CẤU TRÚC TIẾNG ANH LỚP 9

     
Chương trình học tập tiếng Anh trung học cơ sở tập trung vào những điểm ngữ pháp hơn, để hoàn thành xong những loài kiến thức cần thiết cho bậc trung học tập nhằm cải thiện kiến thức hơn ở bậc phổ thông. Bài viết này acsregistrars.vn vẫn tổng phù hợp trọn bộ các đề mục ngữ pháp giờ Anh trong chương trình lớp 9 giúp những con HỌC nhanh - NHỚ LÂU - làm bài bác kiểm tra đạt công dụng TỐT.

Bạn đang xem: Cấu trúc tiếng anh lớp 9


*

Nắm vững vàng ngữ pháp của lịch trình học Anh văn lớp 9, những con đã hoàn toàn có thể tương đối lạc quan với vốn ngữ pháp tiếng Anh của mình bởi lịch trình tiếng Anh sống bậc trung học phổ biến của chỉ xoay quanh những kiến thức này nghỉ ngơi mức cải thiện hơn.Bởi chương trình lớp 9 có tính khối hệ thống và là chương trình có rất nhiều kiến thức quan liêu trọng, mang lại nên, acsregistrars.vn để giúp đỡ các con tổng hòa hợp trọn bộ kiến thức ngữ pháp giờ đồng hồ Anh lớp 9, để con bao gồm cái nhìn bao quát hơn, dò lại xem mình đã nắm cùng chưa cố kỉnh được mọi gì, nhằm mục tiêu có chiến lược học tập hòa hợp lý.Hãy thuộc acsregistrars.vn hệ thống lại toàn cục kiến thức Ngữ Pháp giờ Anh lớp 9 nhé!

TENSES – CÁC THÌ TIẾNG ANH THÔNG DỤNG

I. Present simple – bây giờ đơn


PositiveSubject + verb (bare-infinitive)/ verb-s/es
NegativeSubject + bởi not (don’t)/ does not (doesn’t) + verb (bare-inf)
QuestionDo/Does + subject + verb (bare-inf)…?

Thì hiện tại đơn được dùng để làm diễn đạt:

1. 1 thực sự hiển nhiên, chân lý.

Ex: Water freezes at 0°C.

The sun rises in the East.

2. Hành vi lặp đi lặp lại (thói quen), cảm giác, dìm thức, tình trạng ở hiện tại.Ex: We play table tennis every Thursday.

Matthew loves sport.

Do you know Tania Smith?

Chúng ta thường được sử dụng thì lúc này đơn với những trạng từ bỏ và cụm trạng từ: always, often, frequently, usually, generally, regularly, normally, sometimes, occasionally, seldom, rarely, every day/ week/ month/ year, all the time, v.v.

3. Vụ việc tương lai xảy ra thời hạn biểu, công tác hoặc planer được bố trí theo lịch trình.Ex: His train arrives at 7:30.

School starts on 5 September.

II. Present progressive – lúc này tiếp diễn


PositiveSubject + am/ is/ are + verb-ing
NegativeSubject + am not/ is not (isn’t)/ are not (aren’t) + verb-ing
QuestionAm/ Is/ Are + subject + verb-ing…?

Thì hiện tại tiếp nối được dùng làm diễn đạt:

1. Hành động, sự việc đang diễn ra ngay dịp nói.Ex:Look – the train is coming. The children are playing in the garden now.2. Hành động, sự việc mang tính chất tạm thời.Ex: I am living with some friends until I find a place of my own.3. Hành động đang diễn ra ở bây giờ nhưng không duy nhất thiết ngay lúc nói.Ex: I am writing a book at present.Chúng ta thường dùng thì hiện nay tại tiếp tục với những trạng từ bỏ hoặc trạng ngữ: now, at present, at/ for the moment, right now, at this time.4. Vụ việc xảy ra sau này gần – 1 sự sắp xếp hoặc 1 kế hoạch đã định.Ex: We are coming to lớn see our grandfather tomorrow.5. Sự việc thường xuyên xảy ra khiến bực mình, cạnh tranh chịu cho người nói.Thường dùng với các từ always, continually, constantly.Ex: She is always complaining about her work.Lưu ý: Không dùng thì hiện tại tiếp diễn với những động từ tinh thần (stative verbs): know, believe, understand, belong, need, hate, love, like, want, hear, see, smell, sound, have, wish, seem, taste, own, remember, forget,…Dùng thì hiện tại đơn với các động từ này.Ex: The soup tastes salty.

III. Past simple – thừa khứ đơn


PositiveSubject + verb (past tense)
NegativeSubject + did not (didn’t) + verb (bare-inf)
QuestionDid + subject + verb (bare-inf)…?

