Các công thức anh văn lớp 9

     

Xem Nhanh

5. Thì thừa khứ tiếp nối (Past continuous)10. Tương lai tiếp tục (Future continuos)12. Động trường đoản cú nguyên mẫu gồm “to” và không có “to”

Để giúp chúng ta học sinh dễ dàng tổng hợp kiến thức và kỹ năng tiếng Anh với đạt hiệu quả cao trong học tập. Vị thế, hôm nay anh văn công ty sẽ tổng hợp kỹ năng và kiến thức ngữ pháp tiếng Anh lớp 9 để hỗ trợ chúng ta học sinh trong học tập. Hy vọng nội dung bài viết này thực sự hữu ích so với các bạn.

Bạn đang xem: Các công thức anh văn lớp 9


Tóm tắt Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh lớp 9

1. Thì lúc này đơn (Simple present)

Thì lúc này đơn (Simple Present Tense) là một trong những thì trong tiếng Anh hiện nay đại. Thì này diễn đạt một hành vi chung chung, tổng thể lặp đi tái diễn nhiều lần hoặc một sự thật hiển nhiên hoặc một hành động diễn ra trong thời gian hiện tại.

Thể

Động từ bỏ “to be”

Động từ bỏ “thường”

Khẳng định

S + am/is/are + OLưu ý:

I + amHe, She, It + isWe, You, They + are

Ex: I am a student.

S + V(e/es) + O

Lưu ý:

I, We, You, They + V-infHe, She, It + V (s/es)

Ex: He often plays badminton.

Phủ định

S + am/is/are + NOT + OLưu ý:

is not = isn’tare not = aren’t

Ex: I am not a student.

S + do/does + NOT + V-inf + OLưu ý:

do not = don’tdoes not = doesn’t

Ex: He doesn’t often go shopping.

Nghi vấn

Yes – No question

Am/Is/Are (NOT) + S + O?A: Yes, S + am/are/ is.No, S + am not/aren’t/isn’t.Ex: Are you a student?Yes, I am/No, I am not.

Wh- questions

Wh + am/is/are (NOT) + S + O?Ex: Where are you from? (Bạn đến từ đâu?)

Yes – No question 

Do/Does (NOT) + S + V-inf + O?A: Yes, S + do/does.No, S + don’t/doesn’t.Ex: Does he play chess?Yes, he does/No, he doesn’t.

Wh- questions (Câu hỏi bao gồm từ nhằm hỏi)

Wh + do/ does (NOT) + S + V(nguyên thể) + O?Ex: Where do you come from? (Bạn đến từ đâu?)

Dấu hiệu dấn biết

Trong câu có các từ sau: always, usually, every time, often, sometimes, generally, seldom, (a fact, habit, or repeated action), as a rule, every day (every other day), once (a month), once in a while,…

2. Thì hiện tại tiếp tục (Present continuous)

Thì hiện tại tiếp diễn dùng để diễn đạt những vấn đề xảy ra ngay trong khi nói tốt xung quanh thời gian nói, và hành vi chưa xong (còn liên tiếp diễn ra).

Công thứcVí dụ
Khẳng địnhS + am/is/are + V-ing + OI am playing footballwith my friends.
Phủ địnhS + am/is/are + NOT + V-ing + OI am not listening khổng lồ musicat the moment.
Nghi vấnAm/Is/Are + S + V-ing + O ?Are you doing your report?
Dấu hiệu nhấn biếtTrong câu bao gồm trạng trường đoản cú chỉ thời gian: now, right now, at the moment, at present, at + giờ cầm thể,…Trong câu tất cả động trường đoản cú như Look!, Listen!, Keep silent!,…

Bên cạnh cách ra đời câu và dấu hiệu nhận ra thì hiện tại tiếp diễn, giải pháp dùng của loại thì này cũng đặc trưng không kém. Nắm rõ cách dùng để làm sử dụng đến đúng văn cảnh cả lúc nói cùng khi viết.

