Bài 4 Hai Đường Thẳng Song Song

     

Hình học 7 bài xích 4 hai tuyến đường thẳng tuy nhiên song cụ thể nhất được soạn từ nhóm ngũ thầy giáo dạy xuất sắc môn toán bên trên toàn quốc bảo đảm an toàn chính xác, dễ dàng nắm bắt giúp những em cố chắc kỹ năng và kiến thức trong hai mặt đường thẳng song song lớp 7 và trả lời giải bài tập về 2 đường thẳng song song sgk để những em làm rõ hơn.

Bạn đang xem: Bài 4 hai đường thẳng song song

Hình học tập 7 bài bác 4 hai tuyến phố thẳng tuy vậy song chi tiết nhất thuộc: Chương 1: Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng tuy vậy song

I. Lý thuyết về hai đường thẳng tuy vậy song

1. Khái niệm hai tuyến phố thẳng song song

*

- hai tuyến đường thẳng tuy nhiên song là hai đường thẳng không có điểm chung.

Kí hiệu (a//b.)

- hai tuyến phố thẳng rõ ràng thì hoặc cắt nhau hoặc tuy nhiên song.

2. Vệt hiệu nhận thấy hai con đường thẳng song song

Nếu con đường thẳng (c) cắt hai tuyến đường thẳng (a, b) và trong các góc chế tạo thành tất cả một cặp góc so le trong đều nhau (hoặc cặp góc đồng vị bằng nhau, hoặc cặp góc trong cùng phía bù nhau) thì (a) với (b) song song với nhau.

3. Vẽ hai đường thẳng tuy vậy song

Một số biện pháp vẽ được minh họa như sau:

*

II. Lý giải trả lời câu hỏi sgk bài 4 Hai đường thẳng tuy vậy song lớp 7

Trả lời thắc mắc 1 bài xích 4 trang 90 SGK Toán 7 Tập 1.

Đề bài: xem hình 17 (a, b, c). Đoán xem những đường trực tiếp nào tuy nhiên song cùng với nhau.

*

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Hai đường thẳng song song là hai tuyến phố thẳng không tồn tại điểm chung.

Lời giải chi tiết

Các con đường thẳng tuy vậy song với nhau là a">aa và b">bb; m">mm và n">nn.

Trả lời câu hỏi 2 bài 4 trang 90 SGK Toán 7 Tập 1.

Đề bài: cho đường thẳng a">aa và điểm A">AA nằm ngoài đường thẳng a.">a.a. Hãy vẽ con đường thẳng b">bb đi qua A">AA và tuy nhiên song với a.">a.a.

Phương pháp giải - Xem đưa ra tiết

Hai con đường thẳng tuy nhiên song là hai tuyến phố thẳng không tồn tại điểm chung.

Lời giải chi tiết

*

III. Lý giải giải bài xích tập Hai mặt đường thẳng song song toán 7

Bài 25 trang 91 SGK Toán 7 tập 1.

Đề bài: cho hai điểm A">AA và B">BB. Hãy vẽ một đường thẳng a">aa đi qua A">AA và mặt đường thẳng b">bb đi qua B">BB sao cho b">bb song tuy nhiên với a.">a.a.

Phương pháp giải - Xem đưa ra tiết

Cách vẽ hai tuyến phố thẳng tuy vậy song

*

Lời giải đưa ra tiết

- Vẽ mặt đường thẳng AB">ABAB.

- Vẽ con đường thẳng a">aa đi qua A">AA sao cho 1 trong những bốn góc đỉnh A">AA bằng một góc của êke (60o).">(60o).(60o).

- Vẽ đường thẳng b">bb đi qua B">BB sao cho b">bb và a">aa có hai góc đồng vị (hoặc so le trong) bởi nhau.

Ta được a">aa song song b">bb.

*

Cách khác:

Vẽ con đường thẳng a">aa đi qua A">AA bất kì.

Dùng eke vẽ mặt đường thẳng c">cc vuông góc với đường thẳng a.">a.a.

Vẽ mặt đường thẳng b">bb đi qua B">BB và vuông góc với con đường thẳng c.">c.c.

Khi đó ta được con đường thẳng b">bb đi qua B">BB và song song với mặt đường thẳng a.">a.a.

*

Bài 26 trang 91 SGK Toán 7 tập 1.

Đề bài: Vẽ cặp góc so le trong xAB,yBA">xAB,yBAxAB,yBA đều bao gồm số đo bằng 120o">120o120o. Hỏi hai tuyến phố thẳng Ax,By">Ax,ByAx,By có song song với nhau không? vị sao?

Phương pháp giải - Xem đưa ra tiết

Dấu hiệu nhận ra hai đường thẳng tuy vậy song

Nếu con đường thẳng c">cc cắt hai tuyến đường thẳng a,b">a,ba,b và trong số góc sản xuất thành có một cặp góc so le trong đều nhau (hoặc cặp góc đồng vị bằng nhau) thì a">aa và b">bb song tuy vậy với nhau.

Xem thêm: So Sánh Máy Giặt Electrolux Và Lg Và Electrolux, Nên Mua Loại Nào?