Thì vượt khứ đối chọi được dùng để diễn đạt:1.Hành đụng đã xẩy ra và kết thúc trong vượt khứ, hiểu ra thời gian.Ex: I bought a new car three days ago.2. Thói quen, cảm giác, sở thích, thừa nhận thức sống quá khứ.Ex: I played football very often when I was younger.3. Hành động, vấn đề đã xảy ra suốt 1 khoảng thời gian trong quá khứ, nhưng mà nay đã trọn vẹn chấm dứt.Ex: Mozart wrote more than 600 pieces of music.4. Hai hoặc nhiều hành động, vấn đề xảy ra tiếp tục trong quá khứ.Ex: When we saw Tom last night, we stopped the car.Chúng ta thường được sử dụng thì vượt khứ solo với các từ, cụm từ chỉ thời gian: ago, yesterday, yesterday morning/ afternoon/ evening, last night/ week/ month/ year, the other day.

IV. Past progressive – thừa khứ tiếp diễn


PositiveSubject + was/ were + verb-ing
NegativeSubject + was not (wasn’t)/ were not (weren’t) + verb-ing
QuestionWas/ Were + subject + verb-ing…?

Thì vượt khứ tiếp diễn được dùng để làm diễn đạt:

1. Hành động, vấn đề đang diễn ra tại một thời điểm rõ ràng trong thừa khứ.Ex: At 8 o’clock last night I was reading a book.2. Hành động, sự việc xẩy ra và kéo dài liên tục trong một khoảng thời hạn ở thừa khứ.Ex: The sun was shining all day yesterday.3. Hành động, sự việc đang diễn ra trong vượt khứ thì có một hành động, vụ việc khác xảy mang lại (dùng thì quá khứ tiếp tục cho hành động kéo dài cùng thì quá khứ 1-1 cho hành động xảy đến).Ex: When John was walking to school yesterday, he met Judy.4. Nhị hoặc những hành động, sự việc xảy ra đồng thời tại một thời điểm xác định trong thừa khứ.Ex: At breakfast yesterday I was doing my homework while my dad was reading a newspaper.5. Vấn đề đã xảy ra liên tiếp trong thừa khứ tạo bực mình, phiền toái.Ex: She was always boasting about her work when she worked here.

V. Present perfect – lúc này hoàn thành


PositiveSubject + have/ has + verb (past participle)
NegativeSubject + have not (haven’t)/ has not (hasn’t) + verb (p.p)
QuestionHave/ Has + subject + verb (p.p)…?

Thì hiện tại chấm dứt được dùng để làm diễn đạt:

1. Hành vi vừa mới xảy ra.Ex: We have just come back from Hawaii.2. Hành vi đã xảy ra trong thừa khứ khi bạn nói lừng chừng rõ hoặc không thích đề cập đến thời gian đúng chuẩn (thời gian không quan trọng).Ex: I have already bought this CD.

3. Hành động, vấn đề đã xẩy ra trong suốt 1 khoảng tầm thời gian cho tới hiện tại, hoặc đã xẩy ra nhiều lần trong thừa khứ và còn hoàn toàn có thể được lặp lại ở lúc này hoặc tương lai.Ex: Alex has written four novels so far.4. Hành động, sự việc xảy ra trong vượt khứ còn kéo dãn dài hoặc có ảnh hưởng đến lúc này hay tương lai.Ex: I have lived in Vienna for two years. (I am still in Vienna now.)Chúng ta thường dùng thì hiện nay tại hoàn thành với những trạng từ, với trạng từ: just, recently, lately, already, never, ever, (not) yet, before, for + khoảng tầm thời gian, since + mốc thời gian, so far, until now, up to now, up to lớn present, và trong mệnh đề sau It’s the first/ second … time.

VI. Present perfect progressive – hiện nay tại kết thúc tiếp diễn


PositiveSubject + have/ has + been + verb-ing
NegativeSubject + have not (haven’t)/ has not (hasn’t) + been + verb-ing
QuestionHave/ Has + subject + been + verb-ing…?

Thì hiện nay tại hoàn thành tiếp diễn được dùng làm diễn đạt:1. Hành động, sự việc xảy ra trong vượt khứ kéo dài liên tục đến bây giờ hoặc tương lai; nhấn mạnh vấn đề tính liên tục, kéo dãn của sự việc.Ex: Jane has been watching TV all evening.* Thì hiện tại xong xuôi nhấn dũng mạnh tính trả tất của việc việc.Ex: I haven’t learned very much Italian yet.2.Hành động, vụ việc vừa mới chấm dứt và có công dụng ở hiện tại tại.Ex: I must go and wash. I’ve been gardening.Lưu ý: Không sử dụng thì hiện tại tại xong xuôi tiếp diễn với các động từ trạng thái (stative verbs). Sử dụng thì hiện tại kết thúc với những động từ này.Ex: I have known her for a long time.

