Bài tập cuối tuần môn toán lớp 4 cả năm

     

Phiếu bài bác tập vào cuối tuần môn Toán lớp 4 cả năm gồm 35 phiếu ôn tập, tương xứng với 35 tuần vào cả năm học tập 2020 - 2021. Mỗi vào ngày cuối tuần thầy cô chỉ việc phát 1 phiếu ôn tập này mang lại học sinh.

Bạn đang xem: Bài tập cuối tuần môn toán lớp 4 cả năm

Phiếu bài bác tập vào ngày cuối tuần môn Toán lớp 4 tổng hợp các dạng toán vào chương trình sách giáo khoa Toán lớp 4 theo tuần, mỗi tuần có 4 bài xích tập, rất thuận tiện cho các em học viên ôn tập, hệ thống lại kiến thức. Ngoài ra, thầy cô và các em bao gồm thể bài viết liên quan bài tập môn tiếng Việt.


Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4 - Tuần 1

Bài 1: Điền vệt ( ; = ) tương thích vào chỗ chấm

23476.......32467

34890 .........34890

5688..........45388

93021...........9999

Bài 2: Một xí nghiệp trong 4 ngày thêm vào được 680 ti vi. Hỏi vào 7 ngày xí nghiệp sản xuất đó cung ứng được từng nào chiếc tivi, biết số ti vi hàng ngày sản xuất như nhau.

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

Bài 3: Số bố mươi nghìn không trăm linh bảy viết là:

A. 300 007

B. 30 007

C. 3 007

D . 30 070

Bài 4: Số lớn số 1 gồm 5 chữ số không giống nhau là:

A. 99 999

B. 98756

C. 98765

D. 99 995

Phần dùng để sửa bài bác làm không nên ở trên

......................................................................

......................................................................


......................................................................

......................................................................

Phiếu bài xích tập vào buổi tối cuối tuần môn Toán lớp 4 - Tuần 2

Bài 1: Viết các số sau:

a. Mười lăm nghìn:...............................................

b. Bảy trăm năm mươi:..........................................

c. Bốn triệu:...........................................................

d. Một nghìn bốn trăm linh năm:............................

Bài 2: trong những số sau 67382; 37682; 62837; 62783; 286730 số nào lớn số 1 là:

A. 67382

B. 62837

C. 286730

D. 62783

Bài 3: Số ngay lập tức sau số 999 999 là:

A. 1 triệu

B. 10 triệu

C. 1 tỉ

D. 100 triệu

Bài 4: Viết số gồm: 7 triệu, 7 trăm triệu, 7 nghìn, 7 đối chọi vị:.................

Phần dùng để làm sửa bài xích làm không đúng ở trên

...................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

Phiếu bài bác tập vào cuối tuần môn Toán lớp 4 - Tuần 3

Bài 1: Viết số thích hợp vào khu vực chấm


a. 675; 676; ..... ; ......;.......;........;681.

b. 100;.......;.........;........; 108; 110.

Bài 2: Viết số gồm:

a. 2 trăm nghìn, 5 trăm, 3 chục, 9 solo vị:.......................

b. 5 nghìn, 8 chục, 3 solo vị:............................................

c. 9 trăm nghìn, 4 nghìn, 6 trăm 3 chục:............................

Bài 3: dãy số tự nhiên và thoải mái là:

A. 1, 2, 3, 4, 5,........................

B. 0, 1, 2, 3, 4, 5,.................

C. 0, 1, 2, 3, 4, 5.................

D. 0, 1, 3, 4, 5,..................

Bài 4: tìm kiếm x với: x là số tròn chục, 91> x > 68 ; x=..............................................

Phần dùng để làm sửa bài bác làm không nên ở trên

............................................................

............................................................

............................................................

