BÀI TẬP CHƯƠNG 2 HÌNH HỌC 11

     

Hướng dẫn giải bài xích Ôn tập Chương II. Đường thẳng và mặt phẳng trong ko gian. Quan tiền hệ tuy nhiên song, sách giáo khoa Hình học tập 11. Nội dung bài bác trả lời câu hỏi trắc nghiệm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 trang 78 79 80 sgk Hình học 11 bao hàm tổng phù hợp công thức, lý thuyết, cách thức giải bài xích tập hình học tất cả trong SGK để giúp đỡ các em học viên học giỏi môn toán lớp 11.

Bạn đang xem: Bài tập chương 2 hình học 11

Lý thuyết

1. §1. Đại cưng cửng về đường thẳng cùng mặt phẳng

2. §2. Hai con đường thẳng chéo nhau và hai tuyến đường thẳng tuy vậy song

3. §3. Đường thẳng với mặt phẳng tuy vậy song

4. §4. Hai khía cạnh phẳng song song

5. §5. Phép chiếu song song. Hình biểu diễn của một hình ko gian

Dưới đây là trả lời câu hỏi trắc nghiệm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 trang 78 79 80 sgk Hình học 11. Chúng ta hãy đọc kỹ đầu bài trước khi giải nhé!

Câu hỏi trắc nghiệm chương II

acsregistrars.vn reviews với các bạn đầy đủ phương pháp giải bài bác tập hình học 11 kèm câu trả lời chi tiết thắc mắc trắc nghiệm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 trang 78 79 80 sgk Hình học 11 của bài Ôn tập Chương II. Đường thẳng cùng mặt phẳng trong ko gian. Quan liêu hệ tuy nhiên song cho các bạn tham khảo. Nội dung chi tiết câu trả lời từng câu hỏi các bạn xem dưới đây:

*
Trả lời câu hỏi trắc nghiệm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 trang 78 79 80 sgk Hình học tập 11

1. Trả lời câu hỏi trắc nghiệm 1 trang 78 sgk Hình học 11

Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau đây:

(A) trường hợp hai mặt phẳng gồm một điểm bình thường thì chúng còn tồn tại vô số điểm bình thường khác nữa;

(B) nếu như hai mặt phẳng rõ ràng cùng song song với phương diện phẳng thứ tía thì chúng tuy vậy song cùng với nhau;

(C) Nếu hai tuyến phố thẳng tuy nhiên song cùng với một khía cạnh phẳng thì song song cùng với nhau;

(D) ví như một con đường thẳng cắt một trong các hai khía cạnh phẳng tuy nhiên song với nhau thì sẽ giảm mặt phẳng còn lại.

Trả lời:

Mệnh đề đúng: (A), (B), (D)

Mệnh đề (C) sai vày 2 đường thẳng rất có thể trùng hoặc cắt nhau, chéo cánh nhau.

⇒ lựa chọn đáp án: (C). 

2. Trả lời thắc mắc trắc nghiệm 2 trang 78 sgk Hình học 11

Nếu ba đường thẳng không cùng phía bên trong một mặt phẳng và đôi một giảm nhau thì cha đường thẳng đó.

(A) Đồng quy;

(B) chế tạo ra thành tam giác;

(C) Trùng nhau;

(D) Cùng tuy nhiên song cùng với một phương diện phẳng.

Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề trên.

Trả lời:

⇒ chọn đáp án: (A): Đồng quy theo định lí về giao con đường của tía mặt phẳng.

3. Trả lời câu hỏi trắc nghiệm 3 trang 78 sgk Hình học 11

Cho tứ diện $ABCD$. điện thoại tư vấn $I, J$ cùng $K$ theo thứ tự là trung điểm của $AC, BC$ với $BD$ (h.2.75). Giao con đường của nhì mặt phẳng $(ABD)$ với $(IJK)$ là:

*

(A) $KD;$

(B) $KI;$

(C) Đường thẳng qua $K$ và tuy vậy song với $AB;$

(D) ko có.

Trả lời:

Ta có:

$IJ // AB ⇒ IJ // (ABD) ⇒ (IJK)$ cắt $(ABD)$ theo giao con đường qua $K$ và tuy nhiên song cùng với $AB$.

⇒ lựa chọn đáp án: (C).

4. Trả lời thắc mắc trắc nghiệm 4 trang 79 sgk Hình học 11

Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:

(A) nếu hai mặt phẳng ((alpha )) và ((eta )) tuy nhiên song cùng nhau thì phần lớn đường thẳng bên trong ((alpha )) đều song song cùng với ((eta )) ;

(B) ví như hai mặt phẳng ((alpha )) cùng ((eta )) tuy nhiên song với nhau thì các đường thẳng phía bên trong ((alpha )) đều tuy nhiên song với tất cả đường thẳng bên trong ((eta )) ;

(C) Nếu hai đường thẳng tuy nhiên song với nhau lần lượt phía bên trong hai phương diện phẳng riêng biệt ((alpha )) cùng ((eta )) thì ((alpha )) và ((eta )) song song cùng với nhau;

(D) sang một điểm nằm mẫu mã phẳng đến trước ta vẽ được một và chỉ một đường thẳng tuy nhiên song với mặt phẳng đến trước đó.

