BÀI TẬP THIS THAT THESE THOSE

     

Đại từ chỉ định trong giờ Anh là phần đa từ dùng để làm chỉ về người hoặc vật rõ ràng được nhắc đến trong câu. Những đại từ hướng đẫn được dùng phổ cập nhất là This That These Those. Mặc dù nhiều fan vẫn nhầm lẫn bí quyết dùng của bọn chúng khi thực hành các dạng bài tập. Vày vậy, trong nội dung bài viết này shop chúng tôi sẽ điểm qua một vài lý thuyết cơ phiên bản và bài tập This That These Those. Thuộc theo dõi ngay nội dung bài viết dưới đây nhé!

*

Một số bài tập This That These Those

Lý thuyết về This That These Those

Vị trí

Loại

GầnXa
Số ítThis (đây)

Ex: This is my best friend.

Bạn đang xem: Bài tập this that these those

(Đây là đồng bọn của tôi)

That (đó, kia)

Ex: That is his fan.

(Kia là mẫu quạt của anh ý ấy)

Số nhiềuThese (đây,này)

Ex: These are Jan’s clothes.

(Đây là các cái áo của Jan)

Those (đó, kia)

Ex: Those are his cookers.

(Đó là các chiếc nồi cơm trắng của anh ấy)

Bài tập This That These Those

Bài tập 1: Điền This/These vào nơi trống đam mê hợp

1._________ is her teddy.

2._________ are fingers.

3. _________ are his pens with notebooks.

4._________ is a window.

5. _________ is a city.

6. _________ are my chairs.

7. _________ are táo khuyết pies.

8. _________ is a maple trees.

9._________ are my sisters.

10.________ bag belong lớn her.

Bài tập 2: phân chia động từ thích hợp vào vị trí trống

1.Those woman ___________ (tobe) are professors.

2. ________ (tobe) that your sister over there?

3. Those cherries ________ (tobe) very delicious.

4. That book _________ (not/tobe) very interesting.

5. ________ (tobe) these what you mean?

6. ________ this ________ (belong) khổng lồ the Shawn?

7. Those _________ (tobe) my favourite foods.

8. That _______ (tobe) very cheap clothe.

9. Who _______ (live) in this house with you?

10. Those ________ (tobe) my best friends Lin và Frank.

Bài tập 3: thu xếp thành những câu trả chỉnh

1.What/this/is?

2. Is/teacher/that/her?

3. Salim/song/this/likes.

4. Now/about/that/of/him/new/girlfriend/me/tell.

5. If/we/on/hard/to/football/goes/raining/’ll/it/that/play.

6. This/ball/his/that/is/ball/over/is/in/over/hand/and/there/his.

7. These/Jack’s/those/friends/there/and/are/my/over/are/over.

8. That/door/asked/she/windows/knocked/new/guy/the/and/want/on/if.

9. Is/good/her/idea/this/a/essay/for.

10. Sam/bananas/enjoys/with/chocolates/really/these.

Bài tập 4: Tìm cùng sửa lỗi sai (nếu có)

1.This are my best friend Sunny playing tennis in the garden.

2. Is those her notebooks over there on the table?

3. Who was these men you talked to lớn last night?

4. Vì you think that seventeen grammar questions are very easy or difficult?

5. This bananas are yellow, but those bananas over here are green.

6. Take one of that books from this pile.

7. Everyone does it this days.

8. She is leaving those Monday.

9. Waiter, I think these wine is off.

10.Is those restaurant delicious?

11.Aren’t this your friend Nicky?

12.Gray is right, those is the best thing to vì chưng when he has a decision lớn make.

13. Jin is so realistic. These is why she love his drawing.

Xem thêm: Món Ngon Cho Bé Lười Ăn Khiến Con"Khuất Phục", Mách Mẹ Danh Sách Thức Ăn Cho Trẻ Biếng Ăn


Đáp án bỏ ra tiết

Bài tập 1:

1.____This_____ is her teddy.

➔ vì ‘teddy’ là danh tự số ít.

2.____These_____ are fingers.

➔ vì ‘fingers’ là danh từ số nhiều.

