CÁCH LÀM BÀI WORD FORM

     
Bài viết lý giải cách thành lập từ loại sẽ giúp đỡ thí sinh nắm cách thức làm dạng bài xích Word size trong bài TOEIC Reading Part 5 với 6.

Bạn đang xem: Cách làm bài word form


*

Lời mở đầu

Nhằm giúp tín đồ học Anh ngữ nói phổ biến và người đang chuẩn bị ôn thi TOEIC nói riêng, nội dung bài viết dưới đây gửi ra một vài điểm ngữ pháp giờ đồng hồ Anh cơ bạn dạng liên quan lại đến các dạng từ loại, cũng tương tự cách thành lập, biến hóa từ nhằm giúp thí sinh nạm rõ cách thức làm dạng bài xích Word khung trong bài bác thi TOEIC Reading Part 5 cùng 6.

Phương pháp làm bài bác dạng Word Form

Những vấn đề cần chuẩn bị và thực hiện để gia công tốt dạng bài Word Form

Học trường đoản cú vựng theo dạng gia đình từ (Word Family)

Đối với các câu điền từ nằm trong dạng bài word form, việc tìm được đáp án đúng đã trở nên dễ dãi hơn nếu thí sinh hoàn toàn có thể hiểu được nghĩa của những từ vựng trong câu. Dẫu vậy trong thực tế, việc này đôi lúc là bất khả thi cùng với thí sinh vì chưng những số lượng giới hạn về kỹ năng và kiến thức từ vựng. Vậy nên, sỹ tử không cần quá nỗ lực để hiểu tất cả nghĩa của từ. Cố gắng vào đó, việc vận dụng các cách thức làm bài bác hiệu quả hoàn toàn có thể giúp sỹ tử làm tốt hơn với giành lấy điểm số cao hơn.

Để áp dụng được các phương pháp làm bài xích hiệu quả, điều đặc biệt là sỹ tử biết các quy tắc thành lập từ (xem mục 2). Tự đó, thí sinh khẳng định từ loại của các từ đứng trước cùng sau khu vực trống để suy ra từ nên điền vào vị trí trống.

Học ngữ pháp và các thì trong giờ đồng hồ Anh

Sau đấy là bảng nắm tắt những thì căn bản

Thì (Tense)

Công thức

Cách dùng

Dấu hiệu thừa nhận biết

Hiện trên đơn

Đối với cồn từ thường

Chủ ngữ làm việc ngôi số 1, 2 và 3 sinh hoạt số nhiều (I, You, We, They, S plural) S + V + O

Chủ ngữ ngơi nghỉ ngôi thiết bị 3 số ít(he, she, it) S + Vs/es + O

Dùng để mô tả một thói quen, một điều ra mắt liên tục ở hiện nay tại.

Một việc ra mắt thường xuyên mang đến một nút độ.

Một chân lý, một thực sự hiển nhiên.

Khi câu lộ diện các trạng từ bỏ chỉ tần suất: every day, sometimes, always, often, usually, seldom, never, etc.

Hiện tại tiếp diễn

S + khổng lồ be (am / is / are) + V_ing

Diễn tả một câu hỏi đang diễn ra ở tức thì tại thời gian đang nói.

Mang nghĩa tương lai lúc đã quyết định và bố trí làm một bài toán nào đó trong tương lai.

Khi câu lộ diện các từ: now, at the moment, right now, at the present, Look!, Listen!, etc.

Hiện tại trả thành

S + have / has + V_ed/V3

Diễn tả 1 hành vi xảy ra trong quá khứ nhưng kéo dãn đến hiện tại.

Một hành vi xảy ra trong vượt khứ tuy nhiên không rõ thời gian.

Khi câu xuất hiện các từ: just, yet, never, ever, already, so far, up lớn now, since, for, recently,etc.

Hiện tại kết thúc tiếp diên

S + have / has + been + V_ing

Dùng để nhấn mạnh:một hành động xảy ra tiếp tục từ quá khứ đến hiện tại

Khi câu lộ diện các từ: all day, the whole day, how long, since, for, etc.

