BÀI TẬP TRẠNG TỪ CHỈ TẦN SUẤT

     

Trong giờ anh trạng tự chỉ tần suất (always, often,…) được dùng để làm chỉ mức độ thường xuyên xảy ra của một sự việc tốt hoạt động nào đó. Trạng từ này diễn tả một thói quen thuộc và những hoạt động lặp đi lặp lại nên thường được sử dụng vào thì hiện tại đơn. Bài viết hôm nay bọn họ sẽ cùng tò mò kỹ trạng từ chỉ gia tốc trong giờ đồng hồ anh- định hướng và bài bác tập áp dụng.

Bạn đang xem: Bài tập trạng từ chỉ tần suất


Định nghĩa trạng trường đoản cú chỉ gia tốc là gì?

Trạng trường đoản cú chỉ gia tốc (Adverb of frequency) là trạng từ diễn đạt mức độ liên tiếp của một hành động.

Ví dụ:

I never remember to lớn return my library books on time!(tôi không khi nào nhớ trở về thư viện sách của mình đúng giờ)

*
I never remember lớn return my library books on time!

Các trạng trường đoản cú chỉ tần suất thông dụng

always (luôn luôn)constantly (luôn luôn)usually (luôn luôn)normally (thông thường)frequently (thường xuyên)regularly (đều đặn, thường xuyên)often (thường)sometimes (thỉnh thoảng)occasionally (thỉnh thoảng)infrequently (hiếm khi, ít khi)seldom (hiếm khi, ít khi)rarely (hiếm khi, ít khi)hardly ever (hầu như ko bao giờ)never (không bao giờ)

Trạng tự chỉ gia tốc trong giờ Anh

Vị trí trạng từ bỏ chỉ tần suất

Trạng trường đoản cú chỉ tần suất thường xuất hiện ở 3 vị trí: trước cồn từ thường, sau trợ hễ từ, với sau động từ TOBE.

Trạng từ chỉ tần suất đứng trước rượu cồn từ chính

Ví dụ

She rarely drinks.(Cô ấy thi thoảng khi uống bia lắm)usually skip breakfast.(Tôi luôn luôn bở bữa ăn sáng)He often has to lớn work late.(Anh ấy thường cần làm về trễ)I have never smoked a cigarette.(tôi không lúc nào hút một điếu thuốc nào)
*
I have never smoked a cigarette.

Ngay cả bao gồm trợ rượu cồn từ thì trạng trường đoản cú chỉ tần suất luôn đứng trước động từ chính và đứng sau trợ đụng từ

Ví dụ:

I have never eaten so much food in my life!(Tôi không lúc nào ăn rất nhiều thức ăn)You can’t always get what you want!(Bạn không thể luôn luôn làm phần đông gì bạn có nhu cầu được)

Trạng từ chỉ gia tốc đứng sau hễ từ Tobe

Ví dụ:

He is always late for class!(Anh ấy luôn đến lớp học trễ)She is constantly nagging me to thua weight.(Cô ấy luôn cằn nhằn tôi để tôi sút cân)My friend is rarely on time for anything.(Bạn của tôi thì hi hữu khi đi đúng tiếng lắm)

Thỉnh thoảng sometimes, occasionally, normally, and usually, có thể đứng đầu hoặc đứng cuối câu

Usually I exercise at night, not in the morning.(Tooiluoon tập thể dục vào buổi tối, không hẳn là buổi sáng)He likes to lớn watch reality TV sometimes.(Anh ấy thỉnh thoảng thích hợp xem tivi thực tế)Occasionally she smokes a cigarette.(Cô ấy thỉnh phảng phất huốt một điếu thuốc)Normally I don’t do this, but I’ll make an exception for you!(Thông hay tôi không có tác dụng điều này, mà lại tôi vẫn ngoại lệ có tác dụng nó bởi bạn)

Frequently, constantly, regularly và phần đông các trạng trường đoản cú chỉ tần suất rất có thể đứng cuối câu (Always, rarely, and seldom, cần yếu đứng cuối câu)

My mother calls me on the phone frequently.(Mẹ tôi thường xuyên gọi smartphone cho tôi)I exercise regularly.(Tôi bằng hữu dục thường xuyên/đều đặn)I drink water constantly.(Tôi liên tiếp uống nước)
*
I drink water constantly.

She always complains about the weather.XShe complains about the weather always. (Always không được đặt tại cuối câu)

 Trạng trường đoản cú chỉ gia tốc (e.g. rarely, seldom, never) không được sử dụng trong câu đậy định hoặc câu hỏi

rarely drink alcohol.

