Đề Cương Ôn Tập Toán Lớp 3 Học Kỳ 2

     

Đề cương cứng học kì 2 môn Toán lớp 3 năm 2021 – 2022 tổng hợp đa số dạng bài tập, thuộc 3 đề ôn thi học tập kì 2 môn Toán 3 tất cả đáp án kèm theo. Qua đó, giúp những em học viên lớp 3 ôn tập thật tốt cho kỳ thi học kì 2 lớp 3 đạt kết quả cao.

Bạn đang xem: đề cương ôn tập toán lớp 3 học kỳ 2

Qua đó, còn khiến cho thầy cô tham khảo để giao đề cương cứng ôn tập cuối học tập kì 2 môn Toán 3 cho học sinh của mình. Chi tiết mời thầy cô và các em học sinh cùng sở hữu đề cưng cửng ôn tập cuối kì 2 môn Toán lớp 3:


Đề cưng cửng ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 3

Bài 1. Viết tiếp số thích hợp vào dưới mỗi vạch:

Bạn sẽ xem: Đề cưng cửng ôn tập học tập kì 2 môn Toán lớp 3 năm 2021 – 2022


*

bài 2. Viết các số sau theo mẫu:

Viết sốĐọc số

65 097

Sáu mươi lăm nghìn không trăm chín mươi bảy

…………Chín mươi hai nghìn bảy trăm linh ba
24 787
54 645
……….Hai mươi kiểu mốt nghìn chín trăm sáu mươi tư
87 235
………..Tám mươi bảy nghìn sáu trăm ba mươi chín
65 898
98 587

Bài 3.

A. Viết những số sau theo mẫu: 9 542 = 9 000 + 500 + 40 + 2

4 985 =…………………………………..

4 091 =…………………………………..

7 945 =…………………………………..

2 986 = ………………………………….

3 098 =…………………………………..

9 086 =…………………………………..

2 980 =…………………………………..

4 920 =…………………………………..

7 888 =…………………………………..

1 753 =…………………………………..

3 765 =…………………………………..

8 050 =…………………………………..

65 999 =…………………………………..

43 909 =………………………………..

12 000 =…………………………………..

24 091 =………………………………..

B. Viết các tổng theo mẫu: 6000 + 300 + 40 + 8 = 6 348

5 000 + 400 + 90 + 2 = …………..

6 000 + 90 + 9 = ……………..

9 000 + 6 = …………..

5 000 + 800 + 3 = ……………..

5 000 + 800 + 6 = …………..

3 000 + 30 = ……………..

7 000 + 400 = …………..

7 000 + 1 = ……………..

6 000 + 200 + 90 = …………..

9 000 + 50 + 7 = ……………..

2 000 + 90 + 2 = …………..

1 000 + 500 = ……………..

60 000 + 70 + 3 = …………….

80 000 + 8 = ………………

90 000 + 9 000 = …………….

60 000 + 40 = ………………..

Bài 4. Viết số tương thích vào chỗ chấm

A, 3005; 3010; 3015;…………….;…………….. .

B, 91 100; 91 200; 91 300; ……………..; ………………… .

C, 58 000; 58 010; 58 020; ………………..; ………………… .

D, 7108; …………..; 7010; 7011; …………….; ………………… .

E, ……………; 14 300; 14 350; ………………; ………………. .

Bài 5. Điền vết > 65 255 ……… 65 25512 092 ……… 13 00090 258 ……… 90 28575 242 ……… 75 24320 549 ………… 30 041 – 43060 679 ………… 65 908 – 254253 652 + 3215 …………….. 54 245462 + 54 254 …………….. 60 00070 000 + 30 000…………… 100 00090 000 – 3000…………… 80 000

Bài 6.

Xem thêm:

search số lớn nhất trong số số sau:

a, 90 653; 99 000; 89 999; 90 001; 98 888.

b, 65 098; 65 099; 65 199; 65 999; 65 899.

c, 35 978; 35 099; 35 699; 35 989; 35 099.

Bài 7. search số bé nhất trong số số sau:

a, 90 653; 99 000; 89 999; 90 001; 98 888.

b, 65 098; 65 099; 65 199; 65 999; 65 899.

c, 35 978; 35 099; 35 699; 35 989; 35 099.

