Câu Bị Đông Trong Tiếng Anh Lớp 7

     

Dưới đây là tổng hợp kỹ năng về cấu trúc, công thức bài tập về câu bị động (Passive voice) cùng ví dụ minh hoạ về câu bài tập


Câu bị động (Passive voice) là gì?

*

Câu thụ động (Passive Voice)được hiểu đơn giản dễ dàng câu được dùng khi muốn nhấn mạnh vấn đề đến đối tượng người dùng (ở đấy là tân ngữ O) chịu ảnh hưởng của hành động hơn là phiên bản thân hành vi đó.

Bạn đang xem: Câu bị đông trong tiếng anh lớp 7

Ví dụ về câu bị động:

"Tôi ăn táo."là câu công ty động

I eat an apple.

Tôi là chủ từ, là đơn vị của hành động

Táo là đối tượng người dùng được tác động

Ở câu bị động hay passive voice: quả táo được nhất bạo phổi và được đưa nên làm chủ ngữ

Khi kia câu bị động được viết lại thành:

Quả táo bị cắn được nạp năng lượng bởi tôi.

An táo bị cắn is eaten by me.

*

Thời (thì) của động từ sinh hoạt câu tiêu cực (Passive voice)phải tuân theo thời của hễ từ sinh hoạt câu chủ động.

Cấu trúc câu bị động(Passive voice)

Câu công ty động

S1

V

O

Câu bị động

S2

TO BE

PII

(Chủ ngữ + dạng của hễ từ “to be” + Động từ ở dạng phân trường đoản cú 2)

Dưới đó là công thức chuyển từ câu dữ thế chủ động (active voice) lịch sự câu bị động (passive voice) tổng quát

*
Công thức gửi từ câu chủ động (active voice) sang câu thụ động (passive voice) cụ thể cho từng thì

Công thức gửi câu chủ động sang câu bị động(Passive voice)các bạn học theo bảng sau đây nhé!

Thì

Chủ động

Bị động

Hiện tại đơn

S + V(s/es) + O

S + am/is/are + P2

Hiện tại tiếp diễn

S + am/is/are + V-ing + O

S + am/is/are + being + P2

Hiện tại hoàn thành

S + have/has + P2 + O

S + have/has + been + P2

Quá khứ đơn

S + V(ed/Ps) + O

S + was/were + P2

Quá khứ tiếp diễn

S + was/were + V-ing + O

S + was/were + being + P2

Quá khứ hoàn thành

S + had + P2 + O

S + had + been + P2

Tương lai đơn

S + will + V-infi + O

S + will + be + P2

Tương lai hoàn thành

S + will + have + P2 + O

S + will + have + been + P2

Tương lai gần

S + am/is/are going khổng lồ + V-infi + O

S + am/is/are going lớn + be + P2

Động từ khuyết thiếu

S + ĐTKT + V-infi + O

S + ĐTKT + be + P2

Dưới đây là cách chuyển từ thể chủ động sang thể thụ động cho 12 dạngthì trong giờ đồng hồ Anh.

Chú ý: Câu chủ động ở dạng thì nào, họ chia hễ từ “to be” theo như đúng dạng thì đó.

Chúng ta vẫn đảm bảo nguyên tắc công ty ngữ số nhiều, hễ từ khổng lồ BE được phân tách ở dạng số nhiều...

Ví dụ về câu bị động và câu dữ thế chủ động (passive voice)

Weplanteda treein the garden.(Chúng tôi đang trồng một cái cây ở vào vườn.)

S1 V O

A treewasplantedin the garden (by us).(Một cái cây được trồng ở vào vườn (bởi họ).) lưu ý: “By us” có thểbỏ đi vào câu.

S2 be V (PII)

Nếu là một số loại động từ bao gồm 2 tân ngữ, ước ao nhấn mạnh vào tân ngữ nào người ta đưa tân ngữ kia lên thống trị ngữ nhưng thường thì chủ ngữ phải chăng của câu bị động(Passive voice) là tân ngữ gián tiếp.

Ví dụ về câu bị động:

Trong câu công ty động này còn có hai tân ngữ là him cùng a book

I gave him a book = I gave a book lớn him = He was given a book (by me).

Lưu ý về công ty từ trong câu thụ động (passive voice)

1.Nếu S trong câu chủ động là: they, people, everyone, someone, anyone, etc

Những nhà từ (S) này khi đưa sang câu bị động (passive voice)

=> bọn chúng được vứt đi trong câu bị động(Passive voice)

Ví dụ về nhà từ vào câu chủ động:

Someone stole my motorbike last night.

(Ai đó lấy trộmxe lắp thêm của tôiđêm qua)

➤ My motorbike was stolen last night.

(Xe thứ của tôiđã bị mang trộmđêm qua.)

