Cấu Trúc Rẽ Nhánh Trong Pascal

     

Ví dụ 1: Để giải phương trình bậc hai: ax2 +bx +c = 0 (a ( eq)0 ) ta phải: Tính Delta = b*b - 4*a*c

- nếu Delta =0 thìphương trình gồm nghiệm.

Bạn đang xem: Cấu trúc rẽ nhánh trong pascal

Hoặc hoàn toàn có thể nói: trường hợp Delta cấu tạo rẽ nhánh thiếu cùng đủ.


Để tế bào tả cấu tạo rẽ nhánh, Pascal dùng câu lệnh if-then. Tương xứng với hai dạng mệnh đề thiếu cùng đủ nói nghỉ ngơi trên, Pascal gồm hai dạng câu lệnh if-then:

a. Dạng thiếu

Cú pháp:If then ;

Trong đó:

- Điều kiện: Là biểu thức quan hệ giới tính hoặc logic.

- Câu lệnh: là 1 trong những câu lệnh của Pascal.

Sơ đồ:

*

Hình 1. Sơ đồ cấu trúc rẽ nhánh dạng thiếu

Ý nghĩa: Điều kiện sẽ tiến hành tính cùng kiểm tra. Nếu như điều kiện đúng thì câu lệnh được thực hiện, nếu như điều kiện sai thì câu lệnh có khả năng sẽ bị bỏ qua.

Ví dụ 2:

if Delta b. Dạng đủ

Cú pháp:

If then

else ;

Trong đó:

- Điều kiện: Là biểu thức quan hệ hoặc logic.

- Câu lệnh 1, câu lệnh 2: là một trong những câu lệnh của Pascal.

Sơ đồ:

*

Hình 2.

Xem thêm:

Sơ đồ cấu tạo rẽ nhánh dạng đủ

Ý nghĩa:Điều kiện sẽ tiến hành tính cùng kiểm tra. Nếuđiều khiếu nại đúngthìthực hiện nay câu lệnh 1, ngược lại thìthực hiện câu lệnh 2.

Chú ý 1:Trước từ khóaElsekhông tất cả dấu chấm phẩy (;).

Ví dụ 3:

if a gian lận 3 = 0 then write("a phân chia het mang đến 3")

else write("a khong phân tách het mang đến 3");


3. Câu lệnh ghép

Trong Pascal câu lệnh ghép gồm dạng:

Begin

;

End;

Chú ý 2:SauENDphải gồm dấu chấm phẩy (;)

Ví dụ 4:

if D Ví dụ 5. tìm nghiệm thực của phương trình bậc hai: ax2 + bx + c = 0 , với a ( eq)0.

Xây dựng ý tưởng:

- Nhập 3 số a,b,c.

- Tính: delta:=b*b-4*a*c.

- nếu deltaVí dụ 6:

Tìm số ngày của năm N, biết rằng năm nhuận là năm phân chia hết cho 400 hoặc phân tách hết đến 4 tuy vậy không phân tách hết mang đến 100. Ví dụ, những năm 2000, 2004 là năm nhuận và tất cả số ngày là 366, những năm 1900, 1945 chưa hẳn là năm nhuận và gồm số ngày là 365.

Xem thêm: Kudo Shinichi Và Ran Mori Dep Nhat, Top 18 Ảnh Ran Mori Đẹp Nhất Hay Nhất 2022

Hướng dẫn:

- vào biểu thức đk ta sử dụng những phép toán xúc tích và ngắn gọn như là or, and để gộp các điều khiếu nại lại cùng với nhau.