ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT SỐ HỌC 6 CHƯƠNG 3

     

Câu 3.

Bạn đang xem: đề kiểm tra 1 tiết số học 6 chương 3

 (2 điểm) Hãy điền vào ô trống của hình vuông sao đến tổng các số ở các cột và đường chéo bằng nhau.


Câu 4. (2 điểm) Tìm các giá trị nguyên của x biết (left| x + 7 ight| + left| x + 1 ight| = 6.)

Câu 5. (2 điểm) Tìm các số nguyên n thỏa mãn :

a)(left( n^2 - 3 ight)left( n^2 - 25 ight) = 0) ;

b) (left( n^2 - 3 ight)left( n^2 - 25 ight)

(a)

15

5

0

( - 8)

( - 5)

(b)

11

( - 8)

3

9

2

(left( a - 1 ight)b)

154

 ( - 32)

( - 3)

( - 81)

( - 12)


LG bài bác 2

Phương pháp giải:

Sử dụng:

+) Qui tắc vệt ngoặc: Khi bỏ dấu ngoặc có dấu ("-") đứng trước, ta cần đối dấu toàn bộ các số hạng trong vệt ngoặc: vệt ("-") thành vết ("+") cùng dấu ("+") thành vết ("-".) Khi quăng quật dấu ngoặc tất cả dấu ("+") đứng trước thì dấu những số hạng vào ngoặc vẫn giữ nguyên. 

+) Qui tắc đưa vế: lúc chuyển một trong những hạng trường đoản cú vế này thanh lịch vế tê của một đẳng thức, ta phải đổi dấu số hạng đó: lốt ("+") đổi thành dấu ("-") và dấu ("-") thành vệt ("+".)

Lời giải chi tiết:

Câu 2.

Xem thêm: Tổng Hợp 12 Cách Kết Nối Từ Điện Thoại Sang Tivi Cực Hiệu Quả

a)(left( 14 - x ight) - 12 = 5)

(14 - x - 12 = 5)

(x = 3.)

b) (15 - x = - 1)

(x = 16.)

c) (2x + 3 = - 99)

(2x = - 102)

(x = - 61.)


LG bài xích 3

Phương pháp giải:

Đây là bài toán mở, mỗi HS có thể có các hiệu quả khác nhau

Lời giải bỏ ra tiết:

Câu 3. Đây là việc mở, mỗi HS có thể có các công dụng khác nhau. Sau đấy là một phương án.

 

11

( - 5)

5

( - 10)

( - 4)

2

( - 1)

9

( - 7)


LG bài 4

Phương pháp giải:

Viết 6 thành tổng 2 số nguyên dương trường đoản cú đó tìm kiếm được x

Lời giải đưa ra tiết:

Câu 4.

Xem thêm: Giới Thiệu Game Nhà Bác Học Nhí Thông Thái Công Viên Game, Trò Chơi Sóc Nhí Bác Học Nhí

 (x in left - 7, - 1 ight.)


LG bài xích 5

Phương pháp giải:

a, Sử dụng: a.b=0 a=0 hoặc b=0

b, a.b

Lời giải chi tiết:

Câu 5.

a)(n = 5) cùng (n = - 5) ;

b) phân thành hai ngôi trường hợp

(left{ matrix n^2 - 3 0 hfill cr ight.) vấn đề đó không xảy ra.(left{ matrix{ n^2 - 3 > 0 hfill cr n^2 - 25

Đáp số : (n = 2,) (n = - 2,) (n = 3,) (n = - 3,) (n = 4,) (n = - 4.)

acsregistrars.vn

 *
Bình luận
*
chia sẻ

Bài tiếp theo sau
**
*
*
*
*
*
*


vụ việc em chạm mặt phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải cực nhọc hiểu Giải không nên Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp acsregistrars.vn
Cảm ơn bạn đã áp dụng acsregistrars.vn. Đội ngũ cô giáo cần nâng cấp điều gì để các bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?