Xem thêm: Những Món Ăn Để Được Lâu Không Cần Tủ Lạnh Cực Kỳ Đơn Giản, Mẹo Bảo Quản Thực Phẩm Không Cần Tủ Lạnh

Phiếu bài bác tập vào buổi tối cuối tuần môn Toán lớp 4 - Tuần 4

Bài 1: Viết số phù hợp vào vị trí chấm .

a. 50 dag = ...................hg 4 kilogam 300g =................. .g

b. 4 tấn 3 kg = ..................kg 5 tạ 7 kilogam = ................kg

c. 82 giây = .........phút ........giây 1005 g = .......kg .....g

Bài 2: 152 phút = .......giờ ......phút . Số cần điền là:

A. 15 giờ đồng hồ 2 phút ; B. 1 giờ đồng hồ 52 phút ; C. 2 tiếng 32 phút ; D. 1 tiếng 32 phút

Bài 3: 8 hộp bút chì tương đồng có 96 chiếc bút chì. Hỏi 5 hộp như vậy có số cây viết chì là:

A. 12 cây bút chì ; B. 60 cây bút chì ; C . 17 cây bút chì ; D. 40 cây viết chì

Bài 4: bao gồm 5 gói bánh mỗi gói nặng 200g với 4 gói kẹo từng gói nặng 250g . Hỏi toàn bộ có từng nào kilôgam bánh kẹo ?

...................................................................


...................................................................

...................................................................

Phần dùng để làm sửa bài xích làm sai ở trên

...................................................................

...................................................................

...................................................................

Phiếu bài xích tập vào ngày cuối tuần môn Toán lớp 4 - Tuần 5

Bài 1: Viết số thích hợp vào khu vực chấm:

a) 3 ngày = ..........giờ

5 giờ đồng hồ = ............. Phút

b) 3h 10 phút = ........phút

2 phút 5 giây = ............ Giây

Bài 2: một đội có 5 HS có số đo theo thứ tự là: 138cm, 134cm,128cm, 135cm, 130cm .

Hỏi mức độ vừa phải số đo độ cao của mỗi học sinh là bao nhiêu?

...................................................................

...................................................................

...................................................................

Bài 3: trong những số: 5 647 532; 7 685 421; 8 000 000; 11 048 502; 4 785 367; 7 071 071 thì số nhỏ xíu nhất là:

A. 5 647 532 ; B. 4 785 367 ; C. 11 048 502 ; D. 8 000 000

Bài 4: Can đầu tiên đựng 12 lít nước. Can thứ hai đựng 16 lít nước. Hỏi can thứ ba đựng bao nhiêu lít nước ? Biết trung bình mỗi can đựng 15 lít nước.

...................................................................

...................................................................

...................................................................

Phần dùng để sửa bài làm không đúng ở trên

...................................................................

...................................................................

...................................................................

Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4 - Tuần 6

Bài 1: Đặt tính rồi tính:


a) 2547 + 7241 b) 3917 - 2567

.................................................................

.................................................................

.................................................................


c) 2968 + 6524 d) 3456 - 1234

.................................................................

.................................................................

.................................................................


Bài 2: giả dụ a = 6 thì quý hiếm của biểu thức 7543 x a là

A. 45248; B. 45058; C. 45258; D. 42358

Bài 3: Một trường gồm 315 học viên nữ, số học viên nam ít hơn số học sinh nữ 28 bạn. Hỏi trường đó tất cả bao nhiêu học tập sinh?

...................................................................

...................................................................

...................................................................

Bài 4: Tính tổng của số bé xíu nhất gồm 8 chữ số cùng số lớn số 1 có 7 chữ số .

Số bé xíu nhất có 8 chữ số là:....................... ; Số lớn nhất có 7 chữ số là:......................

Tổng của hai số kia là:..................................................................................................

Phiếu bài tập vào cuối tuần môn Toán lớp 4 - Tuần 7

Bài 1: ví như a = 47685 ; b = 5784 thì quý giá biểu thức a + b là:

A. 53269; B. 53469; C. 53479; D. 53569;

Bài 2: cho thấy thêm m = 10 ; n = 5 ; p = 2, tính quý giá của biểu thức:

a) m + n + p =.............................................................................

b) m + n - p =.............................................................................

Xem thêm: Cho 8.16 Gam Hỗn Hợp X Gồm Fe Feo, Fe3O4 Và Fe2O3 Phản Ứng Hết V

c) m + n x phường =.............................................................................

Bài 3: Một hình chữ nhật tất cả số đo chiều nhiều năm là 16 cm, chiều rộng lớn là 12 cm. Hỏi chu vi hình chữ nhật đó là bao nhiêu?