Các Công Thức Tính Hình Học

     

Toán đái học: cách làm tính diện tích, chu vi, thể tích hình cơ bản giúp các em học viên tham khảo, hệ thống hóa kỹ năng về tính diện tích, tính chu vi, thể tích hình trụ, hình tam giác, hình vuông, hình chữ nhật, hình tròn, hình thoi, hình nón, hình cầu..

Bạn đang xem: Các công thức tính hình học

Nhờ đó, đã biết cách vận dụng vào bài bác tập tốt hơn, để càng ngày càng học xuất sắc môn Toán. Vậy mời các em cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới trên đây của acsregistrars.vn:


Tổng hợp phương pháp tính diện tích, chu vi, thể tích những hình toán tè học

1. Tính chu vi, diện tích Hình chữ nhật2. Tính chu vi, diện tích Hình vuông3. Tính chu vi, diện tích Hình bình hành4. Tính chu vi, diện tích s Hình thoi5. Tính chu vi, diện tích Hình tam giác6. Tính chu vi, diện tích Hình thang7. Tính chu vi, diện tích s hình tròn8. Tính diện tích, thể tích hình lập phương9. Tính diện tích, thể tích hình hộp chữ nhật10. Tính diện tích, thể tích hình nón11. Tính diện tích, thể tích hình trụ12. Tính chu vi, diện tích s Hình cầu

1. Tính chu vi, diện tích s Hình chữ nhật


Công thức tính chu vi Hình chữ nhật

Công thức: p = (a + b) x 2.

Muốn tính chu vi hình chữ nhật, ta mang chiều dài cộng chiều rộng nhân với 2 (cùng một đơn vị chức năng đo).

Mở rộng: Biết chu vi tính cạnh bằng phương pháp lấy nửa chu vi (P : 2) trừ cạnh đã biết.


Công thức tính diện tích s Hình chữ nhật

Công thức: S = a x b.

Muốn tính diện tích hình chữ nhật, ta rước chiều nhiều năm nhân cùng với chiều rộng lớn (cùng một đơn vị đo).

Mở rộng: Biết DT search cạnh bằng cách lấy DT chia cạnh sẽ biết.


2. Tính chu vi, diện tích Hình vuôngCông thức tính chu vi Hình vuông

Công thức: P = a x 4

Muốn tính chu vi hình vuông, ta rước độ dài một cạnh nhân với 4.

Mở rộng: giả dụ biết chu vi hình vuông, nhằm tìm cạnh hình vuông ta lấy chu vi hình vuông vắn chia 4.


Công thức tính diện tích s Hình vuông

Công thức: S = a x a.

Muốn tính diện tích hình vuông, ta mang độ lâu năm một cạnh nhân với bao gồm nó.

Mở rộng: ví như biết diện tích hình vuông, ta có thể tìm cạnh hình vuông bằng cách nhẩm.


3. Tính chu vi, diện tích Hình bình hành


Công thức tính chu vi Hình bình hành

Công thức: P = (a + b) x 2

Muốn tính chu vi hình bình hành, ta rước tổng nhì cạnh kề nhân cùng với 2 (cùng một đơn vị chức năng đo).

Mở rộng: Biết chu vi tính cạnh bằng cách lấy nửa chu vi (P : 2) trừ cạnh vẫn biết.


Công thức tính diện tích s Hình bình hành

Công thức: S = a x h

Muốn tính diện tích hình bình hành, ta đem độ nhiều năm đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị chức năng đo).

Mở rộng: Biết diện tích s hình bình hành, ta có thể tính:

Độ lâu năm đáy: a = S : hChiều cao: h = S : a

4. Tính chu vi, diện tích Hình thoi


Công thức tính chu vi Hình thoi

Công thức: P = a x 4

Muốn tính chu vi hình thoi, ta đem độ nhiều năm cạnh hình thoi nhân với 4.

Mở rộng: trường hợp biết chu vi hình thoi, để tìm cạnh hình thoi ta lấy chu vi phân tách 4.


