Bài Tập Về Axit Nitric

     

+Vớiaxit loãng,thường đã cho ra NO. Nếu chất khử bao gồm tính khử mạnh, nồng độ axit và

nhiệt độ thích hợp có thể cho ra N2O, N2, NH4NO3.

Bạn đang xem: Bài tập về axit nitric

+ Vớiaxit HNO3đặcthì có một vài kim loại (Fe, Al, Cr, . . .) khôngphản ứngdo bị tiêu cực hóa.

VD1:Hoà tan hoàn toàn m gam sắt vào hỗn hợp HNO3loãng dư thì chiếm được 0,448 lít khí NO là sản phẩm khử duy nhất (đktc). Giá trị của m là

A.11,20 gam. B.0,56 gam. C.5,60 gam. D.1,12 gam.

Lời giải:

Ta có số mol của NO = 0,448/22,4 = 0,02 (mol)

Dựa và quá trình khử và oxi hóa:


*
*
*

*
0,06 0,02


Theo định luật bảo toàn electron thì 3m/56 = 0,06 ⇒ m = 1,12 gam

⇒Đáp án D

VD2:Hỗn đúng theo X tất cả Cu, Al, sắt cho tác dụng với hỗn hợp HNO3loãng, dư thu được 0,1 mol N2O cùng 0,2 mol NO. Số mol HNO3đã thâm nhập phản ứng là

A.0,4 mol.B.1,8 mol.C.1,6 mol.D.1,2 mol.

Lời giải

Dựa và quá trình khử:


*

*

+8e

*

*

1

0,1 mol

*

*

+3e

*

*

0,8

0,2 mol


⇒ Số mol HNO3đã thâm nhập phản ứng là một trong những + 0,8 = 1,8 mol

⇒Đáp án B

II. Oxit kim loại tác dụng vớiHNO3

* Các oxit kim loại nếu ko có tính khử (Fe2O3) thì phản ứng xảy ra chỉ tạo muối và nước:

*

* trong trường hợp oxit sắt có tính khử (FeO, Fe3O4) thì phản ứng xảy ra tạo sản phẩm có số oxi hóa dương cao nhất (Fe+3):

*

VD:Để m gam phoi bào sắt quanh đó không khí sau một thời gian biến thành hỗn hòa hợp A có khối lượng 12 gam gồm Fe và các oxit FeO, Fe3O4, Fe2O3. Mang lại B tính năng hoàn toàn với axit nitric dư thấy giải tỏa ra 2,24 lít khí nhất NO. Quý hiếm của m với số mol HNO3đã phản bội ứng là

A.10,08 gam cùng 0,64 mol. B.8,88 gam và 0,54 mol.

C.10,48 gam với 0,64 mol. D.9,28 gam với 0,54 mol.

Lời giải:

Xét quy trình oxi hóa đầu cùng cuối:


*

*

+3e

*

*
*

0,3

0,1

*

+2e

*

*

*


Áp dụng định biện pháp bảo toàn electron ta có

3.(m/56) = (12-m)/8 + 3.0,1

⇒ m = 10,08 gam.

Số mol HNO3= 3. Số mol sắt + số mol NO= 10,08/56 + 0,1 = 0,64 mol

⇒Đáp án A.

III. Hợp chất của lưu giữ huỳnh tác dụng với HNO3

*Các hợp chất của lưu lại huỳnh có số oxi hóa -2, 0, +4 lúc tác dụng vớiHNO3sẽ tạo ra sản phẩm SO42-trong đó số ô xi hóa của S là +6).

* Khi đến hỗn hợp chẳng hạn nhưCu, CuS, Cu2S cùng S thì ta quy đổi thành hỗn hợp gồm Cu và S; hoặc hỗn hợp Fe, FeS, S thì ta quy đổi về hỗn hợp gồm sắt và S.

Xem thêm: So Sánh Quạt Điều Hòa Và Máy Lạnh : Nên Chọn Mua Loại Nào? So Sánh Quạt Điều Hòa Và Máy Điều Hòa

VD:Hòa tan hoàn toàn 30,4 gam hóa học rắn X tất cả Cu, CuS, Cu2S cùng S bằng dung dịch HNO3dư, bay ra 20,16 lít khí NO tuyệt nhất (đktc) cùng dung dịch Y. Thêm Ba(OH)2dư vào hỗn hợp Y chiếm được m gam kết tủa. Quý hiếm của m là

A.81,55.B.110,95.C.115,85. D.104,20.

Lời giải:

Quy đổi tất cả hổn hợp X thành hỗn hợp Cu với S.

Số mol NO = 20,16/30 = 0,9

Xét quy trình oxi hóa khử đầu và cuối

Quá trình oxi hóa:


Cu

*

*

+2e

x mol

x

2x

*

*

*

+6e

y

y

6y


Quá trình oxi – khử:


+3e

*

*

*

3.0,9

0,9 mol


Ta tất cả hệ phương trình:

2x +6y = 3.0,9 = 2,7

và 64x + 32y = 30,4

⇒ x = 0,3; y = 0,35


*

*

*

0,35

0,35

*

*

*

*

0,3

0,3


⇒ m = 0,35.233 + 0,3. 98 = 110,95 gam.

⇒ Đáp án B.

IV. Tính oxi hóa mạnh củadung dịch NO3–trong môi trường H+(hoặc OH–)

+ Trong môi trường trung tính, ion NO3–không bao gồm tính oxi hóa.

+ Trong môi trường thiên nhiên axit, ion NO3–có tính oxi hóa như axit HNO3.

+ Trong môi trường xung quanh kiềm, ion NO3–có tính oxi hóa và có khả năng oxi hóa được một trong những kim các loại như Al với Zn.

VD1:Cho 1,2 gam Mg vào 100 ml hỗn hợp hỗn hợp gồm H2SO40,75M và NaNO30,5M. Sau làm phản ứng chỉ nhận được V lít khí dạng đơn chất (không có thành phầm khử làm sao khác) cùng dung dịch X. Thể tích V làm việc đktc là

A.5,600.B.0,560.C.1,120.D.0,224.

Lời giải

Số mol Mg = 1,2/24 = 0,05 mol

Số mol H2SO4= 0,75.0,1 = 0,075 mol ⇒ số mol H+= 0,15 mol

Số mol NaNO3= 0,5.0,1 = 0,05 mol ⇒ số mol NO3–= 0,05 mol

5Mg

*

*

*

*

*

*

Ban đầu

0,05 mol

0,15

0,05

Phản ứng

0,05

0,12

0,02

0,05

0,01

Vậy thể tích khí N2thu được là 0,01.22,4 =0,224 lít.

Xem thêm: 3 Định Luật Niu Tơn Và Bài Tập Có Lời Giải Từ A, 3 Định Luật Newton 1 + 2 + 3 Tổng Hợp Nhất

⇒ Đáp án D.

VD2:Cho 48,6 gam Al vào 450 ml dung dịch tất cả KNO31M, KOH 3M sau phản bội ứng hoàn toàn thể tích khí thoát ra nghỉ ngơi đktc là