Cách nhận biết các chất

     

Bảng nhận biết những chất có trong dung dịch, nhận biết những khí vô cơ. Dựa vào bảng này học sinh tất cả thể nhận biết được các chất đã học.

Bạn đang xem: Cách nhận biết các chất


*

Bảng nhận biết những chất hóa học thường gặp


* Download (click vào để tải về): Bảng nhận biết các chất hóa học để in ra giấy học thuộc.

Bảng nhận biết các chất Hóa học 9

Dựa vào bảng bên trên ta thấy để nhận biết những chất vào dung dịch thì cần dùng thuốc thử như sau:

Hoá chấtThuốc thửHiện tượng
– Axit

– Bazơ kiềm

Quỳ tím– Quỳ tím hoá đỏ

– Quỳ tím hoá xanh

Gốc nitratCuTạo khí không màu, để xung quanh không khí hoá nâu
Gốc sunfatBaCl2

Tạo kết tủa trắng ko tan trong axit
Gốc sunfit– BaCl2

– Axit

– Tạo kết tủa trắng không tan trong axit.

– Tạo khí ko màu.

Gốc cacbonatAxit, BaCl2, AgNO3Tạo khí ko màu, tạo kết tủa trắng.
Gốc photphatAgNO3Tạo kết tủa color vàng
Gốc cloruaAgNO3, Pb(NO3)2Tạo kết tủa trắng
Muối sunfua

Axit,

Pb(NO3)2

Tạo khí hương thơm trứng ung.

Tạo kết tủa đen.

Muối sắt (II)NaOHTạo kết tủa trắng xanh, sau đó bị hoá nâu quanh đó không khí.
Muối sắt (III)Tạo kết tủa màu nâu đỏ
Muối magieTạo kết tủa trắng
Muối đồngTạo kết tủa xanh lam
Muối nhômTạo kết tủa trắng, tung trong NaOH dư

Để nhận biết những khí vô cơ ta thực hiện:

Khí SO2Ca(OH)2,

dd nước brom

Làm đục nước vôi trong.

Mất màu rubi nâu của dd nước brom

Khí CO2Ca(OH)2Làm đục nước vôi trong
Khí N2Que diêm đỏQue diêm tắt
Khí NH3Quỳ tím ẩmQuỳ tím ẩm hoá xanh
Khí COCuO (đen)Chuyển CuO (đen) thành đỏ.
Khí HCl– Quỳ tím ẩm ướt

– AgNO3

– Quỳ tím ẩm ướt hoá đỏ

– Tạo kết tủa trắng

Khí H2SPb(NO3)2Tạo kết tủa đen
Khí Cl2Giấy tẩm hồ tinh bộtLàm xanh giấy tẩm hồ tinh bột
Axit HNO3Bột CuCó khí gray clolor xuất hiện

Bài tập thực hành

1) Nhận biết bằng thuốc thử tự chọn

Câu 1: trình diễn phương pháp phân biệt 5 dung dịch: HCl, NaOH, Na2SO4, NaCl, NaNO3.

Câu 2: Phân biệt 4 chất lỏng: HCl, H2SO4, HNO3, H2O.

Câu 3: bao gồm 4 ống nghiệm, mỗi ống chứa 1 dung dịch muối (không trùng kim loại cũng như gốc axit) là: clorua, sunfat, nitrat, cacbonat của những kim loại Ba, Mg, K, Pb.

a) Hỏi mỗi ống nghiệm chứa dung dịch của muối nào?

b) Nêu phương pháp phân biệt 4 ống nghiệm đó?.Câu 4: Phân biệt 3 loại phân bón hoá học: phân kali (KCl), đạm 2 lá (NH4NO3), với supephotphat kép Ca(H2PO4)2.

Câu 5: gồm 8 dung dịch chứa: NaNO3, Mg(NO3)2, Fe(NO3)2, Cu(NO3)2, Na2SO4, MgSO4, FeSO4, CuSO4. Hãy nêu các thuốc thử và trình bày các phương án phân biệt các dung dịch nói trên.

Câu 6: bao gồm 4 chất rắn: KNO3, NaNO3, KCl, NaCl. Hãy nêu phương pháp phân biệt chúng.

