Bài Tập Nguyên Phân Giảm Phân

     

Mỗi NST mặc dù ở dạng kép hay đối kháng đều có một tâm động, trong tế bào tất cả bao nhiêu NST thì gồm bấy nhiêu trọng tâm động.

Bạn đang xem: Bài tập nguyên phân giảm phân

Vận dụng bảng xác minh số lượng NST trong tế bào, số cromatit, số trọng điểm động của từng tế bào qua những kì của quá trình nguyên phân.


*

*

2. Khẳng định số tế bào con được tạo ra qua nguyên phân

Với 1 tế bào:

+ 1 tế bào nhân song 1 lần → 2 tế bào → 21  tế bào

+ 1 tế bào nhân đôi 2 lần → 2×2 tế bào → 22  tế bào

+ 1 tế bào nhân song 3 lần → 2×22 tế bào → 23  tế bào

→ Một tế bào trải qua k lần nguyên phân thì sẽ tạo ra 2k tế bào.

Với x tế bào nguyên phân tiếp tục k lần như nhau thì số TB nhỏ được tạo thành thành = 2k .

Xem thêm: Full Bảng Chữ Cái Trung Quốc Giản Thể, Bảng Chữ Cái Tiếng Trung

x

3. Số giao tử được sinh sản từ mỗi loại tế bào sinh giao tử:

Qua giảm phân:

- Một tế bào sinh tinh tạo thành 4 tinh trùng

- Một tế bào sinh trứng tạo thành 1 trứng với 3 thể định hướng

Do đó:

- Số tinh trùng tạo ra = số tế bào sinh tinh x 4

- Số tế bào trứng tạo nên = số tế bào sinh trứng

- Số thể định hướng (thể cực) = số tế bào sinh trứng x 3

4. Xác định số NST môi trường cung ứng cho quy trình phân bào

a) Số NST đơn môi trường xung quanh cần cung ứng cho quá trình nguyên phân

1 tế bào nguyên phân liên tục k lần thì số NST đơn môi trường thiên nhiên cần cho quá trình nguyên phân là

2n . ( 2k – 1)

x tế bào nguyên phân liên tiếp k lần thì số NST đối kháng môi trường hỗ trợ cho quá trình phân bào là:

x . 2n . ( 2k – 1) 

b) Số NST môi trường cung cấp cho các tế bào sinh giao tử sút phân tạo giao tử:

- a tế bào sinh tinh dịch (mỗi tế bào cất 2n NST) bớt phân chế tác 4a tinh trùng 1-1 bội (n).

Xem thêm: Ngày 22 Tháng 4 Là Ngày Gì ? Lịch Sử Ra Đời Và Ý Nghĩa Ngày Trái Đất 22/4

- a tế bào sinh trứng (mỗi tế bào cất 2n NST) bớt phân sinh sản a trứng và 3a thể rất đều đối chọi bội (n).

Vậy:

+ Số NST chứa trong a tế bào sinh tinh trùng hoặc a tế bào sinh trứng ở quá trình sinh trưởng: a × 2n

+ Số NST chứa trong toàn bộ tinh trùng hoặc trong những trứng và các thể rất được tạo thành ra: 4a × n= 2a × 2n