Bài 4 Trang 90 Sgk Giải Tích 12

     

(displaystyle fracAB) khẳng định khi và chỉ khi (displaystyle B e 0).

Bạn đang xem: Bài 4 trang 90 sgk giải tích 12

(displaystyle sqrt A ) khẳng định khi và chỉ khi (displaystyle A ge 0)

(displaystyle log _ax) khẳng định khi còn chỉ khi (displaystyle x>0)

(displaystyle frac1sqrt A ) khẳng định khi và chỉ còn khi (displaystyle A>0).

Lời giải chi tiết:

Xét hàm số : (y = 1 over 3^x - 3)

Hàm số đang cho khẳng định khi còn chỉ khi:

(3^x-3 ≠ 0) (⇔ 3^x e3 ⇔ x ≠ 1)

Vậy tập khẳng định của hàm số đã mang đến là: (D=mathbb Rackslash m 1 )


LG b

b) (displaystyle y = log x - 1 over 2x - 3)

Phương pháp giải:

Chú ý:

(displaystyle fracAB) xác minh khi và chỉ còn khi (displaystyle B e 0).

(displaystyle sqrt A ) khẳng định khi và chỉ còn khi (displaystyle A ge 0)

(displaystyle log _ax) xác định khi và chỉ khi (displaystyle x>0)

(displaystyle frac1sqrt A ) xác minh khi và chỉ khi (displaystyle A>0).

Lời giải bỏ ra tiết:

Hàm số sẽ cho xác minh khi và chỉ còn khi:

(eqalign& x - 1 over 2x - 3 > 0 Leftrightarrow (x - 1)(2x - 3) > 0 cr )

( Leftrightarrow left< eginarraylx > frac32\x endarray ight.)

Vậy tập khẳng định của hàm số đã mang lại là: (D=( - infty ,1) cup (3 over 2, + infty ))


LG c

c) (displaystyle y = log sqrt x^2 - x - 12 )

Phương pháp giải:

Chú ý:

(displaystyle fracAB) xác minh khi và chỉ còn khi (displaystyle B e 0).

Xem thêm: Ống Xả Giảm Thanh Máy Phát Điện, Cách Chống Ồn Cho Máy Phát Điện Hiệu Quả

(displaystyle sqrt A ) khẳng định khi còn chỉ khi (displaystyle A ge 0)

(displaystyle log _ax) xác minh khi và chỉ còn khi (displaystyle x>0)

(displaystyle frac1sqrt A ) xác minh khi và chỉ khi (displaystyle A>0).

Lời giải đưa ra tiết:

Xét hàm số (y = log sqrt x^2 - x - 12 )

Hàm số sẽ cho khẳng định khi và chỉ còn khi:

(x^2- x – 12 > 0 )

( Leftrightarrow left< eginarraylx > 4\x endarray ight.)

Vậy tập xác minh của hàm số đã đến là: (D=(-∞, -3) ∪ (4, +∞))


LG d

d) (displaystyle y = sqrt 25^x - 5^x )

Phương pháp giải:

Chú ý:

(displaystyle fracAB) xác minh khi và chỉ còn khi (displaystyle B e 0).

(displaystyle sqrt A ) xác minh khi còn chỉ khi (displaystyle A ge 0)

(displaystyle log _ax) khẳng định khi và chỉ còn khi (displaystyle x>0)

(displaystyle frac1sqrt A ) xác định khi còn chỉ khi (displaystyle A>0).

Lời giải bỏ ra tiết:

Xét hàm số: (y = sqrt 25^x - 5^x )

Hàm số vẫn cho xác định khi và chỉ còn khi:

(25^x- m 5^x ge m 0 m Leftrightarrow m 5^2x ge m 5^x) (⇔ 2x ≥ x⇔ x ≥ 0)

Vậy tập khẳng định của hàm số đã cho là: (D=<0, +∞)).

Xem thêm: Giáo Án Tin Học Lớp 11 Đổi Mới, Giáo Án Môn Tin Học Khối 11 (Trọn Bộ)

acsregistrars.vn


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4 bên trên 17 phiếu
Bài tiếp theo sau
*


Luyện bài bác Tập Trắc nghiệm Toán 12 - xem ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*


TẢI ứng dụng ĐỂ xem OFFLINE


*
*

× Báo lỗi góp ý
vấn đề em gặp phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải nặng nề hiểu Giải không đúng Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp acsregistrars.vn


giữ hộ góp ý Hủy quăng quật
× Báo lỗi

Cảm ơn các bạn đã áp dụng acsregistrars.vn. Đội ngũ cô giáo cần cải thiện điều gì để chúng ta cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad rất có thể liên hệ với em nhé!


Họ và tên:


giữ hộ Hủy quăng quật
Liên hệ chính sách
*

*
*

*
*

*

*

Đăng ký để nhận giải mã hay với tài liệu miễn phí

Cho phép acsregistrars.vn gởi các thông tin đến bạn để cảm nhận các giải thuật hay tương tự như tài liệu miễn phí.