Cốc Cốc Bị Lỗi Không Mở Được

     
ban đầu bản thân vào ly cốc bình thường sau kia thoát ra đùa game. Đang game play thì thốt nhiên bị out ra. Tiếp nối mình vào lại ly cốc thì không tài nào vào nổi, vào task manager thì ko thấy hiện tại trong tiến trình. Mình định thiết lập lại ly cốc thì mẫu trình cài đặt nó mở được 1s rồi auto thoát. Các phần mềm khác vẫn vào bình thường. Nhờ hầu như người support giúp mình