Bài Tập Viết Lại Câu Tiếng Anh Lớp 8

     

Trong khi giao tiếp, khi nên trả lời thắc mắc hoặc lúc phải nói tới một nhà đề, bạn gặp phải sự việc nhắc đi đề cập lại một cấu trúc câu duy nhất khiến cuộc tiếp xúc trở đề xuất nhàm chán. Vày vậy, trong bài viết hôm nay, Topica NATIVE sẽ giúp đỡ bạn tổng hợp những cấu trúc viết lại câu giờ Anh để hoàn toàn có thể giao tiếp trôi chảy, quyến rũ hơn nhé!


80 mẫu câu tiếp xúc với người quốc tế bằng giờ đồng hồ Anh như người bản địaCấu trúc No sooner là gì? giải pháp sử dụng cấu trúc No sooner chuẩn chỉnh xác nhất!

1. Lý do phải viết lại câu?

Ngoài việc thực hành bài tập viết lại câu của đề bài bác thì bọn họ còn áp dụng các cấu trúc viết lại câu giữa những trường đúng theo dưới đây:

Khi ao ước câu trả lời không bị nhắc lại thắc mắc và trở phải hay hơnSử dụng cấu tạo linh hoạt hơn, kiêng nhàm chánChuyển trường đoản cú dạng câu chủ động sangcâu bị độngChuyển từ bỏ câu trực tiếp quý phái câu gián tiếpSử dụng một trong những trường hợp vềđảo ngữ trong câu tiếng Anh

2. Các kết cấu viết lại câu trong giờ đồng hồ Anh

Dưới phía trên Topica sẽ giới thiệu đến các bạn các cấu tạo viết lại câu không biến đổi nghĩa trong giờ Anh. Hãy cùng theo dõi nhé!

Cấu trúc viết lại câu 1

Viết lại câu tiếng Anh sử dụng các từ, nhiều từ chỉ nguyên nhân (bởi vì)

Since, As, Because + S + V +

Because of, Due to, As a result of + Noun/ V-ing

Ví dụ: Because its raining now, we cant go to work.

Bạn đang xem: Bài tập viết lại câu tiếng anh lớp 8

Because of the rain, we cant go to lớn work.

Cấu trúc viết lại câu 2

Chuyển thay đổi câu trong giờ Anh có các từ, nhiều từ chỉ đối chiếu (mặc dù)

Although/Though/Even though + S + V +

Despite/ In spite of + Noun/ V-ing

Ví dụ: Although it was very noisy, we continued khổng lồ study our lessons.

In spite of the noise, we continued to lớn study our lessons.


Cấu trúc viết lại câu 3

Cách viết lại câu sử dụng cấu trúc so that cùng such that (quá đến nổi mà) đi với tính từ/danh từ

S + be/ V + so + Adj/ Adv. + that

It + be + such + Noun + that


*

Các công thức viết lại câu trong giờ đồng hồ Anh cấu trúc so that với such that


Ví dụ: This film is so boring that no one wants to see it.

It is such a boring film that no one wants to see it.

Cấu trúc viết lại câu 4

Cấu trúc too to (không thể) dùng thay thế với cấu trúc enough

S + V + too + Adj. + to lớn V

not + Adj. + enough + to V

Ví dụ: Yuri is too fat to wear that dress.

Yuri is not thin enough to wear that dress.

Xem vớ tần tật về cách hình thành câu tủ định trong câu ko thể vứt qua!

Cấu trúc viết lại câu 5

Cấu trúc so thatsuch that (quá .. Mang lại mức) dùng sửa chữa với cấu trúc too to (quá đến cả không thể)

so + Adj. + that hoặc such + noun + that

too + Adj. (for somebody) + khổng lồ V

Ví dụ: These shoes are so small that he cant wear it.

These shoes are too small for him lớn wear.

It was such a difficult question that we cant find the answer.

The question was too difficult for us to lớn answer.

