CÁC BÀI TOÁN VỀ VẬN TỐC LỚP 5

     

01 Đề bài:

Bài 1:Một ô tô khỏi hành từ A lúc 7 giờ 30 phút và đến B lúc 10 giờ 15 phút. Tính vận tốc của ô tô, biết quãng đường AB dài 154 km.

Bài 2: Quãng đường AB dài 99km. Một ô tô đi với vận tốc 45km/giờ và đến B lúc 11 giờ 12 phút. Hỏi ô tô đi từ A lúc mấy giờ? Biết dọc đường ô tô nghỉ 15 phút

Bài 3:Một xe tải với vận tốc 34,5km/giờ bắt đầu đi lúc 7 giờ 30 phút và đến nơi lúc 14 giờ 45 phút, nghỉ dọc đường mất 1 giờ 15 phút. Hỏi quãng đường dài bao nhiêu ?
Bạn đang xem: Các bài toán về vận tốc lớp 5

Bài 1: Thời gian ô tô đi từ A đến B là:

10 giờ 15 phút - 7 giờ 30 phút =2 giờ 45 phút = 2,75 giờ

Vận tốc của ô tô là:

154 : 2,75 = 56 (km/giờ)

Đáp số: 56 (km/giờ)

Bài 2: Thời gian đi từ A đến B (không tính thời gian nghỉ dọc đường) là:

99 : 45 = 2,2 giờ

Đổi: 2,2 giờ = 2 giờ 12 phút

Thời gian đi từ A đến B (tính cả thời gian nghỉ dọc đường) là:

2 giờ 12 phút + 15 phút = 2 giờ 27 phút

Ô tô xuất phát từ A lúc:

11 giờ 12 phút - 2 giờ 27 phút = 8 giờ 45 phút

Đáp số: 8 giờ 45 phút

Bài 3:Thời gian xe đi và xe nghỉ dọc đường là :

14 giờ 45 phút – 7 giờ 30 phút = 7 giờ 15 phút

Thời gian xe lăn bánh trên đường là :

7 giờ 15 phút – 1 giờ 15 phút = 7 giờ

Quãng đường xe đã đi dài :

34,5 x 7 = 241,5 (km)

Đáp số: 241,5 (km)


Xem toàn bộ: Cách giải bài tập dạng: Tính vận tốc, thời gian, quãng đường đi trong chuyển động đều Toán lớp 5


Giải những bài tập khác


Bình luận


Giải bài tập những môn khác


Giải sgk lớp 5
Giải sgk tiếng Việt 5 tập 1
Giải sgk tiếng Việt 5 tập 2
Giải sgk toán lớp 5
Giải sgk địa lí 5
Giải sgk lịch sử 5
Giải sgk đạo đức lớp 5
Giải tiếng anh 5 - Tập 1
Giải tiếng anh 5 - Tập 2
Giải VBT Tiếng Việt 5 tập 1
Giải VBT Tiếng Việt 5 tập 2
Giải VBT toán lớp 5 tập 1
Giải VBT toán lớp 5 tập 2
Giải VBT địa lí 5
Giải sgk lớp 5 VNEN
Giải tiếng Việt 5 tập 1 VNEN
Giải tiếng việt 5 tập 2 VNEN
Giải toán 5 tập 1 VNEN
Giải toán 5 tập 2 VNEN
Giải khoa học 5 VNEN


Xem thêm: Tải Check Mã Vạch Về Điện Thoại, Barcode Việt

Giải lịch sử và địa lí 5 VNEN
Giải VBT khoa học 5 VNEN

Trắc nghiệm lớp 5


Trắc nghiệm toán 5
Trắc nghiệm tiếng Việt 5
Trắc nghiệm địa lí 5
Trắc nghiệm lịch sử 5
Trắc nghiệm tiếng anh 5
Tài liệu tham khảo lớp 5
Tuyển tập văn mẫu lớp 5
Đề thi môn toán lớp 5
Các dạng toán lớp 5
Giải toán tiếng Anh 5
Toán cơ bản và nâng cao lớp 5

Bài tập thực hành lớp 5


BT thực hành tiếng việt 5 tập 1
BT thực hành tiếng việt 5 tập 2
BT thực hành toán 5 tập 1
BT thực hành toán 5 tập 2

Bài tập cuối tuần lớp 5


BT cuối tuần toán 5
BT cuối tuần tiếng việt 5
BT cuối tuần tiếng anh 5
*Xem thêm: Tham Khảo 10 Tài Liệu Tổng Hợp Các Topic Tiếng Anh Hay, Các Topic Nói Tiếng Anh Hay

Kết nối: