CÁCH CHỨNG MINH 3 ĐIỂM THẲNG HÀNG LOP 7

     

Phương pháp chứng tỏ : 3 điểm thẳng mặt hàng lớp7


Hướng dẫn Ôn tập có giải thuật toán hình học lớp 7

–o0o–

Phương pháp chứng minh : 3 điểm thẳng sản phẩm lớp 7

Bài 1 : mang đến D ABC vuông tại B. Trên nữa mặt phẳng bờ BC không có điểm A, vẽ tia Cx vuông góc BC. Trên tia Cx đem M sao cho CM = AB. Chứng minh A, M cùng D là trung điểm của BC trực tiếp hàng.

Giải.

Xét