2.Nếu là bạn hoặc đồ vật trực tiếp khiến ra hành động thì sử dụng 'by', tuy thế gián tiếp tạo ra hành động thì cần sử dụng 'with'

Cách chuyển đổi câu chủ động (active voice) sang câu bị động (passive voice)

*

Ví dụ áp dụng với đụng từ "buy" (mua) sẽ giúp chúng ta có cái nhìn chi tiết về câu hỏi chuyển lịch sự câu bị động

Dạng thì

Thể nhà động

Thể bị động

Dạng nguyên mẫu

Buy ( Mua)

Bought

Dạng to lớn + verd

To Buy

To be bought

Dạng V-ing

Buying

Being bought

Dạng V3/V-ed

Thì hiện tại đơn

Buy

Am/is/are bought

Thì bây giờ tiếp diễn

Am/is/are buying

Am/is/are being bought

Thì lúc này hoàn thành

Have/has bought

Have/has been bought

Thì hiện nay tại kết thúc tiếp diễn

Have/ has been buying

Have/has been being bought

Thì thừa khứ đơn

bought

Was/ were bought

Quá trang bị tiếp diễn

Was/were buying

Was/were being bought

Quá khứ trả thành

Had bought

Had been bought

Quá khứ xong xuôi tiếp diễn

Had been buying

Had been being bought

Tương lai đơn

Will buy

Will be bought

Tương lai tiếp diễn

Will be writing

Will be being bought

Tương lai hoàn thành

Will have bought

Will have been bought

Tương lai chấm dứt tiếp diễn

Will have been buying

Will have been being bought

Các bước biến hóa từ câu dữ thế chủ động sang câu bị đông(Passive voice)

Bước 1:Xác định tân ngữ trong câu chủ động (Active voice), chuyểntân ngữ thành nhà ngữ câu bị động(Passive voice)

Bước 2:Xác định thì (tense) trong câu chủ động rồi chuyển động từ về thể tiêu cực như giải đáp ở trên.

Bước 3:Chuyển đổi công ty ngữ trong câu dữ thế chủ động thành tân ngữ thêm“by”phía trước.

Những công ty ngữ ko xác định chúng ta có thể bỏ qua như: by them, by people….

*

Ví dụ về việc chuyển câu chủ động sang câu bị động:

My father waters this flower every morning.

➤This flower is watered (by my father) every morning.

John invited Fiona khổng lồ his birthday buổi tiệc ngọt last night.

➤ Fiona was invented to lớn John's birthday buổi tiệc ngọt last month

Her mother is preparing the dinner in the kitchen.

➤ The dinner is being prepared (by her mother) in the kitchen.

Phân biệt biện pháp dùng by và with vào câu bị động

*

Nếu là fan hoặc vật trực tiếp khiến ra hành động thì dùng ‘by’, loại gián tiếp khiến ra hành vi thì dùng ‘with’

Ví dụ:

The rabbit was shot with the gun.

(Dùng with bởi vì gun chưa hẳn là công ty từ trực tiếp khiến ra hành động trong câu, nó chỉ con gián tiếp qua tay fan thợ săn)

The rabbit was shot by the hunter.

(Dùng by cũng chính vì hành động bắn được gây nên trực tiếp bởi bạn săn - hunter)

Lưu ý khi gửi sang câu tiêu cực (Passive voice):

1.Những nội rượu cồn từ (Động từ không yêu mong 1 tân ngữ nào) khôngđược phép gửi sang câu bị động

Ví dụ:My leg hurts.

*

2.Khủ ngữ phụ trách chính cho hành động cũng không được đưa thành câu bị động(Passive voice)

The UStakes charge

(Nước Mỹ dấn lãnh trách nhiệm)

Nếu là fan hoặc đồ dùng trực tiếp gây ra hành động thì dùng by nhưng lại nếu là đồ dùng gián tiếp gây ra hành vi thì dùng with.

The bird was shot with the gun.The bird was shot by the hunter.

3. Khổng lồ be/to get + P2 hoàn toàn không sở hữu nghĩa bị động mà sở hữu 2 nghĩa:

Chỉ trạng thái, trường hợp mà công ty ngữ đang chạm mặt phải.

Could you please kiểm tra my mailboxwhile I am gone.

Hegot lostin the maze of the town yesterday.

Chỉ bài toán chủ ngữ tự làm lấy

The little boygets dressedvery quickly.

- Could I give you a hand with these tires.

- No thanks, Iwill be donewhen I finish tightening these bolts.

4. đông đảo sự biến đổi về thời cùng thể đều nhằm vào động từ to be, còn phân từ 2 giữ nguyên.

to be made of:Được làm bằng (Đề cập đến cấu tạo từ chất làm cần vật)

Ví dụ: This tableis made ofwood

to be made from:Được tạo ra sự từ (đề cập cho việc nguyên liệu bị thay đổi khỏi trạng thái ban sơ để làm nên vật)

Ví dụ: Paperis made fromwood

to be made out of:Được làm bằng (đề cập cho quá trình tạo nên sự vật)

Ví dụ: This cakewas made out offlour, butter, sugar, eggs and milk.

to be made with:Được có tác dụng với (đề cập mang lại chỉ một trong những nhiều làm từ chất liệu làm đề xuất vật)

Ví dụ: This soup tastes good because itwas made witha lot of spices.

5. Riêng biệt 2 hễ từ marry và divorce trong 2 thể câu dữ thế chủ động và câu bị động.

Khi không tồn tại tân ngữ thì bạn Anh ưa sử dụng get maried và get divorced trong dạng informal English.

Lulu & Joegot mariedlast week. (informal)

➤ Lulu & Joemarriedlast week. (formal)

After 3 very unhappy years theygot divorced. (informal)

➤ After 3 very unhappy years theydovorced. (formal)

Saumarrydivorcelà một tân ngữ trực tiếp thì không có giới từ:To mary / divorce smb

Shemarried a builder.

Andrewis going lớn divorce Carola

To be/ get married/ lớn smb(giới từ bỏ “to” là bắt buộc)

Shegot married to her childhood sweetheart.

Hehas been married lớn Louisafor 16 years and he still doesn’t understand her.