VII. Past perfect – quá khứ trả thành


PositiveSubject + had + verb (past participle)
NegativeSubject + had not (hadn’t) + verb (p.p)
QuestionHad + subject + verb (p.p)…?

Thì vượt khứ dứt được dùng để diễn tả hành hễ xảy ra, kéo dãn và hoàn chỉnh trước một thời điểm khẳng định trong vượt khứ , hoặc trước 1 hành vi khác trong quá khứ (dùng thì thừa khứ đơn cho việc việc xảy ra sau).Ex: John had finished his work before lunch time.

VIII. Simple future – sau này đơn


PositiveSubject + will + verb (bare infinitive)
NegativeSubject + will not (won’t) + verb (bare infinitive)
QuestionWill + subject + verb (bare infinitive)…?

* Đôi khi trong lối nói trang trọng bọn họ dùng shall với công ty từ I và We. Thể che định của Shall là Shall not (shan’t).Thì tương lai đơn được dùng để:1. Mô tả hành rượu cồn sẽ xảy ra trong tương lai hoặc hành vi tương lai sẽ tiến hành lặp đi lặp lại. (Không cần sử dụng will để diễn tả dự định hoặc kế hoạch).Ex: I will be at high school next year.Thường dùng với các trạng từ chỉ thời hạn tương lai: tomorrow, someday, next week/ month/ year, soon…2. Đưa ra lời hứa, bắt nạt dọa, đề nghị, lời mời, lời yêu thương cầu.Ex:-- I’ll send you out if you keep talking.-- I’ll open the door for you.-- Will you come khổng lồ my tiệc ngọt on Saturday?Shall I…? Shall we…? thường xuyên được dùng để đưa ra lời đề nghị hoặc gợi ý.Ex: Shall I send you the book?3. Biểu đạt ý kiến, sự chắc chắn chắn, sự dự kiến về điều nào đấy trong tương lai, thường được dùng sau các động từ: be sure, know, suppose, think.Ex: I think you’ll enjoy the buổi tiệc ngọt tomorrow.4. Đưa ra ra quyết định tức thì – quyết định ngay lúc đang nói. (Không cần sử dụng will để miêu tả quyết định sẵn có hoặc dự định).Ex: There’s someone at the door. – Ok. I’ll answer it.

IX. Be going to

PositiveSubject + am/is/are + going to lớn + verb (bare infinitive)
NegativeSubject + am/is/are not + going khổng lồ + verb (bare infinitive)
QuestionAm/Is/Are + subject + going to + verb (bare infinitive)…?

Be going lớn được dùng để diễn đạt:1. Dự định sẽ được triển khai trong tương lai gần, hoặc 1 ra quyết định sẵn có.Ex: I am going to lớn visit my aunt next week. (I am planning this).2. Dự đoán dựa trên các đại lý hoặc tình huống hiện trên – phụ thuộc những gì họ nhìn thấy hoặc nghe thấy.Ex: Look out! You’re going to lớn fall.Lưu ý:- Không dùng be going to lớn với những động tự chỉ tinh thần (stative verbs).Ex: You will understand me one day.- Thì hiện tại tại tiếp nối thường được sử dụng với các động tự go, come.Ex: Ann is going khổng lồ Tokyo next week. (rather than Ann is going to lớn go…)- Không dùng will hoặc be going lớn trong mệnh đề thời gian. Sử dụng thì lúc này đơn cùng với nghĩa tương lai.Ex: We’ll see him when he comes.

X. Used to


PositiveSubject + used lớn + verb (bare infinitive)
NegativeSubject + did not (didn’t) + use to lớn + verb (bare infinitive)
QuestionDid + subject + use to lớn + verb (bare infinitive)…?

Used to được dùng để diễn tả 1 tình trạng, 1 thói quen hoặc 1 hành động xảy ra thường xuyên trong vượt khứ mà lại nay không còn nữa.

Xem thêm: Top 123 Đoạn Văn Nghị Luận Xã Hội Lớp 9, 31 Đề Và Bài Văn Mẫu Nghị Luận Xã Hội 200 Chữ

Ex:-We used khổng lồ live in a small village, but now we live in a city.-- Be used lớn + verb-ing/ noun: quen thuộc với-- Get used khổng lồ + verb-ing/ noun: trở nên quen vớiEx:-- I am used lớn waking up early.-- Jane must get used lớn getting up early when she starts school.Lưu ý:Không cần sử dụng used to lớn để diễn tả sự câu hỏi đã xảy ra tại một thời điểm cụ thể trong quá khứ, sự việc xảy ra lặp đi lặp lại bao nhiêu lần hoặc trong thời gian bao lâu.Ex: I lived in Paris for three years.

CLAUSES AFTER WISH – MỆNH ĐỀ SAU WISH

Sau wish có 3 loại mệnh đề được dùng làm chỉ vấn đề ở tương lai, hiện tại và quá khứ.I. ý muốn ở sau này (Future wish): muốn điều gì đó sẽ, sẽ không còn hoặc kết thúc xảy ra.

Subject + wish + subject + would/could + verb (bare-inf)

Ex: I wish you would put those shelves up soon.II. Ao ước ở bây giờ (Present wish): ước điều không thể xảy ra trong hiện tại tại.

Subject + wish + subject + verb (past simple)

* Were rất có thể được dùng nạm cho was.Ex: I wish I were rich. (but I’m poor now).III. Muốn ở thừa khứ (Past wish): ước điều nào đó đã hoặc dường như không xảy ra trong thừa khứ.

Subject + wish + subject + verb (past perfect)

Ex: I wish I hadn’t bought that coat yesterday; I really don’t lượt thích it.Lưu ý: cấu trúc wish somebody something được dùng để chúc – ước ao ai sẽ sở hữu được điều gì đó. Sau wish là 2 tân ngữ.Ex: I wish you a Merry Christmas.

PASSIVE VOICE – THỂ BỊ ĐỘNG


Câu thụ động (passive sentence) là câu trong số ấy chủ ngữ là fan hoặc vật dìm hoặc chịu tác động ảnh hưởng của hành động.Ex:-- They built that house in 1999. (Active sentence)-- That house was built in 1999. (Passive sentence)Quy tắc đổi khác từ câu chủ động sang câu bị động
*

