CÁCH TÍNH CHU VI VÀ DIỆN TÍCH HÌNH CHỮ NHẬT

     

Hình chữ nhật là tứ giác tất cả bốn góc vuông và hình chữ nhật cũng là 1 trong hình bình hành cùng hình thang cân.

Bạn đang xem: Cách tính chu vi và diện tích hình chữ nhật

Vậy cách làm tính diện tích hình chữ nhật là gì? Mời các bạn cùng acsregistrars.vn theo dõi nội dung bài viết dưới đây nhé.1. Hình chữ nhật là gì

Hình chữ nhật là tứ giác bao gồm bốn góc vuông

Tứ giác ABCD là hình chữ nhật. Có bốn góc A, B, C, D bằng 90 độ

Chú ý: Hình chữ nhật cũng là 1 trong những hình bình hành, hình thang cân

2. đặc thù hình chữ nhật

Hình chữ nhật có toàn bộ các đặc thù của hình bình hành và hình thang cân

- vào hình chữ nhật, hai đường chéo bằng nhau và giảm nhau tại trung điểm của mỗi đường.


- Hình chữ nhật có các cạnh đối tuy vậy song và bằng nhau.

3. Dấu hiệu nhận ra hình chữ nhật

- Tứ giác có ba góc vuông là hình chữ nhật.

- Hình thang cân có một góc vuông là hình chữ nhật.

- Hình bình hành có một góc vuông là hình chữ nhật.

- Hình bình hành có hai đường chéo bằng nhau là hình chữ nhật.

4. Phương pháp tính diện tích hình chữ nhật

Diện tích hình chữ nhật bằng tích của chiều lâu năm nhân với chiều rộng. Theo đó, bí quyết tính diện tích hình chữ nhật vẫn như sau:

*

Trong đó:

S: diện tích hình chữ nhật.a: Chiều nhiều năm của hình chữ nhật.b: Chiều rộng lớn của hình chữ nhật.

Xem thêm: Mua Tủ Đông Darling Có Tốt Không ? Có Tốt Hay Không

*Cách tính chiều dài hình chữ nhật lúc biết diện tích và chu vi hình chữ nhật

Cho ví dụ

Ví dụ: Cho một hình chữ nhật ABCD có tổng diện tích s là 360m2 và chu vi là 98m. Hỏi chiều nhiều năm của hình chữ nhật này bằng bao nhiêu?


Cách giải: bí quyết này vận dụng mối đối sánh tương quan giữa hai cách làm tính diện tích hình chữ nhật và chu vi hình chữ nhật.

Ta tất cả chu vi hình chữ nhật ABCD = (a + b) x 2 = (dài + rộng) x 2 = 98m

Suy ra tổng chiều dài và chiều rộng lớn của hình chữ nhật ABCD = 98/2 = 49m

Tiếp tục sử dụng phương pháp lọc dãy số và một số loại trừ, ta có các cặp số chiều dài cùng chiều rộng lớn sau rất có thể áp dụng nhằm tính diện tích s hình chữ nhật ABCD 360m2. Phương pháp tính diện tích s hình chữ nhật bởi chiều dài nhân chiều rộng.

Diện tích 360m2 = 1 x 360 = 2 x 180 = 3 x 120 = 4 x 90 = 5 x 72 = 6 x 60, 8 x 45 = 9 x 40 = 10 x 36 = 12 x 20 = 15 x 16.

Như vậy từ cách làm tính diện tích hình chữ nhật, chúng ta có thể quy ra tổng chiều dài với chiều rộng lớn hình chữ nhật khi cùng lại tương xứng nhất cùng với cặp số 9 và 40. Suy ra chiều nhiều năm của hình chữ nhật bằng 40m.

5. Bài xích tập diện tích s hình chữ nhật

Dạng 1: Tính dện tích hình chữ nhật khi biết độ lâu năm hai cạnh

Bài 1: Tính diện tích s hình chữ nhật gồm chiều dài bằng 5cm và chiều rộng bằng 3cm.

Bài làm

Diện tích hình chữ nhật là:

5 x 3 = 15 (cm2)

Đáp số: 15cm2

Bài 2: Một miếng bìa hình chữ nhật có chiều dài bằng 2dm, chiều rộng bằng 14cm. Tính diện tích của miếng bìa đó.

Bài làm

Đổi 2dm = 20cm

Diện tích miếng bìa hình chữ nhật là:

20 x 14 = 280 (cm2)

Đáp số: 280cm2

Dạng 2: Tính diện tích hình chữ nhật khi chưa chắc chắn rõ độ chiều dài và chiều rộng

Bài 1: Một hình chữ nhật có chiều rộng bằng 7cm, chiều dài gấp tía lần chiều rộng. Tính diện tích hình chữ nhật đó.

Bài làm

Chiều nhiều năm hình chữ nhật là:

7 x 3 = 21 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là:


7 x 21 = 147 (cm2)

Đáp số: 147cm2

Bài 2: Hình chữ nhật gồm chu vi bằng 48cm, chiều rộng bởi 1/6 chu vi. Tính diện tích s hình chữ nhật đó.

Bài làm

Chiều rộng của hình chữ nhật là:

48 : 6 = 8 (cm)

Nửa chu vi hình chữ nhật là:

48 : 2 = 24 (cm)

Chiều nhiều năm của hình chữ nhật là:

24 – 8 = 16 (cm)

Diện tích của hình chữ nhật là:

8 x 16 = 128 (cm2)

Đáp số: 128cm2

Bài 3: Tính diện tích hình chữ nhật tất cả tỉ số thân hai cạnh của chính nó là 2/3 với chu vi bằng 40m.

Bài làm

Nửa chu vi hình chữ nhật là:

40 : 2 = 20 (m)

Tổng số phần cân nhau là:

2 + 3 = 5 (phần)

Giá trị của một phần là:

20 : 5 = 4 (m)

Chiều dài của hình chữ nhật là:

4 x 3 = 12 (m)

Chiều rộng của hình chữ nhật là:

20 – 12 = 8 (m)

Diện tích của hình chữ nhật là:

12 x 8 = 96 (m2)

Đáp số: 96m2.

Xem thêm: Top 11 Dung Dịch Làm Hồng Cô Bé Các Chị Em Không Nên Bỏ Qua, 7 Cách Làm Hồng Vùng Kín Tự Nhiên Tại Nhà

Bài 4: Một hình chữ nhật gồm chiều dài hơn chiều rộng lớn 6m. Nếu không thay đổi chiều rộng và gấp chiều nhiều năm lên 4 lần thì được một hình chữ nhật mới bao gồm chiều dài hơn chiều rộng 51m. Tính chu vi và diện tích của hình chữ nhật đó.