Cách phát âm sz iz

     

Hầu hết chúng ta thường phớt lờ những âm đuôi hay hầu hết âm /s/, /z/ và /iz/. Nạm chắc hầu như quy tắc phát âm cơ bản nói phổ biến hay quy tắc vạc âm đuôi (Ending sound) nói riêng sẽ giúp đỡ bạn tự tín khi tiếp xúc với người bản xứ. Từ bây giờ acsregistrars.vn sẽ hướng dẫn cách phạt âm /s/ /z/ và /iz/ cực chuẩn chỉnh và tổng hợp một số quy tắc ngữ âm cơ bản.

Bạn đang xem: Cách phát âm sz iz


*
Cách vạc âm /s/ /z/ cùng /iz/ cực chuẩn chỉnh – một số trong những quy tắc ngữ âm cơ bản

1. Phương pháp phát âm /s/, /z/, /iz/

Cách phân phát âm âm /s/

/s/ là 1 trong những phụ âm vô thanh. Hãy nhằm mặt lưỡi đụng nhẹ vào răng cửa trên, sau đó đẩy luồng khí bay ra giữa mặt lưỡi và răng cửa ngõ trên làm thế nào để cho nghe thấy tiếng luồng khí bay ra, không làm cho rung dây thanh lúc phát âm.

Cách phân phát âm âm /z/

/z/ là 1 phụ âm hữu thanh. Phạt âm giống như với âm /s/, nhằm mặt lưỡi chạm nhẹ vào răng cửa ngõ trên, đẩy luồng khí bay ra thân mặt lưỡi và răng cửa ngõ trên làm sao cho nghe thấy tiếng luồng khí bay ra, nhưng không mạnh bằng âm /s/, rung dây thanh trong cổ họng.

Cách phân phát âm âm /ɪz/

Đầu tiên phát âm âm /ɪ/ .Mở rộng miệng sang 2 bên hệt như khi cười, lưỡi phía lên trên với ra phía trước, vị giác gần chân răng cửa hàm dưới, vạc âm ngắn. Kế tiếp nhẹ nhàng dịch rời sang âm /z/.

2. Cách phát âm âm /s/

Chúng ta thường chạm chán âm /s/ trong số trường phù hợp sau.

2.1. “S” được phát âm là /s/

Khi các động từ thêm “s” chấm dứt bằng f, k, p, t và gh

Ví dụ:

Stuffs /stʌfs/: thiết bị liệuRoofs /ruːfs: mái nhàBooks /bʊks/: sách
*
Cách vạc âm âm /s/
Kiks /kiks/: cú đáTaps /tæps/: vòi nướcMaps /mæps/: phiên bản đồStreets /stri:ts/: đường phốNets /nets/: tấm lướiLaughs /læfs/: cườiCoughs /kɒfs/: giờ hoKhi “s” là vần âm đầu của một từ

Ví dụ:

See /siː/: chú ý thấySing /sɪŋ/: hátSad /sæd/: buồnSong /sɒŋ/: bài xích hátStory /ˈstɔːri/: câu chuyệnSouth /saʊθ/: phương namSpeaker /ˈspiːkə(r)/: người nóiSunny /sʌn/: có nắngSorry /ˈsɒri/: xin lỗiTrường phù hợp ngoại lệ: “s” đứng đầu nhưng lại được vạc âm là /ʃ/Sugar /ˈʃʊgə(r)/: đường ănSure /ʃɔː(r)/: chắc hẳn chắnShe /ʃiː/: cô ấyShape /ʃeɪp/: hình dạngKhi “s” nằm trong từ và không nằm trong lòng hai nguyên âm

Ví dụ:

Most /məʊst/: hầu hếtDescribe /dɪˈskraɪb/: miêu tảHaste /heɪst/: cấp vàng, hấp tấpDisplay /dɪˈspleɪ/: trưng bàyInstinct /ˈɪnstɪŋkt/: phiên bản năng, linh tínhInsult /ˈɪnsʌlt/: điều sỉ nhụcTranslate /trænsˈleɪt/: dịch, phiên dịchLassitude /ˈlæsɪtjuːd:/ sự mỏi mệt, ngán nảnColossal /kəˈlɒsəs/: vĩ đại, khổng lồTrường phù hợp ngoại lệCosmic /’kɒzmɪk(l)/: nằm trong về vũ trụCosmetics /kɒzˈmetɪks/: mỹ phẩmDissolve /dɪˈzɒlv/: chảy ra, hòa tanDessert /dɪˈzɜːt:/ món tráng miệngScissors /ˈsɪzəz/: chiếc kéoCosmopolitan /ˌkɒzməˈpɒlɪtn/ :có tính quốc tếPossess /pəˈzes/: sở hữu

2.2. “C” được phạt âm là /s/ lúc đứng trước i, e hoặc y

Ví dụ:

Citizen /ˈsɪtɪzən/: công dânCity /ˈsɪti/: thành phốCircle /ˈsɜːkl/: vòng trònCigar /sɪˈgɑː(r)/: thuốc, xì gàCentury /ˈsentʃəri/: rứa kỷCenter /ˈsentə(r)/: trung tâmBicycle /ˈbaɪsɪkl/: xe đạpRecycle /ˌriːˈsaɪkl/: tái sinh, tái chếCynic /ˈsɪnɪk/: tín đồ hay chỉ tríchCyclist /ˈsaɪkl/: tín đồ đi xe pháo đạp

Trường phù hợp ngoại lệ:

Soccer /ˈsɒkə(r)/ môn túc cầuSceptic /ˈskeptɪk/ hoài nghi

3. Biện pháp phát âm âm /z/

Âm /z/ thường chạm chán trong các trường đúng theo sau.