Dạng đặc biệt trong câu bị động(Passive voice)

*

1. Câu Bị động (Passive voice) với những động từ có 2 tân ngữ

Một số đông từ được theo sau nó bởi nhị tân ngữ như:

give(đưa),lend(cho mượn),send(gửi),show(chỉ),buy(mua),make(làm),get(cho), …

Thì ta sẽ có 2 câu bị động(Passive voice)

Ví dụ 1 về câu thụ động với rượu cồn từ 2 tân ngữ

I gavehiman apple.(Tôiđã đến anh ấymột quả táo.)

O1 O2

➤ An hãng apple was given khổng lồ him.(Một quả táođã đượctrao mang lại anh ta.)

➤ He was given an táo khuyết by me.(Anh tađã được tôi traocho một trái táo)

Ví dụ 2:He sendshis relative a letter.

➤ His relativewas senta letter.

➤ A letterwas sentto his relative (by him)

2. Câu bị động (Passive voice) của những động từ tường thuật

Các rượu cồn từ tường thuật gồm: assume, believe, claim, consider, expect, feel, find, know, report, say, …

S: nhà ngữ; S': chủ ngữ bị động

O: Tân ngữ; O': Tân ngữ bị động

Câu chủ động

Câu bị động

Ví dụ

S + V + THAT + S' + V' + …

Cách 1: S + BE + V3/-ed + khổng lồ V'

People say that he is very rich.→ Heis said khổng lồ bevery rich.

Cách 2: It + be + V3/-ed + THAT + S' + V'

People say that he is very rich.→It's said thathe is very rich.

Câu nhờ vào vả với những động từhave, get, makecó thể được đổi qua câu bị động(Passive voice) với cấu trúc

3. Câu dữ thế chủ động (active voice) là câu dựa vào vả

Câu nhà động

Câu bị động

Ví dụ

… have someone + V (bare) something

…have something + V3/-ed (+ by someone)

Thomas has his son buy a cup of coffee.→ Thomashasa cup of coffeeboughttby his son.(Thomas nhờ con trai mua 1 cốc cà phê)

… make someone + V (bare) something

… (something) + be made + to lớn V + (by someone)

Suzy makes the hairdresser cut her hair.→ Her hair is made to lớn cutby the hairdresser.(Suzy nhờ thờ có tác dụng tóc chỉnh lại mái tóc)

… get + someone + to lớn V + something

… get + something + V3/-ed + (by someone)

Shally gets her husband lớn clean the kitchen for her.→ Shallygetsthe kitchencleanedby her husband.(Shally nhờ ông xã dọn giúp bên bếp)

4.Câu chủ động (Passive voice) là câu hỏi

- Thể bị động của câu hỏi Yes/No

Câu công ty động

Câu bị động

Ví dụ

Do/does + S + V (bare) + O …?

Am/ is/ are + S' + V3/-ed + (by O)?

Do you clean your room?→Isyour roomcleaned(by you)?(Con đang dọn phòng chưa đấy?)

Did + S + V (bare) + O…?

Was/were + S' + V3/-ed + by + …?

Can you bring your notebook khổng lồ my desk?→ Can you notebookbe broughtto my desk?(Em có thể mang vở lên nộp mang lại tôi không?)

modal verbs + S + V (bare) + O + …?

modal verbs + S' + be + V3/-ed + by + O'?

Can you move the chair?→ Can the chairbe moved?(Chuyển mẫu ghế đi được không?)

have/has/had + S + V3/-ed + O + …?

Have/ has/ had + S' + been + V3/-ed + by + O'?

Has she done her homework?→Hasher homeworkbeen done(by her)?(Con bé nhỏ đã làm bài tập dứt chưa?)

5. Câu bị động (Passive voice) với các động từ chỉ quan tiền điểm, ý kiến

Một số cồn từ chỉ quan liêu điểm ý kiến thông dụng là:think/say/suppose/believe/consider/report…(nghĩ rằng/nói rằng/cho rằng/tin rằng/xem xét rằng/thông báo rằng….)

Ví dụ:

People think he stole his mother’s money. (Mọi tín đồ nghĩ anh ta rước cắp chi phí của mẹ anh ta.)

➤It is thoughtthat he stole his mother’s money.

➤He is thought khổng lồ have stolenhis mother’s money.

6. Câu Bị động (Passive voice) với các động từ chỉ giác quan

Các động từ giác quan liêu là các động từ chỉ nhận thức của bé người như:see (nhìn), hear (nghe), watch (xem), look (nhìn), notice (nhận thấy), ….

S + Vp + Sb + Ving.(nhìn/xem/nghe… ai kia đang làm gì)Ai đó tận mắt chứng kiến người khác làm những gì và chỉ thấy 1 phần của hành động hoặc 1 hành vi đang ra mắt bị 1 hành động khác xen vào.

Ví dụ:

- He watched them playing football.(Anh ta nhìn thấy họ sẽ đá bóng.)

➤ Theywere watched playingfootball.(Họ được nhìn thấy đã đá bóng.)

Cấu trúc : S + Vp + Sb + V.(nhìn/xem/nghe ai đó làm cho gì)Ai đó chứng kiến người khác làm những gì từ đầu cho cuối.

Ví dụ:

-I heard her cry.(Tôi nghe thấy cô ấy khóc.)

➤Shewas heard to lớn cry.(Cô ấy được nghe thấy là đã khóc.)

