Bài tập câu trực tiếp gián tiếp

     

Câu tường thuật – Reported Speech là một cấu trúc câu rất thịnh hành trong giờ đồng hồ Anh. Với nội dung bài viết hôm nay, IELTS Vietop mời chúng ta cùng khối hệ thống lại kiến thức và kỹ năng và tìm hiểu thêm qua một số dạng bài bác tập câu tường thuật từ cơ bản đến nâng cao về loại câu này nhé!


*
*
*
*

Bài tập cơ bản

Bài 1: Choose the correct option

“I am hungry.”

⇒ He said that he is / was / had been hungry.

Bạn đang xem: Bài tập câu trực tiếp gián tiếp

“I don’t lượt thích him.”

⇒ She said she isn’t / wasn’t / doesn’t / didn’t lượt thích him.

“My dog will come with me.”

⇒ He said that his dog will come / would come / comes with him.

“It was sunny và hot.”

⇒ The man said that it is / was / has been / had been sunny & hot.

“I’m having your pens.”

⇒ Juan said that he is having / was having my pens.

“Somebody phoned my sister.”

⇒ He said that somebody phoned / had phoned / phones his sister.

“I can see you from here.” He says.

⇒ He says he can / could see me from there.

“We danced with them.”

⇒ They said that they danced / had danced / dance with them.

Bài 2: FIll in the blank with the correct size of the verb to make a reported speech

“I am going to paint a painting.”

⇒ He told us he ______ going to lớn paint a painting

“Who vị you play with?”

⇒ My father asked me who I ______ with.

“It was a wonderful time.”

⇒ They said it ______ a wonderful time.

“I have never seen a tiger.”

⇒ She said she ______ a tiger.

“I will help my granddad.”

⇒ He told me he ______ his granddad.

“Who drank the milk?”

⇒ Susan asked who ______ the milk.

“Don’t park here!”

⇒ The security told me ______ there.

“You should listen khổng lồ the teacher.”

⇒ He told me that I ______ khổng lồ the teacher.

Bài tập nâng cao

Bài 3: Transform the following sentences into reported speech

“Close the door, please,”

My teacher told me ____________ the door.

“Don’t spend too much money.”

My mom told me ____________ too much money.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Di Chuyển Khung Trong Word 2016, 2013, 2010, 2007, 2003

“Don’t be frightened.” She told her son.

She told her son ____________.

“Hurry up.”

He told me ____________.

Tom told his child: “Don’t cảm ứng my computer.”

Tommy told his child ____________.

“Be quiet, children.” She said.

She told the children ____________.

“Don’t be late, Tim.”

Tim’s girlfriend told him ____________.

“Don’t go near the lake, children.”

The mother warned her children ____________ near the lake.

Marie told me: “Write a text message!”

Marie told me ____________.

“Do your homework!” Our teacher said.

Our teacher told us ____________.

Bài 4: Rewrite the direct speech into reported speech

Adam told me: “I will lend you the money.”“I was waiting for the bus when my boyfriend arrived.” My sister said.“I’ll have a cup of tea with you.” My trùm cuối said.“I always wake up early,” He said.“I can’t drive a car.” Tim told me.“I’ll send you a postcard.” Mary told us.Linda said lớn me: “I have done my task already.”“I am not doing the housework.” Jim said.“I saw an accident last month.” Percy said.“Marcy had told me everything before you came.” Lisa said khổng lồ Fred.

Bài 5: Rewrite the direct speech into reported speech

“Did you arrive before eight?” My teacher asked me.“We had never been lớn Paris until last year.” Kate and James told us.“Please give this to lớn John,” Anna said khổng lồ Henry.“Could you give me the pair of glasses on the table, please?” She asked.“How was your holiday?” My uncle asked me.“Please reply as soon as possible!” Tim reminded John.“I would have visited you if I had known you were sick,” Linn told Thomas.“Don’t do it again.” She said to them.“Would you mind telling me how lớn get lớn the hospital?” The lady asked me.“How long are you going khổng lồ stay?” I asked him.

Đáp án

Bài tập cơ bản

Bài 1

wasdidn’twould comehad beenwas havinghad phonedcanhad danced

Bài 2

wasplayedhad beenhad never seenwould helphad drunknot khổng lồ parkshould listenBài tập nâng cao

Bài 3

My teacher told me to close the door.My mom told me not lớn spend too much money.She told her son not to be frightened.He told me to hurry up.Tommy told his child not lớn touch his computer.She told the children to be quiet.“Don’t be late, Tim.”Tim’s girlfriend told him not lớn be late.The mother warned her children not khổng lồ go near the lake.Marie told me to write a text message.Our teacher told us to bởi vì our homework.

Bài 4

Adam told me that he would lend me the money.My sister said that she had been waiting for the bus when her boyfriend arrived.My quái vật said that he/she would have a cup of tea with me.He said that he always woke up early.Tim told me that he couldn’t drive a car.Mary told us that she would send us a postcard.Linda told me that she had done her task already.Jim said that he was not doing the housework.Percy said that he had seen an accident the month before.Lisa told Fred that Marcy had told her everything before he came.Bài 5My teacher asked me if I had arrived before eight.Kate and James told us that they had never been lớn Paris until the year before.Anna asked Henry to give this lớn John.She asked me to give her the pair of glasses on the table.My uncle asked me how my holiday had been.Tim reminded John khổng lồ reply as soon as possible.Linn told Thomas she would have visited him if she had known he was sick.She told them not to vày it again.The lady asked me how to get to the hospital.I asked him how long was he going to stay.

Xem thêm: Tổng Hợp Kiến Thức Sinh Học 9, Tổng Hợp Kiến Thức Sinh Học Lớp 9

Hy vọng sau khoản thời gian xem lại những kỹ năng tổng quát cũng như thực hành làm qua các bài tập câu trần thuật – Reported Speech trong giờ Anh, chúng ta đã nắm rõ được cách thực hiện loại câu này để rất có thể ứng dụng chúng vào những bài xích thi, khám nghiệm ở trường với cả trong cuộc sống thường ngày hàng ngày. Vietop chúc chúng ta học xuất sắc và hẹn chúng ta ở các nội dung bài viết sau.