Công thức tính diện tích s Hình thoi

Công thức: S =

*

Muốn tính diện tích s hình thoi, ta rước tích độ lâu năm hai đường chéo chia cho 2 (cùng một đơn vị đo).


5. Tính chu vi, diện tích Hình tam giác


Công thức tính chu vi Hình tam giác

Công thức: C = a + b + c

Muốn tính chu vi hình tam giác, ta mang độ lâu năm 3 cạnh tam giác cùng lại cùng nhau (cùng một đơn vị chức năng đo).

Mở rộng: trường hợp biết chu vi hình tam giác cùng 2 cạnh, ta search cạnh còn lại bằng phương pháp lấy chu vi trừ đi tổng 2 cạnh còn lại: a = C - (b+c).

Xem thêm: Top 20 Bài Thơ Cố Gắng Lên Tôi Ơi, Cố Lên Nhé Tôi Ơi Đừng Gục Ngã Cố


Công thức tính diện tích s Hình tam giác

Công thức: S =

*

Muốn tính diện tích s hình tam giác, ta đem độ dài đáy nhân với độ cao rồi phân chia cho 2 (cùng một đơn vị đo).

Mở rộng: nếu như ta biết diện tích s hình tam giác, ta rất có thể tính:

Chiều cao: h = (S x 2) : aCạnh đáy: a = (S x 2) : h

6. Tính chu vi, diện tích s Hình thang


Công thức tính chu vi hình thang

Công thức: C = a + b + c + d

Muốn tính chu vi hình thang, ta đem độ dài các cạnh hình thang cộng lại cùng nhau (cùng một đơn vị chức năng đo).

Mở rộng: giả dụ biết chu vi hình thang với độ nhiều năm 3 cạnh, ta rất có thể tìm cạnh còn lại bằng phương pháp lấy chu vi trừ đi tổng độ nhiều năm 3 cạnh: a = C - (b + c + d).


Công thức tính diện tích s hình thang

Công thức: S =

*

Muốn tính diện tích hình thang, ta mang tổng độ lâu năm hai đáy nhân với chiều cao rồi đem phân chia cho 2 (cùng một đơn vị đo).

Mở rộng: giả dụ biết diện tích hình thang, ta có thể tính

Chiều cao: h = (S x 2) : aCạnh đáy: a = (S x 2) : h


7. Tính chu vi, diện tích s hình tròn


Công thức tính chu vi hình tròn

Công thức: C = d x 3,14 hoặc r x 2 x 3,14

Muốn tính chu vi hình tròn, ta lấy đường kính nhân cùng với số 3,14 (hoặc lấy nửa đường kính nhân 2 rồi nhân cùng với 3,14).

Mở rộng: nếu biết chu vi hình tròn, ta có thể tính:

Đường kính: d = C : 3,14Bán kính: r = C : 3,14 : 2

Công thức tính diện tích s hình tròn

Công thức: r x r x 3,14

Muốn tính diện tích hình tròn, ta lấy phân phối kinh nhân với bán kính rồi nhân với số 3,14.


8. Tính diện tích, thể tích hình lập phươngTính diện tích s xung xung quanh hình lập phương

Công thức: Sxq = Sm x 4

Muốn tính diện tích s xung quanh, ta lấy diện tích s 1 khía cạnh của hình lập phương nhân với 4.


Tính diện tích toàn phần hình lập phương

Công thức: Stp = Sm x 6

Muốn tính diện tích s xung quanh, ta lấy diện tích 1 phương diện của hình lập phương nhân với 6.


Tính thể tích hình lập phương

Công thức: V = a x a x a

Muốn tính thể tích hình lập phương, ta lấy cạnh nhân cùng với cạnh rồi nhân với cạnh.


9. Tính diện tích, thể tích hình vỏ hộp chữ nhậtTính diện tích xung xung quanh hình vỏ hộp chữ nhật

Công thức: Sxq = p. X c

Muốn tính diện tích xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật, ta rước chu vi dưới đáy nhân với độ cao (cùng một đơn vị đo).