1. Tân ngữ dữ thế chủ động (active object) => nhà ngữ thụ động (passive subject)2. Động từ chủ động (active verb) => Động từ bị động (be + past participle)
Present simpleam/ is/ are + past participle
Present progressiveam/ is/ are + being + past participle
Past simplewas/were + past participle
Past progressivewas/were + being + past participle
Present perfecthave/has + been + past participle
Past perfecthad + been + past participle
Future simplewill + be + past participle
Be going toam/ is/ are going khổng lồ + be + past participle
Modal verbscan, should, must, …+ be + past participle
3. Nhà ngữ dữ thế chủ động (active subject) => BY + tân ngữ tiêu cực (passive object)Ex:The teacher explains the lessons. => The lessons are explained by the teacher.Lưu ý:- nhà từ I, we, you, they, he, she, one, people, everyone, someone, no one, nobody thường xuyên được bỏ. Với các chủ tự no one, nobody, đổi rượu cồn từ khẳng định thành bao phủ định.Ex:Someone read the story to the children.=> The story was read to the children.Nobody saw him leaving the room.=> He wasn’t seen leaving the room.- Trạng từ bỏ chỉ nơi chốn + BY (agent) + trạng từ chỉ thời gianEx:Jane should take the dog to lớn the vet today.=> The dog should be taken to lớn the vet by Jane today.- Trạng trường đoản cú chỉ thể phương pháp thường đứng thân be quá khứ phân từ. Các trạng từ khác thường đứng trước be.Ex:The scientists have studied the problem carefully.=> The problem has been carefully studied by the scientists.Một số cấu tạo bị đụng đặc biệt1. Động từ bao gồm 2 tân ngữ (verb with two objects)Khi cồn từ dữ thế chủ động có 2 tân ngữ, tân ngữ trực tiếp (direct object) với tân ngữ loại gián tiếp (indirect object) thì cả hai tân ngữ đều phải có thể cai quản ngữ đến câu bị động. Mặc dù tân ngữ chỉ fan thường được dùng hơn.Ex:-- They gave Vicky (I.O) a book (D.O) for Christmas.=> Vicky was given a book for Christmas.=> A book was given lớn Vicky for Christmas.2. Động từ chỉ giác quan lại (verbs of perception: see, notice, hear, look, watch,…)
ActiveS + V + O + bare-inf/ V-ing
PassiveS + be + past participle + to-inf/ V-ing
Ex:-- I saw him come out of the house. => He was seen to come out of the house.-- They didn’t notice her leaving the room. => She wasn’t noticed leaving the room.3. Động từ chỉ cảm xúc (verbs of feeling: like, love, hate, wish, prefer, hope, want…)
ActiveS + V + O + to-inf
PassiveS + V + O + to lớn be + past part.
Ex: She likes us khổng lồ hand our work in on time.=> She likes our work to lớn be handed in on time.
ActiveS + V + O + V-ing
PassiveS + V + being + past part.
Ex: I don’t lượt thích people telling me what to do.=> I don’t like being told what lớn do.4. Động trường đoản cú chỉ chủ kiến (verbs of opinion: say, think, believe, report, know,…)
ActiveS + V (+ that) + clause (S2 + V2 + O2…)
PassiveIt + be + V (past part.) (+ that) + clauseS2 + be + V (past part.) + to-inf/ lớn have + past part
⇒ dùng to-inf khi hành động trong mệnh đề that xảy ra đồng thời hoặc xảy ra sau hành động trong mệnh đề chính.⇒ dùng perfect inf (to have + past participle) khi hành vi trong mệnh đề that xẩy ra trước hành động trong mệnh đề chính.Ex: They believe (that) he is dangerous.=> It is believed (that) he is dangerous.=> He is believed to be dangerous.5. Động từ let, make, help
ActiveS + let/make/help + O + bare-inf
PassiveS + be + made/helped + to-infS+ be + let + bare-inf
Ex: They made him tell them everything.=> He was made lớn tell them everything.6. Thể sai khiến (Causative form)
ActiveS + have + O1 (person) + V (bare-inf) + O2 (thing)S + get + O1 (person) + V (to-inf) + O2 (thing)
PassiveS+ have/get + O2 (thing) + V (past part)
Ex: Paul has had his sister kiểm tra his composition.=> Paul has had his composition checked.
Direct speech: ‘I am your friend,’ said Tom.Reported speech: Tom said that he was my friend.
a. Động từ tường thuật (reporting verbs):Dùng say hoặc tell: say (that), tell somebody (that).Động tự tường thuật thường xuyên ở vượt khứ (said, told).b. Đại trường đoản cú (pronouns): Đổi những đại tự nhân xưng, đại tự hoặc tính từ sở hữu, đại từ bội phản thân làm sao để cho tương ứng với công ty ngữ hoặc tân ngữ của mệnh đề chính.c. Thì (tenses): Đổi thì của động từ thành thì vượt khứ tương ứng.
Present simplePast simple
Present progressivePast progressive
Present perfectPast perfect
Present perfect progressivePast perfect progressive
Past simplePast perfect
Past progressivePast perfect progressive
Past perfectPast perfect
Past perfect progressivePast perfect progressive
Will/ shall/ can / mayWould/ should/ could/ might
Am/ is/ are going toWas/ were going to
Must/ have toHad to
Ex:‘I will come và see you soon,’ said Marry.=> Mary said that she would come and see us soon.‘I’m very happy,’ Alex said to lớn me.=> Alex told me that he was very happy.Lưu ý:- họ không thay đổi thì trong câu loại gián tiếp khi hễ từ trình làng ở thì bây giờ (Present simple, Present progressive, Present perfect) hoặc tương lai đối chọi (future simple); câu dẫn trực tiếp là câu điều kiện không có thật (loại 2 với 3) hoặc mệnh đề trả định; câu trực tiếp diễn đạt chân lý, thực sự hiển nhiên, kiến thức (trong trường hòa hợp này ta hoàn toàn có thể chọn đổi hoặc không đổi thì vào câu con gián tiếp).Ex:John says ‘I am coming.’⇒ John says he is coming.‘If I was taller I would be a basketball player,’ he said.⇒ He said if he was taller he would be a basketball player.‘The earth is round,’ said Galileo. ⇒ Galileo said the earth is/was round.- ko đổi những động từ tình thái could, would, should, might, ought to, used to, had better.Must có thể đổi thành had to hoặc duy trì nguyên.Ex: ‘Ann might ring today,’ he said. ⇒ He said Ann might ring that day.d. Tính từ, trạng từ, nhiều trạng từ bỏ chỉ thời gian, vị trí chốn

