Công Thức Của Thì Hiện Tại Hoàn Thành

     

Sau bài học kinh nghiệm trước về thì hiện tại đơn, hôm nay chúng ta liên tục học thì hiện tại tại xong (Present Perfect) – Đây là 1 trong trong các thì tiếng Anh nhưng mà rất đa số chúng ta nhầm lẫn biện pháp sử dụng lúc học ngữ pháp tiếng Anh với ôn thi TOEIC.

Bạn đang xem: Công thức của thì hiện tại hoàn thành


Thì hiện nay tại xong xuôi (Present Perfect) rất phổ biến trong tiếp xúc hàng ngày cũng tương tự trong bài thi TOEIC. Các bạn đã biết những gì về phương pháp và cách dùng của thì này chưa? Hãy thuộc Anh Ngữ Ms Hoa bài viết liên quan trong bài viết dưới trên đây nhé.

Trong bài viết này cô sẽ share đầy đủ cho các bạn cấu trúc, bí quyết sử dụng, lốt hiệu nhận biết và bài bác tập củng núm rèn luyện. Vào từng cách thực hiện cô sẽ bổ sung cả mẹo nhận biết và để ý những ngôi trường hợp đặc trưng để các bạn học không thiếu thốn và hiểu kiến thức và kỹ năng thì hiện tại tại chấm dứt chi tiết nhất.

*

#1. KHÁI NIỆM

Thì hiện nay tại hoàn thành dùng để diễn đạt về một hành động đã xong xuôi cho tới thời điểm này mà ko bàn về thời gian diễn ra nói. 

*

Ví dụ về thì lúc này hoàn thành

#2. CẤU TRÚC THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH

- Câu khẳng định

Cấu trúc: S + have/ has + PII.

S = I/ We/ You/ They + haveS = He/ She/ It + has

Ví dụ:

have graduated from my university since 2012. (Tôi giỏi nghiệp đại học từ năm 2012.)We have worked for this company for 4 years. (Chúng tôi thao tác làm việc cho công ty này 4 năm rồi.)She has started the assignment. ( Cô ấy đã ban đầu với nhiệm vụ.

 

- Câu lấp định

Cấu trúc: S + haven’t/ hasn’t + PII.

haven’t = have nothasn’t = has not

Ví dụ:

We haven’t met each other for a long time.(Chúng tôi không gặp nhau vào một thời gian dài rồi.)Daniel hasn’t come back his hometown since 2015. (Daniel không trở lại quê hương của chính mình từ năm 2015.)I haven’t started the assignment (Tôi chưa ban đầu với nhiệm vụ)

 

- Câu nghi vấn

Q: Have/Has + S + PII?

A: Yes, S + have/ has.

No, S + haven"t / hasn"t.

Ví dụ:

Have you ever travelled to Vietnam? (Bạn đang từng phượt tới Việt Nam khi nào chưa?) // Yes, I have./ No, I haven’t.Has she arrived London yet? (Cô ấy vẫn tới Luân Đôn chưa?) // Yes, she has./ No, she hasn’t.Have you started the assignment? (Bạn đã bước đầu với công việc, nhiệm vụ

 

#3. CÁCH SỬ DỤNG THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH

➣ Hành động đã hoàn thành cho tới thời điểm lúc này mà không đề cập tới nó xảy ra lúc nào.

Ví dụ 1: I have done all my homework. (Tôi đã làm cho hết bài bác tập về nhà.)Ví dụ 2: He has lost my key. (Anh ấy đã làm mất đi chìa khóa của tôi.)

He has lost my key

➣ Hành động bắt đầu ở quá khứ và đang tiếp tục ở hiện tại.

Ví dụ 1: They’ve been married for nearly fifty years. (Họ sẽ kết hôn được 50 năm.)Ví dụ 2: She has lived in Tokyo all her life. (Cố ấy đã sống cả đời sinh hoạt Liverpool.)

They’ve been married for nearly fifty years

Lưu ý : chúng ta có thể sử dụng Thì hiện nay tại xong tiếp diễn cho hồ hết trường phù hợp như lấy một ví dụ 2.

