Bài 62 trang 34 sgk toán 6 tập 2

     

Một khu đất nền hình chữ nhật tất cả chiều lâu năm là (dfrac34) km, chiều rộng lớn là (dfrac58) km.

a) Tính nửa chu vi của khu đất (bằng kilômet).

b) Chiều dài hơn chiều rộng từng nào kilômet?
Bạn đang xem: Bài 62 trang 34 sgk toán 6 tập 2

Hướng dẫn:

+) Nửa chu vi hình chữ nhật bởi chiều dài cộng chiều rộng

+) Tính hiệu của chiều dài với chiều rộng

Bài giải:

a) Nửa chu vi của khu đất nền là:

(dfrac34 + dfrac58 = dfrac118)(km)

b) Chiều dài khu đất nền hơn chiều rộng lớn là:

(dfrac34 - dfrac58 = dfrac18)(km)

Đáp số: a)(dfrac118km) b)(dfrac18km)


*

Tham khảo giải mã các bài xích tập bài xích 9: Phép trừ phân số - luyện tập trang 34 khác • Giải bài bác 58 trang 33 - SGK Toán lớp 6 tập 2 tìm số đối của các... • Giải bài xích 59 trang 33 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tính:(a) ,, dfrac18... • Giải bài 60 trang 33 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tìm(x), biết:( a)... • Giải bài xích 61 trang 33 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Trong nhì câu sau đây có... • Giải bài 62 trang 34 - SGK Toán 6 tập 2 Một khu đất hình... • Giải bài 63 trang 34 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Điền phân số thích... • Giải bài bác 64 trang 34 - SGK Toán lớp 6 tập 2 xong phép tính:(a) ,,... • Giải bài bác 65 trang 34 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Buổi tối... • Giải bài bác 66 trang 34 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Điền số thích hợp... • Giải bài xích 67 trang 35 - SGK Toán lớp 6 tập 2 trong một hàng tính chỉ... • Giải bài 68 trang 35 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tính:(a) ,, dfrac35...
Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán 6 theo chương •Chương 1: Ôn tập và ngã túc về số tự nhiên và thoải mái - Số học •Chương 1: Đoạn trực tiếp - Hình học tập •Chương 2: Góc - Hình học •Chương 2: Số nguyên - Số học tập •Chương 3: Phân số - Số học


Xem thêm: Hướng Dẫn Làm Chanh Ngâm Mật Ong Giảm Ho Mùa Lạnh, Cách Làm Món Chanh Ngâm Mật Ong Của Trinh Nguyễn

bài trước bài bác sau
Giải bài tập SGK Toán 6
Bài 9: Phép trừ phân số - rèn luyện trang 34
• Giải bài xích 58 trang 33 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 59 trang 33 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 60 trang 33 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 61 trang 33 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 62 trang 34 - SGK Toán 6 tập 2 • Giải bài bác 63 trang 34 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 64 trang 34 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 65 trang 34 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 66 trang 34 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 67 trang 35 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 68 trang 35 - SGK Toán lớp 6 tập 2


Xem thêm: Lịch Sử Ngày Quốc Khánh Pháp Là Ngày Nào, Lễ Quốc Khánh Pháp Và Những Hoạt Động Thường Niên

Chương 1: Ôn tập và xẻ túc về số thoải mái và tự nhiên Chương 1: Đoạn trực tiếp Chương 2: Góc Chương 2: Số nguyên Chương 3: Phân số