Cách Tính Số Mắt Xích

     

Số mắt xích bằng tỉ lệ khối lượng phân tử của đoạn polime và khối lượng của mắt xích; tính số mắt xích dựa vào phản ứng clo hóa hoặc phản ứng cộng.

Bước 1: Xác định công thức của polime

Bước 2: Lập biểu thức giữa khối lượng phân tử với số mắt xích

Bước 3: Tính theo yêu cầu của bài toán

Trong nhiều trường hợp, có thể dùng định luật bảo toàn khối lượng, bảo toàn nguyên tố để giải nhanh

- Số mắt xích = số phân tử monome = hệ số polime hóa (n) = $6,{{02.10}^{23}}.$số mol mắt xích

- Hệ số polime hóa (n) = hệ số trùng hợp $=\frac{{{m}_{po\lim e}}}{{{m}_{m\text{ono}me}}}=\frac{{{M}_{po\lim e}}}{{{M}_{m\text{ono}me}}}$

Bài viết gợi ý:


Bạn đang xem: Cách tính số mắt xích

1. Phương pháp giải bài tập xác định khối lượng polime hoặc chất tham gia quá trình tạo polime 2. Vật liệu polime 3. Đại cương về polime 4. Phương pháp giải bài tập đốt cháy peptit 5. Phương pháp giải bài tập phản ứng thủy phân peptit 6. Lý thuyết về protein 7. Lý thuyết về peptit
Từ khóa: Không có từ khóa cho bài viết này
Bình luận acsregistrars.vn
0 bình luận

Cách tính điểm tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020 mới nhất : 99% Đỗ Tốt Nghiệp
1 năm trước
*

Chính thức công bố đề Minh Họa Toán năm học 2020
2 năm trước
*

Chuyên đề Câu so sánh trong Tiếng Anh
2 năm trước
*

Chuyên đề: Tính từ và Trạng từ ( Adjectives and Adverbs)
2 năm trước


Xem thêm: Tuổi Ất Hợi Sinh Năm 95 Hợp Màu Gì, Hợp Màu Gì

Chuyên đề: Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ - Từ hạn định (Subject - verb agreement - Determiners)
2 năm trước
MẸO NHỚ SỐ ĐỈNH, CẠNH, MẶT CỦA 5 KHỐI ĐA DIỆN ĐỀU LOẠI {p;q}
710841 lượt xem
Cách tính điểm tốt nghiệp THPT Quốc gia 2019 mới nhất : 99% Đỗ Tốt Nghiệp
594988 lượt xem
Phương pháp xác định tâm đường tròn nội tiếp, ngọai tiếp tam giác
413722 lượt xem
Chính thức công bố đề Minh Họa Toán lần 2 năm học 2019
395215 lượt xem
ĐIỀU KIỆN VỀ NGHIỆM CỦA PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI
385623 lượt xem
Tài liệu
Đề thi
Bài viết


Xem thêm: Tranh Vẽ Tranh Về Đề Tài 20 11 Ngày Nhà Giáo Việt Nam Đẹp, Ý Nghĩa

acsregistrars.vn Team