Lời giải chi tiết

*

Ta có AB">ABAB cắt hai tuyến đường thẳng Ax">AxAx và By">ByBy tạo ra một cặp góc so le trong cân nhau (xAB^=yBA^=1200">ˆxAB=ˆyBA=1200xAB^=yBA^=1200)

Vậy Ax//By">Ax//ByAx//By (theo vệt hiệu phân biệt hai đường thẳng song song).

Bài 27 trang 91 SGK Toán 7 tập 1.

Đề bài: mang lại tam giác ABC">ABCABC. Hãy vẽ một đoạn thẳng AD">ADAD sao cho AD=BC">AD=BCAD=BC và mặt đường thẳng AD">ADAD song song với đường thẳng BC.">BC.BC.

Lời giải bỏ ra tiết

*

Cách vẽ:

- Đo góc C^">ˆCC^;

- Vẽ góc CAx^=C^">ˆCAx=ˆCCAx^=C^;

- Vẽ tia đối của tia Ax">AxAx được tia Ax′">Ax′Ax′.

Khi kia ta bao gồm đường thẳng xx′">xx′xx′ song tuy vậy với BC">BCBC do gồm cặp góc so le trong đều nhau (CAx^=C^">ˆCAx=ˆCCAx^=C^)

- Đo độ dài của đoạn thẳng BC">BCBC;

- trên tuyến đường thẳng xx′">xx′xx′ lấy điểm D">DD sao cho AD=BC">AD=BCAD=BC. Ta dựng được nhì điểm là D">DD và D′">D′D′ thỏa mãn yêu thương cầu bài bác toán.

Bài 28 trang 91 SGK Toán 7 tập 1.

Đề bài: Vẽ hai tuyến phố thẳng xx′,yy′">xx′,yy′xx′,yy′ sao cho xx′//yy′.">xx′//yy′.xx′//yy′.

Lời giải bỏ ra tiết

- mang hai điểm M,N">M,NM,N phân biệt tùy ý.

- Vẽ con đường thẳng MN">MNMN.

- Vẽ đường thẳng xx′">xx′xx′ đi qua M">MM sao cho 1 trong bốn góc đỉnh A">AA có một góc bởi một góc 60o">60o60o của êke.

- Vẽ đường thẳng yy′">yy′yy′ đi qua N">NN sao cho yy′">yy′yy′ và xx′">xx′xx′ có nhì góc đồng vị (hoặc so le trong bởi nhau).

Ta được xx′//yy′">xx′//yy′xx′//yy′.

*

Bài 29 trang 92 SGK Toán 7 tập 1.

Đề bài: mang lại góc nhọn xOy">xOyxOy và một điểm O′">O′O′. Hãy vẽ một góc nhọn x′Oy′">x′Oy′x′Oy′ có O′x′//Ox">O′x′//OxO′x′//Ox và O′y′//Oy.">O′y′//Oy.O′y′//Oy. Hãy đo xem nhì góc xOy">xOyxOy và x′O′y′">x′O′y′x′O′y′ có bằng nhau hay không?

Lời giải đưa ra tiết

- Vẽ góc nhọn xOy">xOyxOy

- Lấy O′">O′O′ là điểm bất kì khác O">OO

- Từ O′">O′O′ vẽ O′x′//Ox.">O′x′//Ox.O′x′//Ox.

- Từ O′">O′O′ vẽ O′y′//Oy">O′y′//OyO′y′//Oy sao cho góc x′O′y′^">ˆx′O′y′x′O′y′^ là góc nhọn.

Ta được nhị trường vừa lòng để x′O′y′^">ˆx′O′y′x′O′y′^ là góc nhọn như hình vẽ.

Đo nhì góc xOy^">ˆxOyxOy^ và x′O′y′^">ˆx′O′y′x′O′y′^ ta được xOy^=x′O′y′^.">ˆxOy=ˆx′O′y′.xOy^=x′O′y′^.

*

Bài 30 trang 92 SGK Toán 7 tập 1.

Đề bài: Đố. Nhìn xem hai tuyến phố thẳng m,n">m,nm,n ở hình 20a, hai đường thẳng p,q">p,qp,q ở hình 20b, có tuy nhiên song với nhau không? kiểm tra lại bằng dụng cụ.

*

Lời giải đưa ra tiết

Theo mẫu vẽ thì m//n,p//q.">m//n,p//q.m//n,p//q.

Cách kiểm tra: Vẽ một đường thẳng tùy ý cắt p,q">p,qp,q. Đo nhì góc đồng vị hoặc góc so le trong được chế tác thành coi có cân nhau không. Trường hợp hai góc đều nhau thì hai tuyến đường thẳng p">pp và q">qq song song, giả dụ hai góc không cân nhau thì hai tuyến phố thẳng p">pp và q">qq không tuy nhiên song.

Xem thêm: Cách Sử Dụng Toner Simple Có Tác Dụng Gì, Review Toner Simple Có Tốt Không

Hình học 7 bài xích 4 hai đường thẳng tuy nhiên song cụ thể nhất được đăng ở chuyên mục Giải Toán 7 và biên soạn theo phần toán hình 7 ở trong SKG Toán lớp 7. Bài giải toán lớp 7 được soạn bởi những thầy thầy giáo dạy tốt toán tứ vấn, giả dụ thấy tuyệt hãy share và comment để nhiều bạn khác cùng học tập.