ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN 7 CUỐI NĂM

     
Bạn sẽ xem tài liệu "Đề cưng cửng ôn tập cuối năm lớp 7 môn Toán", để download tài liệu nơi bắt đầu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD sinh sống trên


Bạn đang xem: đề cương ôn tập toán 7 cuối năm


Đề cưng cửng ôn tập thời điểm cuối năm lớp 7Phần 1: Đại số:I. Đơn thức:Bài 1: cho những đơn thức: 2x2y3; 5y2x3; x3y2; x2y3Hãy xác minh đơn thức đồng dạng.Tính nhiều thức F là tổng các đơn thức trên.Tìm quý hiếm của nhiều thức F tại x = -3; y = 2.Bài 2: Thu gọn các đơn thức sau rồi tìm bậc của chúng:a) 2x2yz(-3xy3z) b) (-12xyz)(-4/3x2yz3)y c) -2x2y (-3xy2)3 d) bài 3: Thu gọn , search bậc đối với mỗi biến, bậc đối với tập hợp các biến:a) b) 2x4y3 . (-7) xy2 c) (-3x3y2z) (-1/3xy2)3 d) 1/6axy2 (-2x2yz)2Bài 4: Tính tích các đơn thức sau, chứng tỏ đâu là phần hệ số, phần biến, rồi tìm bậc:a) 2y (-x)3 và -1/2xy4 b) (13/2xy)2 với -4/13xy2z3 c) -1/3x2y3 và 3/2x3y2(6x2y4)II. Đa thức:Bài 1: đến 2 nhiều thức: P(x) = -2x2+3x4+x3+x2-1/4x và Q(x) = 3x4+3x2-1/4-4x3-2x2Sắp xếp các hạng tử của mỗi nhiều thức theo luỹ thừa bớt dần của biến.Tính P(x) + Q(x) cùng P(x) – Q(x)Chứng tỏ x = 0 là nghiệm của đa thức P(x) mà lại không là nghiệm của Q(x)Bài 2: mang lại hai đa thức: A = -7x2 -3y2 + 9xy -2x2 + y2 và B = 5x2+ xy – x2 -2y2a) Thu gọn gàng hai đa thức trên b) Tính C = A + B c) Tính C khi x = -1 và y = -1/2Bài 3: cho các đa thức: f(x) = x3 – 2x2 + 3x + 1 g(x) = x3 + x - 1 h(x) = 2x2 – 1Tính f(x) – g(x) + h(x)Tìm x thế nào cho f(x) – g(x) + h(x) = 0Tìm A(x) = 2f(x) + g(x)Tìm B(x) biết 2B(x) + f(x) = h(x)C(x) = 2g(x) – 3h(x)Bài 4: Thu gọn đa thức rồi tính quý giá của biểu thức M tại x = -2 với y = 50% M = 3( 2x3 – xy2 + 1 ) – 4x( x2 – 3y2) + 7Bài 5: cho các đa thức f(x) = 2x(x2 – 3) – 4( 1- 2x) + x2 (x -2 )+ (5x + 3) g(x) = -3 ( 1 –x 2) – 2 ( x2 – 2x – 1 )Thu gọn các đa thức bên trên và thu xếp theo luỹ thừa bớt dần của đổi mới x.Tính h(x) = f(x) – g(x) cùng tìm nghiệm của đa thức h(x)Bài 6: minh chứng rằng: nếu a – 2 = x + y thì ax + 2x + ay +2y + 4 = a2Bài 7: Tìm đa thức A biết:a) A + ( 3x2y – 2xy3 ) = 2x2y – 4xy3 b) A + ( 3x2 – 6xy ) = 4x2 + 10 xy – 2y2c) A – ( 2xy + 4y2) = 3x2 – 6xy + 5y2 d) ( 6x2y2 -12 xy- 7xy3) + A = 0Bài 8: mang đến đa thức: P(x) = x2 + 2x – 3Tìm bậc của P(x)Tính quý hiếm của P(x) trên x = 0 và x = 2Bài 9: mang đến hai nhiều thức: M(x) = 2x + 8 N(x) = 5x2 – 2x3 + x4 -3x2 – 5x5 – x + 1Tìm nghiệm của M(x)Sắp xếp những hạng tử của N(x) theo luỹ thừa giảm của biếnTính M(x) + N(x)III. Nghiệm của đa thức:Bài 1: cho đa thức: P(x) = x4 + 3x2 + 3. A) Tính P(1); P(-1) b) chứng tỏ rằng đa thức trên không có nghiệm c) Tìm giá bán trị bé dại nhất của biểu thức.Bài 2: a) Tìm hệ số a của nhiều thức A(x) = ax2 + x – 3, hiểu được đa thức có một nghiệm bằng 1/2.b) search m biết rằng đa thức q(x) = mx2 -2mx – 3 có 1 nghiệm x = -1.Bài 4: cho đa thức P(x) = 5x – 1/2a) Tính P(-1) ; P(-3/10) b) tìm kiếm nghiệm của nhiều thức trên.Bài 5: tìm nghiệm của những đa thức sau: Dạng 1: Ax + B a) 4x + 9 b) -5x + 6 c) 7 – 2x d) 2x + 5 e) 2x + 6 g) 3x -1/4h) 3x – 9 k) – 3x – 50% m) – 17 x – 34 n) 2x – 1 q) 5 – 3x p) -3x + 6 Dạng 2: ( Ax + B ) ( Cx + D )a) ( x+ 5 ) ( x – 3) b) ( 2x – 6) ( x – 3) c) ( 2x – 1/4). ( 2x + 5) d) ( x – 2) ( 4x + 10 ) Dạng 3: Ax2 + Bxa) x2 -2x b) x2 – 3x c) 3x2 – 4x d) ( 2x- 1)2 e) 4x2 + 6xg) – 2x2 + 5x h) – x + x2 k) x – x2 m) x2 + x n) x2 – xp) x2 – 2x q) x3 – x2 l) x3 – x r) 8x3 + x2 t) 3x2 – 5x Dạng 4: Ax2 + C với A, C trái dấua) x2 – 1 b) x2 – 9 c) x2 – 1/4 d) – x 2 + 25 e) - x2 + 4/16 t) x2 - 2 Dạng 5: Ax2 + C với A, C thuộc dấua) 4x2 + 5 b) 10x2 + 3 phần tư c) x2 + 2 d) –x2 – 16 e) - 4x4 – 25 g) ( 2x2 + 1)2 Dạng 6: Ax2 + Bx + C (Dành cho học sinh khá giỏi) a) 2x2 – 5x + 3 b) 4x2 + 6x – 1 c) 2x2 + x – 1 d) 3x2 + 2x – 1 e) x2 – x + 1 g) x2 + x + 1 h) 2x2 – 5x + 7 k) 4x2 – 7x + 3Bài 7: Tìm giá trị bé dại nhất của những đa thức sau:a) x2 + 1 b) (2x + 1)2 + 3 c) x2 + 2x + 2 d) x2 – 2x + 5 e) 10x2 + 3/4g) ( 2x- 1 )2 + 3 h) ( x- 4) 2 k) | x- 4|2 + ( y-3)6 + 1Bài 8: tìm kiếm nghiệm của các đa thức sau:a) x3 – 4x2 b) x2 + 1 c) x2 – 2 d) 2x2 – 1 e) ( x – 1) ( x2 + 1) f) x2 + 1 g) (2x + 1)2 + 3 h) x2 + 2x + 2 i) x2 – 2x + 5 k) 10x2 + 3/4Bài 9: Tìm quý giá không thích hợp của x , y trong số biểu thức sau:a) b) c) bài xích 11: search x biết:a) ( 3x – 5 ) – ( x – 1 ) = ( x +6 ) –( x – 3 ) b) 2( x – 4 ) – 3 ( x +1 ) = 4c) (x2 – 3x + 1 ) + ( -x2 + x – 3 ) = (5x – 1 ) – ( 5x + 3 )Bài 12: kiếm tìm nghiệm của các đa thức sau:a) x2 – 4x – 5 b) x2 -5x + 4 c) 2x2 + 3x + 1 d) x2 – 8x + 12 e) x2 – x + 1/4 IV. Thống kê:Bài 1: Mười đội bóng đá tham gia một giải đá bóng lượt đi cùng lượt về với từng đội khác nhau.Có bao nhiêu trận vào toàn giải.Số bàn thắng trong các trận đấu của toàn giảI được ghi lại ở bảng sau:Số bàn win (x)12345678Tần số (n)121620128642 Hãy vễ biểu đồ với nhận xét.Có từng nào trận không tồn tại bàn thắng.Tính số bàn chiến hạ trung bình trong một trận của tất cả giải.Tìm mốt.Bài 2: mang lại bảng tần số: quý hiếm (x)110115120125130Tần số(n)47982N= 30Hãy từ bỏ bảng này viết lại một bảng số liệu ban đầu.Tìm số vừa đủ cộng.Tìm mốt.Bài 3: Olimpic Toán tuổi thơ là 1 cuộc thi hàng năm giành riêng cho học sinh TH và trung học cơ sở do tập san Toán tuổi thơ tổ chức. Tại Olimpic Toán tuổi thơ năm 2010, trong phần thi cá nhân, điểm số mà những thí sinh có được khi làm câu số 16 được đánh dấu trong bảng sau:Điểm số(x)0510152025Số sỹ tử đạt được(n)291761065Tính số trung bình cộng(Làm tròn cho chữ số thập phân vật dụng nhất)Số thí sinh đã đạt được từ 15 điểm trở lên trên chiếm xác suất bao nhiêu phần trăm?(Làm tròn mang đến chữ số thập phân thiết bị hai)V. Đại lượng tỉ lệ thành phần thuận, tỉ trọng nghịch, tỉ lệ thức, dãy tỉ số bằng nhau: bài 1: cha lớp 7a,7b,7c tất cả 117 chúng ta đi trồng cây, số cây từng bạn học viên 7a, 7b, 7c lần lượt trồng theo đồ vật tự là 2, 3, 4 cây với số cây từng lớp trồng được bằng nhau. Hỏi mỗi lớp bao gồm bao nhiêu học sinh đi trồng.Bài 2: tía tấm vải tất cả chiều dài tổng cộng 145m. Nếu cắt tấm trước tiên đi 1/2, tấm thứ hai đi 1/3, tấm lắp thêm 3 đi 1/4 chiều dài mỗi tấm thì chiều dài còn sót lại của tía tấm bởi nhau. Tính chiều nhiều năm mỗi tấm vảI trước lúc cắt.Bài 3: Số học sinh của khối 6,7,8,9 của một trường trung học cơ sở tỉ lệ với những số 9,8,7,6. Hiểu được số học sinh khối 8 với 9 thấp hơn khối 6 cùng 7 là 120 học sinh. Tính số học sinh của mỗi khối.Bài 4: nhị tổ A cùng B cùng cung cấp 1 sản phẩm. Tổ A trả thành một sản phẩm mất 2 tiếng và tổ B hoàn thành một sản phẩm hết 3 giờ.

