Cách để tính chu vi hình tròn

     
1 Chu vi hình tròn1.2 quan hệ giới tính với Pi1.4 Tìm đường kính, bán kính khi biết chu vi, diện tích s hình tròn

Chu vi hình tròn

Chu vi hình tròn hay độ dài con đường tròn là con đường biên số lượng giới hạn của hình tròn. Công thức của chu vi hình trụ là lấy 2 lần bán kính (hoặc 2 lần bán kính) nhân pi.

Bạn đang xem: Cách để tính chu vi hình tròn


Công thức

*

Công thức của chu vi hình trụ là:

*

Bạn đang xem: công thức tính chu vi hình tròn


Hoặc rất có thể là:

*

Hoặc

Trong đó:

C là chu vi của hình tròn;d là 2 lần bán kính hình tròn;r là nửa đường kính hình tròn.pi là 3.14

– Ví dụ : gồm một hình tròn C có 2 lần bán kính nối từ điểm AB = 10cm. Hỏi chu vi hình tròn trụ C bằng bao nhiêu?Ta áp dụng: phương pháp tính chu vi hình trụ đã có ở trên: d = AB = 10 cm. Như vậy:= d x Pi = 10 x Pi = 10 x 3,14 = 31,4 cm

*

Ví dụ: hình tròn có bán kính R = 2 sẽ có được diện tích hình tròn là: S = 2².3,14 = 12,56.

Bài tập: Bánh xe của một xe cộ lửa có 2 lần bán kính là 1.5m. Hãy tính chu vi của bánh xe cộ đó.

Chu vi của bánh xe lửa hình trụ là:

C = D ✖ Pi = 1.5 ✖ 3.14 = 4.71m

Đáp số: 4.71m

Ví dụ 1: Cho hình trụ tâm O có 2 lần bán kính AB= 15cm. Hãy tính chu vi hình tròn tâm O.

Bài giải:

Chu vi của hình tròn trụ tâm O là:

C = d x ?= 15x 3,14= 47,1 (cm)

Đáp số: 47,1 (cm)

Ví dụ 2: Một bảng chỉ đường hình tròn trụ có nửa đường kính là 15 cm. Hãy tính đường kính và chu vi của bảng đi đường đó.

Bài giải:

Đường kính của bảng đi đường là:

d= 2r= 2x 15= 30 (cm)

Chu vi của bảng dẫn đường là:

C = 2r x ?= 2x 15x 3.14= 94,2 (cm)

Đáp số: d= 30 (cm)

C= 94,2 (cm)

Quan hệ cùng với Pi

Chu vi của hình trụ liên quan tiền với Pi. Cực hiếm của Pi là 3,141592653589793…. (xem Pi), được quy ước với cái giá trị gần đúng là 3,14. Pi được quan niệm là xác suất của chu vi C.

Các hằng số π được sử dụng thông dụng trong toán học, kỹ thuật cùng khoa học. Trong khi nó được đặt tên trong toán học thì nghệ thuật và khoa học nó ko được để tên. Nó được áp dụng bởi radio, lập trình máy vi tính và hằng số trang bị lý. Bởi vì giá trị của Pi khôn xiết dài phải công thức rất có thể đơn giản hóa là d*3,14.

Xem thêm: Top 1500+ Câu Nói Ý Nghĩa Về Cuộc Sống Tươi Đẹp Để Biết Trân Quý Khoảnh Khắc

Công thức tính chu vi hình quạt tròn

Công thức tính chu vi của hình quạt tròn được khẳng định theo công thức:

*

Trong đó:

C là chu vi hình quạtR là nửa đường kính của con đường tròn chổ chính giữa Oℓ là chiều dài cung

Công thức tính diện tích s hình tròn

S = Pi x r2

*
*
*

Trong đó:

S: là diện tích

r: là bán kính

Ví dụ: Ta gồm một hình tròn trụ C có 2 lần bán kính d=10cm. Hỏi diện tích hình tròn C bởi bao nhiêu?Áp dụng cách tính: diện tích hình tròn trụ C ta có: = 1/2 x d = 1/2×10 = 5cmSuy ra: S = Pi x r2 = 5 x (3,14)2 = 49,298 cm2

*

Bài tập: một tờ bảng hình tròn có đường kính 30cm. Hãy tính diện tích tấm bảng đó với đơn vị là mét vuông?

Diện tích của tấm bảng hình tròn là:

S = D² ✖ Pi/4 = 30² ✖ 3.14/4 = 706.5cm² = 0.07065m²

Đáp số: 0.07065m²

*

Công thức tính diện tích s đường tròn lúc biết đường kính: S = Pi X (D/2)2

*

– vào đó: d là con đường kính

– Ví dụ: Ta có hình trụ C với 2 lần bán kính là 8cm. Tính diện tích hình tròn trụ C.Áp dụng giải pháp tính, S = Pi x (d/2)^2 = 50,265cm2

* bí quyết tính phụ thuộc chu vi hình tròn: S = C2/(4Pi) 

*

Trong đó: C là chu vi

Chứng minh công thức:Ta có: Chu vi hình trụ C = 2Pi.r=> r = C/(2Pi)=> Diện tích hình trụ là: S =C2/(4Pi)

Ví dụ: mang lại hình trong C gồm chi vi là 16cm2. Tính diện tích hình tròn trụ C.