X: She doesn’t rarely drink alcohol. (không được dùng như vậy)X: Do you rarely drink alcohol? (không được sử dụng như vậy)

Trạng từ bỏ chỉ tần suất xác định

daily: hằng ngàyannually: luôn luôn luônevery day / hour / month / year / etc.: mỗi ngày/giờ/tháng/nămall the time: toàn bộ thời gianmost of the time: phần lớn thời gianmost mornings / afternoon / evenings: hầu hết buổi sáng/chiều/tốionce in a while: vào một lúconce / twice / etc.: một/hai lầnonce a week: một lần mỗi tuần

Trạng tự chỉ tần suất xác định chỉ rất có thể đứng đầu câu hoặc cuối câu không bao giờ đứng giữa câu

The cleaning staff cleans the hotel rooms daily.(nhân viên lau chùi và vệ sinh vệ sinh phòng khách sạn hằng ngày)X: The cleaning staff daily cleans the khách sạn rooms.

Xem thêm: Tải Nhạc Chuông Điện Thoại Đồ Chơi Mp3, Nhạc Chuông Điện Thoại Đồ Chơi

I see her at the gym all the time.(tôi nhận thấy cô ấy sống phòng thể hình cả ngày)He takes his kids to school most mornings.(Anh ấy đưa hầu như đứa trẻ mang đến trường hầu hết các buổi sáng)Once in a while my mother babysits the kids.(Trong một lúc bà mẹ của tôi xem chừng mấy đửa bé tôi)

Bài tập trạng trường đoản cú chỉ tần suất

1. áp dụng trạng từ chỉ tần suất để dứt các câu bên dưới

1. Our math teacher alwaysall the timenever asks very easy questions. I have

2. alwaysusuallyhardly evernever had any low grades in his exams.

3. My father alwaysoccasionallyusuallyhardly evernever comes home late in a week. It happens once

4. A week, so it is not very sometimes / occasionallyhardly everneveroften / frequently.

5. It is a well-known fact that it almost always.sometimes / occasionallynever / hardly everoften / frequently.

rains in deserts.

6. I rarely.usually / generally.sometimes / occasionallynever / hardly everall the time.

go lớn work by bike as my office is not very far.

7. & I sometimes take the bus but rarely / seldom.usually / generally.occasionallyall the time.

drive as it is very difficult to lớn find a parking spot.

Xem thêm: Rửa Nước Muối Lên Mặt Có Tác Dụng Gì, 1 Rửa Mặt Bằng Nước Muối Có Tốt Không

Đáp án:

1. Always2. Never3. Occasionally4. Often / frequently5. Hardly ever6. Usually / generally7. Rarely / seldom

2. Lựa chọn dạng trạng từ chỉ tần suất trong ngoặc để hoàn thành các câu bên dưới

I go lớn fifth grade at a public school in Arizona & I love my school. The principle (1) always comescomes always early. Because she (2) often drivesdrives often to school whereas most of us take bus or other public transportation. (3) Sometimes II sometimes see her at lunch time. (4) She always isis always very neatly dressed. Our school has a large back yard. We (5) usually playplay usually basketball or volleyball there.(6) I seldom seesee seldom our principle there as she (7) stays oftenoften stays in her office. Our teachers (8) sometimes playplay sometimes with us too. But I (9) am nevernever am happy playing against them because they (10) win alwaysalways win. So I (11) usually playplay usually table tennis when the teachers are around.

Đáp án:

1. Always comes2. Often drives3. I sometimes4. Is always5. Usually play6. Seldom see7. Often stays8. Sometimes play9. Am never10. Always win11. Usually play

3. Ngừng các câu bên dưới sử dụng trạng từ bỏ chỉ tần suất

Our teacher, Mrs Jones,(never / be) late for lessons.I(often / clean) my bedroom at the weekend.My brother(hardly ever / help) me with my homework.I(sometimes / be) bored in the maths lessons.We(rarely / watch) football on TV.You và Tony(never / play) computer games with me.You(usually / be) at the sports centre on Sunday.The school bus(always / arrive) at half past eight.Đáp án:is neveroften cleanhardly ever helps‘m sometimesrarely watchnever play‘re usuallyalways arrives

4. Viết lại những câu dưới sử dụng trạng từ chỉ tần suất

He listens lớn the radio. (often) They read a book. (sometimes) Pete gets angry. (never) Tom is very friendly. (usually) I take sugar in my coffee. (sometimes) Ramon và Frank are hungry. (often) My grandmother goes for a walk in the evening. (always) Walter helps his father in the kitchen. (usually) They watch TV in the afternoon. (never) Christine smokes. (never) Đáp án: