Công Thức Tính Diện Tích Xung Quanh Hình Lăng Trụ

     
1 bí quyết tính diện tích s xung quanh2 bí quyết tính diện tích toàn phần3 bí quyết tính thể tích hình tròn trụ tròn

Công thức tính diện tích s xung quanh

– Khái niệm

Diện tích xung quanh hình trụ tròn chỉ bao gồm diện tích phương diện xung quanh, bảo phủ hình trụ tròn, không gồm diện tích hai đáy.

Bạn đang xem: Công thức tính diện tích xung quanh hình lăng trụ


Diện tích hình trụ hay được nói tới với 2 khái niệm: bao bọc và toàn phần.

Diện tích xung quanh hình trụ chỉ bao gồm diện tích khía cạnh xung quanh, bao bọc hình trụ, không gồm diện tích s hai đáy.Diện tích toàn phần được tính là độ phệ của toàn cục không gian hình chiếm phần giữ, bao hàm cả diện tích s xung quanh và mặc tích hai đáy tròn.– Công thức

Công thức tính diện tích xung quanh bởi chu vi con đường tròn đáy nhân cùng với chiều cao.

Bạn sẽ xem: cách làm tính diện tích xung quanh hình trụ


Sxq = 2.π.r.h

Trong đó:

– r: nửa đường kính hình trụ.

– h: độ cao nối từ lòng tới đỉnh hình trụ.

– π = 3.14159265359

*
– Ví dụ

Một hình trụ tròn có bán kính đáy r = 5 cm, chiều cao h = 7cm. Tính diện tích xung quanh hình trụ đứng.

Hướng dẫn giải: diện tích s xung quanh của hình tròn trụ tròn: Sxq = 2.π.r.h = 2π.5.7 = 70π = 219,8 (cm2).

Ví dụ 1: Một đèn điện huỳnh quang nhiều năm 1,2m, đường kính của mặt đường tròn đáy là 4cm, được để khít vào một ống giấy cứng hình trạng hộp (h.82). Tính diện tích s phần giấy cứng dùng để làm một hộp.

Lời giải:

Diện tích phần giấy cứng buộc phải tính chính là diện tích bao phủ của một hình hộp có đáy là hình vuông cạnh 4cm, độ cao 1,2m = 120cm.

Diện tích bao bọc của hình hộp đó là diện tích tứ hình chữ nhật đều nhau với chiều dài là 120 centimet và chiều rộng 4cm::

Sxq= 4.4.120 = 1920 cm2

Ví dụ 2: Mô hình của một chiếc lọ thí nghiệm dạng hình trụ (không nắp) có nửa đường kính đường tròn lòng 14cm,chiều cao 10cm. Tìm diện tích xung quanh cộng với diện tích một đáy

Lời giải:

*

Công thức tính diện tích s toàn phần

– Giới thiệu

Diện tích toàn phần được tính là độ to của toàn bộ không gian hình chiếm giữ, bao hàm cả diện tích xung quanh và mặc tích hai lòng tròn.

– Công thức

Công thức tính diện tích 2 con đường tròn đáy

S2đ=2πr2(Sđ=πr2)

Công thức tính diện tích s toàn phần bằng diện tích xung quanh cùng với diện tích của 2 đáy.

Stp = Sxq + 2.Sđáy = 2.π.r2 + 2.π.r.h

*

Trong đó:

– r: nửa đường kính hình trụ.

– h: chiều cao hình trụ.

– π = 3.14159265359

*
– Ví dụ

Một hình tròn tròn có nửa đường kính đáy r = 4 cm, chiều cao h = 6 cm. Tính diện tích toàn phần hình tròn đứng.

Xem thêm: Cách Tính Nút Biển Số Xe 7 Nút Có Ý Nghĩa Gì, Cách Tính Nút Biển Số Xe 5 Số Chính Xác Nhất

Hướng dẫn giải: Stp = Sxq + 2.Sđáy= 2.π.r2 + 2.π.r.h = 2.π.42 + 2.π.4.6 = 32π + 48π = 80π (cm2).

Ví Dụ phương pháp Tính diện tích s Hình Trụ:

Cho một hình tròn có bán kính đường tròn đáy là 6 cm , trong những lúc đó chiều cao nối từ đáy tới đỉnh hình tròn dày 8 cm. Hỏi diện tích s xung quanh và mặc tích toàn phần của hình trụ bằng bao nhiêu?

Theo cách làm ta có cung cấp đường tròn đáy r = 6 cm và độ cao của hình trụ h = 8 cm . Suy ra ta gồm công thức tính diện tích s xung xung quanh hình trụ và ăn diện tích toàn phần hình tròn trụ bằng:

– diện tích xung xung quanh hình trụ 2 x π x r x h = 2 x π x 6 x 8 = ~ 301 cm2

– diện tích toàn phần hình trụ = 2 Π x R x (R + H) = 2 X π x 6 x (6 + 8) = ~ 527 cm2.