Quá khứ đơn

Động từ có quy tắc

S + Ved

Động tự bất quy tắc

S + V2 (bảng động từ bất quy tắc)

Một hành động xảy ra trong thừa khứ, với gần như luôn có một trạng trường đoản cú chỉ thời gian ở thừa khứ

Khi câu mở ra các từ: last, ago, in (năm nghỉ ngơi quá khứ), yesterday, etc.

Quá khứ tiếp diễn

S + was / were + V_ing

Một hành động diễn ra trong dịp một hành động khác đang ra mắt hoặc một hành động diễn ra ngay tại 1 thời điểm trong thừa khứ.

Khi câu xuất hiện các từ: While, at that moment,etc.

Quá khứ trả thành

S + had + V_ed/V3

Diễn tả một hành vi xảy ra trước một hành vi khác cũng trong quá khứ

Câu xuất hiện thêm các từ: already, just, never, etc.

Quá khứ xong tiếp diễn

S + had + been + V_ing

Dùng để nhấn mạnh vấn đề tính tiếp tục của hành động trong thừa khứ

Câu xuất hiện các từ: since, for, etc.

Tương lai đơn (will)

S+ will + V_bare_inf

Dùng để tham gia đoán (không gồm cơ sở) về một bài toán sẽ xảy ra về sau hoặc một quyết định được đưa ra ngay tại thời điểm nói

Câu mở ra các từ: tomorrow, next week / month/ year, in the future, soon

Tương lai ngay gần : Be going to

S + am / is / are + going + to_Vinf

Dùng để tham dự đoán (có cơ sở) về một vụ việc sẽ xẩy ra trong tương lai

Các trường đoản cú chỉ thời hạn trong tương lai : soon, tomorrow, etc.

Tương lai tiếp diễn

S+ will + be + V_ing

Một hành vi xảy ra tại 1 thời điểm nào kia trong tương lai.

At 8:00 tomorrow, at this time next month,etc.

Tương lai trả thành

S+ will + have + V_ed/V3

Diễn tả một hành vi xảy ra trước một hành vi khác vào tương lai. Cả 2 hành động này đầy đủ ở tương lai.

by + (thời điểm tương lai)

E.X: by next July

Cách ra đời từ (Word Form) để nhận biết và khác nhau loại từ

Một số cách thành lập danh trường đoản cú (Noun)

Noun = Verb + -ion/ -tion/ -sion/ -ation

Ví dụ: Organize -> organization (tổ chức) Decide -> decision ( quyết định)

Noun = Verb + -ment/ -ence/ -ance/ -age/ -ery/ -ing/ -al

Ví dụ: Entertain -> entertainment (giải tri) Depend -> dependence (phụ thuộc) Deliver-> delivery ( giao hàng)

Noun = Verb + -er/ -or/ -ar/ -ant/ -ent/ -ee

Ví dụ: Visit -> visitor ( khách) Serve -> server (người phục vụ)

Noun = Adjective + -y/ -ity/ -ty/ -cy/ -ness/ -dom/ -ism

Ví dụ: Lonely -> loneliness (cô đơn) Free-> freedom (tự do) Sufficient -> sufficiency (đầy đủ)

Noun= Adjective- ent-> ence

Ví dụ: Dependent -> dependence (phụ thuộc) Different -> difference (khác biệt)

Noun= Noun + -an/ -ian/ -est/ -ist

Ví dụ: Music -> musician (nhạc công) Comedy-> comedian (người diễn hài)

Noun= Noun + -ism/ -ship/ -hood

Ví dụ: Friend-> friendship (tình bạn) Neighbor-> neighborhood (xóm giềng)

*
Tổng hợp các gốc trường đoản cú để thành lập từ loại (Word Form)

Một số cách thành lập và hoạt động tính tự (Adjective)

Adjective = -un/ -im/ -dis/ -ir/ -il + Adjective

Ví dụ: Lucky -> unlucky (không may mắn) Honest-> dishonest (không thành thật)

Adjective = Noun + -ly/ -like/ -less/ -ish/ -y/ -ful/ -al/ -ic

Ví dụ: Friend-> friendly (thân thiện) Academy -> academic (tính học thuật)

Adjective = Verb/Noun + -ive/ -able/ -ible

Ví dụ: Like-> likable (dễ mến) Information-> informative (cung cung cấp thông tin)

*
Bạn đang biết những cách thành lập tính từ trong giờ đồng hồ Anh?

Một số cách thành lập động từ bỏ (Verb)

Verb = en + Noun/ Verb/ Adjective

Ví dụ: Danger-> endanger (gây nguy hiểm) Rich-> enrich (làm nhiều lên)

Verb= Adjective/Noun + -ize/ -en/ -ate/ -fy

Ví dụ: Modern-> modernize (hiện đại hóa) Simple-> simplify (đơn giản hóa)

Cách thành lập trạng từ bỏ (Adverb)

Hầu hết các trạng từ được thành lập theo công thức: Adjective + ly

Ví dụ: Slow-> slowly (chậm) Frequent-> frequently (thường xuyên)

Một số trường thích hợp khác không theo quy tắc:

good-> well

Ví dụ: He is a good football player.-> He plays football well.

fast-> fast

Ví dụ: My father is a fast runner.

-> My father can run very fast.

hard-> hard

Ví dụ: It was a really hard rain.-> It rained really hard.

late-> late

Ví dụ: He is usually late for his English class.-> He usually arrives at his English class late.

early-> early

Ví dụ: Lina is always early for work.-> Lina always goes lớn work early.

Cách nhận biết vị trí của từ nhiều loại để xác minh loại từ

Ngoài việc khẳng định từ loại thông qua các quy tắc thành lập và hoạt động từ, việc làm rõ các địa điểm của từ một số loại để xác minh loại trường đoản cú cũng không hề thua kém phần quan lại trọng. Dưới đó là các chế độ về địa điểm của từ bỏ loại:

Các địa chỉ của danh từ

Danh từ bỏ (Nouns) thường được để ở các vị trí dưới đây:

Chủ ngữ của câu, đứng trước cồn từ

Ví dụ:

Liam is my new friend.

Tomorrow, my mother will take me lớn the amusement park.

Đứng ngay sau tính từ bỏ sở hữu: my, your, our, their, his, her, its.

Ví dụ:

The person whom you met is our English teacher.

Xem thêm: Bài Viết Số 3 Lớp 8 : Văn Thuyết Minh Hay Nhất, Bài Viết Số 3 Lớp 8

The cat is licking its paws.

Sau tính từ:nice, wonderful, beautiful,etc.

Ví dụ:

He is such a goodteacher.

That old woman works in postal office.

Làm tân ngữ, ngay đứng sau động từ

Ví dụ:

All living things need water.

They hired employees.

Sau những mạo từa, an, the hoặc các từ this, that, these, those, each, every, both, no, some, any, few, a few, little, a little, …

(Lưu ý kết cấu A/An/The + Adj + Noun)Ví dụ:This book is an interestingbook.

Sau giới từ: in, on, of, with, under, about, at……

Ví dụ:Thanh is good atliterature.

*
Vị trí đứng của danh trường đoản cú (Noun) trong câu

Các địa chỉ của cồn từ

Động trường đoản cú (verbs) thường đứng sau chủ ngữ

Ví dụ:

My sisterhassix school bags.

I likeher because she alwayscheers me up.

Các địa chỉ của tính từ

Tính trường đoản cú (adjectives) thường đứng ở các vị trí sau

Trước danh từ:Adj + N

Ví dụ:Justin Bieber is apopularartist.

Sau hễ từ mang tính liên kết: tobe/ seem/ appear/ feel/ taste/ look/ keep/ get + adjective

Ví dụ:

That little girl issmart.

He seemshappy.

