Bài 31 trang 16 sgk toán 8 tập 1

     

Biến đổi vế phải:((a + b)^3 - 3ab(a + b))(= a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3 - 3a^2b - 3ab^2)(= a^3 + b^3)

Vậy(a^3 + b^3 = (a + b)^3 - 3ab(a + b))

b)(a^3 - b^3 = (a - b)^3 + 3ab(a - b))

Biến thay đổi vế phải:((a - b)^3 + 3ab(a - b))(= a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3 + 3a^2b - 3ab^2)(= a^3 - b^3)

Vậy(a^3 - b^3 = (a - b)^3 + 3ab(a - b))

Áp dụng: Với(ab = 6,, a + b = - 5,) ta được:(a^3 + b^3 = (a + b)^3 - 3ab(a + b))(= (-5)^3 - 3.6.(-5) )(= -5^3 + 3.6.5)(= -125 + 90 )(= -35)

Nhận xét:

Từ vấn đề ta chứng minh được biểu thức:

(a^3 + b^3 = (a + b)^3 – 3ab(a + b))và(a^3 - b^3 = (a - b)^3 + 3ab(a -b))
Bạn đang xem: Bài 31 trang 16 sgk toán 8 tập 1

Xem đoạn phim bài giảng và làm thêm bài rèn luyện về bài học kinh nghiệm này tại chỗ này để học xuất sắc hơn.
*

Tham khảo giải mã các bài tập bài 5: đông đảo hằng đẳng thức kỷ niệm (tiếp) khác • Giải bài 30 trang 16 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Rút gọn các biểu thức... • Giải bài xích 31 trang 16 – SGK Toán lớp 8 tập 1 hội chứng minh... • Giải bài bác 32 trang 16 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Điền những đơn thức...
Mục lục Giải bài tập SGK Toán 8 theo chương •Chương 1: Phép nhân với phép phân chia đa thức - Đại số 8 •Chương 1: Tứ giác - Hình học 8 •Chương 2: Phân thức đại số - Đại số 8 •Chương 2: Đa giác. Diện tích đa giác - Hình học tập 8 •Chương 3: Phương trình hàng đầu một ẩn - Đại số 8 •Chương 3: Tam giác đồng dạng - Hình học 8 •Chương 4: Bất phương trình hàng đầu một ẩn - Đại số 8 •Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đầy đủ - Hình học tập 8
bài bác trước bài bác sau
Giải bài xích tập SGK Toán 8
Bài 5: hồ hết hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)
• Giải bài xích 30 trang 16 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài bác 31 trang 16 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài 32 trang 16 – SGK Toán lớp 8 tập 1
Giải bài bác tập SGK Toán 8
Chương 1: Phép nhân với phép phân chia đa thức Chương 1: Tứ giác Chương 2: Phân thức đại số Chương 2: Đa giác. Diện tích s đa giác Chương 3: Phương trình hàng đầu một ẩn Chương 3: Tam giác đồng dạng Chương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp phần lớn
Giải bài tập SGK Toán 8
Giải bài xích tập SGK Toán 8 Tập 1 Giải bài tập SGK Toán 8 Tập 2
+ không ngừng mở rộng xem đầy đủ
Giải bài xích tập các lớp
Giải bài xích tập Lớp 3
Giải bài xích tập Lớp 4
Giải bài xích tập Lớp 5
Giải bài xích tập Lớp 6
Giải bài tập Lớp 7


Xem thêm: Hãy Để Nụ Cười Nở Trên Môi Của Em, Lời Bài Hát Lời Anh Muốn Nói

Giải bài tập Lớp 8
Giải bài tập Lớp 9
Giải bài xích tập Lớp 10
Giải bài tập Lớp 11
Giải bài tập Lớp 12
Giải bài xích tập những môn
Giải bài tập Môn Toán
Giải bài xích tập soạn Văn
Giải bài xích tập Môn vật Lý
Giải bài xích tập Môn Hóa Học
Giải bài tập Môn định kỳ Sử
Giải bài tập Môn Địa Lý
Giải bài xích tập Môn Sinh Học
Giải bài xích tập Môn GDCD
Giải bài tập Môn giờ Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9


Xem thêm: Cưới Nhanh Cô Vợ Ngọt Ngào Cố Hề Hề, Cưới Nhanh Cô Vợ Ngọt Ngào

Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12