BÀI TẬP MẢNG 1 CHIỀU

     

Để quản lý ngôn ngữ thiết kế C++, sử dụng mảng một chiều là giữa những kỹ năng thiết yếu nhất. Nội dung bài viết này để giúp đỡ những bạn nào đang cảm thấy “lạc trôi” khi học lập trình cơ phiên bản nắm được cách giải quyết các bài tập mảng 1 chiều C++ gồm lời giải.

Bạn đang xem: Bài tập mảng 1 chiều

Comparison of Nasal Steroids After FESS in CRSwNP – Full Text View – ClinicalTrials.gov testogel uk buy the future of pharma: how we could soon be prescribed personalised 4d printed drugs

Một số có mang về C++ cần nhớ

C++ là gì?

C++ bên trong top 3 ngôn từ lập trình thông dụng nhất cầm cố giới, cung cấp hầu như toàn bộ các phương pháp lập trình hiện nay như lập trình hướng thủ tục, lập trình phía đối tượng, lập trình hướng module. Ngôn từ lập trình C++ được ra đời vào năm 1983 vì nhà công nghệ Bjarne Stroustrup nghiên cứu và phân tích và cách tân từ ngôn ngữ lập trình C. Cho nên C++ gần như là kế thừa tổng thể các thuộc tính của C, đôi khi được tăng cấp và bổ sung cập nhật nhiều chức năng tân tiến hơn.

Khái niệm mảng 1 chiều C++

*

Mảng 1 chiều (tiếng anh là One-Dimensional Array) là 1 loại kết cấu dữ liệu trong ngôn từ lập trình C++, có công dụng lưu trữ một tập hợp tất cả các thành phần (cùng thứ hạng dữ liệu), với độ dài núm định.

Mảng có size là n sẽ sở hữu chỉ số chạy từ 0 mang đến n – 1. Ví dụ, cùng với n = 5, lúc đó các chỉ số của mảng sẽ sở hữu giá trị tự 0 cho tới 4 (tức 5 -1) tương xứng với 5 phần tử. Các thành phần trong mảng được hotline tên bằng code array_name.

Bài tập mảng một chiều C++ gồm lời giải

Dưới đó là bài tập tổng hợp mang ý nghĩa “kinh điển” về mảng 1 chiều trong lập trình sẵn C++.

Đề bài: Nhập từ keyboard mảng số nguyên gồm n phần tử.

Xem thêm: Rau Cải Trời Có Tác Dụng Gì, Tác Dụng, Cách Dùng Và Lưu Ý Quan Trọng

Tính quý hiếm trung bình cộng của các số lẻ ở chỗ chẵnTìm số lớn số 1 trong mảng vừa nhậpTìm số nhỏ tuổi nhất trong mảngĐếm những số thiết yếu phương tất cả trong mảngHiển thị những số nguyên tố tất cả trong mảng lên màn hìnhThay cố gắng các thành phần có giá trị âm trong mảng thông qua số 0Xóa các phần tử âm bao gồm trong mảngSắp xếp mảng đã nhập theo sản phẩm tự tăng dần.

Lời giải:

#include #include // Su dung say mê sqrtconst int MAX = 100000;int arr;int main() int n; printf(“ Nhap so luong phan tu n = “); scanf(“%d”, &n); // Nhap sở hữu for(int i = 0;i n; ++i) printf(“ Nhap a<%d> = “, i); scanf(“%d”, &arr); /*————————————*/ // 1 .Tinh trung binh cong cac so le o vi tri chan // Chu y: Vi tri chan = chi so le int sum = 0; int count = 0; for(int i = 1; i n; i+=2) if(arr % 2 == 1) ++count; sum += arr; printf(“ Trung binh cong = %f”, (float)sum/count); /*————————————*/ // 2. Tim so lon nhat trong sở hữu vua nhap int maxNum = arr<0>; for(int i = 1;i n;++i) if(arr > maxNum) maxNum = arr; printf(“ Phan tu lon nhat: %d”, maxNum); /*————————————*/ // 3. Tim vi tri cac so nho nhat trong với // Can lam 2 buoc: // 1. Tim gia tri nho nhat minNum. // 2. In ra cac vi tri co gia tri = minNum // Luu y: Vi tri = chi so + 1 // Tim gia tri nho nhat int minNum = arr<0>; for(int i = 1;i n;++i) if(arr minNum) minNum = arr; // In ra vi tri teo gia tri nho nhat printf(“ Vi tri teo gia tri nho nhat la: “); for(int i = 0;i n;++i) if(arr == minNum) printf(“%d “, i+1); /*————————————*/ // 4. Dem cac so chinh phuong teo trong với // So chinh phuong la so co can la so nguyen nhu: 1, 4, 9,… int scp = 0; float rs; for(int i = 0;i n;++i) rs = sqrt(arr); if(rs == (int)rs) ++scp; printf(“ Mang co %d so chinh phuong!”, scp); /*————————————*/ // 5. Hien thi cac so nguyen to teo trong mang // So nguyen lớn la so bỏ ra co 2 uoc duy nhat la 1 va chinh no. // So nguyen to lớn nho nhat la so 2 printf(“ Cac so nguyen to teo trong với la: “); bool snt; for(int i = 0;i n;i++) // Kiem tra a teo phai so nguyen to? // gia su no la so nguyen khổng lồ // Neu no phân chia het cho so bat ky trong <2, a> -> khong phai so nguyen to lớn snt = true; for(int j = 2;j arr; ++j) if(arr % j == 0) snt = false; if(arr >= 2 && snt == true) printf(“%d “, arr); /*————————————*/ // 6. Ráng the cac phan tu am trong có = 0. For(int i = 0;i n;++i) if(arr 0) arr = 0; // Muon xem rứa doi thi bo comment// printf(“ Mang sau khi thay the la: “);// for(int i = 0;i // printf(“%d “, arr);// // 7. Xoa cac phan tu am teo trong mang // Neu muon coi ket qua phan nay thi phản hồi phan so 6 lai nhe // Cai ni ma giai thich bang ca 1 bai van luon ^^ for(int i = 0;i n;++i) if(arr 0) for(int j = i; j n–1;j++) arr = arr; —n; // Muon xem nắm doi thi bo comment// printf(“ Mang sau khi xoa phan tu am la: “);// for(int i = 0;i // printf(“%d “, arr);// } /*————————————*/ // 8. Sap xep với da nhap theo chieu tang dan int tg; for(int i = 0;i n–1;++i) for(int j = i+1; j n;++j) if(arr > arr) // Hoan vi tg = arr; arr = arr; arr = tg; // Muon xem vậy doi thi bo comment printf(“ Mang sau thời điểm sap xep tang dan la: “); for(int i = 0;i n;++i) printf(“%d “, arr); }