(Câu hỏi quá khó khăn đến nổi không người nào trong công ty chúng tôi tìm được câu trả lời)

Cấu trúc viết lại câu 6

Cách viết lại câu trong tiếng Anh với cấu tạo find something adj

To V + be + Adj./Noun

S + find + it + Adj./Noun + to lớn V


*

Viết lại câu là một trong những dạng bài bác tập phổ biển lớn trong giờ Anh


Ví dụ: To live in the countryside alone could be hard for her.

She finds it hard khổng lồ live alone in the countryside.

Cấu trúc viết lại câu 7

Viết lại câu điều kiện tương đương trong giờ Anh

Câu gốc
Câu viết lạiVí dụ
mệnh đề 1 + so + mệnh đề 2If + mệnh đề 1, mệnh đề 2Janet didnt bring her raincoat, so she got wet.

If Janet had brought her raincoat, she wouldnt have got wet

mệnh đề 1 + because + mệnh đề 2If + mệnh đề 2, mệnh đề 1I cant go out because I dont have money

If I had money, I could go out


Cấu trúc viết lại câu 8

Chuyển thay đổi câu If not quý phái unless

If not Unless

Lưu ý: ko được đổi khác loại câu điều kiện, chỉ được thay đổi nghĩa tủ định hay nghi vấn của nó

Ví dụ: If it doesnt rain, we can go picnic.

Unless it rains, we can go picnic.

Cấu trúc viết lại câu 9

Viết lại câu cùng với thì bây giờ hoàn thành sang thì vượt khứ solo (dùng công ty ngữ giả it)

S + have/has + V3/-ed

It has been + + since + S + V2/-ed +

Ví dụ: Huan & Vy have been married for 3 years.

Its been 3 years since Huan và Vy were married.

Cấu trúc viết lại câu 10

Chuyển đổi câu điều ước

Cấu trúcVí dụ
Câu ước ở tương laiwish + someone + would + bare infinitiveShe wont come back here.

I wish she would come back here.

(Tôi ước bỏ ra cô ấy sẽ trở lại đây)

Câu mong ở hiện tại tạiwish + someone + V2/-edI dont have lots of money.

I wish I could have lots of money.

(Tôi ước gì tôi gồm hật các tiền)

Câu cầu ở quá khứwish + someone + had + V3/-edI didnt say that I love him.

I wish I had said that I loved him.

(Tôi mong gì mình nói theo cách khác rằng tôi yêu thương anh ấy)


Cấu trúc viết lại câu 11

Chuyển đổi câu có thì lúc này hoàn thành bao phủ định quý phái thì thừa khứ đơn (cấu trúc the last time, kết cấu when)

S + have/has + NOT + V3/-ed + since/for

S + last + V2/-ed + when + S + V


The last time + S + V + was

Ví dụ:

I havent met Lucy since we left school.

The last time I met Lucy was when we left school.

I havent seen him since I was a student.

I last saw him when I was a student.

Cấu trúc viết lại câu 12

Chuyển câu ở thì thừa khứ đơn sang thì hiện nay tại chấm dứt tiếp diễn

S + V2/-ed +

S + have/has + been + V-ing + since/for +

Ví dụ: Shawn started playing guitar since he was five.

Shawn has been playing guitar since he was five.

(Shawn đã nghịch ghi-ta từ lúc cậu ấy lên 5 tuổi)

Cấu trúc viết lại câu 13

Viết lại câu giờ Anh với cấu trúc it takes time (dành/tốn thời hạn làm gì)


*

Cấu trúc it takes time


S + V + +

It takes/took + someone + + to lớn V

Ví dụ: Betty walks khổng lồ school in 15 minutes.

It takes Betty 15 minutes to walk to school.


Cấu trúc viết lại câu 14

Chuyển thay đổi dùng kết cấu it was not until that (mãi tính đến khi)

S + didnt + V (bare) + . Until

It was not until + + that +

Ví dụ: phái mạnh didnt go home until he finishes all the tasks.

