phép trừ số nguyên bài bác 15: Quy tắc lốt ngoặc rèn luyện chung trang 69 bài 16: Phép nhân số nguyên bài bác 17: Phép chia hết. Ước và bội của một số trong những nguyên luyện tập chung trang 75 bài bác tập cuối Chương 3 trang 76 Chương 4: một số hình phẳng trong thực tiễn bài bác 18: Hình tam giác đều. Hình vuông. Hình lục giác đều bài 19: hình chữ nhật. Hình thoi hình bình hành. Hình thang cân bài 20: Chu vi và mặc tích của một số trong những tứ giác đang học luyện tập chung trang 95 - 96 bài bác tập cuối Chương 4 trang 97 Chương 5: Tính đối xứng của hình phẳng trong thoải mái và tự nhiên bài bác 21: Hình gồm trục đối xứng bài xích 22: Hình có tâm đối xứng rèn luyện chung trang 108 - 109 bài bác tập cuối Chương 5 trang 110 Thực hành hoạt động trải nghiệm bài xích 1: Tấm thiệp với phòng học tập của em bài xích 2: Vẽ hình đơn giản với ứng dụng geogebra bài 3: Sử dụng máy tính cầm tay Chương 6: Phân số bài xích 23: không ngừng mở rộng phân số. Phân số đều bằng nhau bài xích 24: đối chiếu phân số. Láo lếu số dương luyện tập chung trang 13 bài bác 25: Phép cùng và phép trừ phân số bài xích 26: Phép nhân cùng phép phân chia phân số bài xích 27: Hai câu hỏi về phân số luyện tập chung trang 25 bài xích tập cuối chương 6 trang 27 Chương 7: Số thập phân bài xích 28: Số thập phân bài xích 29: giám sát với số thập phân bài 30: có tác dụng tròn và ước lượng bài 31: một trong những bài toán về tỉ số với tỉ số xác suất luyện tập chung trang 41 bài tập cuối chương 7 trang 42 Chương 8: đa số hình học cơ bạn dạng bài xích 32: Điểm và con đường thẳng bài 33: Điểm nằm giữa hai điểm. Tia bài xích 34: Đoạn thẳng. Độ lâu năm đoạn thẳng bài xích 35: Trung điểm của đoạn thẳng luyện tập chung trang 57 bài bác 36: Góc bài 37: Số đo góc rèn luyện chung trang 65 bài tập ôn cuối chương 8 trang 67 Chương 9: dữ liệu và xác suất thực nghiệm bài xích 38: tài liệu và thu thập dữ liệu bài xích 39: Bảng thống kê cùng biểu thứ tranh bài 40: Biểu đồ cột bài bác 41: Biểu vật cột kép luyện tập chung trang 87 bài xích 42: Kết quả rất có thể và sự kiện trong trò chơi, thể nghiệm bài bác 43: xác suất thực nghiệm luyện tập chung trang 97 bài xích tập ôn cuối chương 9 trang 99 chuyển động thực hành thử khám phá trang 99 Kế hoạch chi tiêu cá thể và gia đình chuyển động thể thao làm sao được mến mộ nhất vào hè? ĐỀ THI TOÁN 6 Đề thi Toán 6 học tập kì 1 có đáp án Chương 1: Số thoải mái và tự nhiên bài bác 1: Tập hòa hợp bài 2: Tập hợp các số thoải mái và tự nhiên bài xích 3: Phép cộng, phép trừ những số tự nhiên và thoải mái bài xích 4: Phép nhân, phép chia các số tự nhiên bài 5: Phép tính lũy vượt với số mũ tự nhiên bài xích 6: thiết bị tự thực hiện các phép tính bài xích 7: quan liêu hệ chia hết. đặc điểm chia không còn bài xích 8: tín hiệu chia hết cho 2, cho 5 bài xích 9: tín hiệu chia hết mang lại 3, cho 9 bài 10: Số nguyên tố. Hòa hợp số bài 11: Phân tích một số trong những ra thừa số nhân tố bài bác 12: Ước chung và mong chung lớn số 1 bài 13: Bội thông thường và bội chung bé dại nhất bài bác tập cuối chương 1 Chương 2: Số nguyên bài 1: Số nguyên âm bài 2: Tập hợp những số nguyên bài xích 3: Phép cộng những số nguyên bài 4: Phép trừ số nguyên. Quy tắc dấu ngoặc bài 5: Phép nhân những số nguyên bài xích 6: Phép phân tách hết nhì số nguyên. Quan lại hệ phân chia hết trong tập đúng theo số nguyên bài xích tập cuối chương 2 Chương 1: Số thoải mái và tự nhiên bài 1: Tập hợp, thành phần của tập hợp bài xích 2: Tập vừa lòng số từ nhiên. Ghi số thoải mái và tự nhiên bài 4: Lũy quá với số mũ tự nhiên và thoải mái bài xích 5: vật dụng tự thực hiện các phép tính bài xích 6: phân tách hết cùng chia tất cả dư. đặc thù chia hết của một tổng bài bác 7: tín hiệu chia hết đến 2, mang lại 5 bài xích 8: dấu hiệu chia hết mang lại 3, cho 9 bài bác 9: Ước với bội bài 