7. Câu chủ động là câu mệnh lệnh

- Thể khẳng định:

Chủ động:V + O + …Bị Động:Let O + be + V3/-ed

Ví dụ: Put your pen down → Let your penbe putdown. (Bỏ cây cây bút xuống)

- Thể lấp định:

Chủ động:Do not + V + O + …Bị động:Let + O + NOT + be + V3/-ed

Ví dụ: vì not take this item. → Let this itemnot be taken. (Không lấy thành phầm này)

Một số lỗithường mắc phải lúc viết câu bịđộng

Trong lúc học câu bị động, các em thường gặp lỗi khi chuyển đổi câu, viết lại câu trong những trường hợp sau:

Tân ngữ của câu chủ động là một cụm giới từ phải được chuyển đổi thành chủ ngữ của câu bị động.

Eg: They must take care of books borrowed from the library. ( Active )

Trong trường hợp này học sinh thường nhầm lẫn và xác định không đúng tân ngữ của câu chủ động.

Trong ví dụ này các em sẽ xác định “books borrowed” làm chủ ngữ mang đến câu bị động

=> Books borrowed must be taken care of from the library. (Passive).

Trong câu này chuyển đổi không đúng bởi vì “from” là một giới từ nối “books borrowed” và “the library”, theo văn phạm thì “cụm giới từ” thường không tách rời nhau.

Để chuyển đổi đúng, ta phải lấy cụm giới từ “books borrowed from the library” làm chủ ngữ cho câu bị động.

Ta phải viết: Books borrowed from the library must be taken care of.

Không dùng tân ngữ là một “cụm trạng từ chỉ nơi chốn” ở câu chủ động để đổi thành chủ ngữ ở câu bị động.

Eg: Jack felled a tree in the garden. ( Active )

Tôi thấy học sinh thường chuyển đổi như sau: A tree in the garden was felled by Jack. ( không nên )

Ta phải đổi: A tree was felled in the garden by Jack. ( Pasive ) – (Đúng)

Chú ý: Cụm trạng từ chỉ chỗ chốn luôn luôn phải được đặt liền sát trước By+O ở câu bị động.

Trường hợp câu có đại từ quan tiền hệ:

Đối với thể loại này rất phức tạp, các em thường khó hiểu và không biết phải làm như thế nào mang lại đúng?

Thường các tài liệu chỉ có đáp án mà ko có công thức chuyển đổi, đường chứng minh để dẫn đến kết quả thì lại không có.

Trong quá trình giảng dạy, tôi đã giúp học sinh tìm cách giải như sau:Eg: I’ve just received the letter which he sent me yesterday.(Active)Đây là câu chủ động có sử dụng đại từ quan liêu hệ “Which” đóng vai trò làm tân ngữ, chúng ta tiến hành như sau:-Trước hết chúng ta tách câu phức ở trên thành nhị câu đơn.I’ve just received the letter(a). He sent me the letter yesterday(b).– Đổi nhì câu (a), (b) lịch sự bị động:

The letter has just been received(a). The letter was sent to lớn me yesterday(b).

-Cuối cùng dùng đại từ quan lại hệ “Which để nối câu (a),(b) thành một câu, ta có đáp án đúng như sau:

The letter which was sent to lớn me yesterday has just been received.(Passive)

Cần phân biệt giữa đại từ đóng vai trò tân ngữ và cụm trạng từ chỉ thể cách lúc xác định tân ngữ ở các câu chủ động.

Ở trường hợp này nếu học sinh dịch không nên không chính xác thì sẽ xác định tân ngữ của câu chủ động sai.Eg: A machine could do this much more easily.(Active).( trong ví dụ này, cụm trạng từ chỉ thể cách “this”: việc này, điều này,…..). Ta có đáp án đúng: This could be done much more easily by a machine. (Passive)Trái lại, học sinh thường xác định tân ngữ ở câu chủ động không đúng đề xuất các em thường chuyển là: This much more easily could be done by a machine.

Cần đặt đúng vị trí các trạng từ ở câu bị động:Phần này lúc làm bài các em thường lúng túng ko biết đặt ở đâu, đặt vòa vị trí nào đến đúng?Vị trí các trạng từ thường được đặt như sau:– Trạng từ chỉ sự hoạt động thường được đặt giữa Be + P2.– Trạng từ chỉ khu vực chốn thường được đặt trước By + O.– Trạng từ chỉ thời gian thường được sau By + O.Eg 1:They often clean the classroom in the morning.(Active)The classroom is often cleaned in the early morning. (Passive – đúng)Có trường hợp một số học sinh không nắm được quy tắc trên sẽ làm:The classroom is cleaned often in the early morning. (Passive – sai)Eg 2:Miss Hoa is building this restaurant in the park. (Active)This restaurant is being built in the park by Miss Hoa. (Passive – đúng)Adv of placeMột số học sinh vì ko nắm được quy tắc bên trên đã đặt trạng từ ko đúng vị trí:This restaurant is being built by Miss Hoa in the Park.(Passive – sai)Tương tự quy tắc bên trên đối với trạng từ chỉ thời gian.