Một số dạng bài bác tập mảng một chiều khác

Dạng bài bác nhập, xuất mảng 1 chiều

Đề bài: Nhập vào một trong những dãy số nguyên. Hiển thị ra screen dãy số đó.

Lời giải:

#include#includemain() int a<50>; int i,n; printf(“Nhap so phan tu mang: “); scanf(“%d”,&n); for(i=0;in;i++) scanf(“%d”,&a); printf(“ Mang vua nhap la:”); for(i=0;in;i++) printf(“%5d”,a); getch();

Dạng bài in ra những số yếu tố trong mảng

Đề bài: Nhập vào một trong những dãy số nguyên và gửi ra màn hình các số nguyên tố tất cả trong mảng cùng rất vị trí của bọn chúng trong mảng.

Lời giải:

#include#includemain() int a<50>; int i,n,j,kt; printf(“Nhap so luong phan tu:”); scanf(“%d”,&n); for(i=0;in;i++) scanf(“%d”,&a); printf(“ Cac so nguyen to teo trong mang va vi tri cac so vày trong sở hữu la:”); for(i=0;in;i++) kt=0; for(j=2;j=a/2;j++) if(a%j==0) kt=1; if(kt==0) printf(“ so nguyen to lớn %d vi tri %d trong với “, a, i ); getch();

Dạng bài chèn bộ phận vào mảng

Đề bài: Nhập 1 hàng n số nguyên (0Hiển thị trên screen dãy số vừa nhậpHiển thị trên screen các số chẵn cùng với vị trí của chúng trong dãySắp xếp dãy số theo thứ tự giá chỉ trị bớt dần.Chèn một trong những X bất kỳ vào hàng số, với điều kiện sau thời điểm chèn, đồ vật tự quý hiếm các bộ phận vẫn sút dần (X nhập từ bàn phím).

Xem thêm: Facebook Người Này Hiện Không Có Mặt, Người Này Hiện Không Có Trên Messenger Là Sao

Lời giải:

#include#includemain() int a<50>; int i,n,tg,max,j,s=0; printf(“nhap vao so phan tu: “); scanf(“%d”,&n); for(i=0;in;i++) scanf(“%d”, &a); max=a<0>; for(i=1;in;i++) if(a>max) max =a; printf(“ So lon nhat =%d”,max); printf(“ vi tri cua gia tri lon nhat vào day la: “); for(i=0;in;i++) if (a==max) printf(“%6d”, i+1); //sap xep day so theo thu tu tang dan for(i=0;in–1;i++) for(j=i+1; jn; j++) if(a>a) tg=a; a=a; a=tg; printf(“ day so sau khoản thời gian sap xep la:”); for(i=0;in;i++) printf(“%6d”,a); //Tinh tong va trung binh cong cac so vào day for(i=0;in;i++) s=s+a; printf(“ Tong cac so trong day la: %d”,s); printf(“ Trung binh cong cac so vào day la: %f”, (float)s/n); getch();

Trên đây là một số bài tập mảng 1 chiều c++ tất cả lời giải để chúng ta luyện tập. Dạng bài xích tập về mảng trong ngôn từ lập trình C++ còn không hề ít ở phía trước, bởi vậy hãy rèn luyện thành thạo những dạng bài bác cơ phiên bản trên để chũm chắc kỹ thuật thực hiện mảng 1 chiều nhé! Chúc các bạn sớm chinh phục thành công ngôn ngữ lập trình C++.