Bài 8. Viết những số sau theo trang bị tự từ mập đến bé:

a, 90 653; 99 000; 89 999; 90 001; 98 888.

……………………………………………………………………………………………

b, 65 098; 65 099; 65 199; 65 999; 65 899.

……………………………………………………………………………………………

c, 35 978; 35 099; 35 699; 35 989; 35 099.

……………………………………………………………………………………………

Bài 9. Viết những số sau theo thiết bị tự từ nhỏ xíu đến lớn:

a, 90 653; 99 000; 89 999; 90 001; 98 888.

……………………………………………………………………………………………

b, 65 098; 65 099; 65 199; 65 999; 65 899.

……………………………………………………………………………………………

c, 35 978; 35 099; 35 699; 35 989; 35 099.

……………………………………………………………………………………………

Bài 10. Viết số thích hợp vào địa điểm chấm:

A, Số ngay tức thì sau của 9999 là:…………..

F, Số ngay thức thì sau của 65 975 là:…………..

B, Số ngay tắp lự sau của 8999 là:…………..

G, Số tức khắc sau của trăng tròn 099 là:…………..

C, Số ngay tức thì sau của 90 099 là:…………..

H, Số ngay thức thì sau của 16 001 là:…………..

D, Số ngay thức thì trước của 60 000 là:…………..

I, Số tức tốc trước của 76 090 là:…………..

E, Số ngay tắp lự trước của 78 090 là:…………..

K, Số tức thì trước của 54 985 là:…………..

Bộ đề ôn thi học tập kì 2 lớp 3 môn Toán

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán – Đề 1

I. Phần trắc nghiệm: Khoanh tròn vào trước câu vấn đáp đúng (3 điểm)

Câu 1: Số bao gồm năm chục nghìn, sáu nghìn, hai trăm, tám đơn vị chức năng viết là: (M1 – 0.5 điểm)

A. 56 208

B. 56 200

C. 56 280

D. 56 218

Câu 2: Số tức tốc trước số lớn nhất có năm chữ số là: (M2 – 0.5 điểm)

A. 90 000

B. 99 998

C. 100000

D. 99 999

Câu 3: Số 19 viết theo số La Mã là: (M2- 0.5 điểm)

A. XVIIII

B. XXI

C. XIX

D. IXX

Câu 4: 1km =… m. Số tương thích điền vào chỗ trống là: (M1 – 0.5 điểm)

A. 10000

B. 1001

C. 1000

D. 100

Câu 5: hình vuông vắn có cạnh là 8cm thì diện tích s là (M2 – 0.5 điểm):

A. 32 cm2

B. 64cm2

C. 64cm

Câu 6: Chu vi hình chữ nhật có chiều nhiều năm 7cm, chiều rộng 5cm là (M2 – 0.5 điểm):

A. 24cm

B. 12cm

C. 24 cm2

II. Phần trường đoản cú luận:

Câu 7: (M 2 – 2 điểm) Đặt tính rồi tính.

23415 + 62819 53409 – 19232

16132 x 6 93602 : 8

Câu 8: tìm X (M 2 – 2 điểm)

X : 3 = 17420 71542 – X = 51079

Câu 9: 5 xe thiết lập chở được 36 700kg hàng. Hỏi 7 xe pháo tải như thế chở được bao nhiêu ki – lô – gam hàng? (Biết nút chở của từng xe là như nhau.) (M 3 – 2 điểm)

Câu 10: (M4 – 1 điểm)

a) search tích của số lớn nhất có 4 chữ số cùng với số chẵn lớn nhất có 1 chữ số

b) Tính nhanh:

(61273 + 27981 – 2981 – 3273) x (9×4 – 36)

Đáp án Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán

Môn: Toán – Khối 3 (40 phút)

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: A – 0,5 điểm

Câu 2: B – 0,5 điểm

Câu 3: C – 0,5 điểm

Câu 4: C – 0,5 điểm

Câu 5: B – 0,5 điểm

Câu 6: A – 0,5 điểm

II. Phần tự luận (7 điểm):

Câu 7 (2 điểm): HS từ Đặt tính rồi tính

Câu 8: (2 điểm) kiếm tìm X

X : 3 = 17 420

X = 17 420 x 3 (0,5 điểm)

X = 52 260 (0,5 điểm)

71 542 – X = 51 079

X = 71 542 – 51 079 (0,5 điểm)

X = đôi mươi 463 (0,5 điểm)

Bài 9 (2 điểm)

Mỗi xe cài chở được số hàng là:

36 700 : 5 = 7340 (kg)

7 xe thiết lập chở số mặt hàng là:

7340 x 7 = 51 380 (kg)

Đáp số: 52 780 kg hàng

Bài 10 (1 điểm)

a) Số lớn số 1 có 4 chữ số là 9999. Số chẵn béo nhất có một chữ số là 8. (0.25 điểm).

Tích buộc phải tìm là: 9999 x 8 = 79992 (0.25 điểm)

b) (61273 + 27981 – 2981 – 3273) x (9 x 4 – 36) (0.25 điểm)

= (61273 + 27981 – 2981 – 3273) x 0 = 0 (0.25 điểm).

Đề thi học tập kì 2 lớp 3 môn Toán – Đề 2

Câu 1: Khoanh vào trước câu trả lời đúng:

a) Số ngay tắp lự sau của 39 999 là:

A. 40 000

B. 40 998

C. 39 998

D. 40 100

b) Số to nhất trong các số: 8 576; 8 756; 8 765; 8 675 là:

A. 8 576

B. 8 756

C. 8 765

D. 8 675

Câu 2: hình vuông có cạnh 9cm. Diện tích hình vuông vắn là:

A. 36cm²

B. 81cm

C. 81cm²

D. 36cm

Câu 3: Hình chữ nhật ABCD gồm chiều nhiều năm 6 cm, chiều rộng lớn 4 cm. Chu vi của hình chữ nhật là:

A. 10 cm

B. đôi mươi cm

C. 24 cm²

D. 24 cm

Câu 4: Đặt tính rồi tính:

a) 3250 – 324

b) 84 695 – 2 367

c) 1 041 x 7

d) 24 672 : 6

Câu 5: Khoanh vào kết quả đúng:

Số thích hợp cần điền vào khu vực chấm nhằm 6m 7cm = …… centimet là:

A. 67

B. 607 cm

C. 670

D. 607

Câu 6. Search x:

a) x – 357 = 4 236

b) x : 7 = 4214

Câu 7: Viết những số: 6 022; 6 202; 6 220; 6 002 theo thiết bị tự từ phệ đến nhỏ nhắn là:

…………………………………………………………….

Câu 8: một đội công nhân bắt buộc sửa quãng con đường dài 4 215 m, đội này đã sửa được 1/3 quãng đường. Hỏi đội công nhân này còn phải sửa từng nào mét mặt đường nữa?

Câu 9: Một hình chữ nhật tất cả chiều rộng lớn 8m, Chiều dài thêm hơn chiều rộng lớn 13m. Chu vi hình chữ nhật đó là từng nào mét?

Trả lời: Chu vi hình chữ nhật đó là: …………………

Câu 10: Túi đầu tiên đựng được 18 kilogam gạo, túi sản phẩm công nghệ hai đựng được vội vàng 3 lần túi trang bị nhất. Hỏi cả hai túi đựng được tất cả bao nhiêu kilogam gạo?

Đáp án đề thi học tập kì 2 lớp 3 môn Toán

Câu 1: 1 đ

a) A; b) C

Câu 2: 1 đ Đáp án C

Câu 3: 1 đ Đáp án D

Câu 4: 1 đ

a) 3250 – 324 = 2926

b) 84 695 – 2 367 = 82328

c) 1 041 x 7 = 7287

d) 24 672 : 6 = 4112

Câu 5: 1 đ Đáp án D

Câu 6: 1 đ

a) x – 357 = 4 236

=> x = 4 236 + 357 = 4593

b) x : 7 = 4214

=> x = 4214 x 7 = 29498

Câu 7: 1 đ sản phẩm tự đúng là: 6 220; 6 202; 6 022; 6 002

Câu 8: 1 đ

Quãng đường là: 4 215 : 3 = 1 405 (m) 0.5 đ

Quãng đường còn cần sửa là: 4 215 – 1 405 = 2 810 (m) 0.25 đ

Đáp số: 2 810 m

Câu 9: 1 đ

Chu vi hình chữ nhật là: 58 m

Câu 10: 1 đ

Giải:

Cách 1:

Túi thiết bị hai đựng được số gạo là: 18 x 3 = 54 (kg) 0.5 đ

Cả nhì túi đựng được số gạo là: 18 + 54 = 72 (kg) 0.25 đ

Đáp số: 0.25 đ

Cách 2:

Vì túi lắp thêm hai đựng được cấp 3 lần túi thiết bị nhất, yêu cầu cả nhị túi đựng được số gạo cấp 3 + 1 = 4 (lần) túi thiết bị nhất.

Vậy cả nhì túi đựng được số gạo là: 18 x 4 = 72 (kg) 0.25 đ

Đáp số: 0.25 đ

Đề thi học tập kì 2 lớp 3 môn Toán – Đề 3

Câu 1: (1,0 điểm). Khoanh vào trước câu vấn đáp đúng: (Mức 1)

a) Số ngay thức thì sau của 42 099 là:

A. 42 100

B. 42 098

C. 43 099

D. 43 100

b) Số to nhất trong số số: 8 576 ; 8 756 ; 8 765 ; 8 675 là:

A. 8 576

B. 8 756

C. 8 765

D. 8 675

c) 1 giờ đồng hồ 15 phút = … phút

A. 115 phút

B. 615 phút

C. 65 phút

D. 75 phút

d) Ngày 28 tháng bốn là vật dụng sáu. Ngày 4 mon 5 là vật dụng mấy?

A. Sản phẩm công nghệ tư

B. đồ vật năm

C. Sản phẩm bảy

D. Nhà nhật

Câu 2: (1,0 điểm). Điền dấu: = (Mức 1)

a) 76 635 … 76 653

b) 18 536 … 17 698

c) 47 526 … 47 520 + 6

d) 92 569 … 92 500 + 70

Câu 3: (1,0 điểm). Hình chữ nhật ABCD gồm chiều dài 6 cm, chiều rộng lớn 4 cm. (Mức 2)

a) diện tích s của hình chữ nhật là:

A. 24 cm²

B. 24cm

C. 20 cm²

D. đôi mươi cm

b) Chu vi của hình chữ nhật là:

A. 10 cm

B. 20cm

C. 24 cm²

D. 24 cm

Câu 4: (1,0 điểm). 12m7dm = … dm. Số tương thích điền vào vị trí chấm là: (Mức 1)

A. 1 207 dm

B. 127 dm

C. 1 270 dm

D. 1 027 dm

Câu 5: (2,0 điểm). Đặt tính rồi tính: (Mức 2)

a) 27 684 + 11 023

b) 84 695 – 2 367

c) 1 041 x 7

d) 24 672 : 6

Câu 6: (1,0 điểm). Tính cực hiếm của biểu thức: (Mức 2)

a) 229 + 126 x 3 = …………………

b). (9 759 – 7 428) x 2 = ………….

Câu 7: (1,0 điểm). tìm x: (Mức 2)

a) x x 6 = 2 412

b) x : 3 = 1 824

Câu 8: (2,0 điểm) (Mức 3)

Một fan đi xe hơi trong 2 tiếng đồng hồ đi được 82 km. Hỏi vào 5 giờ bạn đó đi ô tô đi được bao nhiêu kí- lô- mét?

Đáp án Đề thi cuối học tập kì 2 lớp 3 môn Toán

Câu 1: (1,0 điểm). Khoanh đúng từng câu được 0,25 điểm.

a). A b). C c). D d). B

Câu 2: (1,0 điểm). Điền đúng công dụng mỗi mẫu được 0,25 điểm.

a) 76 635 17 698 (0,25 điểm).

Xem thêm: Bài Thổ Đừng Hỏi Tổ Quốc Đã Làm Gì Cho Ta Mà Hãy, Please Wait

c) 47 526 = 47 520 + 6 (0,25 điểm).

d) 92 569 > download file nhằm tham khảo toàn cục Đề cưng cửng ôn tập học tập kì 2 môn Toán lớp 3 năm 2021 – 2022