Cách dùngVí dụ
Diễn đạt một hành vi đang xảy ra tại thời điểm nói.I am eating my lunch right now. (Bây tiếng tôi đang ăn trưa)We are studying Maths now. (Bây giờ cửa hàng chúng tôi đang học toán)
Diễn tả một hành vi hoặcsự câu hỏi nói tầm thường đang ra mắt nhưng không độc nhất vô nhị thiết phải thực sự ra mắt ngay cơ hội nói.I’m quite busy these days. I’m doing my assignment.(Dạo này tôi khá là bận. Tôi đang làm cho luận án)I am looking for a job. (Tôi sẽ tìm kiếm một công việc.)
Hành động liên tiếp lặp đi lặp lại gây bực mình hay cực nhọc chịu cho tất cả những người nói.Cách dùng này được sử dụng với trạng trường đoản cú “always, continually”He is always losing his keys (Anh ấy cứ hay đánh mất chìa khóa)He is always coming late. (Anh ta toàn đến muộn.)
Diễn đạt một hành động sắp xảy ra về sau gần. Thường diễn đạt một planer đã lên kế hoạch sẵnI am flying to lớn London tomorrow. (Tôi sẽ cất cánh sang Luân Đôn sáng sủa ngày mai)I bought the ticket yesterday. I am flying to new york tomorrow (Tôi đã cài vé sản phẩm bay)

3. Thì hiện tại xong (Present perfect)

Thì hiện nay tại xong xuôi (Present perfect) dùng để diễn tả hành động, vụ việc đã dứt tới hiện tại mà ko bàn về thời hạn của nó.

Công thứcVí dụ
Khẳng địnhS + HAS/HAVE + V-ED/V3 + O

He/She/It + hasI/We/You/They + have
She has listened to music for 2 hours.
Phủ định

S + HAS/HAVE + NOT + V-ED/V3 + Ohas/have not = hasn’t/haven’t

We haven’t prepared dinner.
Nghi vấnHAS/HAVE + S + V-ED/V3 + O?Has she arrived in Shanghai yet?
Trả lời:Yes, S + HAS/HAVENo, S+ HASN’T/HAVEN’TNo, she hasn’t.
Dấu hiệu dấn biếtCâu thực hiện thì hiện nay tại dứt thường có những từ sau: already, not…yet, just, ever,never, since, for, recenthy, before…

Cách dùng thì lúc này hoàn thành:

Nói về một hành vi xảy ra trong quá khứ, kéo dài đến hiện nay tại, hoàn toàn có thể xảy ra vào tương lai. Ex: John have worked for this company since 2005.Nói về hành động xảy ra trong quá khứ mà lại không xác minh được thời gian, và triệu tập vào kết quả. Ex: I have met him several timesMiêu tả sự kiện đáng nhớ trong đời. Ex: This is the worst time have been throughKinh nghiệm cho tới thời điểm hiện nay tại. Ex: Have you ever been to Japan?

4. Thì quá khứ 1-1 (Simple past)Thì quá khứ 1-1 (Simple Past xuất xắc Past Simple) dùng để miêu tả hành động, sự việc đã chấm dứt trong thừa khứ.

Động từ khổng lồ beĐộng tự thường 
Khẳng địnhS + WAS/WERE + O

I/He/She/It + wasWe/You/They + were + O

Ex: I was at my friend’s house yesterday

S + V-ED/V2 + O Ex: She cut her hair.

Phủ định

S + WAS/WERE + NOT + Owas/were not = wasn’t/weren’tEx: He wasn’t here yesterday.

S + DID + NOT + V-INF + O

Ex: They didn’t have Math last week.

Nghi vấnWAS/WERE + S + O?

Ex: Was she sick?

DID + S + V-INF + O?Ex: Did you finish your homework?

Trả lời:YES, S + WAS/WERENO, S + WASN’T/WEREN’TEx: No, she wasn’t.Trả lời:YES, S + DIDNO, S + DIDN’TEx: Yes, I did.
Dấu hiệu dấn biếtTrong câu thường mở ra các từ: yesterday, ago, last night/ last month/ last week/last year, ago (cách đây), when,…

Cách sử dụng thì vượt khứ đơn:

Dùng thì thừa khứ solo khi nói về một hành vi đã xẩy ra và xong trong quá khứ. Ex: I went to a concert last week.Diễn tả hành vi xảy ra tiếp tục trong quá khứ. Ex: She got out of the house. She got in her car and closed the door. Then, she drove away.Diễn tả một kinh nghiệm trong thừa khứ. Ex: I used khổng lồ play football with my dad when I was young

5. Thì thừa khứ tiếp nối (Past continuous)Thì vượt khứ tiếp tục (Past Continnuous) diễn đạt sự việc, hành động, xảy ra tại thời gian nói trong thừa khứ.

Công thứcVí dụ
Khẳng định

S + WAS/WERE + V-ING + O

I/He/She/It + wasWe/You/They + were
She was watching TV at 7p.m. Last night.
Phủ định

S + WAS/WERE + NOT + V-ING + Owas/were not = wasn’t/weren’t

I wasn’t paying attentionto the lecture in the classroom yesterday.
Nghi vấnWAS/WERE + S + V-ING + O?Were you listening while I was talking?
Trả lời:Yes, S + was/wereNo, S + wasn’t/weren’tYes, I was.
Dấu hiệu thừa nhận biếtKhi câu gồm “when” nói tới một hành động đang xảy ra thì bao gồm một hành vi khác chen ngang vào.Trong câu bao gồm trạng từ thời hạn trong quá khứ với thời điểm xác định:– At + thời gian quá khứ (at 5 o’clock last night,…)– At this time + thời hạn quá khứ. (at this time one week ago, …)– In + năm trong vượt khứ (in 2010, in 2015)– In the past

Cách cần sử dụng quá khứ tiếp diễn:

Diễn đạt hành vi đang xẩy ra tại một thời điểm trong quá khứ. Ex: When my sister got there, he was waiting for herDiễn đạt hai hành động xảy ra mặt khác trong quá khứ.Ex: While I was taking a bath, she was using the computerHành đụng đang xẩy ra thì có hành động khác xen vào. Ex: I was listening to the news when she phonedHành rượu cồn lặp đi lặp lại trong thừa khứ và làm cho phiền đến tín đồ khác. Ex: When he worked here, he was always making noiseCó trạng từ thời hạn trong thừa khứ với thời gian xác định. Ex: At this time last year, they ­­­­­­­­­­­­were building this house.

6. Thì vượt khứ chấm dứt (Past perfect)

Thì quá khứ ngừng (Past Perfect) dùng để miêu tả một hành vi xảy ra trước một hành vi khác trong quá khứ. Hành động xảy ra trước sử dụng quá khứ hoàn thành, hành động xảy ra sau cần sử dụng quá khứ đơn.

Công thứcVí dụ
Khẳng địnhS + HAD + V-ED/V3 + OShe had had dinner before we came
Phủ định

S + HAD + NOT + V-ED/V3 + Ohad not = hadn’t

hadn’t prepared dinner by the time my dad came home
Nghi vấnHAD + S + V-ED/V3 + O?Had she left when we went to lớn bed?
Trả lời:

Yes, S + HADNo, S + HADN’T
No, she hadn’t.
Cách dùngDiễn tả một hành vi đã xảy ra,hoàn thành trước một hành động kháctrong thừa khứ.I had gone to school before Nhung came.
Diễn tả một hành động đã xẩy ra vàkéo lâu năm tới 1 thời điểm nhất mực trong quá khứ.We had had that xe đạp for ten years before it broke down.
Một hành vi xảy ra trước 1 thời điểm nhất mực trong vượt khứ.

Xem thêm: Những Câu Thơ Hay Về Tình Yêu Khiến Bạn Bồi Hồi Thổn Thức, Những Bài Thơ Ngắn Hay Về Tình Yêu

Phuong had tralleved to Korean before 2018
Dấu hiệu dìm biếtTrong câu hay có các từ sau: after, before, as soon as, by the time, when, already, just, since, for….

