Bài Tập Thì Hiện Tại Đơn Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao Có Đáp Án

     

Thì hiện tại đơn không thể khó như các bạn nghĩ đâu. Để vắt chắc kiến thức và kỹ năng về thì ngữ pháp này, hãy cùng acsregistrars.vn rèn luyện qua những bài tập thì hiện tại đơn bên dưới đây. Đừng quên check đáp án phía dưới để có thể tự đánh giá bài làm của bản thân nhé!

> kết cấu và biện pháp dùng chuẩn chỉnh xác của thì hiện tại đơn 

> cấu tạo và bí quyết dùng thì hiện tại hoàn thành


> học tập tiếng Anh ngơi nghỉ đâu giỏi nhất?

> vị trí cao nhất 3 phương pháp học giờ đồng hồ Anh kết quả nhất núm giới

Cùng xem lại những cách dùng, cấu tạo của thì lúc này đơn qua đoạn clip trên nhé! 

Các bài tập thì lúc này đơn sau đây đều ở tại mức cơ bản, chắc hẳn rằng các các bạn sẽ làm được ? Đừng xem giải đáp trước khi dứt bài tập nhé ? Còn nếu như khách hàng vẫn chưa thay chắc kiến thức thì hãy theo dõi đoạn phim dưới phía trên nhé! bên cạnh ra, bạn cũng có thể tham khảo phương thức học giờ đồng hồ Anh toàn diện tại đây.

Bạn đang xem: Bài tập thì hiện tại đơn từ cơ bản đến nâng cao có đáp án

Khoá học tập trực tuyến đường acsregistrars.vn ONLINE được xây dựng dựa vào lộ trình dành cho người mất gốc. Chúng ta có thể học gần như lúc phần lớn nơi rộng 200 bài học, cung ứng kiến thức toàn diện, tiện lợi tiếp thu với phương pháp Gamification.


MỤC LỤC
Ẩn
Khoá học trực đường dành cho:
BÀI TẬP THÌ HIỆN TẠI ĐƠN:
bài 1: Điền trợ rượu cồn từ ngơi nghỉ dạng che định.
bài bác 2: chọn dạng đúng của từ.
bài bác 3: Điền dạng đúng của từ trong ngoặc.
bài bác 4: Viết lại câu, điền đúng dạng từ vào ngoặc.
bài 5: Viết lại thành câu trả chỉnh.
Khoá học trực đường dành cho:
bài xích 6: chấm dứt đoạn đối thoại sau bằng phương pháp điền đúng dạng từ.
ĐÁP ÁN BÀI TẬP THÌ HIỆN TẠI ĐƠN
bài 1:
bài 2:
bài xích 3:
bài bác 4:
bài xích 5:
bài 6:
Khoá học tập trực tuyến dành cho:

☀ các bạn mất nơi bắt đầu Tiếng Anh hoặc mới bước đầu học tiếng Anh nhưng chưa xuất hiện lộ trình phù hợp.

☀ các bạn có quỹ thời hạn eo nhỏ nhưng vẫn mong mỏi muốn tốt Tiếng Anh

☀ Các bạn muốn tiết kiệm giá thành học giờ Anh dẫu vậy vẫn đạt kết quả cao


TÌM HIỂU KHOÁ HỌC ONLINE

Trước khi bắt đầu, hãy với mọi người trong nhà xem video dưới trên đây để nhớ lại kiến thức và kỹ năng và sẵn sàng làm bài tập thì bây giờ đơn một cách tốt nhất nhé!

Let’s start!

BÀI TẬP THÌ HIỆN TẠI ĐƠN:

Bài 1: Điền trợ hễ từ làm việc dạng lấp định.

1. I ………. Lượt thích tea.

2. He ………. Play football in the afternoon.

3. You ………. Go to lớn bed at midnight.

4. They……….do the homework on weekends.

5. The bus ……….arrive at 8.30 a.m.

6. My brother ……….finish work at 8 p.m.

7. Our friends ………. Live in a big house.

8. The cát ………. Lượt thích me.

Bài 2: chọn dạng đúng của từ.