Khi chủ ngữ của câu chủ động là: Noone, Nobody,…– khi đổi lịch sự bị động ta phải dùng thể phủ định.Eg: Noone swept this street last week. (Active)This street wasn’t swept last week. (Passive – đúng)Học sinh không hiểu cách dùng Noone, Nobody (mặc dù nó dùng với câu khẳng định mà lại diễn tả ý phủ định), các em vẫn chuyển như sau:This street was swept last week. (Passive – sai)Chú ý: khi câu chủ động, chủ ngữ vẫn dùng Noone, Nobody như trên tuy nhiên tân ngữ đứng sau động từ là tiếng “anything” thì đổi quý phái câu bị động ta phải chuyển “anything” => “nothing”.Eg: Noone can vị anything unless the police arrive. (Active) Nothing can be done unless the police arrive. (Passive – đúng)(Nothing dùng trong câu khẳng định)

Cần phân biệt ngữ cảnh để chọn câu bị động:– Đối với một số động từ như: enjoy, advoid, admit, finish, deny + V-ing (Active)/ being + P2.– lúc làm bài tập nếu học sinh không phân biệt ngữ cảnh câu dẫn thì dễ nhầm lúc chọn đáp án, thường chọn sang trọng dạng chủ động.Eg: The children…………..to the zoo.A.were enjoyed taken C. Enjoyed being takenB.were enjoyed taking D. Enjoyed taking( Đáp án C là đúng )

Lưu ý động từ “get” thỉnh thoảng được cầm thế đến động từ “to be” trong câu bị động:Eg: Lots of postmen …………….by dogs.A. Bite B. Bit C. Get bitten D. Bitting

Tránh nhầm lẫn lúc dùng giới từ “by” hoặc “with”:– Đối với dạng bài tập trắc nghiệm về chọn giới từ trong câu bị động, học sinh cần chú ý giới từ “by” dùng để chỉ người tạo ra tác nhân đối với hành động.Eg: A tuy vậy can be sung ……………….her.A. With B. By C. In D. For( Đáp án B là đúng )– Giới từ “with” đi với từ dùng để chỉ phương tiện, công cụ.Eg: A letter is written ……………….a pen.A. By B. In C. For d. With( Đáp án B là đúng – học sinh thường chọn nhầm đáp án A ).

50 Ví dụ chuyển từ câu dữ thế chủ động sangcâu bài xích tập tiêu cực (Passive Voice)

*

1/ Tom delivers the mail every day

---> the mail is delivered every day by Tom

2/ Fire destroyed that house

----> that house was destroyed by fire

3/ Bob took that book from the desk

----> that book was taken from the desk by Bob

4/ Barbara will eat the cake

----> the cake will be eaten by Barbara

5/ Beth has finished the report

----> the report has been finished by Beth

6/ The police easily captured the thief

----> the thief was easily captured by the police

7/ The students attended the lecture

----> the lecture was attended by the students

8/ The movie disappointed us very much

---> we were disappointed very much by the movie

9/ Mr. John manages the export division

----> the export division is managed by Mr.John

10/ John returned the money last night

---> the money was returned last night by John

11/ The teacher corrects our exercises

---> our exercises are corrected by the teacher

12/ They started a dancing class last week

---> a nhảy class was started last week by them

13/ Mr. Smith saw the accident

---> the accident was seen by Mr.Smith

14/ Somebody has taken my briefcase

---> my briefcase has been taken

15/ The teacher returned our written work to us

---> our written work was returned to lớn us by the teacher

16/ She has finished the report by noon

---> the report has been finished by noon by her

17/ The mad dog bit the little boy

---> the little boy was bitten by the mad dog

18/ The police have arrested five suspects

----> five suspects have been arrested by the police

19/ The doctor ordered him to take a long rest

----> he was ordered lớn take a long rest by the doctor

20/ Lightning struck the house

---> the house was struck by lightning

21/ They can’t make tea with cold water

--> Tea can't be made with cold water by them

22/ The chef engineer was instructing all the workers of the plant

--> all the workers of the plant were being instructed by the chef engineer

23/ Some toàn thân has taken some of my books away

--> some of my books have been taken away

24/ They will hold the meeting before May Day

--> the meeting will be held by them before May day

25/ They have khổng lồ repair the engine of the car

--> the engine of the oto has to lớn be repaired by them

26/ The boys broke the window và took away some pictures

--> the window was broken và some pictures were taken away by the boys

27/ People spend a lot of money on advertising everyday

--> a lot of money is spent on advertising (by the people) everyday

28/ They may use this room for the classroom

--> this room may be used for the classroom by them

29/ The teacher is going khổng lồ tell a story

--> a story is going khổng lồ be told by the teacher

30/ Mary is cutting the cake with a sharp knife

--> the cake is being cut with a sharp knife by Mary

31/ The children looked at the women with a red hat

--> the women with a red was looked hat by the children

32/ They have provided the victims with food & clothing

--> the victims have been provided with food and clothing (by them)

33/ People speak English in almost every corner of the world

--> english is spoken in almost every corner of the world by the people

34/ You mustn’t use this machine after 5: 30 p.m

--> this machine mustn't be used by you after 5:30 p.m

35/ Luckily for me, they didn’t điện thoại tư vấn my name

--> luckily for me, my name wasn't called by them

36/ After class, one of the students always erases the chalkboard

--> after class, the chalkboard is always erased by one of the students

37/ You must clean the wall before you paint it

--> the wall must be cleaned before you paint it

+) Hoặc thụ động cả thì “The wall must be cleaned before it is painted”.

38/ They told the new pupil where lớn sit

--> the new pupil was told where khổng lồ sit by them

39/ I know that they had told him of the meeting

--> I know that he had been told of the meeting by them

40/ Nobody has ever treated me with such kindness

(Câu bị động ở thì lúc này hoàn thành)

-->I have been ever treated with such kindness

41/ No one believes his story

(Câu bị động với chủ từ là no one)

-->His story is believed by no one.

42/ A sudden increase in water pressure may break the dam

--->.The dam may be broken by a sudden increase in water.

43/ We must take good care of books borrowed from the library

(Câu thụ động với hễ từ take)

----> Books borrowed from the library must be taken good care of

44/ A man I know told me about it

----> I was told about it by a man I know.

