Các Bài Toán Tính Nhanh Lớp 4

     

Thông báo: Giáo án, tài liệu miễn phí, và các giải đáp sự cố khi dạy online có tại Nhóm giáo viên 4.0 mọi người tham gia để tải tài liệu, giáo án, và kinh nghiệm giáo dục nhé!

*
*
*
*
*

Nâng cao trình độ chỉ với “một”

Tính nhanh thực chất không khó. Nó yêu cầu sự nắm vững tính chất, một chút khéo léo biến đổi. Chỉ cố gắng làm quen thì bạn thấy dạng bài này không hề khó khăn. Vậy làm thế nào để biến khó thành dễ.

Bạn đang xem: Các bài toán tính nhanh lớp 4

Tất cả chỉ nằm trong “một” Đó là 40 bài toán tính nhanh tiểu học. Bằng cách thực hành những bài tập dưới đây của chúng tôi. Từ mỗi bài tập hãy rút ra phương pháp giải cho từng dạng bài.

Hãy nhớ tìm hiểu thật kĩ và ghi nhớ phương pháp đặc trưng. Từ đó, bạn có thể áp dụng vào những bài tập khác. Đây là bộ tài liệu tuyệt vời cho các bạn đang muốn nâng cao trình độ.

Xem thêm: Soạn Bài Vội Vàng Của Xuân Diệu ), Soạn Bài: Vội Vàng (Xuân Diệu)

Chỉ với một tài liệu này thôi, chúng tôi đảm bảo các bạn đã sẵn sàng với những bài tập tính nhanh.

Xem thêm: 10 Mẫu Tranh Vẽ Đề Tài Quê Hương Em Đơn Giản Mà Đẹp Nhất, Tranh Vẽ Đề Tài Quê Hương Em Đơn Giản Mà Đẹp


Có thể bạn quan tâm: Cảm nghĩ về chú chó- bài văn tiểu học hay nhất

ẤN “THEO DÕI” BÊN DƯỚI ĐỂ HIỆN LINK TẢI TÀI LIỆU BẢN MỀM

Bài 6:

Tính: A=1x2x3 + 2x3x4 +…+ 100x101x102

Giải

A=1x2x3 + 2x3x4 +…+ 100x101x102

Nhân A với 4 ta được

A x 4 =1x2x3x4 + 2x3x4x 4 + 3x4x5x4 +…+100x101x102x4

A x 4 = 1x2x3x4 + 2x3x4x(5-1) + 3x4x5x(6-2) + … + 100x101x102x(103 – 99)

A x 4 = 1x2x3x4 + 2x3x4x5 – 1x2x3x4 + 3x4x5x6 – 2x3x4x5 + … + 100x101x102x103 – 99x100x1001x102

Sau khi cộng – trừ giản ước ta có : A x 4 =100x101x102x103

A =100 x101x102x103 : 4 = 26527650

Bài 7:

Tính nhanh: 11 x 34 – ( 34 + 6 x 34 + 102)

Tính nhanh:11×34-(34+6×34+102) = 11×34 – <34x(1+6+3)> = 11×34 – 10×34 = 34

Bài 8:

Tính nhanh: 2×3+3×4+4×5+5×6+….+29×30

Giải

Gọi biểu thức trên là A, ta có :

A = 1×2 + 2×3 + 3×4 + 4×5 + …+ 29×30

A x 3 = 1x2x3 + 2x3x3 + 3x4x3 + 4x5x3 + … + 29x30x3

A x 3 = 1x2x3 + 2x3x(4-1) + 3x4x(5-2) + 4x5x(6-3) + … + 29x30x(31-28)

A x 3 = 1x2x3 + 2x3x4 – 1x2x3 + 3x4x5 – 2x3x4 + 4x5x6 – 3x4x5 + … + 29x30x31 – 28x29x30.

A x 3 = 29x30x31

A = 29x30x31 : 3

A = 8990

Bài 9:

So sánh A và B biết:

A= 163% X 167% B= 165% X 165%

Giải

Nhân A và B với 10000

A x 10000 = 163 x 167 = 165 x 163 + 165 + 161 = 165 x 164 + 161

B x 10000 = 165 x 165 = 165 x 164 + 165

Do 161 Bài 10:

Tính tổng : A = 1 + 4 + 9 + 16 + …..+ 100 (A= 1×1 + 2×2 + 3×3 + … + 10×10)

Giải

A = 1 + 4 + 9 + 16 + ….. + 100

A = 1×1 + 2×2 + 3×3 + 4×4 + …… + 10×10

A = 1x(2-1) + 2x(3-1) + 3x(4-1) + …. + 10x(11-1)

A = 1×2 – 1 + 2×3 – 2 + 3×4 – 3 + …… + 10×11 – 10

A = (1×2 + 2×3 + 3×4 + ….. + 10×11) – (1+2+3+ … + 10)

A = (10x11x12) : 3 – (1+2+3+ …. +10)

A = 440 – 55

A = 385


Có thể bạn quan tâm: Đề thi Khoa học lớp 4 học kì 1 có đáp án

Sưu tầm: Trần Thị Nhung