Sau “ too”: S + tobe/ seem/ look….+ too + adj

Ví dụ:He is tooyoungto drive a car.

Trước “enough”: S + tobe + adj + enough

Ví dụ:She istallenough to play volleyball.

Trong câu tất cả cấu trúc: S + tobe+ so adj that…

Ví dụ:The traffic was sobadthat we all arrived at work late.

Trong câu so sánh:

So sánh hơn:

Ví dụ: That blue jacket is cheaper than the red one. The red car is more expensive than my car.

So sánh nhất:

Ví dụ: He is the most intelligent in my class.

So sánh bằng:

Ví dụ: No one is as smart as him.

Trong câu có cấu trúc keep/make + O + adjVí dụ:He makes mehappy.

Trong câucảm thán: How + adj + S + V! hoặc What + (a/an) + adj + N!

Các vị trí của trạng từ

Trạng từ (adverbs) dung để vấp ngã nghĩa mang lại động từ cùng tính từ. Trạng từ thường đứng ở những vị trí sau:

Trước rượu cồn từ thường

Ví dụ:Theyoftenvisit their grandparents.

Giữa trợ hễ từ và hễ từ thường

Ví dụ:I haverecentlyfinished my homework.

Giữa rượu cồn từ tobe/seem/look vàtính từ: S + tobe/ feel/ look… + adv + adj

Ví dụ:He isverykind.

Sau “too”: V + too + adv

Ví dụ:The man speaks tooloudly.

Trước “enough”: V+ adv + enough

Ví dụ:The teacher speaksslowlyenough for all of her students to lớn understand.

*
Vị trí đứng của trạng trường đoản cú (Adverb) vào câu

Ứng dụng cách thức làm bài xích Word form vào đề TOEIC Reading Part 5 & 6

Các cách làm bài bác TOEIC Reading hiệu quả

Đây là giải pháp áp dụngba bước làm bài góp thí sinh làm bài tác dụng cho các câu điền từ bỏ vào ô trống xác định từ các loại cho dạng bài xích “word form”:

Bước 1:xác định từ nhiều loại của trường đoản cú phía trước cùng sau khu vực trống để suy ratừ loại đề nghị điền là trường đoản cú gì.Bước 2:Xác định các loại từ của 4 đáp án.Bước 3: lựa chọn đáp án cân xứng nhất

Một số bài luyện tập và phân tích rõ ràng về dạng Word Form

Một số ví dụ với phân tích ví dụ về phần tranh tài TOEIC Reading Part 5

Ví dụ 1:The outcome of outcome of our meeting today with the board of directors will……the course of kích hoạt we will take this year.

A. DetermineB. DeterminesC. DeterminingD. Determination

(Jim Lee,1000 Reading comprehension Practice thử nghiệm Items for the New TOEIC Test)

Có thể thấy trước vị trí trống là will và sau địa điểm trống là 1 trong những danh từ=> cần phải có một cồn từ chính. Ta thấy câu sinh sống thì tương lai đơn, động từ sau “will” ngơi nghỉ dạng nguyên mẫu -> lựa chọn B. Determine ( xác định)

Ví dụ 2: In order lớn become a member of the country club, applicants have to lớn meet the strict……set by the club president.

A. RequireB. RequiresC. RequiringD. Requirements

(Jim Lee,1000 Reading comprehension Practice chạy thử Items for the New TOEIC Test)

Có thể thấy trước chỗ trống là tính tự strict và sau khu vực trống là động từ set sinh sống dạng past participle vào câu bị động=> từ phải tìm là danh từ -> lựa chọn D. Requirements

Ví dụ 3: Please accept our……..apology for the inconvenience this delay is causing all the passengers here at Pearson International Airport.

A. SincereB. OriginalC. EstimatedD. Completed

(Jim Lee,1000 Reading comprehension Practice test Items for the New TOEIC Test)

Có thể thấy trước địa điểm trống là tính từ sỡ hữu cùng ta thấy tất cả danh từ bỏ “apology” đứng sau=> từ phải tìm là 1 trong tính từ vấp ngã nghĩa đến danh từ. Tuy nhiên, các từ vào đáp án phần đông thuộc dạng tính từ=> xem về nghĩa. Ta thấy “apology” có nghĩa chân thành=> lựa chọn “sincere” bởi vì nó có nghĩa “chân thành”- từ cân xứng nghĩa duy nhất ở đây. -> chọn A. Sincere

Ví dụ 4: A rain shower…….by cold winds is expected lớn reach our region by this evening.

Accompany

Accompanied

Accompanying

Will accompany

(Jim Lee,1000 Reading comprehension Practice kiểm tra Items for the New TOEIC Test)

Có thể thấy trước nơi trống là danh từ và theo sau nơi trống là giới tự “by”=> đây là câu mệnh đề quan hệ nam nữ ở dạng rút gọn=> hễ từ ngơi nghỉ câu tiêu cực rút gọn tất cả dạng past participle-> chọn B. Accompanied

Một số ví dụ và phân tích rõ ràng về phần tranh tài TOEIC Reading Part 6

*
Đề minh họa ETS 2020, thử nghiệm 9

A. RegardsB. RegardlessC. Regarding D. Regarded

Có thể thấy trước nơi trống là một trong những danh từ nhập vai trò tân ngữ với sau chỗ trống là 1 danh từ đóng vai trò tân ngữ=> từ cần tìm là 1 động từ. Tuy nhiên, hoàn toàn có thể thấy đây là câu mệnh đề quan hệ rút gọn vì chưng câu đã xuất hiện thêm động từ chủ yếu được phân chia ở vế trước.

-> chọn B. Regarding

A. MinimizeB. DoubleC. RequireD. Eliminate

Trước địa điểm trống là “will” với sau địa điểm trống là 1 trong cụm danh từ=> trường đoản cú còn trống là một trong những động từ sinh sống nguyên mẫu. Tuy nhiên, cả 4 câu trả lời là cồn từ buộc phải ta xét về nghĩa của câu. Từ hợp lý nên được điền vào là minimize (giảm thiểu)

-> lựa chọn A. Minimize

A. Despite thisB. HoweverC. As a result D. Evidently

Có thể thấy từ cần phải điền vào ô trống là 1 liên từ đi đầu câu để liên kết nghĩa của câu sau cùng với câu trước. Vậy nên, ta xét đến nghĩa của câu cất liên từ và câu đứng trước nó. “Chính sách này vẫn hạn chế cân nặng giặt ủi. Hiệu quả là lượng điện và tích điện tiêu thụ đang giảm”.-> lựa chọn C. As a result

A. We would greatly appreciate your cooperation with this effort. B. Please inform us if you identify any maintenance needs. C. During this time, please try to lớn limit showers lớn ten minutes.D. You will be asked to tóm tắt all of your ideas at the staff meeting.

Có thể thấy nơi trống cần phải điền vào là một trong những câu thay vì chưng một từ. Vày vậy, thí sinh sẽ phải chọn đáp án tương thích nhất với mạch của đoạn văn rứa vì vận dụng cách làm bài bác word form. Ở đây, câu tương thích nhất để điền vào là “ công ty chúng tôi sẽ rất hàm ân sự nỗ lực cố gắng hợp tác của những bạn.”-> lựa chọn A. We would greatly appreciate your cooperation with this effort.

Xem thêm: Truyện Vợ Chồng A Phủ Phần 2 ), Văn 12: Vợ Chồng A Phủ

Tổng kết

Bài viết vừa cung cấp một số con kiến thức nền tảng gốc rễ về từ các loại (Word Form), hình thức và vị trí của các loại từ trong câu mà thí sinh rất có thể áp dụng trong quy trình luyện tập thi TOEIC. Mong muốn sau nội dung bài viết các thí sinh đã cố được phương pháp làm dạng bài Word size trong bài TOEIC Reading Part 5 với 6.