45/ We can never find him at trang chủ for he is always on the movie

(Câu thụ động ở thì hiện tại đơn)

----> He can never be found at trang chủ for he is always on the movie.

46/ They use milk for making butter và cheese

(Câu tiêu cực ở thì hiện tại đơn)

----> Milk is used for making butter & cheese..

47/ Science và technology have completely changed human life(Câu bị động ở thì hiện tại hoàn thành)

----> Human life has been changed completely by Science & technology.

48/ John used khổng lồ visit Mr. Cole at weekends(Câu thụ động với used to)

----> Mr. Cole used to be visited by John at weekends.

49/ Weeds cover the riverbank(Câu thụ động ở thì lúc này đơn)

----> The riverbank is covered by weeds

50/ Smoke filled the room (Câu tiêu cực ở thì vượt khứ đơn)

--->The room was filled by smoke. (ta dùng "filled with" chứ ko dùng "filled by" vào câu này ^^ )

*Lưu ý:

By + agent luôn luôn luôn đứng cuối câu. Tuy vậy khi có lộ diện advs of time / advs of place thì nên cần để by + agent trước một số loại adv đó.

* Những ở đâu xuất hiện nay 'by them/ people...' trong bài làm thì nên bỏ đi.

* lúc xuất hiện trạng từ chỉ thời gian, xứ sở thì cần để cuối câu. Đừng mang đến nó chui vô thân phần đang được bị cồn và phần agent (by....)

Bài tập về câu bị động(Passive voice)

*

Để rèn luyện kiến thức và kỹ năng thể bị động trong tiếng Anh bọn họ đã học tập ở trên. Bây giờ các bạn cùng làm một vài bài tập sau cùng hãy soát sổ lại đáp án bài xích tập đã có tác dụng ở bên dưới nhé! ( lưu giữ ý: không xem đáp án trước khi làm bài tập)

Bài 1: chuyển câu sau lịch sự câu bị động(Passive voice)

1. John gets his sister to lớn clean his shirt.

2. Anne had had a friend type her composition.

3. Rick will have a barber cut his hair.

4. They had the police arrest the shoplifter.

5. Are you going khổng lồ have the shoemaker repair your shoes?

6. I must have the dentist check my teeth.

7. She will have Peter wash her car tomorrow.

8. They have her tell the story again.

Bài 2: mang đến dạng đúng của động từ vào ngoặc

1. Toshico had her oto (repair).............. By a mechanic.

2. Ellen got Marvin (type)..................her paper.

3. Wegotour house (paint).................. Last week.

4. Dr Byrd is having the students(write )................... A composition.

5. Markgothis transcripts (send)................... To lớn the university.

6. Maria is having her hair (cut)......................... Tomorrow.

7. Will Mr. Brown have theporter (carry)...........................his luggage to his car?

Đáp án

Bài 1:

1. John gets his shirt cleaned.

2. Anne has had her composition typed.

3. Rick will have his hair cut.

4. They had the shoplifter arrested.

5. Are you going to have your shoes repaired?

6. I must have my teeth checked.

7. She will have her car washed tomorrow.

8. They have the story told again.

Bài 2:

1. Repaired

2. To lớn type

3. Painted

4. Write

5. Sent

6. Cut

7. Carry

Bài 3: Chuyển các câu sau sang trọng câu bị động

Emma ordered this air ticket for her mother.She lends her friend his new dress.He left his relatives seven million dollars.The siêu thị manager handed these gifts to lớn the customer.The board of directors awarded the first prize to the outstanding employee.Has she sent the christmas cards lớn her family?We gave Anna some apples and some rose flowers.My father moved the fridge lớn the second floor.My mother bought some cups of coffee khổng lồ the visitors in the kitchen.The manager didn’t take the lưu ý to the assistant.

Bài 4: phân tách dạng đúng của hễ từ vào ngoặc

Brian had his oto (repair) ………….. By a mechanic.John got David (type) ……………… his paper.We got our house (paint) ……………… last month.Dr James is having the students (write ) ………………. A compositionLaura got her transcripts (send) ………………. To the university.Daniel is having his hair (cut) ………………… tomorrow.Will Mrs. Ellen have the porter (carry) ………………. Her luggage to her car?

Đáp án:

Bài 3:

This air ticket was ordered for Emma’s mother.Her new dress are lent to lớn her friends (by her).Seven million dollars was left khổng lồ his relatives (by him).These gifts were handed to the customer (by the siêu thị manager).The first prize was awarded to the outstanding (by the board of directors).Have the christmas cards been sent khổng lồ her family?Ann was given some apples and some rose flowers (by us).The fridge was moved to the second floor (by my father).Some cups of coffee were brought lớn the visitors in the kitchen (by my mother).The lưu ý wasn’t taken to lớn the assistant (by the manager).

Bài 4:

repairedto typepaintedwritesentcutcarry

Bài Tập nâng cấp về câu thụ động - Khuyên cần sử dụng cho sĩ tử IELTS

*

Exercise 1: Chuyển các câu sau sang câu bị động.

1. The waiter brings me this dish.

2. Our friends send these postcards lớn us.

3. Their grandmother told them this story when they visited her last week.

4. Tim ordered this train ticket for his mother.

5. She showed her ticket to the airline agent.

6. Jim baked this cake yesterday.

7. They are going to lớn buy a new apartment next year.

8. The shop assistant handed these boxes to the customer.

9. The board awarded the first prize to the reporter.

10. Have you sent the Christmas cards khổng lồ your family?

11. The committee appointed Alice secretary for the meeting.

12. Tom will give Anna a ride khổng lồ school tomorrow.

13. They keep this room tidy all the time.

14. We gave Ann some bananas and some flowers.

15. They moved the fridge into the living room.

Exercise 2: gửi các thắc mắc sau lịch sự câu bị động.

