BÀI 99 TRANG 47 SGK TOÁN 6 TẬP 2

     

Khi cộng hai hỗn số(3dfrac15)và(2dfrac23), các bạn Cường làm cho như sau:

(3dfrac15 + 2dfrac23 = dfrac165 + dfrac83 = dfrac4815 + dfrac4015= dfrac8815 =5dfrac1315)

a) chúng ta Cường đã triển khai cộng nhị hỗn số như vậy nào?

b) bao gồm cách như thế nào tính cấp tốc hơn không?
Bạn đang xem: Bài 99 trang 47 sgk toán 6 tập 2

Hướng dẫn:

Muốn cùng hai lếu số: Ta có thể cộng hai phần nguyên cùng với nhau, haiphần phân số với nhau. Kết quả tìm được đó là ghép phần nguyên cùng phần phân số vừa thu được.

Bài giải:

a) Bạn Cường đã cùng hai lếu láo số như sau: Đầu tiên chuyển hỗn số sang phân số sau đó cộng những phân số đó rồi đổi hiệu quả ngược lại sang lếu số

b)Ngoài phương pháp tính trên ta có thể cộng phần nguyên với phần nguyên, cùng phần phân số với phần phân số

(3dfrac15 + 2dfrac23 = (3 + 2) + left( dfrac15 + dfrac23 ight) = 5 + dfrac1315=5dfrac1315)


*

Tham khảo lời giải các bài bác tập bài 13: hỗn số. Số thập phân. Tỷ lệ - rèn luyện trang 47 - rèn luyện trang 48 khác • Giải bài 94 trang 46 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Viết các phân số sau... • Giải bài 95 trang 46 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Viết những hỗn số sau... • Giải bài bác 96 trang 46 - SGK Toán lớp 6 tập 2 So sánh các phân... • Giải bài bác 97 trang 46 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Đổi ra mét (viết kết... • Giải bài xích 98 trang 46 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Dùng phần trăm với ký... • Giải bài xích 99 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Khi cùng hai hỗn... • Giải bài xích 100 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tính quý hiếm của biểu... • Giải bài xích 101 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 triển khai phép nhân... • Giải bài xích 102 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 các bạn Hoàng làm cho phép... • Giải bài bác 103 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 a) Khi chia một số... • Giải bài 104 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Viết những phân số sau... • Giải bài 105 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Viết các tỷ lệ sau... • Giải bài 106 trang 48 - SGK Toán lớp 6 tập 2 ngừng các phép tính... • Giải bài 107 trang 48 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tính:(a) ,, dfrac13... • Giải bài xích 108 trang 48 - SGK Toán lớp 6 tập 2 kết thúc các phép tính... • Giải bài bác 109 trang 49 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tính bởi hai cách:(a) ,,... • Giải bài 110 trang 49 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Áp dụng đặc thù các... • Giải bài xích 111 trang 49 - SGK Toán lớp 6 tập 2 kiếm tìm số nghịch đảo... • Giải bài bác 112 trang 49 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Hãy kiểm tra những phép... • Giải bài 113 trang 50 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Hãy kiểm tra các phép... • Giải bài 114 trang 50 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tính:((-3,2) ....
Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán 6 theo chương •Chương 1: Ôn tập và xẻ túc về số thoải mái và tự nhiên - Số học •Chương 1: Đoạn trực tiếp - Hình học tập •Chương 2: Góc - Hình học tập •Chương 2: Số nguyên - Số học •Chương 3: Phân số - Số học tập


Xem thêm: Máy Xay Sinh To Cầm Tay Philip S Hr2537/00, So Sánh Máy Xay Cầm Tay

bài xích trước bài bác sau
Giải bài bác tập SGK Toán 6
Bài 13: lếu láo số. Số thập phân. Tỷ lệ - rèn luyện trang 47 - rèn luyện trang 48
• Giải bài 94 trang 46 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 95 trang 46 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 96 trang 46 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 97 trang 46 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 98 trang 46 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 99 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 100 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 101 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 102 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 103 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 104 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 105 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 106 trang 48 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 107 trang 48 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 108 trang 48 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 109 trang 49 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 110 trang 49 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 111 trang 49 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 112 trang 49 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 113 trang 50 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 114 trang 50 - SGK Toán lớp 6 tập 2


Xem thêm: Viết Bài Tập Làm Văn Số 2 Lớp 8, : Đề 1 → Đề 4 (60 Mẫu)

Chương 1: Ôn tập và bửa túc về số thoải mái và tự nhiên Chương 1: Đoạn thẳng Chương 2: Góc Chương 2: Số nguyên Chương 3: Phân số