Giải: Ta bao gồm chu vi hình trụ C = 2Pi.r => r = C/(2Pi)Do đó, diện tích hình trụ là S = C2/(4Pi) = 20,382cm2

Công thức tính nhờ vào hình quạt: 

*

Trong đó, S: diện tích toàn phần hình trònShq: diện tích hình quạtC: Số đo góc sống tâm

Công Thức Tính diện tích s Hình Quạt Tròn

Trong hình tròn trụ bán kính R diện tích hình tròn n được tính theo công thức là:

*
*

Trong đó,

– n là góc của hình quạt tròn– l là độ dài cung n vào hình quạt

Tìm đường kính, bán kính khi biết chu vi, diện tích s hình tròn

Tính đường kính hình tròn
*

Trong đó:

d: Đường kính hình trònC: Chu vi hình trònS: diện tích hình tròn: Là hằng số giá trị tương đương 3.14.Tính nửa đường kính hình tròn
*

Trong đó:

r: bán kính hình trònd: Đường kính hình trònC: Chu vi hình trònS: diện tích s hình tròn: Là hằng số giá bán trị tương tự 3.14.Phương Pháp ghi nhớ Công Thức, phương pháp tính Diện Tích, Chu Vi Hình Tròn

– lúc học công thức ngừng cũng như phương pháp tính, chúng ta nên áp dụng vào làm bài tập để có thể ghi ghi nhớ công thức cũng tương tự hiểu được rõ bản chất vấn đề. – ở bên cạnh đó, chúng ta cũng có thể học công thức trải qua thơ:

Hình tròn diện tích đơn giảnBình phương nửa đường kính ta nhân tức thì vàoBa phảy mười tư phía sauChu vi cũng dễ tính mau các bạn àĐường kính ta rước nhân raBa phảy mười bốn, cầm là đang xong. 

Hình tròn là gì?
*

Hình tròn là hình gồm các điểm vị trí và phía bên trong đường tròn.

Tâm, bán kính và chu vi của hình tròn chính là tâm và nửa đường kính của mặt đường tròn phủ quanh nó.

Đường tròn là gì?

Đường tròn trọng điểm O nửa đường kính R là tập hợp tất cả các điểm biện pháp tâm O một khoảng bằng R. Đường tròn chổ chính giữa O bán kính R được kí hiệu là (O;R).

*

 

Tính chất của hình trònĐường kính là trường hợp đặc biệt của dây cung trải qua tâm con đường tròn.Đường kính là đoạn thẳng lâu năm nhất đi qua hình tròn và chia hình tròn thành nhì nửa bằng nhau.Độ nhiều năm của đường kính của một đường tròn bằng 2 lần bán kính của đường tròn đó.Bài thói quen Diện Tích, Chu Vi Hình Tròn

Bài tập 1: phương pháp tính chu vi hình trụ khi biết diện tích. Cho hình tròn C có diện tích bằng 26cm2. Tính chu vi hình tròn

Bài giải: 

– Diện tích hình tròn là S = Pi.r2Mà diện tích bằng 26cm2 => r = 2,877cm– Chu vi hình trụ là C = d.Pi = 2r.Pi = 2 . 2,887 . 3,14 = 18,068cmVậy chu vi của hình tròn trụ bằng 18,068cm

Bài tập 2: Tính diện tích s hình tròn, lúc biết chu vi c bằng 15,33cm

Bài giải:

– Ta có, chu vi hình tròn C = d.Pi = 2r.Pi => r = C/(2Pi)– Diện tích hình tròn trụ là S = Pi.r2=> S = Pi. (C/2Pi)2 = 18,71cm2Vậy diện tích hình tròn là 18,71cm2

Ví dụ 3: Một bánh xe ô tô có chu vi là 119,32 cm. Hãy tìm bán kính và đường kính của bánh xe.

Xem thêm: Hướng Dẫn Sử Dụng Lò Vi Sóng Panasonic Inverter Panasonic Nn

Bài giải:

Ta tất cả C = d x ? => d= C/ ?

Áp dụng bí quyết trên ta có đường kính của bánh xe pháo là:

d= C/ ?= 119,32/ 3,14= 38 (cm)

Bán kính của bánh xe pháo là:

d=2r => r=d/2= 38:2= 19 (cm)

Đáp số: d=38 (cm)

r=19 (cm)

Ví dụ 4: Cho hình tròn trụ tâm O, 2 lần bán kính AB = 18 cm. Tính chu vi hình trụ tâm O, đường kính AB; hình tròn tâm M 2 lần bán kính OA và hình trụ tâm N có bán kính OB.

*

Bài giải:

Chu vi hình tròn tâm O là:

 C (O) = AB x ? = 18 x 3,14 = 56,52 (cm)

Bán kính con đường tròn O là: r (O) = AB/2 = 18/2 = 9 (cm)

Ta gồm OA, OB thứu tự là 2 lần bán kính của hình tròn trụ tâm M và hình trụ tâm N. Trong các số ấy OA=OB= 9(cm)