Xem thêm: Cài Đặt Lịch Âm Trên Iphone Tích Hợp Calendar, Cách Xem Lịch Âm Trên Iphone Đơn Giản, Dễ Dàng

3.1. “S” được phát âm là /z/

Khi đứng thân hai nguyên âm ko kể u, io, ia

Ví dụ:

Houses /ˈhaʊzɪz/: nhàNoise /nɔɪz/: tiếng ồnNose /nəʊz/: chiếc mũiRise /raɪz/: tăng, nâng lên
*
Cách phát âm âm /z/
Closet /ˈklɒzɪt/: phòng nhỏMusic /ˈmjuːzɪk/: âm nhạcSeason /ˈsiːzən/: mùaResurrection /ˌrezərˈekʃən/: phục sinhResult /rɪˈzʌlt/: kết quảBase /beɪs/: dựa trên, căn cứTrường đúng theo ngoại lệCase /keɪs/: trường hợpBasin /ˈbeɪsən/: chậu cọ mặtLoose /luːs/: thả raResuscitate /rɪˈsʌsɪteɪt/: có tác dụng sống lạiCrusade /kruːˈseɪd/: chiến dịch, cuộc chuyển động lớnKhi nghỉ ngơi tận cùng từ 1 âm tiết cùng đi tức thì sau một nguyên âm (ngoại trừ u) hoặc sau một phụ âm không hẳn f, k, p, t cùng ghAs /əz/: như, như làHis /hɪz/: của anh ấyIs /ɪz/: thì, là…Pens /penz/: bútCoins /kɔɪnz/: đồng xu formsGods /gɒdz/: chúa, thần linhFormat /fɔrmz/: hình thứcPencils /ˈpentsəlz:/ cây viết chìDoors /dɔːz/: cửaWindows /’wɪndəʊz/: cửa sổTrường hợp ngoại lệUs /ʌs/: chúng tôiPlus /plʌs/: cùng vàoBus /bʌs/: xe pháo buýtIsthmus /ˈɪsθməs/: heo đấtCrisis /ˈkraɪsɪs/: cơn khủng hoảngApparatus /ˌæpəˈreɪtəs/: vật dụng móc, dụng cụChristmas /ˈkrɪsməs/: lễ giáng sinh

3.2. “X” được phát âm là /z/

Trong một số trường vừa lòng dưới đây, “x” sẽ tiến hành phát âm là /z/:

Xylophone /ˈzaɪləfəʊn/: bầy mộc cầm, phiến gỗXylem /’zailem/: hóa học gỗ xylemXenophobia /ˌzenəˈfəʊbiə/: tính bài ngoại

Lưu ý: một vài trường hòa hợp “x” phát âm là /gz/:

Exhaust /ɪgˈzɔːst/: mệt mỏi mỏiExam /ɪgˈzæm/: kỳ thiExist /ɪg’zɪst/: hiện nay diệnExample /ɪgˈzɑːmpl/: ví dụ

4. Giải pháp phát âm âm /iz/

4.1. Khi các động từ bỏ thêm s gồm tận thuộc là các âm: /z/, /s/,/ʃ/, /ʒ/, /tʃ/, /dʒ/.

Ví dụ:

Watches / wɒt∫iz/: xemWashes /wɒ∫iz/: rửa
*
Cách vạc âm âm /iz/
Changes /t∫eindʒiz/: rứa đổiWishes /ˈwɪʃ·əziz/: ướcMiss /mɪsiz/: nhớ

4.2. Khi những từ nhưng tận cùng là 1 trong những nguyên âm và những phụ âm hữu thanh còn lại.

Begs /beɡiz/: nạp năng lượng xinDescribes /dɪˈskraɪbiz/: tế bào tảRain /reɪniz/: mưaLoves /lʌviz/: yêuCalls /kɔːliz/: gọi

5. Một vài quy tắc về ngữ âm

Nắm chắc những quy tắc về ngữ âm dưới đây chắc chắn là việc phân phát âm sẽ tiện lợi hơn với bạn, cùng xem thêm nhé!

