CÔNG THỨC CẤU TẠO CỦA FRUCTOZO

     

Glucozơ C6H12O6 là hóa học kết tinh ko màu vị ngọt có trong hầu như các phần tử của cây như rễ lá nhất là quả chín. Glucozo dễ dàng được cơ thể hấp thu cùng tăng năng lượng nên được dùng làm dung dịch tăng lực.

Bạn đang xem: Công thức cấu tạo của fructozo


Vậy Glucozơ C6H12O6 có đặc điểm hoá học và đặc điểm vật lý đặc thù gì? có kết cấu phân tử ra sao? được pha chế và áp dụng gì trong cuộc sống thực tế, bọn họ sẽ khám phá qua bài viết dưới dây.

A. GLUCOZO

I. đặc thù vật lý của Glucozo

- Glucozơ là chất kết tinh, không màu, lạnh chảy nghỉ ngơi 146oC (dạng α) và 150oC (dạng β), dễ dàng tan trong nước.

- có vị ngọt, tất cả trong phần nhiều các phần tử của cây như hoa, lá, rễ,... Nhất là quả chín.

- vào máu người có một lượng nhỏ glucozơ, đa số không thay đổi (khoảng 0,1%)

II. Kết cấu phân tử của Glucozo

- Glucozơ tất cả công thức phân tử là C6H12O6, tồn tại sinh hoạt dạng mạch hở cùng dạng mạch vòng.

1. Glucozo dạng mạch hở

 - Viết gọn gàng là: CH2OH4CHO

*

Cấu chế tạo ra phân tử của glucozo mạch hở

2. Glucozo dạng mạch vòng

- nhóm – OH sống C5 cùng vào đội C = O tạo thành hai dạng vòng 6 cạnh α cùng β

- Nếu team – OH đính với C1 nằm bên dưới mặt phẳng của vòng 6 cạnh là α -, trái lại nằm trên mặt phẳng của vòng 6 cạnh là β –

- nhóm – OH ở chỗ C hàng đầu được điện thoại tư vấn là OH – hemiaxetal

*
cấu tạo ra phân tử của glucozo mạch vòng

III. đặc thù hoá học tập của Glucozo

- Glucozơ bao gồm các tính chất của anđehit (do có nhóm chức anđehit –CHO) với ancol đa chức (do tất cả 5 nhóm -OH ở vị trí liền kề)

1. Glucozo có tính chất của ancol đa chức (poliancol giỏi poliol)

a) Glucozo chức năng với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường

Glucozo + Cu(OH)2

- hỗn hợp glucozơ phối hợp Cu(OH)2 cho dung dịch phức đồng – glucozơ có màu xanh da trời lam

2C6H12O6 + Cu(OH)2 → (C6H11O6)2Cu + 2H2O

b) Glucozo phản bội ứng chế tác este

C6H7O(OH)5 + 5(CH3CO)2O  → C6H7O(OOCCH3)5 + 5CH3COOH

2. Glucozo có đặc thù của anđehit

a) phản bội ứng thoái hóa glucozơ

• Glucozo + AgNO3

- Với dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng (thuốc thử Tollens) đến phản ứng tráng bạc

CH2OH4CHO + 2Ag(NH3)2OH → CH2OH4COONH4+ 2Ag + 3NH3 + H2O

CH2OH4COONH4: amoni gluconat

• Glucozo + NaOH + Cu(OH)2

- Với dung dịch Cu(OH)2 trong NaOH, làm cho nóng (thuốc demo Felinh) tạo ra thành Cu(I) dạng Cu2O có kết tủa màu đỏ gạch.

 CH2OH4CHO + NaOH + 2Cu(OH)2  CH2OH4COONa+ Cu2O↓(đỏ gạch) + 3H2O

 CH2OH4COONa: Natri gluconat

• Glucozo làm mất màu nước brom (Glucozo + Br2)

 CH2OH4CHO + Br2 + H2O  CH2OH4COOH + 2HBr

b) bội phản ứng khử glucozơ bởi Hidro.

• Glucozo + H2

- lúc dẫn khí hiđro vào dung dịch glucozơ đun cho nóng (xúc tác Ni), chiếm được một poliancol mang tên là sobitol:

CH2OH4CHO + H2 → CH2OH4CH2OH 

3. Phản bội ứng lên men của Glucozo

- Khi gồm enzim xúc tác ở nhiệt độ khoảng chừng 30 - 350C, glucozơ bị lên men mang đến ancol etylic cùng khí cacbonic: 

 C6H12O6 → 2C2H5OH + 2CO2↑

*

IV. Điều chế và Ứng dụng của Glucozo

1. Điều chế Glucozo trong công nghiệp

- Thủy phân tinh bột với xúc tác là HCl loãng hoặc enzim

- Thủy phân xenlulozơ với xúc tác HCl đặc

 (C6H10O5)n + nH2O → nC6H12O6

2. Ứng dụng của Glucozo

- trong y học: cần sử dụng làm dung dịch tăng lực cho người bệnh (dễ hấp thụ và cung ứng nhiều năng lượng)

- trong công nghiệp: dùng để làm tráng gương, tráng ruốt phích (thay đến anđehit vày anđehit độc)

B. FRUCTOZƠ

- phương pháp phân tử C6H12O6.