It was not until phái nam finished all the tasks that he went home.

Cấu trúc viết lại câu 15

Các dạng cấu trúc viết lại câu so sánh trong tiếng Anh:

Chuyển thay đổi câu so sánh hơn thành so sánh nhất với ngược lại:

Ví dụ: In my opinion, Vietnam is the most beautiful country.

In my opinion, no other place on earth can be more beautiful than Vietnam.

Chuyển đổi câu so sánh bằng thành đối chiếu hơn và ngược lại:

Ví dụ: My cake isnt as big as his cake.

His cake is bigger than my cake.

Cấu trúc viết lại câu 16

Chuyển cấu tạo started/began sang trọng thì lúc này hoàn thành

S + began/ started + V-ing/to V + ago

S + have/has + V3/-ed hoặc been + V-ing + since/for

Ví dụ: She began to learn English 4 years ago.

She has learned/ has been learning English for 4 years.


Cấu trúc viết lại câu 17

Cách viết lại câu tiếng Anh với kết cấu This is the first time

This is the first time + S + have/has + V3/-ed

S + have/has + never (not) + V3/-ed + before

Ví dụ: This is the first time I have watched this film.

I have never watched this film before.

Xem bí quyết dùng cụ thể tại This is the first time

Cấu trúc viết lại câu 18

Cấu trúc Its time/ its high time/ its about time

S + should/ought to/had better + V

Its (high/about) time + S + V2/-ed

Ví dụ: Youd better go to lớn bed.

Its (high/about) time you went lớn bed.

Cấu trúc viết lại câu 19

Các dạng viết lại câu ý kiến đề xuất tương đồng: cấu trúc suggest that, lets,


*

Công thức viết lại câu giờ Anh câu ý kiến đề xuất tương đồng


Shall we + V

Lets + V

How/What about + V-ing

Why dont we + V

S + suggest + that + S + present subjunctive

In my opinion

Ví dụ:

Why dont we go out for a walk? said the girl.

The girl suggested going out for a walk.

Lets have some rest!

What about having some rest?

Cấu trúc viết lại câu 20

Câu tường thuật dạng bị động:

Câu công ty độngCâu bị độngVí dụ
People say + S + V + It be said that + S + VPeople say that he drinks a lot of wine.

It is said that he drinks a lot of wine.

S + be said lớn + V hoặc to have V3/-edPeople say that he drinks a lot of wine.

He is said khổng lồ drink a lot of wine.

Cấu trúc viết lại câu 21

Sử dụng kết cấu hardly when cùng no sooner than

Hardly + had + S + V3/-ed when + S + V3/-ed

No sooner + had + S + V3/-ed than + S + V3/-ed

Ví dụ:

As soon as I go home, he showed up.

Hardly had I gone home when he showed up.


No sooner had I gone home than he showed up.

Cấu trúc viết lại câu 22

Dùng kết cấu Supposed to lớn V

Its ones duty to bởi something

S + be + supposed to vày something

Ví dụ: Its your duty lớn protect me.

You are supposed to lớn protect me.


Cấu trúc viết lại câu 23

Sử dụng cấu trúc preferwould rather

S + prefer + doing st to doing st

S + would rather + vày st than vì chưng st

Ví dụ: I prefer staying at home to hanging out with him.

I would rather stay at trang chủ than hang out with him.

Cấu trúc viết lại câu 24

Sử dụng cấu trúc would prefer với would rather

S + would prefer + sb + to lớn V

S + would rather + sb + V2/-ed

Ví dụ: I would prefer you not lớn stay up late.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cá Viên Chiên Làm Từ Gì, Tự Làm Cá Viên Chiên Sạch Ngon, An Toàn Tại Nhà

I would rather you not stayed up late.

Cấu trúc viết lại câu 25

Cấu trúc so that/ in order that (trong trường hợp nhà từ ở 2 câu là khác nhau)

S + V + so that/ in order that + S + V

S + V + (for O) + to infinitive

Ví dụ: My dad turned off the TV so that we could sleep.