1. When will you bởi the work?

2. How are you going to deal with this problem?

3. How do you spend this amount of money?

4. I wonder whether the board of directors will choose Susan or Jane for the position.

5. How did the police find the lost man?

Exercise 3: cho dạng đúng của những động từ tiếp sau đây (có thể là chủ động hoặc bị động) để chế tác thành một bài xích IELTS Writing Task 1 trả chỉnh.

*

The first diagram (1-illustrate)____________the process of cement manufacture, và the second diagram (2-show)_____________ the materials that go into the production of concrete.

Xem thêm: Uống Nước Vào Thời Điểm Nào Để Giảm Cân, 8 Khung Giờ Vàng Uống Nước Để Giảm Cân

It is clear that there are five stages in the production of cement, beginning with the input of raw materials & ending with bags of the finished product. Khổng lồ produce concrete, four different materials (3-mix)______________ together.

At the first stage in the production of cement, limestone and clay (4-crush)____________ to khung a powder. This powder then (5-mix)______________ before it passes into a rotating heater. After heating, the resulting mixture (6-grind)_______________, and cement (7-produce)______________. Finally, the cement (8-package)_______________in large bags.

Cement is one of the four raw materials that (9-use)_______________ in the production of concrete, along with gravel, sand and water. Khổng lồ be exact, concrete (10-consist)_______________ of một nửa gravel, 25% sand, 15% cement và 10% water. All four materials are blended together in a rotating machine called a concrete mixer. ĐÁP ÁN

Exercise 1

1. This dish is brought to me by the waiter.

2. These postcards are sent to lớn us by our friends.

3. They were told this story by their grandmother when they visited her last week.

4. This train ticket was ordered for Tom’s mother by him.

5. Her ticket was shown khổng lồ the airline agent by her.

6. This cake was baked by Jim yesterday.

7. A new apartment is going lớn be bought next year.

8. The customer was handed these boxes by the siêu thị assistant. HoặcThe boxes were handed to lớn customer by the siêu thị assistant.