Ví dụ:

She has been living in Tokyo all her life.It’s been raining for hours.

➣ Diễn tả hành động đã từng có tác dụng trước đây và bây giờ vẫn còn làm

Ví dụ 1: He has written three books và he is working on another book. (Anh ấy đang viết được 3 cuốn sách và đang viết cuốn tiếp theo.)Ví dụ 2: I’ve played the guitar ever since I was a teenager. (Tôi đã nghịch guitar kể từ lúc còn nhỏ.)

I’ve played the guitar ever since I was a teenager

➣ Sử dụng một mệnh đề cùng với “since” chỉ ra rằng khi một chiếc gì đó bắt đầu trong thừa khứ:

Ví dụ 1: They’ve stayed with us since last week. (Họ sẽ ở với shop chúng tôi từ tuần trước.)Ví dụ 2:have worked here since I left school. (Tôi đã thao tác làm việc ở đây kể từ khi tôi rời trường.)

They’ve stayed with us since last week

➣ Một tởm nghiệm tính đến thời điểm lúc này (thường sử dụng trạng từ ever)

Ví dụ 1: My last birthday was the worst day I’ve ever had. (Sinh nhật năm ngoái là ngày tệ duy nhất đời tôi.)Ví dụ 2: Have you ever met George? Yes, but I’ve never met his wife. (Bạn đã lúc nào gặp George chưa? Có, cơ mà tôi chưa lúc nào gặp vợ anh ta)

My last birthday was the worst day I’ve ever had

➣ Về một hành động trong quá khứ nhưng quan trọng tại thời điểm nói

Ví dụ 1: I can’t get in my house. I’ve lost my keys. (Tôi ko thể vào trong nhà được. Tôi đánh mất chùm chìa khóa của chính mình rồi.)Ví dụ 2: Teresa isn’t at home. I think she has gone shopping. (Teresa không tồn tại ở nhà. Tôi nghĩ về cô ấy đã đi tải sắm.)

Teresa isn’t at home. I think she has gone shopping

Lưu ý đặc biệt: Trong một trong những trường hợp, ta thực hiện trạng thái quá khứ phân tự của hễ từ khổng lồ BE: BEEN như một dạng quá khứ phân từ của động từ GO.

Trong các thì giờ Anh, "thì hiện tại hoàn thành" với "thì vượt khứ đơn" là 2 thì rất đa số chúng ta dễ bị nhầm lẫn giải pháp sử dụng. Bởi vì vậy, chúng ta lưu ý thật cẩn thận để áp dụng thì giờ Anh thật hợp lí trong văn cảnh nhé!

#4. DẤU HIỆU NHẬN BIẾT

- just, recently, lately: gần đây, vừa mới

- already: rồi

- before: trước đây

- ever: đã từng

- never: chưa từng, ko bao giờ

- yet: chưa (dùng vào câu lấp định với câu hỏi)

 

- for + N – quãng thời gian: trong khoảng tầm (for a year, for a long time, …) ví dụ: for 2 months: trong khoảng 2 tháng

- since + N – mốc/điểm thời gian: từ khi (since 1992, since June, …)

- so far = until now = up to now = up to the present: cho mang đến bây giờ

- in/ for/ during/ over + the past/ last + thời gian: vào …. Qua ( Ví dụ: During the past 2 years: trong hai năm qua)

 

 

*** Vị trí của các trạng từ vào thì hiện tại hoàn thành:

- already, never, ever, just: sau “have/ has” với đứng trước động từ phân từ II.

- already: cũng rất có thể đứng cuối câu.

Ví dụ: I have just come back home. (Tôi vừa bắt đầu về nhà.)

- Yet: đứng cuối câu, với thường được thực hiện trong câu lấp định cùng nghi vấn.

Ví dụ: She hasn’t told me about you yet. (Cô ấy vẫn chưa kể với tôi về bạn.)

- so far, recently, lately, up khổng lồ present, up khổng lồ this moment, in/ for/ during/ over + the past/ last + thời gian: hoàn toàn có thể đứng đầu hoặc cuối câu.