7. Tương lai đối kháng (Simple future)

Thì tương lai đối chọi (Simple Future) được cần sử dụng để diễn tả hành cồn mà không tồn tại quyết định hay kế hoạch gì trước lúc nói. Hành vi này là hành động tự phát tức thì tại thời khắc nói.

Công thứcVí dụ
Khẳng địnhS + WILL + V-INF + OI will grab a taxi.
Phủ định

S + WILL + NOT + V-INF + O*will not = won’t

She won’t tell you the truth.
Nghi vấnWILL + S + V-INF + O?Will you come here tomorrow?
Trả lời:

Yes, S + WILLNo, S + WON’T
Yes, I will.
Cách dùngDiễn tả dự định nhất thời xẩy ra ngay tại lúc nói.Are you going to lớn the Cinema? I will go with you.
Nói về một dự đoán không tồn tại căn cứ. I think he will come to the party.
Khi ao ước yêu cầu, đề nghị.Will you please bring me a cellphone?
Dấu hiệu dấn biếtTrong câu tương lai đối kháng thường xuất hiện những trạng từ sau: tomorrow, next day, next week, next month, next year, in + thời gian…

8. Thì hiện Tại hoàn thành Tiếp Diễn (Present perfect continuous):

Thì hiện tại xong xuôi tiếp diễn (Present Perfect Continuous) dùng để diễn đạt sự việc trong thừa khứ, đang tiếp tục ở bây giờ và có tác dụng tiếp tục trong tương lai.

Công thứcVí dụ
Khẳng định

S + HAS/HAVE + BEEN + V-ING + O

He/She/It + hasI/We/You/They + have
She has been waiting here for 3 hours.
Phủ định

S + HAS/HAVE + NOT + BEEN + V-ING + O*has/have not = hasn’t/haven’t

I haven’t been studying German for 3 years.
Nghi vấnHAS/HAVE + S + BEEN + V-ING + O? Has she been working for that company for 4 years?
Trả lời:

Yes, S + HAS/HAVENo, S + HASN’T/HAVEN’T
Yes, she has.
Cách dùngDùng để nói về hành vi xảy ratrong vượt khứ diễn ra liên tục, tiếp tục kéo dài đến hiện tại và bao gồm khả năngxảy ra vào tương lai, nhấn mạnh vấn đề tính liên tục. I have been working for 3 hours.
Dùng để miêu tả hành động ra mắt trong vượt khứ nhưng kết quả của nó vẫn còn ở hiện tại.I am very tired now because I have been working hard for 10 hours.
Dấu hiệu thừa nhận biếtTrong câu có các từ: all day, all week, since, for, in the past week, for a long time, recently, lately, và so far, up until now, almost every day this week, in recent years,…

9. Thì tương lai hoàn thành (Future perfect)

Thì tương lai ngừng (Future Perfect) sử dụng để mô tả một sự việc, một hành vi sẽ kết thúc tới một thời điểm cụ thể trong tương lai.

Công thứcVí dụ
Khẳng địnhS + WILL + HAVE + V-ED/V3 + Owill have finished my homework before 6 p.m. This evening
Phủ định

S + WILL+ NOT + HAVE + V-ED/V3 + O*will not = won’t

won’t have come home after 9 p.m. Tonight
Nghi vấnWILL+ S + HAVE + V-ED/V3 + O?Will you have graduated by 2021?
Trả lời:

Yes, S + WILLNo, S + WON’T
Yes, I will
Cách dùngDùng để nói tới một hành động xong trước 1 thời điểm xác địnhtrong tương lai.will have finished my job before 7 o’clock this evening.
Dùng để nói đến một hành động chấm dứt trước một hành động kháctrong tương lai.I will have done the exercise before the teacher comes tomorrow.
Dấu hiệu nhấn biếtBefore + thời hạn tương laiBy the end of + thời hạn trong tương laiBy + thời hạn tương laiBy the time

10. Tương lai tiếp nối (Future continuos)

Thì tương lai tiếp nối (Future Continuous) nói về một hành vi đang diễn ra tại một thời điểm xác minh trong tương lai

Công thứcVí dụ
Khẳng địnhS + WILL + BE + V-ING + OShe will be staying at homeat nine tomorrow
Phủ định

S + WILL + NOT + + BE + V-ING + O*will not = won’t

I won’t be studying at 8 o’clock tomorrow.
Nghi vấnWILL + S + BE + V-ING + O?Will she be cleaning the houseat 9 p.m. Next Tuesday?
Trả lời:Yes, S + WILLNo, S + WON’TYes, she will.
Dấu hiệu dìm biếtNhững cụm từ: next year, next week, next time, in the future, & soon,… thường lộ diện trong câu tương lai tiếp diễn

Cách cần sử dụng thì tương lai tiếp diễn:

Dùng nói về một hành động đang xảy ra trong tương lai thì có hành động khác chen vào. Ex: When you come tomorrow, they will be playing football.Dùng để nói về một hành động xảy ra trong tương lai tại thời gian xác định.Ex: At 10 o’clock tomorrow, my friends và I will be going to the museum.Hành động xẩy ra trong chiến lược hoặc trong thời gian biểu.Ex: The birthday party will be starting at 7 p.m.11. Gerund (Danh đụng từ)

Danh rượu cồn từ (Gerunds) là một vẻ ngoài khác của đụng từ, được sinh sản ra bằng phương pháp thêm -ing vào đụng từ nguyên mẫu. Một trong những danh động từ phổ biến:

LoveHateLike (dislike)EnjoyPreferStop/FinishStart (begin)PracticeRemember: lưu giữ đã làm những gì trong quá khứTry: thử khác với Try + khổng lồ V: thay gắngMind: phiền lòng

12. Động từ bỏ nguyên mẫu tất cả “to” và không có “to”

To + verb là một vẻ ngoài của cồn từ, được sản xuất nên bằng cách thêm “to” vào trước một hễ từ nguyên mẫu

12.1 Động trường đoản cú nguyên mẫu gồm “to”

Động trường đoản cú nguyên mẫu có “to” có rất nhiều vị trí và tính năng trong câu, rõ ràng là:

Vị trí với chức năngVí dụ
Chỉ mục đíchI went to the post office lớn buy some stamps
Làm công ty ngữTo study abroad is my dream
Làm tân ngữMy goal is to become a doctor
Sau question words (why, when, how, where,…)I don’t know how to lớn speak English fluently.
Sau một trong những danh từ độc nhất vô nhị địnhShe has the ability to run the THOM project.
Sau một vài động từ duy nhất địnhI want to go home.
Sau một số tính từ độc nhất địnhIt’s impossible khổng lồ finish the report in 2 hours.
Trong câu có cấu trúc:

FOR + O + to VOF + O + to V
It is very kind of you to help me.
12.2 Động từ nguyên mẫu không có “to”

Động từ bỏ nguyên chủng loại không “to” trong tiếng Anh được gọi là verb infinitive tốt infinitive without to. Sử dụng V-inf khi:

Vị trí và chức năngVí dụ
Sau rượu cồn từ khiếm khuyết(can, could, may, must,…)He can run very fast.
Sau DO, DOES, DIDI don’t know.
Sau had better, would rather,would sooner, why not, why shouldwe (not),…You had better clean up your room.
Sau let/make + OSandy let her child go out alone.
Sau helpShe helps me finish my homework.
Sau những động từ chỉ giác quan: feel,hear, notice, see, watch,…We all heard the bomb go off.

Xem thêm: Top 3 Máy Hút Sữa Bằng Tay Pigeon Của Nhật Bản Tốt Nhất Hiện Nay

 Với một trong những chủ đề chủ yếu của ngữ pháp giờ đồng hồ Anh lớp 9, mong muốn bài nắm tắt giúp chúng ta có ánh nhìn tổng quan rõ ràng hơn. Từ bỏ đó, bài toán ôn tập với củng nỗ lực những kiến thức chưa cố kỉnh vững cũng bị dễ dàng.