- Công thức kết cấu CH2OH - CHOH - CHOH - CHOH - teo - CH2OH.

*

cấu tạo thành phân tử fructozo mạch vòng

 - vào dung dịch, frutozơ tồn tại chủ yếu ở dạng β, vòng 5 hoặc 6 cạnh.

I. đặc điểm vật lí của Fructozo

 - Là hóa học rắn kết tính, dễ tan vào nước.

 - Vị ngọt hơn mặt đường mía.

 - có tương đối nhiều trong trái cây và đặc trưng trong mật ong (40%).

II. Tính chất hóa học của Fructozo

- bởi phân tử fructozơ đựng 5 team OH trong đó có 4 nhóm gần kề và 1 team chức C = O nên có các đặc thù hóa học của ancol nhiều chức với xeton.

- hòa hợp Cu(OH)2 ở ngay ánh nắng mặt trời thường.

- chức năng với anhiđrit axit chế tác este 5 chức.

- đặc thù của xeton

 + công dụng với H2 tạo sobitol.

 + cùng HCN (axit xiahidric)

- Trong môi trường kiềm fructozơ chuyển hóa thành glucozơ nên fructozơ tất cả phản ứng tráng gương, bội phản ứng với Cu(OH)2 trong môi trường xung quanh kiềm.

 

*

Fructozơ không gồm phản ứng làm mất màu hỗn hợp Brom.

* lưu ý: Không rõ ràng glucozơ và fructozơ bởi phản ứng tráng bạc đãi hay làm phản ứng cùng với Cu(OH)2 trong môi trường kiềm lúc đun nóng. Để minh bạch glucozo cùng với fructozo dùng dung dịch nước brom.

C. Bài xích tập về Glucozo và Fructozo

Bài 1 trang 25 SGK Hóa 12: Glucozơ và fructozơ:

A. Đều tạo được dung dịch màu xanh lá cây lam khi tác dụng với Cu(OH)2.

Xem thêm:

B. Đều tất cả chứa nhóm mang đến trong phân tử.

C. Là hai dạng thù hình của cùng một chất.

D. Đều tồn tại đa phần dạng mạch hở.

* giải mã bài 1 trang 25 SGK Hóa 12: 

- Đáp án: A. Đều tạo ra dung dịch greed color lam khi tính năng với Cu(OH)2.

Bài 2 trang 25 SGK Hóa 12: Cho những dung dịch: Glucozơ, glixerol, fomandehit, etanol. Thuốc thử như thế nào sau đây có thể phân biệt được cả 4 hỗn hợp trên ?

A. Cu(OH)2.

B. Dung dịch AgNO3/NH3.

C. Mãng cầu kim loại.

D. Nước brom.

* lời giải bài 2 trang 25 SGK Hóa 12:

- Đáp án: A. Cu(OH)2

- Bảng nhận thấy như sau:

Thuốc test | Chất đề xuất nhận biết C6H12O6 C3H5(OH)3 HCHO C2H5OH
dd Cu(OH)2 ở t0 thường xuất hiện nay dd xanh lam xuất hiện tại dd màu xanh lá cây lam Không phản nghịch ứng Không làm phản ứng
dd Cu(OH)2 ở t0 cao xuất hiện tại kết tủa đỏ gạch xuất hiện thêm dd màu xanh lá cây lam xuất hiện nay kết tủa đỏ gạch Không phản ứng

- Phương trìn phản bội ứng hóa học:

 2C6H12O6 + Cu(OH)2 → (C6H11O6)2Cu (xanh lam) + 2H2O

 2C3H5(OH)3 + Cu(OH)2 → 2Cu (xanh lam) + 2H2O

 C5H11O5CHO + 2Cu(OH)2 + NaOH 

*
 C5H11O5COONa + Cu2O↓ (đỏ gạch) + 3H2O

 HCHO + 4Cu(OH)2 + 2NaOH → Na2CO3 + 2Cu2O↓ (đỏ gạch) + 6H2O

Bài 3 trang 25 SGK Hóa 12: Cacbohiđrat là gì? có mấy một số loại cacbohiđrat quan tiền trọng? Nêu có mang từng một số loại và rước ví dụ minh họa?

* giải mã bài 3 trang 25 SGK Hóa 12:

- Cacbohiđrat là gần như hợp chất hữu cơ tạp chức và đa phần chúng tất cả công thức phổ biến là Cn(H2O)m

như tinh bột tất cả công thức là: (C6H10O5)n

- có nhiều nhóm cacbohiđrat, quan trọng nhất là ba loại sau đây:

+ Monosaccarit là team cacbohiđrat dễ dàng nhất, không thể thủy phân được, như : glucozơ với fructozơ.

+ Đisaccarit là team cacbohiđrat nhưng khi thủy phân mỗi phần tử sinh ra hai phân tử monosaccarit, như : mantozơ.