1. Police catch/ catches robbers.

2. My dad is a driver. He always wear/ wears a white coat.

3. They never drink/ drinks beer.

4. Lucy go/ goes window-shopping seven times a month.

5. She have/ has a pen.

6. Mary & Marcus eat outeats out everyday.

7. Mark usually watch/ watches TV before going lớn bed.

8. Maria is a teacher. She teach/ teaches students.

Bài 3: Điền dạng đúng của từ trong ngoặc.

1. She (not study) ………. On Saturday.

2. He (have) ………. A new haircut today.

3. I usually (have) ……….breakfast at 6.30.

4. Peter (not/ study)……….very hard. He never gets high scores.

5. My mother often (teach)……….me English on Saturday evenings.

6. I like Math and she (like)……….Literature.

7. My sister (wash)……….the dishes every day.

8. They (not/ have)……….breakfast every morning.

Bài 4: Viết lại câu, điền đúng dạng từ trong ngoặc.

1. My brothers (sleep) on the floor. (often) =>____________

2. He (stay) up late? (sometimes) => ____________

3. I (do) the housework with my brother. (always) => ____________

4. Peter & Mary (come) to class on time. (never) => ____________

5. Why Johnson (get) good marks? (always) => ____________

6. You (go) shopping? (usually) => ____________

7. She (cry). (seldom) => ____________

8. My father (have) popcorn. (never) => ____________

Bài 5: Viết lại thành câu hoàn chỉnh.

Eg: They/ wear suits to lớn work? => do they wear suits lớn work?

1. She/ not/ sleep late on weekends =>________

2. We/ not/ believe/ ghost=>________

3. You/ understand the question? =>________

4. They/ not/ work late on Fridays =>________

5. David/ want some coffee? =>________

6. She/ have three daughters =>________

7. When/ she/ go khổng lồ her Chinese class? =>________

8. Why/ I/ have lớn clean up? =>________

ĐỌC THÊM 6 chính sách vàng nhằm nói giờ đồng hồ Anh như gió

Khoá học tập trực tuyến đường acsregistrars.vn ONLINE được xây dựng dựa vào lộ trình dành cho người mất gốc. Chúng ta có thể học số đông lúc đều nơi rộng 200 bài xích học, hỗ trợ kiến thức toàn diện, dễ dãi tiếp thu với cách thức Gamification.

Khoá học tập trực đường dành cho:

☀ chúng ta mất cội Tiếng Anh hoặc mới bắt đầu học giờ Anh nhưng chưa tồn tại lộ trình phù hợp.

☀ các bạn có quỹ thời gian eo nhỏ bé nhưng vẫn mong mỏi muốn giỏi Tiếng Anh

☀ Các bạn muốn tiết kiệm túi tiền học tiếng Anh tuy vậy vẫn đạt hiệu quả cao


Bài 6: xong đoạn hội thoại sau bằng phương pháp điền đúng dạng từ.

Xem thêm: Phương Pháp Easy 3 Cho Trẻ Sơ Sinh (0, Chia Sẻ Lịch Easy 3 Cho Mẹ

My cousin, Peter, (have)……….. A dog. It (be)……….. An intelligent pet with a short tail & big đen eyes. Its name (be)……….. Kiki & it (like)……….. Eating pork. However, it (never/ bite) ……….. Anyone; sometimes it (bark)……….. When strange guests visit. Khổng lồ be honest, it (be)……. Very friendly. It (not/ like)……….. Eating fruits, but it (often/ play)……….. With them. When the weather (become)……….. Bad, it (just/ sleep)……….. In his cage all day. Peter (play)……….. With Kiki every day after school. There (be)……….. Many people on the road, so Peter (not/ let)……….. The dog run into the road. He (often/ take)……….. Kiki to lớn a large field lớn enjoy the peace there. Kiki (sometimes/ be)……….. Naughty, but Peter loves it very much.

*
bài tập thì bây giờ đơn

ĐÁP ÁN BÀI TẬP THÌ HIỆN TẠI ĐƠN

Bài 1: 

1. I don’t like tea.

2. He doesn’t play football in the afternoon.

3. You don’t go khổng lồ bed at midnight.

4. They don’t vị the homework on weekends.

5. The bus doesn’t arrive at 8.30 a.m.

6. My brother doesn’t finish work at 8 p.m.

7. Our friends don’t live in a big house.

8. The cat doesn’t lượt thích me.

Bài 2: 

1. Police catch/ catches robbers.

2. My dad is a driver. He always wear/ wears a trắng coat.

3. They never drink/ drinks beer.

4. Lucy go/ goes window-shopping seven times a month.

5. She have/ has a pen.

6. Mary và Marcus eat out/ eats out everyday.

7. Mark usually watch/ watches TV before going to bed.

8. Maria is a teacher. She teach/ teaches students.

Bài 3: 

1. She doesn’t study on Saturday.

2. He has a new haircut today.

3. I usually have breakfast at 6.30.

4. Peter doesn’t study very hard. He never gets high scores.

5. My mother often teaches me English on Saturday evenings.

6. I lượt thích Math & she likes Literature.

7. My sister washes the dishes every day.

8. They don’t have breakfast every morning.

Bài 4: 

1. => My brothers often sleep on the floor.

2. => Does he sometimes stay up late?/ Does he stay up late sometimes?

3. => I always bởi the housework with my brother.

4. => Peter & Mary never come to class on time.

5. => Why does Johnson always get good marks?

6. => Do you usually go shopping?

7. => She seldom cries.

8. => My father never has popcorn.

Bài 5: 

1. She doesn’t sleep late on weekends.

2. We don’t believe in ghost.

3. Vì you understand the question?

4. They don’t work late on Fridays.

5. Does David want some coffee?

6. She has three daughters.

7. When does she go to lớn her Chinese class?

8. Why vì chưng I have khổng lồ clean up?

Khoá học tập trực con đường dành cho:

☀ các bạn mất cội Tiếng Anh hoặc mới bước đầu học tiếng Anh nhưng chưa xuất hiện lộ trình phù hợp.

☀ chúng ta có quỹ thời gian eo thuôn nhưng vẫn mong muốn muốn xuất sắc Tiếng Anh.

Xem thêm: Cách Bảo Quản Hành Lá Tươi Lâu Trong Tủ Lạnh, Tủ Đông, 4 Cách Bảo Quản Hành Lá Trong Tủ Tươi Lâu

☀ Các bạn muốn tiết kiệm chi phí học tiếng Anh nhưng mà vẫn đạt công dụng cao


/" class="su-button su-button-style-3d" style="color:#030078;background-color:#efd62d;border-color:#c0ac24;border-radius:8px;-moz-border-radius:8px;-webkit-border-radius:8px" target="_blank" rel="noopener noreferrer" title="acsregistrars.vn ONLINE"> TỚI TRANG HỌC ONLINE

Bài 6: 

My cousin, Peter, (have) has a dog. It (be) is an intelligent pet with a short tail & big đen eyes. Its name (be) is Kiki và it (like) likes eating pork. However, it (never/ bite) never bites anyone; sometimes it (bark) barks when strange guests visit. To lớn be honest, it (be) is very friendly. It (not/ like) does not like/ doesn’t like eating fruits, but it (often/ play) often plays with them. When the weather (become) becomes bad, it (just/ sleep) just sleeps in his cage all day. Peter (play) plays with Kiki every day after school. There (be) are many people on the road, so Peter (not/ let) does not let/ doesn’t let the dog run into the road. He (often/ take) often takes Kiki lớn a large field khổng lồ enjoy the peace there. Kiki (sometimes/ be) is sometimes naughty, but Peter loves it very much.

Hãy “note” lại những lỗi sai mình gặp gỡ phải lúc làm bài bác tập về thì lúc này đơn nhé. Gồm như vậy lần sau bọn chúng mình new tránh ngoài được phần đa lỗi không đúng khi thực hiện thì này đấy. Các bạn có thể rèn luyện thêm nhiều bài tập thú vị, hữu ích khác tại Học tiếng Anh online. Cùng hãy đọc thêm cách “Một tháng xóa mù giờ đồng hồ Anh” cùng acsregistrars.vn tại trên đây nhé!


/" class="su-button su-button-style-3d" style="color:#030078;background-color:#efd62d;border-color:#c0ac24;border-radius:8px;-moz-border-radius:8px;-webkit-border-radius:8px" target="_blank" rel="noopener noreferrer" title="acsregistrars.vn ONLINE"> GIAO TIẾP TIẾNG ANH SAU 6 THÁNG