10: Số nguyên tố. Thích hợp số. Phân tích một số ra thừa số nguyên tố bài 12: Ước chung. Ước chung lớn nhất bài 13: Bội chung. Bội chung nhỏ tuổi nhất bài tập cuối chương 1 Chương 2: Số nguyên bài bác 1: Số nguyên âm với tập hợp các số nguyên bài xích 2: thứ tự trong tập hòa hợp số nguyên bài bác 3: Phép cộng và phép trừ nhì số nguyên bài 4: Phép nhân cùng phép chia hết hai số nguyên bài xích tập cuối chương 2 Chương 3: Hình học trực quan với hình phẳng trong trong thực tế bài xích 1: hình vuông - Tam giác hầu như - Lục giác đều bài 2: Hình chữ nhật - Hình thoi - Hình bình hành - Hình thang cân bài 3: Chu vi và ăn diện tích của một số hình trong trong thực tế bài tập cuối chương 3 Chương 5: Phân số bài bác 1: Phân số cùng với tử số và mẫu số là số nguyên bài xích 2: đặc điểm cơ bạn dạng của phân số bài bác 3: so sánh phân số bài bác 4: Phép cộng và phép trừ phân số bài xích 5: Phép nhân với phép phân tách phân số bài bác 6: cực hiếm phân số của một số bài xích 7: lếu láo số bài xích tập cuối chương 5 Chương 6: Số thập phân bài 1: Số thập phân bài bác 2: các phép tính cùng với số thập phân bài 3: làm tròn số thập phân và ước lượng kết quả bài xích 4: Tỉ số cùng tỉ số tỷ lệ bài xích 5: việc về tỉ số tỷ lệ bài tập cuối chương 6 Chương 7: Hình học tập trực quan tiền bài bác 1: Hình gồm trục đối xứng bài bác 2: Hình có tâm đối xứng bài xích 3: phương châm của tính đối xứng trong trái đất tự nhiên bài bác tập cuối chương 7 Chương 8: Hình học phẳng và các hình học cơ phiên bản bài 1: Điểm. Đường trực tiếp bài bác 2: ba điểm thẳng hàng. Bố điểm không thẳng bài 4: Đoạn thẳng. Độ lâu năm đoạn thẳng bài 5: Trung điểm của đoạn thẳng bài xích 6: Góc bài bác 7: Số đo góc. Các góc đặc biệt bài xích tập cuối chương 8 Chương 9: một vài yếu tố xác suất bài xích 1: Phép xem sét - Sự khiếu nại bài 2: tỷ lệ thực nghiệm bài bác tập cuối chương 9 Chương 2: Số nguyên bài 1: làm cho quen với số âm bài bác 2: Tập hợp những số nguyên bài xích 3: thứ tự vào tập hợp những số nguyên bài 4: cùng hai số nguyên thuộc dấu bài xích 5: cùng hai số nguyên khác lốt bài bác 6: tính chất của phép cộng những số nguyên bài 7: Phép trừ nhì số nguyên bài xích 8: Quy tắc lốt ngoặc bài 9: Quy tắc đưa vế bài bác 10: Nhân hai số nguyên khác dấu bài 11: Nhân nhị số nguyên cùng dấu bài 12: tính chất của phép nhân bài xích 13: Bội và ước của một số nguyên Ôn tập chương 2 Chương 1: Đoạn trực tiếp bài xích 1: Điểm. Đường trực tiếp bài xích 2: bố điểm thẳng mặt hàng bài 3: Đường thẳng trải qua hai điểm bài bác 5: Tia bài bác 6: Đoạn trực tiếp bài xích 7: Độ lâu năm đoạn thẳng bài bác 8: lúc nào thì AM + MB = AB? bài bác 9: Vẽ đoạn thẳng cho biết thêm độ nhiều năm bài 10: Trung điểm của đoạn thẳng Ôn tập chương 1 Hình học tập Chương 3: Phân số bài bác 1: không ngừng mở rộng khái niệm phân số bài xích 2: Phân số đều bằng nhau bài xích 3: tính chất cơ bạn dạng của phân số bài bác 4: Rút gọn gàng phân số bài xích 5: Quy đồng mẫu các phân số bài 6: đối chiếu phân số bài xích 7: Phép cùng phân số bài 8: tính chất cơ bạn dạng của phép cùng phân số bài 9: Phép trừ phân số bài xích 10: Phép nhân phân số bài xích 11: đặc thù cơ bạn dạng của phép nhân phân số bài 12: Phép phân chia phân số bài xích 13: láo số. Số thập phân. Xác suất bài 14: Tìm giá trị phân số của một trong những cho trước bài 15: Tìm một số trong những biết cực hiếm một phân số của chính nó bài bác 16: tra cứu tỉ số của hai số Ôn tập chương 3 Chương 2: Góc bài xích 1: Nửa mặt phẳng bài xích 2: Góc bài bác 3: Số đo góc bài bác 4: khi nào thì xOy + yOz = xOz bài 5: Vẽ góc cho biết thêm số đo bài 6: Tia phân giác của góc bài xích 8: Đường tròn bài bác 9: Tam giác Ôn tập chương 2 Hình học tập Trắc nghiệm tổng đúng theo Toán 6 Đề thi Toán 6 Đề thi Toán 6 học kì 1 có đáp án Đề thi Toán 6 học kì 2 có đáp án