Bài Tập Gọi Tên Ankan

     

I. Ankan là gì? cách làm và biện pháp gọi tên AnKan

1. Ankan là gì, công thức cấu tạo?

– Ankan là phần lớn hidrocacbon no, mạch hở vào phân tử chỉ có links đơn C-C, C-H gồm công thức thông thường là: CnH2n+2 (n≥1).Bạn đang xem: bài xích tập điện thoại tư vấn tên ankan

– Hợp chất trong hàng Ankan có công thức dễ dàng nhất đó là metan: CH4

Công thức cấu tạo và mô hình phân tử của metan

2. Tên gọi của Ankan (danh pháp)

– bí quyết gọi tên Ankan mạch cacbon thẳng: Tên mạch cacbon + an

CH4: Metan ; C2H6: Etan ; C3H8: Propan ; C4H10: Butan ; C5H12: Pentan

C6H14: Hexan ; C7H16: Heptan ; C8H18: Octan ; C9H20: Nonan ; C10H22: Đecan

* bí quyết nhớ gợi ý: Mẹ (Metan) Em (Etan) Phải (Propan) Bón (Butan) Phân (Pentan) Hóa (Hexan) Học (Heptan) Ở (Octan) Ngoài (Nonan) Đồng (Đecan).

Bạn đang xem: Bài tập gọi tên ankan

– Cách hotline tên Ankan khi mạch cacbon bao gồm nhánh:

+ lựa chọn mạch bao gồm : là mạch lâu năm nhất có rất nhiều nhóm rứa nhất.

+ Đánh số địa chỉ cacbon vào mạch chính bắt đầu từ phía sát nhánh hơn.

+ call tên: Vị trí mạch nhánh + tên nhánh + tên mạch thiết yếu (tên ankan tương xứng với số nguyên tử cacbon trong mạch chính).

 Ví dụ: 


*

II. đặc thù vật lí của Ankan

– Ở nhiệt độ thường, những ankan từ bỏ C1 mang lại C4 làm việc trạng thái khí; từ bỏ C5 đến khoảng C18 sinh sống trạng thái lỏng; từ khoảng chừng C18 trở lên ở trạng thái rắn.

Xem thêm: Soạn Bài Mẹ Tôi Ngữ Văn 7 - Hướng Dẫn Soạn Bài Mẹ Tôi Sgk Ngữ Văn 7 Tập 1

– ánh sáng nóng chảy, nhiệt độ sôi và trọng lượng riêng của ankan nói tầm thường đều tăng theo số nguyên tử C vào phân tử có nghĩa là tăng theo phân tử khối. Ankan khối lượng nhẹ hơn nước.

IV. Điều chế cùng Ứng dụng của Ankan

1. Điều chế Ankan

a) trong công nghiệp

– Metan và các đồng đẳng được bóc từ khí vạn vật thiên nhiên và dầu mỏ.

b) Trong chống thí nghiệm

– Khi buộc phải một lượng bé dại metan, người ta nung natri axetat với vôi tôi xút, hoặc có thể cho nhôm cacbua tính năng với nước:

– sức nóng phân muối bột Natri của axit cacboxylic (phản ứng vôi tôi xút):

CH3COONa + NaOH  CH4↑ + Na2CO3

– Tổng quát: CnH2n+2-x(COONa)x + xNaOH  CnH2n+2 + xNa2CO3

– riêng rẽ với CH4 có thể sử dụng phản ứng:

Al4C3 + 12H2O → 4Al(OH)3 + 3CH4

Al4C3 + 12HCl → 4AlCl3 + 3CH4

C + 2H2  CH4

2. Ứng dụng của Ankan

– dùng làm dung môi, dầu chất bôi trơn và làm nhiên liệu như CH4 dùng vào đèn xì nhằm hàn, cắt kim loại.

Xem thêm: Top 10 Mẹo Chữa Hóc Xương Cá Phải Làm Thế Nào, Mẹo Chữa Hóc Xương Cá Tại Nhà Cực Dễ Cực Nhanh

– Để tổng hợp nhiều chất hữu cơ khác: CH3Cl, CH2Cl2, CCl4, CF2Cl2,…

– Đặc biệt từ CH4 điều chế được rất nhiều chất khác nhau: các thành phần hỗn hợp CO + H2, amoniac NH3 , axit axetic CH≡CH, rượu metylic C2H5OH và anđehit fomic HCHO.