This/ There

That/ those

Here

There

Now

Then

Ago

Before

At the moment

At that moment

Today/ tonight

That day/ that night

Tomorrow

The next day/ the following day

Yesterday

The day before/ the previous day

Next time

The following/ the next time

Next Sunday/ week/ month/ year

The following Sunday/ week/ month/ yearThe Sunday/ week/ month/ year after

Last Sunday/ week/ month/ year

The previous Sunday/ week/ month/ year;The Sunday/ week/ month/ year before
Ex:‘These are my shoes,’ said Ann. ⇒ Ann said those were her shoes.‘We saw that film yesterday,’ said Chris.⇒ Chris said they had seen that film the day before.2. Câu hỏi (questions)a. Câu hỏi Yes – No (Yes – No questions)- Dùng các động từ tường thuật: ask, inquire, wonder want khổng lồ know.- dùng if hoặc whether sau động từ tường thuật.- Đổi cấu trúc câu hỏi thành câu è thuật.- Đổi thì của động từ, đại từ, tính từ, trạng tự (giống biện pháp đổi vào câu nai lưng thuật).Ex:‘Does Harry lượt thích school?’ said Ms. Brown.⇒ Ms. Brown asked if/whether Harry liked school.b. Câu hỏi Wh- (Wh- question)- Dùng những động từ bỏ tường thuật: ask, inquire, wonder want lớn know.- lặp lại từ nhằm hỏi (what, where, when, why,…) sau đụng từ tường thuật.- Đổi cấu trúc câu hỏi thành câu è cổ thuật.- Đổi thì của đụng từ, đại từ, tính từ, trạng từ.Ex:‘Where vì chưng you live?’ said John khổng lồ Sarah.⇒ John asked Sarah where she lived.3. Câu bổn phận và câu yêu cầu, lời đề nghị, lời khuyên, lời hứa, ….(commands, requests, offers, advices, promises,…)- sử dụng động từ tường thuật ask, tell, order, request, offer, advise, promise,…(động trường đoản cú tường thuật phải cân xứng với nhiều loại câu). Ask hay được dùng để tường thuật câu yêu cầu (request) cùng tell được dùng để tường thuật câu trách nhiệm (command).- Đặt tân ngữ chỉ bạn nhận lệnh (nếu có) sau đụng từ tường thuật.- cần sử dụng dạng nguyên mẫu có to (to-inf) của rượu cồn từ vào câu trực tiếp.Ex:‘Don’t talk!’ said the teacher khổng lồ us. ⇒ The teacher told us not to lớn talk.‘Listen lớn me, please, everyone,’ said Ms. Miller.⇒ Ms. Miller asked everyone to lớn listen to lớn her.
Suggest + verb-ing/ that clause

Ex: ‘Let’s go khổng lồ that new café,’ said Ann.

⇒ Ann suggested going khổng lồ that new cafe.⇒ Ann suggested that we go/ should go/ went lớn that new cafe.4. Câu cảm thán (Exclamation)Câu cảm thán thường được thuật lại bằng động từ bỏ exclaim, say that.Ex: ‘What a beautiful house!’ She exclaimed/ said that the house was beautiful.5. Câu các thành phần hỗn hợp (Mixed types)Khi đổi câu tất cả hổn hợp sang câu gián tiếp ta thay đổi theo từng phần, dùng động từ trình làng riêng cho từng phần.Ex: Peter said, ‘What time is it? I must go now.’⇒ Peter asked what time it was & said that he had to go then

TAG QUESTIONS – CÂU HỎI ĐUÔI

Câu hỏi đuôi là câu hỏi ngắn được thêm vào thời điểm cuối câu è cổ thuật (statements). Thắc mắc đuôi được thành lập và hoạt động bằng 1 trợ hễ từ hoặc đụng từ to lớn be với 1 đại từ nhân xưng (chỉ công ty ngữ của câu).
To be/ auxiliary verb (+ not) + personal pronoun
Câu trằn thuật xác định + thắc mắc đuôi che định (Positive statement + negative question tag)Ex: It is cold, isn’t it?Câu trần thuật bao phủ định + thắc mắc đuôi khẳng định (Negative statement + positive question tag)Ex: It isn’t cold, is it?- trường hợp câu nai lưng thuật có trợ cồn từ (hoặc hễ từ lớn be) thì hễ từ này được lặp lại trong thắc mắc đuôi.Ex:Sally can speak French, can’t she?You haven’t lived here long, have you?- giả dụ câu nai lưng thuật không có trợ rượu cồn từ, cần sử dụng trợ cồn từ vị trong câu hỏi đuôi.Ex:You like oysters, don’t you?Henry gave you a watch, didn’t he?- câu hỏi đuôi xác minh được sử dụng sau câu có những từ lấp định: no, nothing, nobody, never, seldom, rarely, hardly, scarcely, little.Ex: You’ve never been to lớn Australia, have you?Một số ngôi trường hợp sệt biệt1.Câu hỏi đuôi của I am là aren’t I?Ex: I’m late, aren’t I?2. Câu hỏi đuôi sau câu mệnh lệnh khẳng định (affirmative imperatives) là will you? Would you? can you? và could you? won’t you? rất có thể được dùng để mời ai có tác dụng điều gì một biện pháp lịch sự.Ex:Give me a hand, will you?Sit down, won’t you?3. Sau câu nghĩa vụ phủ định (negative imperatives), cần sử dụng will you?Ex: Don’t tell anybody, will you?4. Sau Let’s…..(trong câu gợi ý…) cần sử dụng shall we?Ex: Let’s have a party, shall we?5. There bao gồm thể thống trị ngữ trong câu hỏi đuôi.Ex: There’s something wrong, isn’t there?6. It được sử dụng thay cho nothing cùng everything. They được dùng thay mang lại nobody, somebody, với everybody.Ex: Nothing can happen, can it?Somebody wanted a drink, didn’t they?7. It được dùng thay cho this/ that. They được dùng thay mang đến these/ those.Ex: This is your pen, isn’t it?These aren’t your books, are they?Cách trả lời câu hỏi đuôi.Trả lời YES lúc câu khẳng định đúng và vấn đáp NO lúc câu phủ định đúng.Ex: You’re going today, aren’t you? Yes, I am.She isn’t your sister, is she? No, she isn’t.