5.1. Quy tắc phát âm

Cách phát âm của một trong những nguyên âm với phụ âmCác từ bao gồm chứa “ee” (meet), “ea” (meat), “e-e” (scene) gần như được phân phát âm thành /i:/. Trường phù hợp “e (me), “ie” (piece) cũng được phát âm như trên mà lại không nhiều.Chữ “e” (men) hay “ea” (death), “ie” (friend), “a” (many), “ai” (said) được phạt âm là /e/.Các chữ được viết là “ar, al” thì được phạt âm là /a:/. Chữ “a” vào “ask, path, aunt” cũng được phát âm là /a:/. Những chữ viết là “ear, ere, are, air” thì được phân phát âm là /eə/ (ngoài heart được phát âm là /ha: t/).Các chữ được viết là “a-e” (mate), “ay” (say), “ey” (grey), “ei” (eight), “ai” (wait), “ea” (great) thì khi phát âm sẽ là /ei/.Các chữ được viết là “a” thì phạt âm sẽ là /æ/ (Trừ trường đúng theo sau “a” có “r” – sau “r” ko phải là 1 nguyên âm). Tuy nhiên chữ “a” trong “ask, path, aunt” lại được vạc âm là /a:/.Các chữ được viết là “er” hoặc nguyên âm trong những âm tiết không có trọng âm thì được phạt âm thành /ə/: teacher, owner…Chữ “u” trong tiếng Anh tất cả 3 biện pháp phát âm: phân phát âm là /u:/ (u dài) khi thua cuộc /j/ (June); phát âm là /ʊ/ hoặc /ʌ/ trong những cách viết khác ví như full, sun. Lúc từ bao gồm 2 chữ “oo” viết cạnh nhau thì số đông sẽ được phát âm thành /u:/ trừ các trường hòa hợp âm cuối là “k”: book, look, cook…

Lưu ý: phần nhiều trường phù hợp nêu bên trên đây chỉ nên đa số, không hoàn đúng. Để hoàn toàn có thể đọc “vanh vách” bất kỳ từ vựng tiếng Anh nào trong cuốn trường đoản cú điển dày cộp, bạn cũng cần nắm vững được bảng chữ cái phiên âm giờ đồng hồ Anh IPA.

5.2. Quy tắc nhấn trọng âm

Một số quy tắc lưu lại trọng âm chúng ta cần chú ý như sau:

Động từ tất cả 2 âm tiết: trọng âm lâm vào tình thế âm tiết thứ 2.Ví dụ: En’joy, co’llect, es’cape, de’story, en’joy re’peat…

Ngoại trừ những từ: ‘offer, ‘happen, ‘answer, ‘enter, ‘listen, ‘open, ‘finish, ‘study, ‘follow, ‘narrow…


*
Quy tắc thừa nhận trọng âm
Danh tự + tính từ bao gồm 2 âm tiết: trọng âm rơi vào tình thế âm tiết máy nhất.Ví dụ: ‘mountain, ‘evening, ‘butcher, ‘carpet, ‘busy, ‘pretty, ‘handsome…

Ngoại trừ: ma’chine, mis’take, a’lone, a’sleep…

Danh từ bỏ ghép thư­ờng tất cả trọng âm chính nhấn vào âm tiết sản phẩm nhất.Ví dụ: ‘raincoat, ‘tea- cup, ‘film- maker, ‘shorthand, ‘bookshop, ‘footpath…Các trường đoản cú tận cùng là đuôi: -ic, -ics, – ian, -tion, -sion thì trọng âm nhấp vào âm lắp thêm 2 từ thời điểm cuối lên.Ví dụ: ‘graphic, sta’tistics, mathema’tician, conver’sation, scien’tific, dic’tation, pre’cisionCác tiền tố trong giờ Anh (ví dụ như un-, il-, dis-, in-…) không bao giờ có trọng âm mà lại thường trọng âm lâm vào âm tiết sản phẩm công nghệ hai.Ví dụ: un’able, il’legal, mis’take, un’usual, dis’like, in’definite, re’flect

6. Bài tập về cách phát âm /s/, /z/, /iz/

Bài 1

Chọn đáp án tất cả cách vạc âm khác với mọi từ còn lại.

Xem thêm: Cách Vẽ Hoa Tuyết Đơn Giản Và Đẹp(Có Video), Cách Vẽ Bông Tuyết

A. Forms B. Chairs C. Seats D. KeysA. Papers B. Bosses C. Brushes D. FoxesA. Cats B. Dogs C. Phones D. DrawersA. Pigs B. Plants C. Tables D. ComputersA. Beaches B. Watches C. Sinks D. LunchesA. Schools B. Shops C. Pets D. CartsA. Pens B. Closets C. Sweets D. LampsA. Rulers B. Pencils C. Bags D. BooksA. Matches B. Balls C. Brushes D. PeachesA. Bees B. Cupboards C. Watches D. Bedrooms

Bài 2

Xác định bí quyết phát âm s z iz của rất nhiều từ sau.

StopsCooksWatchesEatBagExistsGirlsSpeaksBoysSigns

Đáp án

Bài 1CAABCAADBCBài 2/iz//z//s//iz//s//z//iz//z//s//iz/

Hy vọng bài viết sẽ với lại cho bạn những kiến thức hữu ích về bí quyết phát âm /s/ /z/ với /iz/ thuộc với những quy tắc ngữ âm cơ bản. Quan sát và theo dõi các bài viết khác của acsregistrars.vn để học thêm phần lớn thức tuyệt nhé!