+ Polisaccarit là team cacbohiđrat phức hợp nhất, lúc thủy phân mang lại cùng từng phân tử sinh ra nhiều phân tử monosaccarit, như: tinh bột,...

Bài 4 trang 25 SGK Hóa 12: Những thể nghiệm nào chứng tỏ được kết cấu phân tử của glucozơ?

* Lời giải Bài 4 trang 25 SGK Hóa 12:

- đa số thí nghiệm minh chứng được cấu tạo phân tử glocozơ tất cả nhóm chức -CHO cùng nhóm -OH:

+ Glucozơ tất cả phản ứng tráng bội bạc và bị oxi hóa bởi vì nước brom chế tác thành axit gluconic chứng minh phân tử glucozơ bao gồm nhóm –CH=O.

+ Glucozơ công dụng với Cu(OH)2 cho dung dịch màu xanh lá cây lam chứng tỏ phân tử glucozơ có rất nhiều nhóm -OH tại vị trí kề nhau.

+ Glucozơ tạo thành este cất 5 cội axit CH3COO chứng minh phân tử gồm 5 team –OH.

+ Khử trọn vẹn glucozơ cho hexan, chứng minh phân tử glucozơ bao gồm 6 nguyên tử C tạo thành một mạch lâu năm không nhánh.

Bài 5 trang 25 SGK Hóa 12: Trình bày cách nhận biết các hợp hóa học trong dung dịch của từng dãy dưới đây bằng phương thức hóa học:

a) Glucozơ, glixerol, etanol, axit axetic.

b) Fructozơ, glixerol, etanol.

c) Glucozơ, fomandehit, etanol, axit axetic.

* giải mã bài 5 trang 25 SGK Hóa 12:

a) Glucozơ, glixerol, etanol, axit axetic

Thuốc test |

Chất phải nhận biết

 Glucozo

 C6H12O6

 Glixeron

C3H5(OH)3

 Etanol

 C2H5OH

 Axetic

 CH3COOH

 Quỳ tím Không đổi màu Không đổi màu Không đổi màu màu Hồng
 dd Cu(OH)2 lắc nhẹ xuất hiện nay dd xanh lam xuất hiện dd màu xanh lá cây lam Không tan -
dd Cu(OH)2 OH-, t0 xuất hiện kết tủa đỏ gạch ko kết tủa - -

- Phương trình phản ứng hóa học:

 2C6H12O6 + Cu(OH)2 → (C6H11O6)2Cu (xanh lam) + 2H2O

 2C3H5(OH)3 + Cu(OH)2 → 2Cu (xanh lam) + 2H2O

 C5H11O5CHO + 2Cu(OH)2 + NaOH  C5H11O5COONa + Cu2O↓ (đỏ gạch) + 3H2O

b) Fructozơ, glixerol, etanol.

Thuốc demo |

Chất đề nghị nhận biết

 Glucozo

 C6H12O6

 Glixeron

 C3H5(OH)3

 Etanol

 C2H5OH

 dd Cu(OH)2 lắc nhẹ xuất hiện nay dd xanh lam xuất hiện dd màu xanh lam Không tan
dd Cu(OH)2 OH-, t0 xuất hiện kết tủa đỏ gạch ko kết tủa -

- Phương trình bội nghịch ứng hóa học:

 2C6H12O6 + Cu(OH)2 → (C6H11O6)2Cu (xanh lam) + 2H2O

 2C3H5(OH)3 + Cu(OH)2 → 2Cu (xanh lam) + 2H2O

 C5H11O5CHO + 2Cu(OH)2 + NaOH  C5H11O5COONa + Cu2O↓ (đỏ gạch) + 3H2O

c) Glucozơ, fomandehit, etanol, axit axetic.

Xem thêm: Bánh Kem Sinh Nhật Hình Con Khỉ Cho Người Tuổi Thân Bắt Mắt Ngộ Nghĩnh

Thuốc demo |

Chất yêu cầu nhận biết

 Glucozo

C6H12O6

 Fomandehit

 HCHO

 Etanol

 C2H5OH

 Axetic

 CH3COOH

 Quỳ tím Không thay đổi màu Không thay đổi màu Không đổi màu màu Hồng
 dd Cu(OH)2 lắc nhẹ xuất hiện nay dd xanh lam Không tan Không tan -
dd Cu(OH)2 OH-, t0  xuất hiện kết tủa đỏ gạch Không kết tủa -

- Phương trình bội nghịch ứng hóa học:

 2C6H12O6 + Cu(OH)2 → (C6H11O6)2Cu(xanh lam) + 2H2O

 HCHO + 4Cu(OH)2 + 2NaOH → Na2CO3 + 2Cu2O↓(đỏ gạch) + 6H2O

Bài 6 trang 25 SGK Hóa 12: Để tráng một chiếc gương soi tín đồ ta phải đun lạnh một dung dịch đựng 36 gam glucozơ với số lượng vừa dùng dung dịch AgNO3/NH3. Tính cân nặng bạc sinh ra bám vào gương soi và cân nặng AgNO3 đã dùng, biết những phản ứng xảy ra hoàn toàn.