VERB FORMS – HÌNH THỨC ĐỘNG TỪ

I. Danh hễ từ (Gerund): Verb-ingDanh hễ từ thường được dùng:- Sau 1 số động tự và các động từ: avoid, admit, appreciate, avoid, can’t help, can’t stand, can’t bear, can’t face, consider, delay, deny, detest, discuss, dislike, enjoy, fancy, feel like, finish, forgive, give up, hate, imagine, involve, keep, like, love, loathe, mention, mind, miss, postpone, practice, prefer, recall, recollect, report, resent, resist, risk, suggest, tolerate.Ex: Greg really loves watching TV.He’s finished mending the car.- Sau giới từEx: Lisa congratulated Bob on passing the test.I’m looking forward to seeing you again.- Sau các cụm từ: be busy, it’s no good/use, it’s a waste of time, there’s no point in, it’s (not) worth.Ex: She is busy practicing the piano.It’s worth reading that book. It’s great.- Sau các động từ catch, discover, feel, find, hear, notice, see, watch + tân ngữ chỉ hành động đang tiếp diễn.Ex: I saw him crossing the road.- Sau những động từ dislike, imagine, involve, keep, mind, prevent, remember, risk, spend, stop, waste + tân ngữEx: Children nowadays spend too much time watching TV.II. Động trường đoản cú nguyên mẫu bao gồm to (to-inf)Động từ bỏ nguyên mẫu gồm to thường xuyên được dùng:- Sau 1 số động từ: afford, agree, arrange, appear, ask, attempt, care, choose, claim, dare, decide, demand, expect, fail, happen, hesitate, hope, intend, learn, manage, neglect, offer, plan, prepare, pretend, promise, propose, refuse, seem, swear, tend, threaten, vow, want, wish, would like/ love/ prefer, urge.Ex: He decided lớn stay and see what would happen.We are planning to lớn go abroad this year.- Sau tân ngữ của những động từ: advise, allow, ask, (can’t) bear, beg, cause, command, compel, encourage, expect, find, forbid, force, get, guess, hate, help, instruct, intend, invite, leave, like, love, mean, need, oblige, observe, order, permit, prefer, persuade, recommend, remind, request, suspect, teach, tell, tempt, urge, want, warn, wish.Ex: I didn’t ask you khổng lồ pay for the meal.My doctor advised me lớn go on holiday.- Sau các tính từ diễn tả cảm xúc, phản ứng (glad, happy, delighted, pleased, anxious, surprised, shocked, afraid,…) với 1 số các tính trường đoản cú thông dụng (right, wrong, certain, able, likely, easy, difficult, hard, good, kind, ready,…).Ex: We’re happy lớn be here.We were right khổng lồ start early.- Sau enough với too.Ex: The apples were ripe enough to lớn pick.The box was too heavy to lớn lift.- Sau các nghi ngờ từ trong lời nói gián tiếp (ngoại trừ why).Ex: Tell us what to lớn do.- Để miêu tả mục đích.Ex: He went to the United States khổng lồ learn English.III. Động từ nguyên mẫu mã không lớn (bare-inf)Động tự nguyên mẫu không to lớn được dùng:- Sau những trợ đụng từ tình thái (modal verbs: will, shall, would, should, can, could, may, might, must, have to).Ex: I must go now.- Sau những động trường đoản cú tri giác see, hear, feel, watch, notice + tân ngữ chỉ hành động hoàn tất.Ex: I didn’t see him come in. (but: He wasn’t seen to lớn come in.)- Sau make, let, help + tân ngữEx: They made me repeat the whole story.My father let me drive this car.- Sau help + tân ngữ rất có thể là 1 động từ nguyên mẫu có to hoặc ko to.Ex: He helped me move/ to move the cupboard.- Sau những cụm động từ had better, would rather, had sooner cùng sau why hoặc why not.Ex: I would rather go alone.You’re looking tired. Why not take a holiday?Danh động từ, cồn từ nguyên mẫu bao gồm to hoặc rượu cồn từ nguyên mẫu không to lớn (gerund, to-inf, or bare-inf)