My dad turned off the TV for us to sleep.


Cấu trúc viết lại câu 26

To be + not worth + V-ing

There + be + no point in + V-ing

Ví dụ: Its not worth getting upset about this.

Theres no point in getting upset about this.


*

Hãy rèn luyện thật nhiều để ghi ghi nhớ được những kết cấu viết lại câu


Cấu trúc viết lại câu 27

Sử dụng cấu tạo cảm thán How và What

S + be/V + adj/adv

How + adj/adv + S + be/V

Ví dụ: She runs quickly.

How quickly she runs!

S + be + adj

What + a/an + adj + N

Ví dụ: She is so beautiful.

What a beautiful girl!


Cấu trúc viết lại câu 28

Cấu trúc it is necessary that:

Need to lớn V

lớn be necessary (for sb) + to V

Ví dụ: You dont need to lớn come here.

Its not necessary for you khổng lồ come here.

Not anymore

No longer + hòn đảo ngữ

S + no more + V

Ví dụ: I dont love you anymore.

No longer vị I love you.

I no more love you.

Cấu trúc viết lại câu 29

Sử dụng cấu tạo used to tương tự với kết cấu accustomed to

S + be accustomed lớn + V-ing/N

S + be used lớn + V-ing/N

Ví dụ: My brother was accustomed to sleeping late.

My brother was used to sleeping late.

Cấu trúc viết lại câu 30

Dùng to infinitive sửa chữa thay thế cho kết cấu because

S + V + because + S + V

S + V + to V

Ví dụ: She studies hard because she wants khổng lồ pass the exam.

She studies hard to pass the exam.


3. đoạn phim 3 mẹo viết lại câu giờ đồng hồ Anh

4. Bài xích tập viết lại câu trong tiếng Anh bao gồm đáp án

Để củng cố kỹ năng về những công thức viết lại câuvừa học tập ở trên, hãy thuộc Topica làm những dạng bài tập viết lại câu trong giờ Anh bên dưới nhé!

Bài tập 1:Rewrite the following sentences by changing the indicated component

The man was furious. ()The council would not collect the rubbish. ()We watched a film on birds. ()The bus was late because of the bad traffic. ()The gate was opened by a guard. ()When she got home, the door was unlocked ()She cooked a pie, some potatoes, và green vegetables. ()The trò chơi was cancelled because it rained. ()I cant go to work on time because it rains so heavilyI often played kite flying when I was a childWe discuss environmental change issuesIt appears that it is rainingShe has interest in practicing aerobics in her miễn phí time

Bài tập 2: bài bác tập viết lại câu không chuyển đổi nghĩa

1. My mother used khổng lồ play volleyball when she was young.

=> My mother doesnt.

2. Lets go fishing.

=> She suggests

3. Mike gave me a dress on my birthday.

=> I was..

4. Would you like orange juice?

=> He


5. I last saw Jenny when I was in Ha Noi City.

=> I havent seen.

6. I got lost because I didnt have a map.

=> If I had...

7. It is a four-hour drive from phái mạnh Dinh lớn Ha Noi.

=> It takes


*

Bài tập viết lại câu trong tiếng Anh có đáp án


8. I think the owner of the car is abroad.

=> The owner

9. Its a pity him didnt tell me about this.

=> I wish.

10. You couldnt go swimming because of the rain heavily.

=> The rain was too..

Bài tập 3: bài xích tập viết lại câu giữ nguyên nghĩa

I cant go lớn work on time because it rains so heavily => I often played kite flying when I was a child => We discuss about environmental change issues => It appears that it is raining => ..She has an interest in practicing aerobics in her không tính phí time => ..Police asked him lớn identify the other man in the next room => .She always speaks no care => .She has learned English for 5 years => .He speaks so soft that we cant hear anything => .Because she is absent from school => It was an interesting film => .I dont think she loves me =>

Bài tập 4: Viết lại câu nghĩa không thay đổi nâng cao

1. In his recent article, Bob Lee pointed out all the faults in the governments new transport policy.

In his recent artilce, Bob Lee was

2. The company have been reviewing their recruitment policy for the last three months.

The companys

3. Yên ổn absolutely sure he took the money on purpose.

He couldnt possibly

4. He delayed writing his book until he had done a lot of research.

Only after

5. They declaired war on the pretext of defending their territorial rights.

The excuse

6. I feel that I dont fit with the people in the new office.

I feel like

7. Skysrapers in the USA are on average taller than anywhere else in the world.

The average

8. We were very impressed by the new cinema but found it rather expensive.

Impressed

9. Its more than a fortnight snice anyone saw Julian.

Julian

10. The deadline for the receipt of complete application forms is 3.00 p.m on Friday, 18th December.

Complete application

Bài tập 5: Rewrite the following sentences that keep the same meaning

1. I regret spending so much money.

I wish I ________________________________________________

2. Whats the height of the mountain?

How _________________________________________________

3. I dont feel as tired after a train journey as I bởi after a car journey.

I feel more ___________________________________________

4. Cars are faster than buses.

Buses _______________________________________

5. He turned off the light, then he went out.

Turning __________________________________________

6. Theatre program usually have lots of information.

There ________________________________________

7. He has been collecting stamps for five years.

He started ________________________________________________

8. More newspapers are being sold in this city.

People are __________________________________________________

9. They were giving their son some presents when we came.

Their son _______________________________________________

10. He spends two hours a week sorting out stamps.

Sorting out ____________________________________________

Bài tập 6: Rewrite the following sentences that keep the same meaning

1. My mother bought me a nice blouse.

A nice blouse ___________________________________________

2. They say that the company is in difficulty.

The company ___________________________________________

3. You can get suntan by sunbathing.

If you _____________________________________________

4. Would you mind waiting for a few minutes ?

We __________________________________________________

5. Wheres the best place to lớn buy souvenirs ?

I asked her ___________________________________

6. You wont thua kém weight if you dont stop eating much.

Unless you ____________________________________

7. To know English is necessary.

It is ______________________________________________

8. May Day is considered to be the day of the working class.

Everyone _______________________________________

9. In Stratford upon Avon we saw Shakespeares birthplace.

We saw the house ___________________________________

10. There are far more heavy lorries on the road than there used lớn be.

There didnt __________________________________________

Đáp án bài tập

Đáp án bài xích 1The man was angry.The council refused khổng lồ collect the rubbish.We watched a film about birds.Because of the bad traffic, the bus was late.A guard opened the gate.The door was unlocked when she got home.She cooked green vegetables, a pie and some potatoes.The game was cancelled because of the rain.I cant go to work on time because of heavy rain.I am used to lớn playing kite flying when I was a child.We have a discussion about environmental change issues.It is likely that it is raining.She is interested in practicing aerobics in her không lấy phí time.Đáp án bài xích 2My mother doesnt play volleyball anymore.She suggests going fishing.I was given a dress on my birthday.He invited me for orange juice.I havent seen Jenny since I was in Ha Noi City.If I had had a map, I wouldnt have gotten lost.It takes four hours lớn drive from nam giới Dinh lớn Ha Noi.The owner of the oto is thought lớn be abroad.I wish he had told me about it.The rain was too heavy for you to go swimming.

Xem thêm: Nhạc Cho Trẻ Sơ Sinh Từ 1 Tháng, Cho Bé Nghe Nhạc Từ 0

Đáp án bài bác 3I cant go khổng lồ work on time because of heavy rain.I am used to playing kite flying when I was a child.We have a discussion about environmental change issues.It is likely that it is raining.She is interested in practicing aerobics in her miễn phí time.Police have him identify the other man in the next room.She is always careless about her words.It takes her 5 years to learn English.He does not speak softly.Because of her absence from school.What an interesting film!At no time do I think she loves me.Đáp án bài4