Trả lời:

⇒ chọn đáp án: (A): (Theo định nghĩa hai phương diện phẳng song song)

5. Trả lời câu hỏi trắc nghiệm 5 trang 79 sgk Hình học tập 11

Cho tứ diện $ABCD$. Call $M$ cùng $N$ theo thứ tự là trung điểm của $AB$ cùng $AC$ (h.2.76). $E$ là vấn đề trên cạnh $CD$ cùng với $ED = 3EC$. Thiết diện tạo vì chưng mặt phẳng $(MNE)$ cùng tứ diện $ABCD$ là:

*

(A) Tam giác $MNE$;

(B) Tứ giác $MNEF$ với $F$ là vấn đề bất kì bên trên cạnh $BD$;

(C) Hình bình hành $MNEF$ cùng với $F$ là điểm trên cạnh $BD$ nhưng mà $EF // BC$

(D) Hình thang $MNEF$ cùng với $F$ là vấn đề trên cạnh $BD$ cơ mà $EF // BC$.

Trả lời:

Ta có:

$MN // BC ⇒ MN // (BCD) ⇒ (MNE)$ giảm $(BCD)$ theo giao con đường qua $E$ và tuy nhiên song với $BC$.

⇒ lựa chọn đáp án: (D).

6. Trả lời thắc mắc trắc nghiệm 6 trang 79 sgk Hình học tập 11

Cho hình lăng trụ tam giác $ABC.A’B’C’$. Hotline $I, J$ thứu tự là trung tâm của tam giác $ABC$ cùng $A’B’C’$ (h.2.77). Tiết diện tạo bởi mặt phẳng $(AIJ)$ cùng với hình lăng trụ đã cho là:

*

(A) Tam giác cân;

(B) Tam giác vuông;

(C) Hình thang;

(D) Hình bình hành.

Trả lời:

Gọi (M,M’) theo lần lượt là trung điểm của (BC,B’C’), ta có (left( AA’M’M ight) equiv left( AIJ ight)) cho nên vì thế thiết diện của lăng trụ tạo bởi vì mặt phẳng ((AIJ)) là tứ giác (AA’M’M).

*

Ta bao gồm (left{ eginarraylleft( AA’M’M ight) cap left( A’B’C’ ight) = A’M’\left( AA’M’M ight) cap left( ABC ight) = AM\left( ABC ight)//left( A’B’C’ ight)endarray ight. Rightarrow A’M’//AM).

Lại gồm (Delta ABC = Delta A’B’C’ Rightarrow AM = A’M’).

Vậy tứ giác (AA’M’M) là hình bình hành.

Xem thêm: Chia Sẻ Cách Làm Bánh Đa Cua Trộn Ngon Ngất Ngây Cho Ngày Hè

⇒ lựa chọn đáp án: (D).

7. Trả lời thắc mắc trắc nghiệm 7 trang 79 sgk Hình học tập 11

Cho tứ diện các $SABC$ cạnh bằng $a$. Call $I$ là trung điểm của đoạn $AB, M$ là vấn đề di đụng trên đoạn $AI$. Qua $M$ vẽ phương diện phẳng ((alpha )) tuy nhiên song với $(SIC)$. Thiết diện tạo bởi vì ((alpha )) cùng tứ diện $SABC$ là:

(A) Tam giác cân tại $M$;

(B) Tam giác đều;

(C) Hình bình hành;

(D) Hình thoi.

Trả lời:

Ta có hình vẽ tìm hiểu thêm sau đây:

Do đó: $SI = CI ⇒ MN = MP.$

⇒ lựa chọn đáp án: (A).

8. Trả lời câu hỏi trắc nghiệm 8 trang 80 sgk Hình học 11

Với mang thiết của bài tập 7, chu vi của thiết diện tính theo $AM = x$ là:

(A) (x(1 + sqrt 3) );

(B) (2x(1 + sqrt 3 ));

(C) (3x(1 + sqrt 3 ));

(D) không tính được.

Trả lời:

Tam giác $ABC$ phần lớn cạnh (a Rightarrow IC = asqrt 3 over 2)

Ta có (AM over AI = MP over IC = x over a over 2 = 2x over a)

( Rightarrow MP = 2x over a.IC = 2x over a.asqrt 3 over 2 = xsqrt 3 )

( Rightarrow MP = MN = xsqrt 3 )

Áp dụng định lí Ta-let vào tam giác $SAC$ có:

$NP over SC = AP over AC = AM over AI$

$Rightarrow NP = SC.AM over AI = a.x over a over 2 = 2x$

Vậy chu vi tam giác MNP bằng:

(MN + MP + NP = xsqrt 3 + xsqrt 3 + 2x ) (= 2xleft( 1 + sqrt 3 ight))

⇒ chọn đáp án: (B).

9. Trả lời thắc mắc trắc nghiệm 9 trang 80 sgk Hình học tập 11

Cho hình bình hành $ABCD$. Call $Bx, Cy, Dz$ là những đường thẳng song song cùng nhau lần lượt đi qua $B, C, D$ và nằm về ở một bên của mặt phẳng $(ABCD)$, đồng thời không phía bên trong mặt phẳng $(ABCD)$. Một mặt phẳng đi qua $A$ và giảm $Bx, Cy, Dz$ theo thứ tự tại $B’, C’ D’$ cùng với $BB’ = 2, DD’ = 4$. Khi đó $CC’$ bằng:

$(A) 3; (B) 4; (C) 5; (D) 6.$

Trả lời:

Gọi $O$ và $O’$ thứu tự là tâm những hình bình hành $ABCD$ và $A’B’C’D’$.

*

Ta có: $BB’ + DD’ = 2OO’ = CC’$

$⇒ CC’ = 6$

⇒ chọn đáp án: (D).

10. Trả lời thắc mắc trắc nghiệm 10 trang 80 sgk Hình học tập 11

Tìm mệnh đề đúng trong số mệnh đề sau:

(A) hai tuyến đường thẳng khác nhau cùng bên trong một phương diện phẳng thì không chéo cánh nhau;

(B) hai đường thẳng phân minh không giảm nhau thì chéo nhau;

(C) hai tuyến đường thẳng rõ ràng không tuy vậy song thì chéo cánh nhau;

(D) hai đường thẳng riêng biệt lần lượt thuộc nhì mặt phẳng khác biệt thì chéo cánh nhau.

Trả lời:

⇒ chọn đáp án: (A): hai tuyến đường thẳng phân biệt cùng phía bên trong một khía cạnh phẳng thì không chéo nhau (Định nghĩa).

11. Trả lời câu hỏi trắc nghiệm 11 trang 80 sgk Hình học 11

Cho hình vuông $ABCD$ với tam giác phần đông $SAB$ bên trong hai phương diện phẳng không giống nhau. Call $M$ là điểm di động trên đoạn $AB$. Qua $M$ vẽ mặt phẳng (left( alpha ight)) song song với $(SBC)$. Tiết diện tạo vì (left( alpha ight)) và hình chóp $S.ABCD$ là hình gì?

(A) Tam giác;

(B) Hình bình hành;

(C) Hình thang;

(D) Hình vuông.

Trả lời:

Trong $(ABCD)$ qua $M$ kẻ $MN // BC$

Trong $(SAB)$ qua $M$ kẻ $MQ // SB$

Trong $(SCD)$ qua $N$ kẻ $NP // SC.$

Từ đó ta bao gồm thiết diện của hình chóp lúc cắt vị mặt phẳng ((alpha)) là tứ giác (MNPQ).

Ta có:

(left{ eginarraylleft( MNPQ ight) cap left( SAD ight) = PQ\left( MNPQ ight) cap left( ABCD ight) = MN\left( ABCD ight) cap left( SAD ight) = ADendarray ight.) ( Rightarrow PQ//MN//AD)

Vậy (MNPQ) là hình thang.

⇒ lựa chọn đáp án: (C).

12. Trả lời thắc mắc trắc nghiệm 12 trang 80 sgk Hình học 11

Với đưa thiết của bài xích tập 11, gọi $N, P, Q$ theo lần lượt là giao của mặt phẳng (left( alpha ight)) với những đường thẳng $CD, DS, SA$. Tập hợp những giao điểm $I$ của hai đường thẳng $MQ$ với $NP$ là:

(A) Đường thẳng.

(B) Nửa con đường thẳng.

(C) Đoạn thẳng song song cùng với $AB$

(D) Tập vừa lòng rỗng.

Trả lời:

 (MQsubset (SAB)), (NPsubset(SCD), I=MQ cap NP)(Rightarrow Iin(SAB)cap(SCD)).

Ta có:

(left{ eginarraylleft( SAB ight) supset AB\left( SCD ight) supset CD\AB//CD\S in left( SAB ight) cap left( SCD ight)endarray ight.)

⇒ Giao tuyến của nhị mặt phẳng $(SAB)$ cùng $(SCD)$ là đường thẳng trải qua $S$ và tuy nhiên song cùng với $AB, CD$.

Xem thêm: Xem Phim Chàng Trai Tốt Bụng Thành Long, Chàng Trai Tốt Bụng

Do $M$ điều khiển xe trên đoạn thẳng $AB$ bắt buộc $I$ chạy trên đoạn thẳng song song với (AB)

⇒ chọn đáp án: (C).

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Chúc các bạn làm bài tốt cùng giải bài xích tập sgk toán lớp 11 cùng với trả lời thắc mắc trắc nghiệm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 trang 78 79 80 sgk Hình học 11!