Ví dụ

Ví dụ 1: Tính diện tích toàn phần của hình trụ, tất cả độ dài mặt đường tròn đáy là 10cm, khoảng cách giữa 2 lòng là 6cm.

*

Giải

Theo đề bài bác ta có: h = 6cm; 2r = 10cm => r = 5cm.

Áp dụng cách làm tính diện tích toàn phần hình trụ:

Stp=2πr(r+h)=2π.5(5+6)=110π(cm2)

=> Vậy diện tích s toàn phần của hình trụ là 110π(cm2)

Ví dụ 2: Tính diện tích s toàn phần của hình tròn có độ cao là 7cm và ăn diện tích xung quanh bằng 310 (cm2)

*

Giải

Theo đề bài ta có: h = 7; Sxq=310

Áp dụng cách làm tính diện tích xung quanh Sxq=2πrh

=> r=Sxq2πrh=3102π.7≈7cm

Vậy Sđ=πr2=π.72=49π≈154cm2

=> diện tích s toàn phần của hình trụ: Stp=2.Sđ+Sxq=2.154+310=618cm2

Công thức tính thể tích hình trụ tròn

– Giới thiệu

Thể tích hình tròn trụ tròn là lượng không khí mà nó chiếm.

– Công thức

Công thức tính thể tích hình trụ tròn bằng diện tích của mặt đáy nhân với chiều cao.

V = π.r2.h.

Trong đó:

– r: nửa đường kính hình trụ.

– h: chiều cao nối từ lòng tới đỉnh hình trụ.

– π = 3.14159265359

*
– Ví dụ

Một hình tròn trụ tròn có nửa đường kính đáy r = 8 cm, chiều cao h = 6 cm. Tính diện tích s xung quanh, diện tích s toàn phần cùng thể tích của hình trụ.

Hướng dẫn giải: Thể tích khối trụ: V = π.r2.h = π.64.6 = 384π (cm3).

Ví Dụ bí quyết Tính diện tích Hình Trụ:

Cho một lăng trụ ngẫu nhiên có bán kính mặt đáy r = 4 cm , trong khi đó, chiều cao nối từ đỉnh của hình tròn trụ xuống đáy hình trụ gồm độ dài h = 8 cm . Hỏi thể tích của hình trụ này bằng bao nhiêu?

*

Theo đó, ta áp dụng vào công thức tính thể tích hình trụ và có: chào bán kính dưới mặt đáy hình trụ r = 4cm và chiều cao hình trụ h = 8cm. Suy ra, ta bao gồm công thức tính thể tích hình trụ như sau:

V = π x r2 x h = π x 42 x 8 = ~ 402 cm3

Ví dụ 2: Một hình trụ có chu vi lòng bằng 20 cm, diện tích xung quanh bằng 14 cm2. Tính chiều cao của hình trụ cùng thể tích của hình trụ.

Lời giải:

Diện tích bao phủ của hình trụ: Sxq = chu vi đáy x độ cao = 2 x π x r x h = 20 x h = 14

→ h = 0,7 (cm)

Chu vi đáy bởi 20cm → 2 x π x r = 20 → r ~ 3,18 cm

Thể tích của hình trụ: V = π x r2 x h ~ 219,91 cm3

Ví dụ 3: Một hình tròn có diện tích toàn phần vội 2 lần diện tích s xung quanh biết nửa đường kính đáy hình tròn trụ là 6cm. Tính thể tích hình trụ.

Lời giải:

Diện tích toàn phần gấp 2 lần diện tích xung quanh: Stp = 2Sxq 

→ 2 x 2 x π x r x h = 2 x π x r x (r + h) → 2h = 6 + h → h = 6 (cm)

Thể tích của hình trụ: V = π x r2 x h ~ 678,58 cm3

Hình trụ là gì?

Hình trụ là hình được giới hạn bởi hai tuyến đường tròn có đường kính bằng nhau với mặt trụ.

*

Hình trụ tròn là hình trụ khi xoay hình chữ nhật quanh trục cầm định, 2 đáy là hình trụ bằng nhau và song song với nhau.

Xem thêm: Cách Viết Chữ Ngang Trong Word 2010, 2003, 2007, 2016, 2013

Hình trụ tròn là hình trụ có 2 lòng là hình trụ bằng nhau và song song với nhau. Hình trụ được sử dụng khá thông dụng trong các bài toán hình học từ căn bản đến phức tạp, trong những số đó công thức tính diện tích, thể tích hình trụ hay được áp dụng khác phổ biến. Trường hợp bạn đã biết phương pháp tính diện tích s và chu vi hình trụ thì cũng có thể dễ dàng suy luận ra những công thức tính thể tích, diện tích xung quanh tương tự như diện tích toàn phần của hình trụ.