Cây Cổ Thụ Tiếng Anh

     
According khổng lồ the rescue workers that I"ve spoken to, this tree could be as much as 100 years old and, apparently, is rotted all the way out to the bottom.

Bạn sẽ xem: Cây cổ thụ giờ anh là gì

Cây thứ bố kêu " Tôi mong mình vươn nhiều năm thành một cây cổ thụ tối đa và thẳng độc nhất vô nhị trong vùng rừng núi này .Nhìn quang đãng cảnh thông thường quanh hoang tàn, ông thấy một cây cổ thụ sống hàng trăm năm sát cổng nhà đã bị bật rễ.As he acsregistrars.vnewed the damage around him, he realized that a massive tree that had stood for decades near his front gate was gone.26 Một cây hoàn toàn có thể sống hàng trăm ngàn năm; vài ba cây như cây cổ thụ quay tùng (sequoia) với cây bách tùng có thể sống hàng ngàn năm.A tree may live for hundreds of years; some, such as sequoias và bristlecone pines, for thousands of years.Người vợ đang đi đến kỳ sinh nở cùng họ đã đặt nhỏ nằm bên trên lớp cỏ thô trong máng làm cho từ gỗ của cây cổ thụ thứ nhất .She gave birth & they placed the baby in the tuyệt in the feed box that was made from the first tree .Một ́cô chỉ là một chút của một cô bé " có một cây cổ thụ cùng với một chi nhánh uốn cong giống như một ghế ngồi trên nó.Khi ta đứng làm việc chân các cây cổ thụ này thì thiệt là kinh ngạc khi nghĩ rằng mỗi dòng cây này mọc lên xuất phát từ một hạt giống nhỏ.When you stand at the base of these massive trees, it is amazing to lớn think that each one grew from a tiny seed.Nhện này giăng lưới chủ yếu vào khung cửa ngõ sổ, tuy thế cũng hoàn toàn có thể được tra cứu thấy trên các bức tường, mặt hàng rào, hoặc bên dưới vỏ cây cổ thụ.This spider builds its web mostly into window frames, but can also be found on walls, fences, or under the bark of old trees.Những cây cổ thụ lớn lớn làm cho cảnh thiết bị thêm phần thướt tha , và xa xa là cảnh quan xinh đẹp mắt của tp vươn cao lên trời xanh .Grand old trees graced the landscape , & a fine acsregistrars.vnew of the thành phố skyline could be seen in the distance .Trong thành phố, một cây cổ thụ đẩy đà sinh trưởng 500 mét trong vòng ba năm, phía bên trong nó là trái cầu tia nắng hóa thân của Kotarou cùng Kagari.In the city, a huge tree grows 500 meters tall in three years, which contains the orb of light from Kotarou và Kagari.Thắc mắc là một điều trường đoản cú nhiên—hạt kiểu như của một điều thắc mắc chân thật thường mọc lên cùng chín muồi thành một cây cổ thụ của sự hiểu biết.It’s natural to lớn have questions—the acorn of honest inquiry has often sprouted và matured into a great oak of understanding.Chứng ngôn này tăng trưởng dũng mạnh mẽ giống như một dòng cây cổ thụ, tuy vậy chứng ngôn của chủ tịch Monson vẫn còn đó phải vững mạnh và cách tân và phát triển theo thời gian.It is like a towering redwood, yet even President Monson’s testimony had khổng lồ grow & develop over time.Vào trong số những năm 1990, bể dầu công ty thờ đặt tại khoảng trống thân hai mảnh thân cây; tuy nhiên, chúng đã được dịch chuyển khi được nhận biết rằng đây là cây cổ thụ.In the mid-1990s the church oil tank stood in the space between the two trunk fragments; however, this was moved when it was realised that the tree was ancient.Danh sách truy hỏi vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M