Tính diện tích s toàn phần hình hộp chữ nhật

Công thức: Stp = Sxq + Sđ x 2

Muốn tính diện tích s toàn phần của hình hộp chữ nhật, ta lấy diện tích s xung xung quanh của hình hộp chữ nhật cộng với 2 lần diện tích đáy (cùng một đơn vị đo).


Tính thể tích hình vỏ hộp chữ nhật

Công thức: V = a x b x c

Muốn tính thể tích của hình vỏ hộp chữ nhật, ta đem chiều rài nhân với chiều rộng lớn rồi nhân với chiều cao (cùng một đơn vị chức năng đo).

10. Tính diện tích, thể tích hình nón


Công thức tính diện tích s xung quanh hình nón

Diện tích bao quanh hình nón được xác minh bằng tích của hằng số Pi (π) nhân với bán kính đáy hình nón (r) nhân với mặt đường sinh hình nón (l). Đường sinh rất có thể là một đường thẳng hoặc 1 mặt đường cong phẳng. Với hình nón thì đường sinh có chiều nhiều năm từ mép của vòng tròn cho đỉnh của hình nón.

*

Trong đó:

Sxq: là ký kết hiệu diện tích xung xung quanh hình nón.π: là hằng số Pi có mức giá trị xấp xỉ là 3,14r: chào bán kính mặt dưới hình nón và bằng đường kính chia 2 (r = d/2).l: con đường sinh của hình nón.

Công thức tính diện tích toàn phần hình nón

Diện tích toàn phần hình nón bằng diện tích s xung quanh hình nón cùng với diện tích mặt dưới hình nón. Bởi diện tích mặt đáy là hình tròn trụ nên vận dụng công thức tính diện tích hình tròn là Sđ = π.r.r.

*

Công thức tính thể tích hình nón

Để tính được thể tích hình nón ta áp dụng công thức sau:

*

Trong đó:

V: cam kết hiệu thể tích hình nónπ: là hằng số = 3,14r: phân phối kính hình tròn trụ đáy.

Xem thêm: 【1️⃣】 2 Cách Làm Hột Vịt Kho Quẹt, Thịt Trứng Kho Quẹt, 2 Cách Làm Trứng Kho Quẹt Lạ Mà Siêu Đưa Cơm

h: là con đường cao hạ từ bỏ đỉnh xuống trung tâm đường tròn đáy.

11. Tính diện tích, thể tích hình trụ

Công thức tính diện tích xung quanh hình trụ

S (xung quanh) = 2 x π x r x h

Trong đó:

r: nửa đường kính hình trụh: chiều cao nối từ đáy tới đỉnh hình trụπ = 3,14

Công thức tính diện tích s toàn phần hình trụ

S (toàn phần) = 2 x π x r2 + 2 x π x r x h = 2 π x r x (r + h)

Trong đó:

r: bán kính hình trụ2 x π x r x h: diện tích s xung quanh hình trụ2 x π x r2: diện tích s của nhì đáy

Công thức tính thể tích hình trụ

V = π x r2 x h

Trong đó:

r: bán kính hình trụh: chiều cao hình trụ

12. Tính chu vi, diện tích Hình cầu

Công thức tính diện tích mặt cầu

*

Công thức tính thể tích hình cầu

*

Trong đó:

S là diện tích mặt cầuV là thể tích hình cầur là nửa đường kính mặt cầu/hình cầud là bánh kính mặt cầu/hình cầu
Chia sẻ bởi:
*
tè Ngọc
acsregistrars.vn
587
Lượt tải: 12.892 Lượt xem: 528.293 Dung lượng: 257,6 KB
Liên kết sở hữu về

Link tải về chính thức:

Toán tiểu học: cách làm tính diện tích, chu vi, thể tích hình cơ phiên bản tải về Xem

Các phiên bản khác cùng liên quan:


1 Bình luận
Sắp xếp theo khoác địnhMới nhấtCũ nhất
*

Xóa Đăng nhập nhằm Gửi
Tài liệu tìm hiểu thêm khác
Chủ đề liên quan
Mới độc nhất vô nhị trong tuần
Tài khoản giới thiệu Điều khoản Bảo mật liên hệ Facebook Twitter DMCA