see, hear, feel,…+ object +bare-inf: chỉ sự hoàn chỉnh của hành động
Verb-ing: chỉ sự tiếp tục của hành động
Ex: I once heard Brendel play all the Beethoven concertos. As I passed his house I heard him playing the piano.
forget/ remember +to-inf: quên/ nhớ thao tác làm việc gì đó
to-inf: quên/ nhớ thao tác làm việc gì đó
regret +to-inf: lấy có tác dụng tiếc lúc phải báo tin xấu đến ai đó
Verb-ing: hối tiếc về điều gì đấy đã xẩy ra trong thừa khứ
Ex: I regret khổng lồ tell you that you failed the test. I regret lending him some money. He never paid me back.
stop/ finish +to-inf: hoàn thành lại để làm việc gì
Verb-ing: xong làm bài toán gì
Ex: We stopped to lớn buy a newspaper. Sally stopped talking & sat down.
try+to-inf: chỉ sự cố gắng (cố gắng)
Verb-ing: chỉ sự phân tách (thử)
Ex: She tried her best lớn solve the problem.John isn’t here. Try phoning his trang chủ number.
mean+to-inf: chỉ dự định hoặc ý định
Verb-ing: chỉ sự liên quan hoặc kết quả
Ex: I don’t think she means to get married for the moment.If you want to pass the exam, it will mean studying hard.
go on+to-inf: chỉ sự thay đổi của hành động
Verb-ing: chỉ sự tiếp tục của hành động
Ex: She stopped talking and went on lớn read her novel.He said nothing but just went on working.
need+to-inf (nghĩa nhà động)
Verb-ing (nghĩa bị động)
Ex: You need to lớn clean that sofa again.That sofa needs cleaning again. (= need to lớn be cleaned)
advise, recommend, allow,permit, encourage, require+object + to-inf
Verb-ing
Ex: We don’t allow smoking in our house. We don’t allow people to lớn smoke in our house.But: People aren’t allowed lớn smoke in our house.begin, start, like, love, hate, intend, continue, cannot/ could not bear rất có thể được theo sau vì động trường đoản cú nguyên mẫu mã hoặc danh tự mà không có sự không giống nhau về nghĩa.Ex: She began playing/ khổng lồ play the guitar when she was six.I intend telling / khổng lồ tell her what I think.….

Xem thêm: Top 12 Phần Mềm Diệt Virus Miễn Phí Cho Máy Tính Windows Tốt Nhất

Tải trọn bộ kỹ năng và kiến thức Ngữ pháp lớp 9 phiên bản PDF:
TẢI TRỌN BỘ KIẾN THỨC NGỮ PHÁP TIẾNG ANH LỚP 9
BÀI TẬP NGỮ PHÁP TIẾNG ANH LỚP 9Như vậy, các con đang phần nào hệ thống hóa được lượng kỹ năng Ngữ pháp “khổng lồ”. Và còn chần chờ gì nữa, hãy áp dụng những kiến thức và kỹ năng trên, thử sức với những dạng bài xích tập sau các con nhé!
TẢI BÀI TẬP NGỮ PHÁP CHUYÊN SÂU TIẾNG ANH LỚP 9
Chúc chúng ta học sinh đã ôn tập thiệt tốt, cố kỉnh chắc kỹ năng Tiếng Anh để đưa trọn điểm những bài tập về Ngữ pháp bên trên lớp cũng như các kỳ thi học tập thuật nhé!Trong quy trình giúp con tự ôn tập tiếng Anh sống nhà, mối cung cấp tài liệu rất nhiều mẫu mã và nhiều dạng, cha mẹ nên chọn sách, trang web tương xứng với độ tuổi, sở trường và trình độ hiện tại của con. Cùng để hành trình dài này trở nên dễ ợt theo lộ trình, định hướng cân xứng với từng độ tuổi, đối tượng học sinh, bố mẹ nên chọn acsregistrars.vn - Trung trung ương tiếng Anh đáng tin tưởng - gần 10 năm cống hiến vì sự tiến bộ Tiếng Anh từng giờ của con trẻ được phụ huynh tin cậy an, yên tâm chọn lựa.Phụ huynh vui lòng đăng cam kết tại http://bit.ly/Tuvan_ams hoặc hotline điện tới tổng đài 024 7305 0384 để dấn được tư vấn từ chăm gia.Trân trọng,acsregistrars.vn English Center