9. The first prize was awarded lớn the reporter by the board.

10. Have the Christmas cards been sent to lớn your family?

11. Alice was appointed secretary for the meeting by the committee.

12. Anna will be given a ride to school by Tom tomorrow.

13. This room is kept tidy all the time.

14. Ann was given some bananas & some flowers by us.

15. The fridge was moved into the living room.

Exercise 2

1. When will the work be done?

2. How is this problem going lớn be dealt with?

3. How is this amount of money spent?

4. I wonder whether Susan or Jane will be chosen for the position by the board of directors.

5. How was the lost man found by the police?

Exercise 3

1. Illustrates

2. Shows

3. Are mixed

4. Are crushed

5. Is then mixed

6. Is ground

7. Is produced

8. Is packaged

9. Are used

10. Consists

81 CÂU BÀI TẬP VỀ DẠNG BỊ ĐỘNG với CHỦ ĐỘNG

I.Chuyển những câu sau thanh lịch câu bị động

1. Mary types letters in the office.

2. His father will help you tomorrow.

3. Science and technology have completely changed human life.

4. Peter broke this bottle.

5. They are learning English in the room.

6. Nothing can change my mind.

7. No one had told me about it.

8. I don’t know her telephone number

9. My students will bring the children home.

10. They sent me a present last week.

11. She gave us more information.

12. The chief engineer was instructing all the workers of the plan.

13. They can’t make tea with cold water.

14. Somebody has taken some of my books away.

15. They will hold the meeting before May Day.

16. They have lớn repair the engine of the car.

17. The boys broke the window & took away some pictures.

18. People spend a lot of money on advertising every day.

19. Teacher is going khổng lồ tell a story.

20. Mary is cutting a cake with a sharp knife.

21. The children looked at the woman with a red hat.

22. They have provided the victims with food & clothing.

23. People speak English in almost every corner of the world.

24. You mustn’t use this machine after 5:30 p.m.

25. After class, one of the students always erases the chalk board.

II. Chuyển câu hỏi dạng hòn đảo Có /Không TỪ CHỦ ĐỘNGsang câu bị động

26. Bởi they teach English here?

27. Will you invite her khổng lồ your wedding party?

28. Has Tom finished the work?

29. Did the teacher give some exercises?

30. Have they changed the window of the laboratory?

31. Is she going to lớn write a poem?

32. Is she making big cakes for the party?

33. Are the police making inquires about the thief?

34. Must we finish the test before ten?

35. Will buses bring the children home?

36. Have you finished your homework?

III. ĐỔI những câu hỏi bước đầu bằng trường đoản cú hỏi “H/WH” sau từ chủ độngsang câu bị động

37. Why didn’t they help him?

38. How many games has the team played?

39. Where vị people speak English?

40. Who are they keeping in the kitchen?

41. How can they open this safe?

42. What books are people reading this year?

43. How did the police find the lost man?

44. Who look after the children for you?

45. How long have they waited for the doctor?

46. What time can the boys hand in their papers?

47. Who lend you this book?

48. How many marks does the teacher give you?

IV. Đổi những câu bao gồm 2 tân ngữ sau từ dữ thế chủ động sang câu bị động

49. They paid me a lot of money to vày the job.

50. The teacher gave each of us two exercise books.

51. Someone will tell him that news.

52. They have sent enough money to lớn those poor boys.

53. They have given the women in most countries in the world the right to vote.

V. Đổi các câu với hễ từ tường thuật sau từ dữ thế chủ động sang câu bị động

54. They think that he has died a natural death.

55. Some people believe that 13 is an unlucky number.

56. They say that John is the brightest student in class.

57. They reported that the President had suffered a heart attack.

58. I knew that they had told him of the meeting.

59. They declared that she won the competition.

60. They rumored the man was still living.

61. People think that Jack London’s life and writing’s represent the American love of adventure.

62. They reported that the troops were coming.

63. People believed that the earth stood still.

VI. Chuyển các câu với rượu cồn từ chỉ dìm thức sau từ dữ thế chủ động sang câu bị động

64. I have heard her sing this song several times.

65. People saw him steal your car.

66. The teacher is watching the work.

67. He won’t let you do that silly thing again.

68. People don’t make the children work hard.

69. They made him work all day.

70. The detective saw the woman putting the jewelry in her bag.

71. The terrorists made the hostages lie down.

72. Police advise drivers lớn use an alternative route.

73. She helps me to vì chưng all these difficult exercises.

VII. đến dạng đúng của đụng từ trong ngoặc (chủ đụng hay bị động)

74. Toshico had her oto (repair)by a mechanic.

75. Ellen got Marvin (type)her paper.

76. We got our house (paint)last week.

77. Dr Byrd is having the students (write )a composition.

78. Mark got his transcripts (send)to the university.

79. Maria is having her hair (cut)tomorrow.

80. Will Mr. Brown have the porter (carry)his luggage to his car?

Đáp án 81 CÂU BÀI TẬP VỀ DẠNG BỊ ĐỘNG cùng CHỦ ĐỘNG

I.câu dữ thế chủ động và câu bị động

1. Letters are typed in the office by Mary.

2. You’ll be helped by his father tomorrow.

3. The human life has completely been changed with science & technology.

4. This bottle was broken by Peter.

5. English is being learnt in the room.

6. My mind can’t be changed.

7. I hadn’t been told about it.

8. Her telephone number isn’t known.

9. The children will be brought trang chủ by my students.

10. I was sent a present last week.

11. We were given more information.

12. All the workers of the plan were being instructed by the chief engineer.

13. Tea can’t be made with cold water.

14. Some of my books have been taken away.

15. The meeting will be held before May Day.

16. The engine of the oto has to be repaired.

17. The window was broken and some pictures were taken away by the boys.

18. A lot of money is spent on advertising every day.

19. A story is going lớn be told by teacher.

20. A cake is being cut with a sharp knife by Mary.

21. The woman with a red hat was looked at by the children.

22. The victims have been provided with food and clothing.

23. English is spoken in almost every corner of the world.

24. This machine mustn’t be used after 5:30 p.m.

25. After class, the chalk board is always erased by one of the students.

II.câu dữ thế chủ động và câu bị động

26. Is English taught here?

27. Will she be invited to your wedding party?

28. Has the work been finished by Tom?

29. Were some exercises given by the teacher?

30. Has the window of the laboratory been changed?

31. Is a poem going lớn be written?

32. Are big cakes being made for the party?

33. Are inquires about the thief being made by the police?

34. Must the demo be finished before ten?

35. Will the children be brought home with buses?

36. Has your homework been finished?

III.câu dữ thế chủ động và câu bị động

37. Why wasn’t he helped?

38. How many games have been played by the team?

39. Where is English spoken?

40. Who are being kept in the kitchen?

41. How can this be opened safe?

42. What books are being read this year?

43. How was the lost man found by the police?

44. By whom are the children looked after for you?

45. How long has the doctor been waited for?

46. What time can their papers be handed in by the boys?

47. By whom is this book lent?

48. How many marks are given lớn you by the teacher?

IV.câu dữ thế chủ động và câu bị động

49. I was paid a lot of money to vì the job.

50. Each of us was given two exercise books by the teacher.

51. He will be told that news.

52. Those poor boys have been sent enough money.

53. The women in most countries in the world have been given the right lớn vote.

V.câu dữ thế chủ động và câu bị động

54. He is thought to lớn have died a natural death.

55. 13 is believed lớn be an unlucky number.

56. John is said to be the brightest student in class.

57. The President was reported to lớn have suffered a heart attack.

58. They were known khổng lồ have told him of the meeting.

59. She was declared to win the competition.

60. The man was rumored lớn be still living.

61. Jack London’s life và writing is thought to represent the American love of adventure.

62. The troops were reported to be coming.

63. The earth was believed khổng lồ stand still.

VI.câu chủ động và câu bị động

64. She has been heard to lớn sing this tuy vậy several times.

65. He was seen to lớn steal your car.

66. The work is being watched by the teacher.

67. You won’t be let to do that silly thing again.

68. The children are made lớn work hard.

69. He was made lớn work all day.

70. The woman was seen putting the jewelry in her bag by the detective.

71. The hostages were made lớn lie down by the terrorists.

72. Drivers are advised to lớn use an alternative route by police.

Xem thêm: Hiện Tượng Chim Cú Mèo Bay Vào Nhà Hên Hay Xui? Cách Hóa Giải?

73. I am helped to vị all these difficult exercises.

VII.câu chủ động và câu bị động

74. Repaired

75. To lớn type

76. Painted

77. Write

78. Sent

79. Cut

80. Carry

Trên phía trên là toàn thể kiến thức về câu dữ thế chủ động và câu bị động!Cảm ơn quý vĩ vẫn đón đọc!