HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP HÌNH HỌC 10 CHI TIẾT ĐẦY ĐỦ, CHÍNH XÁC

     

Tóm tắt kiến thức cần nhớ và Giải bài xích 1,2,3,4,5, 6,7,8,9, 10 trang 12 SGK hình 10: Tổng với hiệu hai vectơ – Chương 1 hình học tập lớp 10.

Bạn đang xem: Hướng dẫn giải bài tập hình học 10 chi tiết đầy đủ, chính xác

A. Nắm tắt kỹ năng và kiến thức cần nhớ Tổng với hiệu nhì vectơ

Tổng của nhì vectơ

Định nghĩa: mang đến hai vectơ a, b. Rước một điểm A tùy ý, vẽ Vectơ AC được gọi là tổng của nhì vectơ a với b

2. Quy tắc hình bình hành

Nếu ABCD là hình bình hành thì

3. đặc điểm của tổng những vectơ

– đặc điểm giao hoán 

*
– đặc thù kết hợp 
*

– đặc thù của véc tơ 0

*

4. Hiệu của nhì vectơ

a) Vec tơ đối: Vectơ có cùng độ dài cùng ngược phía với vec tơ ađược call là vec tơ đối của vec tơ a , kí hiệu

Vec tơ đối của véc tơ 0 là vectơ 0.

b) Hiệu của nhì vec tơ: mang đến hai vectơ a,b. Vec tơ hiệu của nhì vectơ,

c) Chú ý: Với ba điểm bất kì, ta luôn có

(1) là phép tắc 3 điểm (quy tắc tam giác) đối với tổng của nhị vectơ.

Xem thêm: Làm Gì Để Hết Sổ Mũi Tự Nhiên Hiệu Quả, 7 Cách Trị Sổ Mũi Không Thể Bỏ Qua

(2) là quy tắc 3 điểm (quy tắc tam giác) so với hiệu những vectơ.

5. Áp dụng 

a) Trung điểm của đoạn thẳng:

I là trung điểm của đoạn thẳng⇔

b) trọng tâm của tam giác:

G là trọng tâm của tam giác ∆ABC ⇔


Quảng cáo


B. Đáp án và giải đáp giải bài tập SGK trang 12 SGK Hình học tập 10 bài: Tổng và hiệu nhì vectơ

(Các em xem xét thêm ký kết hiệu vecto khi làm bài tập nhé, bộ lý lẽ soạn thảo ad không thêm được)

Bài 1. Cho đoạn trực tiếp AB với điểm M nằm giữa A cùng B thế nào cho AM > MB. Vẽ các vectơ MA + MB cùng MA – MB

Lời giải: Trên đoạn thẳng AB ta mang điểm M’ để sở hữu vecto AM’= MB

*
Như vậy MA + MB = MA + AM’ = MM’ ( nguyên tắc 3 điểm)

Vậy vec tơ MM’ chính là vec tơ tổng của MA cùng MB

MM’ = MA + MB .

Xem thêm: Soạn Bài Chuyện Cũ Trong Phủ Chúa Trịnh, (Trang 60)

Ta lại sở hữu MA – MB = MA + (-MB)

⇒MA – MB = MA + BM (vectơ đối)

Theo đặc thù giao hoán của tổng vectơ ta có:

MA + BM = BM + MA= BA (quy tắc 3 điểm)

Vậy vecto MA – MB = BA

Bài 2. Cho hình bình hành ABCD và một điểm M tùy ý. Minh chứng rằng:

*
Cách 1: Áp dụng quy tắc 3 điểm so với phép cộng véctơ:MA = MB + BAMC = MD + DC⇒ MA + MC = MB + MD + (BA +DC)ABD là hình bình hành, hai véctơ ba và DC là nhị véctơ đối nhau nên:BA + DC = véctơ 0Suy ra: MA + MC = MB + MDcách 2: Áp dụng nguyên tắc 3 điểm so với phép trừ vectơAB = MB – MACD = MD – MC⇒ AB + CD = (MB + MD) – (MA + MC)ABCD là hình bình hành cần AB cùng CD là hai véctơ đối nhau, mang lại ta:AB + CD = vectơ 0Suy ra: MA + MC = MB + MD.