Bài Tập Đốt Cháy Ankan

     
Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu
Bạn đang xem: Bài tập đốt cháy ankan

*

Chuyên đề chất hóa học lớp 11Chuyên đề: Sự điện liChuyên đề: Nitơ - PhotphoChuyên đề: Cacbon - SilicChuyên đề: Đại cương hóa học hữu cơChuyên đề: Hidrocacbon noChuyên đề: Hidrocacbon ko noChuyên đề: Hidrocacbon thơmChuyên đề: Dẫn xuất halogen - ancol - phenolChuyên đề: Andehit - xeton - axit cacboxylic
Phản ứng lão hóa ankan (đốt cháy)


Xem thêm: Nên Bổ Sung Canxi Cho Bà Bầu Uống Canxi Từ Tháng Thứ Mấy Thai Kỳ? ?

Trang trước
Trang sau

Chuyên đề: Hidrocacbon no

Phản ứng lão hóa ankan (đốt cháy)

I. Phương thức giải

Phản ứng đốt cháy tất cả dạng ankan:


Xem thêm: Hãy Nêu Những Thế Mạnh Của Trung Du Miền Núi Bắc Bộ Là, Thế Mạnh Của Vùng Trung Du Và Miền Núi Bắc Bộ Là

Suy ra: ankan khi cháy mang lại nCO2 H2O

nankan = nH2O – nCO2 ; nO2pu = nH2O + 1/2nCO2 ; mankan = mC + mH

* Nếu có hỗn hợp gồm gồm hai ankan:

CnH2n+2: x mol

CmH2m+2: y mol

Gọi cách làm trung bình của hai ankan là:

II. Ví dụ

Bài 1: Đốt cháy trọn vẹn 1 hidrocacbon A ( là chất khí, đkc) rồi dẫn sản phẩm lần lượt qua bình 1 đựng H2SO4 đặc và bình 2 chứa NaOH dư tín đồ ta thấy cân nặng bình I tăng 1,8g và cân nặng bình 2 tăng 3,52 gam. XĐ CTPT của A.


Trả lời

Khối lượng bình 1 tăng là trọng lượng của H2O => nH2O = 1,8/18 = 0,1 mol

Khối lượng bình 2 tăng là cân nặng của CO2 => nCO2 = 3,52/44 = 0,08 mol

Nhận thấy: nCO2 H2O => hidrocacbon là ankan;

Số mol ankan là nankan = 0,1 – 0,08 = 0,02 mol

Phương trình phản nghịch ứng:

→n = 0,08/0,02 = 4

CTPT của A là C4H10

Bài 2: Đốt cháy trọn vẹn 6,8g tất cả hổn hợp khí X gồm: ankan A với CH4, sản phẩm cháy dẫn vào bình 1 đựng P2O5 và bình 2 đựng 1000 ml Ba(OH)2 0,5M. Sau thí nghiệm khối lượng bình 1 tăng 12,6g.