Bài Tập Điền A Hoặc An

     

Mạo tự (Article) là chủ thể ngữ pháp vô cùng quan trọng đặc biệt trong giờ Anh. Giả dụ thiếu mạo từ, chúng ta khó có thể biết được đó là các loại danh trường đoản cú nào. Phát âm được tầm đặc trưng của mạo từ, cửa hàng chúng tôi đã cầm tắt triết lý và các dạng bài tập a an the (mạo từ) có kèm đáp án. Chúng ta có thể tham khảo sau đây nhé!

*

LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP A AN THE

LÝ THUYẾT VỀ MẠO TỪ

I.A cùng An

– A cùng An chỉ một, là mạo từ không xác định

+ A được sử dụng để ban đầu bằng một phụ âm. Tuy nhiên, a cũng có thể đứng trước những từ bởi một nguyên âm bao gồm phát âm như phụ âm.+ An được dùng làm đứng trước nguyên âm hoặc những từ bắt đầu bằng âm h câm.

Bạn đang xem: Bài tập điền a hoặc an

– giải pháp dùng: A với An dùng làm đứng trước những danh trường đoản cú đếm được số ít, những từ chỉ nghề nghiệp, các từ được nói đến lần trước tiên hoặc có một loại.

II. The

– The rất khác với A với An. The là mạo tự xác định.

– bí quyết dùng: The được dùng để làm chỉ những danh từ bỏ đếm được số ít. Thông thường, The đứng trước các từ đã được nhắc trước kia hoặc đứng thuộc với những từ đang được xác minh hay đứng đầu trong ngữ đồng vị.

The + N + Giới trường đoản cú + N

The + N + Đại từ dục tình + mệnh đề phụ

The + Adj_so sánh nhất

The + Adjđại điện cho một tập thể fan nhất định

BÀI TẬP A AN THE (MẠO TỪ)

Bài tập 1: Điền những mạo từ A/An/The vào địa điểm trống

1.__________ house

2. __________ box

3. __________ unbrella

4. __________ utensil

5. __________ boy in red

6. __________ second week

7. __________ disabled

8. __________ hour

9. __________ honor

10. _________ South

Bài tập 2: Điền những mạo tự A/An/The vào địa điểm trống trong các câu sau đây

1._________ place where my boyfriend met me.

2. Does nam giới bring ___________ umbrella?

3. I am _______ teacher. I am teaching in primary school.

4. Such ________ long queue! What _______ beautiful girl!

5. How about aspirin for ________ aches?

6. Are they looking for________key?

7. Minh missed _______ film on T.V at 8 p.m yesterday.

8. Susan read ________ book which she really enjoy very much.

9. Wind’ll spend ______ month in the mountains tomorrow.

10. This is _______ more wonderful tuy nhiên he has ever listened.

Xem thêm: Phông Nền Sinh Nhật Cho Bé Gái, Phông Nền Sinh Nhật Bé Gái

Bài tập 3: Chọn giải đáp đúng nhất trong những câu bên dưới đây

1. Hoang would live khổng lồ live by _____ river.

A.the B.an C.a

2. Huy is a busy doctor. He spends most of his life at ______ see.

A.a B.an C.the D.không phải mạo từ

3. My family had ______ meal in a Korea’s restaurant.

A. A B. An C. The D. Không bắt buộc mạo từ

4. Can you turn on _________ fans, please?

A.a B.an C.the

5. Mai changed ________ new red car last month.

A.a B.an C.the

Bài tập 4: Tìm cùng sửa lỗi không nên (nếu có)

1. This is more territable book Jim has ever read.

2. Oanh had a hour to vì chưng her homework yesterday.

3. According to a weather forecast, it is going to lớn rain this week.

4. Kim didn’t lot of money to lớn buy a new house for her parents.

Xem thêm: Xem Bói Nốt Ruồi Ở Gò Má Trái, Nốt Ruồi Trên Gò Má Trái Phụ Nữ Nói Lên Điều Gì

5. They can’t clean the polluted rivers overnight.


ĐÁP ÁN

Bài tập 1:

1._____A_____ house (danh từ bỏ đếm được số ít/ một phụ âm)

2. _____A_____ box (danh từ đếm được số ít/ một phụ âm)

3. _____An_____ unbrella (danh tự đếm được số ít/ một nguyên âm)

4. _____A_____ utensil (danh tự đếm được số ít/ một nguyên âm tuy nhiên phát âm như 1 phụ âm)