Câu 7: Bằng phương pháp hoá học hãy nhận biết các hỗn hợp sau: (Fe + Fe2O3), (Fe + FeO), (FeO + Fe2O3).

Câu 8: bao gồm 3 lọ đựng cha hỗn hợp dạng bột: (Al + Al2O3), (Fe + Fe2O3), (FeO + Fe2O3). Dùng phương pháp hoá học để nhận biết chúng. Viết những phương trình phản ứng xảy ra.

2) Nhận biết chỉ bằng thuốc thử quy định

Câu 1: Nhận biết các dung dịch vào mỗi cặp sau đây chỉ bằng dung dịch HCl:

a) 4 dung dịch: MgSO4, NaOH, BaCl2, NaCl.

b) 4 chất rắn: NaCl, Na2CO3, BaCO3, BaSO4.

Xem thêm: Thịt Lợn Nấu Với Rau Gì Cho Bé Ăn Dặm Thơm Ngon Giàu Dinh Dưỡng

Câu 2: Nhận biết bằng 1 hoá chất tự chọn:

a) 4 dung dịch: MgCl2, FeCl2, FeCl3, AlCl3.

b) 4 dung dịch: H2SO4, Na2SO4, Na2CO3, MgSO4.

c) 4 axit: HCl, HNO3, H2SO4, H3PO4.

Câu 3: Chỉ được cần sử dụng thêm quỳ tím và các ống nghiệm, hãy chỉ rõ phương pháp nhận ra những dung

dịch bị mất nhãn: NaHSO4, Na2CO3, Na2SO3, BaCl2, Na2S.

Câu 4: cho những hoá chất: Na, MgCl2, FeCl2, FeCl3, AlCl3. Chỉ cần sử dụng thêm nước hãy nhận biết chúng.

3) Nhận biết không tồn tại thuốc thử khác

Câu 1: có 4 ống nghiệm được đánh số (1), (2), (3), (4), mỗi ống chứa một trong 4 dung dịch sau: Na2CO3, MgCl2, HCl, KHCO3. Biết rằng:

– lúc đổ ống số (1) vào ống số (3) thì thấy kết tủa.

– khi đổ ống số (3) vào ống số (4) thì thấy có khí cất cánh lên.

Hỏi dung dịch làm sao được chứa trong từng ống nghiệm.

Câu 2: trong 5 dung dịch ký kết hiệu A, B, C, D, E chứa Na2CO3, HCl, BaCl2, H­2SO4, NaCl. Biết:

– Đổ A vào B → có kết tủa.

– Đổ A vào C → gồm khí cất cánh ra.

– Đổ B vào D → gồm kết tủa.

Xác định những chất có những kí hiệu trên và giải thích.

Câu 3: gồm 4 lọ mất nhãn A, B, C, D chứa KI, HI, AgNO­3, Na2CO3.

+ đến chất vào lọ A vào những lọ: B, C, D đều thấy gồm kết tủa.

+ Chất trong lọ B chỉ tạo kết tủa với một trong 3 chất còn lại.

+ Chất C tạo 1 kết tủa và 1 khí bay ra với 2 trong 3 chất còn lại.

Xác định chất chứa vào mỗi lọ. Giải thích?

Câu 4: Hãy phân biệt các chất trong mỗi cặp dung dịch sau đây mà lại không cần sử dụng thuốc thử khác:

a) NaCl, H2SO4, CuSO4, BaCl2, NaOH.

b) NaOH, FeCl2, HCl, NaCl.

Câu 5: ko được dùng thêm hoá chất nào khác , hãy nhận biết các chất đựng trong các lọ mất nhãn sau: KOH, HCl, FeCl3, Pb(NO3)2, Al(NO3)3, NH4Cl.

Xem thêm: Soạn Bài Trao Duyên Ngữ Văn 10 Ngắn Gọn Nhất, Soạn Bài: Truyện Kiều

Câu 6: không được sử dụng thêm hoá chất làm sao khác, hãy nhận biết 5 lọ mất nhãn sau: NaHSO4, Mg(HCO3)2, Ca(HCO3)2, Na2CO3, KHCO3.