Ví dụ: I have seen this film recently. (Tôi xem bộ phim này ngay sát đây.)

#5. BÀI TẬP THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH

Sau khi học kiến thức ngữ pháp cơ bạn dạng về thì lúc này hoàn thành các bạn nên làm bài bác tập sau đây để củng cố bền vững hơn, đọc và biết phương pháp áp dụng tốt nhất nhé!

Bài tập 1: Đọc những tình huống, sử dụng những động từ sau đây và viết lại câu với thì lúc này hoàn thành:

arrive - break – fall - go - up - grow - improve – lose

 

1. Tom is looking for his key. He can"t find it.

= Tom has lost his key.

2. Lisa can"t walk và her leg is in plaster.

Lisa .................... . .... ............................................ .

3. Last week the bus fare was £1 .80. Now it is £2.

The bus fare ........................................ .............. ..

4. Maria"s English wasn"t very good. Now it is better.

Her English .............................................................. .

 5. Dan didn"t have a beard before. Now he has a beard.

Dan ..........................................................................

6. This morning I was expecting a letter. Now I have it.

The letter .................................................................

7. The temperature was trăng tròn degrees. Now it is only 12.

The .................................................... ........................... ..

Bài tập 2: chọn “Been” hoặc “Gone”

1, James is on holiday. He"s gone to lớn Italy.

2, Hello! I"ve just ........... ... Khổng lồ the shops. I"ve bought lots of things.

3, A lice isn"t here at the moment. She"s ..... .......... ............................ To the cửa hàng to get a newspaper.

4, Tom has ..................................... Out. He"ll be back in about an hour.

5, "Are you going to the bank?" - "No, I"ve already ..... . ....................... ..... To the bank."

Bài tập 3: vấn đáp các câu hỏi dựa vào từ trong ngoặc

1. Would you lượt thích something khổng lồ eat?

 No, thanks. ..... I have just had lunch... (I / just / have / lunch)

 2. Bởi vì you know where Julia is?

Yes, .................................. ................................................. .. ..... ............. . .. (I / just / see / her)

 3. What time is David leaving?

.....................................................................................................................(He / already / leave)

4. What"s in the newspaper today?

I don"t know. .. ............................................................. .............................. (I / not / read / it / yet)

5. Is Sue com ing khổng lồ the cinema with us?

No, ....... .. ............................................................................. .... .. (She / already / see / the film)

6. Are your friends here yet?

Yes, .. ................ .......................................................................................... (they / just / arrive)

7. What does Tim think about your plan?

...........................................................................................................(we / not / tell / him / yet)

Bài tập 4: Đọc trường hợp và viết lại câu với những từ just, already hoặc yet.

1. After lunch you go to lớn see a friend at her house. She says, "Would you lượt thích something to eat?"

You say: No thank you. I"ve just had lunch. (have lunch)

2. Joe goes out. Five minutes later, the phone rings & the caller says, "Can I speak to lớn joe?"

You say: I"m afraid .... ........... .... ..................... .................................... ..... . (go out)

3.You are eating in a restaurant. The waiter thinks you have finished & starts to take your plate away.

You say: Wait a minute! ................ .......................................................... . (not / finish)

4. You plan khổng lồ eat at a restaurant tonight. You phoned to reserve a table. Later your friend says, "Shall I phone khổng lồ reserve a table?

 You say: No, ............ ............................... ........... .... ....... ................. ...... . (do it)

 5. You know that a friend of yours is looking for a place lớn live. Perhaps she has been successful. Ask her.

You say: .. ....... ............ . ................... .. ..................... ..... ..... ... .... ... . .... ? (find)

6. You are still thinking about where lớn go for your holiday. A friend asks, "Where are you going for your holiday?

 You say: ...................... .......... ................... . ........................ ..... .... ...... . (not / decide)

7. Linda went shopping, but a few minutes ago she returned. Somebody asks, "Is Linda still out shopping?"

You say: No, .... ........................................................ ................................ (come back)

