Bài tập hóa hữu cơ lớp 9 có lời giải

     

Bài 1: đến 2,8g các thành phần hỗn hợp CuO, MgO, Fe2O3 tính năng vừa đủ với 50 ml dd H2SO4 1M. Cô cạn dung dịch sau phản nghịch ứng chiếm được m gam muối khan. Quý giá của m là:


Liên quan: bài tập hóa cơ học lớp 9 tất cả lời giải

Bài 2: cho x gam láo lếu hợp tất cả MgO, Fe2O3, ZnO, CuO công dụng vừa đầy đủ với 50g dd H2SO4 11,76%. Cô cạn dd sau phản bội ứng nhận được 8,41 g muối khan. Cực hiếm của m là:

A.

Bạn đang xem: Bài tập hóa hữu cơ lớp 9 có lời giải

3,2g B. 3,5g C. 3,61g D. 4,2g

Bài 3: Hòa tan hoàn toàn 3,61g láo lếu hợp bao gồm ZnO, CuO, MgO với Fe2O3 đề xuất 150 ml dd H2SO4 0,4M. Cô cạn dd sau làm phản ứng nhận được lượng muối bột sunfat là:

A. 8,41 g B. 8,14g C. 4,18g D. 4,81g

Bài 4: đến 5g hỗn hợp bột oxit kim loại gồm ZnO, FeO, Fe2O3, Fe3O4, MgO tính năng vừa hết với 200ml dd HCl 0,4M chiếm được dd X. Lượng muối bột trong dd X là:

A. 9,2g B. 8,4g C. 7,2g D. 7,9g

Bài 5: Oxy hóa trọn vẹn a(g) các thành phần hỗn hợp X (gồm Zn, Pb, Ni) được b(g) hỗn hợp 3 oxit Y (ZnO, PbO, NiO). Hòa hợp b(g) Y trên trong hỗn hợp HCl loãng thu được dung dịch Z. Cô cạn Z được các thành phần hỗn hợp muối khan có khối lượng (b + 55) gam. Khối lượng a(g) của tất cả hổn hợp X thuở đầu là:

A. a = b – 16 B. a = b – 24

C. a = b – 32 D. a = b – 8

Bài 6: mang đến m gam lếu láo hợp những oxit CuO, Fe2O3, ZnO tác dụng vừa đủ với 50 ml dd HCl 2M. Cô cạn hỗn hợp sau bội phản ứng nhận được 3,071 g muối bột clorua. Quý hiếm của m là:

A. 0,123g B. 0,16g C. 2,1g D. 0,321g

Bài 7: Oxi hoá 13,6 gam các thành phần hỗn hợp 2 kim loại thu được m gam các thành phần hỗn hợp 2 oxit . Để hoà tan trọn vẹn m gam oxit này yêu cầu 500ml dd H2SO4 1M . Tính m:

A. 18,4g B. 21,6g C. 23,45g D. kết quả khác

Bài 8: Đốt cháy không còn 2,86 gam hỗn kim loại tổng hợp loại có Al, Fe, Cu được 4,14 gam các thành phần hỗn hợp 3 oxit. Để hoà tan hết các thành phần hỗn hợp oxit này, bắt buộc dùng đúng 0,4 lít dung dịch HCl với thu được dung dịch X. Cô cạn dung dich X thì trọng lượng muối khan là bao nhêu ?

A.

Xem thêm: #20 Ý Tưởng Trang Trí Cửa Lớp Học Mầm Non Đẹp, Sáng Tạo, Cách Trang Trí Cửa Lớp Mầm Non Đẹp Sáng Tạo

9,45g B. 7,49g C. 8,54 g D. 6,45 g

Bài 9: đến 24,12gam tất cả hổn hợp X gồm CuO, Fe2O3, Al2O3 công dụng vừa đầy đủ với 350ml dd HNO3 4M rồi đun mang đến khan hỗn hợp sau phản ứng thì nhận được m gam tất cả hổn hợp muối khan. Tính m:

A. 77,92 g B. 86,8 g C. 76,34 g D. 99,72 g

Bài 10: phối hợp m gam láo hợp tất cả Cu và Fe3O4 trong dung dịch HCl dư sau làm phản ứng còn sót lại 8,32gam hóa học rắn ko tan với dung dịch X. Cô cạn hỗn hợp X nhận được 61,92 gam chất rắn khan. Quý hiếm của m là:

A. 31,04 g B. 40,10 g C. 43,84 g D. 46,16 g

Đáp án và giải đáp giải

1. C 2. C 3. A 4. C 5. A 6. D 7. B 8. C 9. D 10. C

Bài 1:

Theo định dụng cụ bảo toàn khối lượng ta có:

m3oxit + mH2SO4 = mmuoi + mH2O san pham

⇔ mmuoi = m3oxit + mH2SO4 – mH2O san pham

Mà nH2O san pham = nH2SO4 = 1.0,05 = 0,05 mol

⇒ mmuoi = 2,8 + 0,05.98 – 0,05.18 = 6,8g

⇒ lựa chọn C.

