Bài 23 thực hành địa 12

     

a) Hãy tính vận tốc tăng trưởng giá chỉ trị sản xuất ngành trồng trọt mang lại từng nhóm cây cối (lấy năm 1990 = 100%).

Bạn đang xem: Bài 23 thực hành địa 12

b) dựa trên số liệu vừa tính, hãy vẽ trên cùng hệ trục tọa độ các đường biểu diễn vận tốc tăng trưởng quý giá sản xuất của những nhóm cây trồng.

c) nhấn xét về quan hệ giữa vận tốc tăng trưởng và sự biến đổi cơ cấu giá chỉ trị sản xuất ngành trồng trọt. Sự chuyển đổi trên phản ánh điều gì trong thêm vào lương thực, thực phẩm với trong vấn đề phát huy thế mạnh của công nghiệp nhiệt đới gió mùa ?

Trả lời:

a) tốc độ tăng trưởng giá trị cung ứng ngành trồng trọt theo từng nhóm cây cỏ (lấy năm 1990 = 100%)

*


b) Vẽ biểu đồ

Biểu đồ tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất của các nhóm cây xanh ở vn giai đoạn 1990-

2005

 

*

c) nhận xét:

Về tốc độ tăng trưởng (giai đoạn 1990-2005):


+ cây lâu năm có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất có thể (tăng 282,3%), tiếp theo sau là cây rau xanh đậu (tăng 156,8%). Cả hai nhóm cây này đều có tốc độ phát triển cao hơn tốc độ tăng trưởng của ngành trồng trọt.

+ Cây lương thực, cây nạp năng lượng quả cùng cây khác có tốc độ tăng trưởng tốt hơn tốc độ tăng trưởng của ngành trồng trọt.

 Về sự thay đổi cơ cấu

Cơ cấu giá trị thêm vào ngành trồng trọt của nước ta năm 1990 và năm 2005 (%)

Năm

Tổng số

Lương thực

Rau đậu

Cây công nghiệp

Cây nạp năng lượng quả

Cây khác

1990

100,0

67,1

7,0

13,5

10,1

2,3

2005

100,0

59,2

8,3

23,7

7,3

1,5

Từ năm 1990 đến năm 2005, tổ chức cơ cấu giá trị phân phối ngành trồng trọt ở vn có sự biến hóa theo hướng:

+ bớt tỉ trọng cây lương thực, cây nạp năng lượng quả với cây khác.


+ Tăng tỉ trọng cây công nghiệp, rau xanh đậu.

- Giữa vận tốc tăng trưởng cùng sự đổi khác cơ cấu giá trị sản xuất ngành trồng trọt bao gồm mối quan hệ nghiêm ngặt với nhau.

+ cây lâu năm và cây rau xanh đậu có vận tốc tăng trưởng cao hơn vận tốc tăng trưởng của ngành trồng trọt, nhưng lại tỉ trọng có xu thế tăng.

+ Cây lương thực, cây nạp năng lượng quả cùng cây không giống có tốc độ tăng trưởng phải chăng hơn vận tốc tăng trưởng của ngành trồng trọt, mà lại tỉ trọng có xu hướng giảm.

Xem thêm: Bé Đổ Mồ Hôi Lạnh Ở Trẻ Sơ Sinh Đổ Mồ Hôi Lạnh Và Cách Khắc Phục

- Sự đổi khác cơ cấu giá trị cấp dưỡng ngành trồng trọt triệu chứng tỏ:

+ Trong thêm vào lương thực, thực phẩm, đã gồm xu hướng đa dạng hóa, những loại rau xanh đậu được tăng cường sản xuất.

+ Nền nông nghiệp trồng trọt nhiệt đới ngày càng được đẩy mạnh thế khỏe mạnh với việc tạo thành nhiều sản phẩm hàng hóa có giá trị cao.

Cho bảng số liệu:

Bảng 23.2. Diện tích gieo trồng cây công nghiệp thường niên và cây công nghiệp lâu năm

(Đơn vị: ngàn ha)

*


a) Phân tích xu hướng biến động diện tích s gieo trồng cây công nghiệp thường niên và cây công nghiệp nhiều năm trong khoảng thời gian từ 1975 mang lại 2005.

b) Sự đổi khác trong cơ cấu diện tích cây công nghiệp (phân theo cây công nghiệp thường niên và cây lâu năm lâu năm) gồm liên quan ra sao đến sự chuyển đổi trong phân bố sản xuất cây lâu năm ?

Trả lời:

a) Để phân tích xu hướng biến động diện tích gieo trồng cây công nghiệp thường niên và lâu năm trong khoảng thời gian 1975 - 2005, tương tự như phục vụ cho câu hỏi b), đề nghị tính toán, up load số liệu, lập thành bảng nới như sau:

Cơ cấu diện tích s gieo trồng cây công nghiệp ở nước ta, giai đoạn 1975 - 2005 (%)


Năm

Cây công nghiệp hàng năm

Cây công nghiệp lâu năm

1975

54,9

45,1

1980

59,2

40,8

1985

56,1

43,9

1990

45,2

54,8

1995

44,3

55,7

2000

34,9

65,1

2005

34,5

65,5


- Về vận tốc tăng trưởng (năm 2005 so với năm 1975): diện tích s cây công nghiệp nhiều năm tăng nhanh hơn diện tích s gieo trồng cây lâu năm hàng năm.

+ so với năm 1975, diện tích s gieo trồng cây công ngbiệp lâu năm năm 2005 tăng 1460,8 nghìn ha (tăng cấp 9,5 lần).

+ Cũng trong thời gian trên, diện tích s gieo trồng cây công nghiệp hàng năm tăng 651,4 nghìn ha (tăng gấp 4,1 lần). Riêng rẽ trong giai đoạn 1985 - 1990, diện tích gieo trồng cây công nghiệp thường niên giảm, kế tiếp tăng dần.

- Về sự biến đổi cơ cấu (giai đoạn 1975 - 2005):

+ Tỉ lệ diện tích s gieo trồng cây công nghiệp hàng năm ngày càng giảm, từ bỏ 54,9% (năm 197-5) xuống còn 34,5% (năm 2005), bớt 20,4%.

+ Tỉ lệ diện tích s gieo trồng cây công nghiệp nhiều năm không hoàn thành tăng, tự 45,1% (năm 1975) lên 65,5% (năm 2005), tăng 20,4%.

Xem thêm: Liên Kết Tv Với Điện Thoại Lên Tivi Đơn Giản Nhất, Hướng Dẫn Cách Kết Nối Điện Thoại Với Tivi

b) Sự đổi khác trong cơ cấu diện tích cây công nghiệp có liên quan rõ rệt đến sự biến hóa trong phân bổ cây công nghiệp từ hình thành và cách tân và phát triển các vùng chuyên canh cây công nghiệp, đa số là những cây công nghiệp lâu năm.