Bài tập 5: chia thì hiện tại xong xuôi và thừa khứ đơn. (Bài tập cải thiện này sẽ giúp đỡ bạn nhận biết rõ về thì hiện tại chấm dứt và thừa khứ 1-1 – đây là 2 thì đa số chúng ta dễ bị nhầm lẫn nhất)

1. When………you………this wonderful skirt? (to design)

2. My mother………into the van. (not/ lớn crash)

3. The boys………the mudguards of their bicycles. (to take off)

4.………you………your aunt last week? (to phone)

5. He………milk at school. (not/ khổng lồ drink)

6. The police………two people early this morning. (to arrest)

7. She………to nhật bản but now she………back. (to go – to come)

8. Dan………two tablets this year. (already/ to lớn buy)

9. How many games………so far this season? (your team/ to win)

10. Peter……… football yesterday.

11. They……… the car. It looks new again.

Xem thêm: Top 20 Lời Thề Nguyền Muôn Năm Sau Anh Vẫn Nhớ, Lk Giọt Lệ Sầu

12. Last year we……… khổng lồ Italy.

13. John & Peggy……… the book. Now they can watch the film.

14. I……… my friend two days ago.

15. We……… another country before.

16. She……… a new oto in 2011.

17. I’m sorry, but I……… my homework.

18. .……… the trò chơi of chess?

Bài tập 6: các bạn hãy viết các câu hỏi để hỏi những bài toán mọi fan đã làm, sử dụng với ‘over’

1, (ride / horse?) ... Have you ever ridden a horse?

2, (be /" California?) Have ..................................................................................................

3, (run / marathon?) .... .......................................................................... ....... .. ................

4, (speak / famous person?) ..............................................................................................

5, (most beautiful place / visit?) What’s............................................................................

#6. ĐÁP ÁN

Bài tập 1:

2, Lisa has broken her leg.

3, The bus fare has gone up.

4, Her English has improved.

5, Dan has grown a beard.

6, The letter has arrived.

7, The temperature has fallen.

Bài tập 2:

2, been

3, gone

4, gone

5, been

Bài tập 3:

2. Yes, I"ve just seen her.

Yes, I have just seen her.

or Yes, I just saw her.

3. He"s already left.

He has already left.

or He already left.

4. I haven"t read it yet.

or I didn"t read it yet.

5. No, she"s already seen the film.

No, she has already seen.

or No, she already saw.

 6. Yes, they"ve just arrived.

 Yes, they have just arrived.

or Yes, they just arrived.

7. We haven"t told him yet.

or We didn"t tell him yet.

Bài tập 4:

2. He"s just gone out / He has just gone out / He just went out.

3. I haven"t finished yet / I didn"t finish yet

4. I"ve already done it / I have already done it / I already did it.

5. Have you found a place lớn live yet? / Did you find a place ... ?

6. I haven"t decided yet / I didn"t decide yet.

7. She"s just come back / She has just come back / She just came back.

Bài tập 5:

1. When did you design this wonderful skirt?

2. My mother did not crash into the van.

3. The boys took off the mudguards of their bicycles.

4. Did you phone your aunt last week?

5. He did not drink milk at school.

6. The police arrested two people early this morning.

7. She went to japan but now she has come back.

8. Dan has already bought two tablets this year.

Xem thêm: Giáo Án Các Thành Phần Chính Của Câu, Giáo Án Ngữ Văn 6, Tập 2

9. How many games has your team won so far this season?

Bài tập 6:

2, Have you ever been lớn California?

3, Have you ever run (in) a marathon?

4, Have you ever spoken to lớn a famous person?

5, What"s the most beautiful place you"ve ever visited? / ... You have ever visited?

 

Với những kỹ năng và kiến thức về thì bây giờ hoàn thành (Present Perfect) và bài bác tập thực hành trên đây, cô Hoa tin rằng các bạn đã nắm vững và rất có thể vận dụng trót lọt tru khi áp dụng ngữ pháp giờ Anh nói bình thường và khi làm bài bác TOEIC Reading nói riêng.