Bài 2: tựa như bài 1, ta có:

m4oxit = mmuoi – mH2SO4 + mH2O san pham

*

m4oxit = 3,61g

⇒ lựa chọn C.

Bài 3: tương tự như bài 1, ta có:

m4oxit + mH2SO4 = mmuoi + mH2O san pham

⇔ mmuoi = m4oxit + mH2SO4 – mH2O san pham

⇔ mmuoi = 3,61 + 0,4.0,15.98 – 0,4.0,15.18

⇔ mmuoi = 8,41g

⇒ chọn A.

Bài 4:

Ta có:

*

Tương tự bài xích 1, ta có:

m5oxit + mHCl = mmuoi + mH2O san pham

⇔ mmuoi = m5oxit + mHCl – mH2O san pham

*

⇔ mmuoi = 7,2g

⇒ chọn C.

Bài 5:

Áp dụng tăng giảm khối lượng, ta thấy 1 nguyên tử O được sửa chữa thay thế bởi 2 nguyên tử Cl.

ZnO, PbO, NiO → ZnCl2, PbCl2, NiCl2

⇒ từ 1 mol oxit ban đầu khối lượng muối hạt sau bội nghịch ứng tăng là:

m↑ = m2Cl – mO = 2.35,5 – 16 = 55g

⇒ mhh ban dau = mFe3O4 + mCu pư + mCu dư = 0,12.232 + 0,12.64 + 8,32 = 43,84g

Theo bài bác ra, ta có:

m↑ = mmuoi – mhhoxit = (b +55) – b = 55g

*

⇒mX = mhhoxit – mO =b-16 = a

⇒ chọn A.

Bài 6: tương tự bài 1 và bài xích 4, ta có:

m3oxit + mHCl = mmuoi + mH2O san pham

⇔m3oxit = mmuoi + mH2O san pham – mHCl

*

⇔m3oxit = 0,321g

⇒ lựa chọn D.

Bài 7:

Ta có:

nH2O san pham = nH2SO4 = 1.0,5 = 0,5 mol = nO/oxit

Theo định mức sử dụng bảo toàn khối lượng, ta có:

moxit = mKL + mO/oxit =13,6 + 0,5.16 = 21,6g

⇒ lựa chọn B.

Bài 8:

Theo định hiện tượng bảo toàn khối lượng, ta có:

moxit = mKL + mO/oxit

⇔ mO/oxit = moxit – mKL =44-2,86 = 1,28g

*

⇒ nHCl = 0,08.2 = 0,16 mol

Áp dụng định công cụ bảo toàn khối lượng, ta có trọng lượng của muối hạt khan chiếm được là:

mmuoi = mKL + mCl- = 2,86 + 0,16.35,5 = 8,54g

⇒ chọn C.

Bài 9: tương tự bài 1.

⇒ chọn D.

Bài 10:

Ta thấy sau làm phản ứng còn Cu dư, chứng minh Fe3O4 tác dụng với HCl tạo nên 2 muối hạt FeCl3 với FeCl2, tiếp nối FeCl3 tính năng hết cùng với Cu sinh sản FeCl2 cùng CuCl2.

Xem thêm: Giới Thiệu Về Một Người Bạn Bằng Tiếng Anh, Viết Về Bạn Thân Bằng Tiếng Anh (28 Mẫu)

*

PTHH:

Fe3O4 + 8HCl → 2FeCl3 + FeCl2 + 4H2O

x…………………….2x………x

2FeCl3 + Cu → 2FeCl2 + CuCl2

2x……..x…………2x………..x

mmuoi = mFeCl2 + mCuCl2 = (2x+x).127 + x.135 = 61,92g

⇒ x= 0,12 mol

⇒ mhh ban dau = mFe3O4 + mCu pư + mCu dư = 0,12.232+ 0,12.64+ 8,32= 43,84g

⇒ chọn C.

Dạng 3: Xác định chất phản ứng, xong phương trình phản ứng

Bài tập xác minh chất bội nghịch ứng, xong xuôi phương trình phản nghịch ứng

Dạng 4: Oxit bazo chức năng với axit

Dạng 5: Oxit axit công dụng với bazo

Bài tập Oxit axit tác dụng với bazo

Dạng 6: Axit tác dụng với kim loại

Bài tập Axit chức năng với kim loại

Giải bài tập hóa học 9Giải sách bài xích tập Hóa 9Đề thi chất hóa học 9Wiki 200 tính chất hóa họcWiki 3000 bội phản ứng chất hóa học quan trọng

Giới thiệu kênh Youtube VietJack


Ngân mặt hàng trắc nghiệm lớp 9 trên acsregistrars.vn

Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 có đáp án