3. ___These____ are his pens with notebooks.

➔ vị ‘pens’ và ‘notebooks’ là danh từ bỏ số nhiều.

4. ____This_____ is a window.

➔ bởi vì ‘window’ là danh trường đoản cú số ít.

5. ____This_____ is a city.

➔ bởi vì ‘city’ là dnah trường đoản cú số ít.

6. _____These____ are my chairs.

➔ do ‘chairs’ là danh từ bỏ số nhiều.

7. ____ These _____ are táo bị cắn dở pies.

➔ vì ‘pies’ là danh từ bỏ số nhiều.

8. ____ These _____ is a maple trees.

➔ vì chưng ‘trees’ là danh từ số nhiều.

9. ____These_____ are my sisters.

➔ bởi ‘sisters’ là danh trường đoản cú số nhiều.

10. ____This____ bag belong to lớn her.

➔ do ‘bag’ là danh từ số ít.

Bài tập 2:

1.are (vì danh trường đoản cú số nhiều)

2. Is (vì danh tự số ít)

3. Are (vì danh từ số nhiều)

4. Isn’t (vì danh từ bỏ số ít)

5. Are (vì danh tự số nhiều)

6. Does…belong (vì danh từ bỏ số ít)

7. Are (vì danh từ bỏ số nhiều)

8. Is (vì danh từ bỏ số ít)

9. Lives (vì danh tự số ít)

10. Are (vì danh từ số nhiều)

Bìa tập 3:

1.What is this?

2.Is that her teacher?

3.Salim likes this song.

4.Now tell me that new girlfriend of him.

5.If it goes on raining that hard, we’ll have to lớn play football.

6.This is his ball in his hand and that is my ball over there.

7.These are Jack’s friends và those are my friends over there.

8.That guy knocked on the door và asked if she want new windows.

9.This is a good idea for her essay.

10Sam really enjoys those chocolates with bananas.

Bài tập 4:

1.are ➔ is (vì best friend là dnah tự số ít)

Correct: This is my best friend Sunny playing tennis in the garden.

2. Is ➔ Are (vì notebooks là danh trường đoản cú số nhiều)

Correct: Are those her notebooks over there on the table?

3. These ➔ this (vì men là dnah tự số ít)

Correct: Who was this men you talked khổng lồ last night?

4. That ➔ those (vì questions là danh trường đoản cú số nhiều)

Correct: bởi vì you think those seventeen grammar questions are very easy or difficult?

5. This ➔ These (vì bananas là danh từ bỏ số nhiều)

Correct: These bananas are yellow, but those bananas over here are green.

6. That ➔ those (vì books là danh từ bỏ số nhiều)

Correct: Take one of those books from this pile.

7. This ➔ these (vì days là danh từ số nhiều)

Correct: Everyone does it these days.

8. Those ➔ that (vì Monday là danh trường đoản cú số ít)

Correct: She is leaving that Monday.

9. These ➔ this (vì wine là danh tự số ít)

Correct: Waiter, I think this wine is off.

10. Those ➔ that (vì restaurant là danh tự số ít)

Correct: Is that restaurant delicious?

11. Aren’t ➔ isn’t (vì friend là danh trường đoản cú số ít)

Correct: Isn’t this your friend Nicky?

12. Those ➔ that (vì thing là danh trường đoản cú số ít)

Correct: Gray is right, that is the best thing to vì chưng when he has a decision khổng lồ make.

Xem thêm: Giải Toán Trên Mạng Lớp 1 Vòng 12, Đề Thi Violympic Toán Lớp 1 Vòng 12 Năm 2016

13. These ➔ this (vì điều được nói đến là số ít)

Correct: Jin is so realistic. This is why she love his drawing.

✅ Thực hành: Bài tập về Although In spite of Despite

Bạn vừa xem một số bài tập This That These Those bao gồm lời giải mà shop chúng tôi đã tổng hợp. Ghi lưu giữ phần kiến thức và giải các bài tập trên chắc chắn trình độ chuyên môn của bạn sẽ cải thiện cấp tốc chóng. Chúc bàn sinh hoạt thật tốt và có công dụng cao!