Xem thêm: 【1O】 Cách Sắp Xếp Bàn Thờ Gia Tiên Đơn Giản Mà Đẹp, Bàn Thờ Gia Tiên ArchivesXem thêm: Hình Học 7 Bài 4 Hai Đường Thẳng Song Song Song, Hai Đường Thẳng Song Song

Vào cùng 1 thời gian giống hệt thì nhị tổ xong được 30 sản phẩm. Hỏi số thành phầm mà từng tổ làm được.Bài 5: tía đội người công nhân cùng tham gia trồng cây. Biết rằng 50% số cây của nhóm 1 trồng bởi 2/3 số lượng kilomet của team 2 vàbằng 3 phần tư số cây của team 3. Số cây team 2 trồng ít hơn tổng số kilomet của nhóm 1 với 3 là 55 cây. Tính số cây mỗi đội đang trồng.Bài 6: tía công nhân cùng sản xuất 1 số ít dụng ráng như nhau. Cả bố người có tác dụng hết 177 giờ. Biết rằng trong một giờ người đầu tiên sản xuất được 7 dụng cụ, tín đồ trhứ 2 được 8 dụng cụ, người thứ 3 được 12 dụng cụ. Hỏi mọi người làm trong bao nhiêu giờ.Bài 7: kiếm tìm x, y z biết rằng:a) cùng x + y + z = -90 b) 2x = 3y = 5z với x – y + z = -33c) cùng x + y = 55 d) và xy = 192 e) với x2 – y2 = 1VI. Hàm số và đồ thị hàm số:Bài 1: mang lại hàm số y = 3x -1. Lập bảng báo giá trị tương xứng của y khi x = -1; -1/2; 1/2; 1; 3/2.Bài 2: a) Vẽ vật thị hàm số y = 1/2x b) Tính quý hiếm của x khi y = -1; y = 2; y = - 0,5Bài 3: cho hàm số y = f(x) = 2x-5 a) Tính f(-3); f(0); f(2) b) Tính giá trị của x khi y = -5; y = 10; y = 13 c) Điểm nào sau đây thuộc thiết bị thị hàm số A( 5/2; 0) ; B( 1; 6 ) ; C(-3/2; -4 ); D(-1/2; -6 )VII. Số thực, số hữu tỉ:Bài 1: thực hiện phép tính:a) b) c) d) e) bài 2: tìm x biết:a) b) c) d) e) g) h) k) Phần 2: Hình học:Bài 1: mang lại tam giác ABC cân nặng tại A.Trên tia đối của tia bố và CA mang hai điểm D,E làm sao để cho BD=CE. Chứng minh DE // BCTừ D kẻ DM vuông góc với BC, EN vuông góc cùng với BC. Cm: BM = CNCm: tam giác AMN cân.Từ B và C kẻ các đường vuông góc cùng với AM cùng AN chúng cắt nhau tại I. Cm: AI là tia phân giác phổ biến của nhị góc BAC cùng MAN.Bài 2: cho tam giác ABC vuông trên A, phân giác BD. Kẻ DE vuông góc cùng với BC ( E ở trong BC) trên tia đối của tia AB mang điểm F thế nào cho AF = CE. Cmr: a) BD là mặt đường trung trực của AE. B) AD