Bài 2 Trang 49 Sgk Đại Số 10

     

Dựa vào đồ thị của hàm số (y= a x^2 + bx + c) ( (a e 0)), ta gồm bảng biến đổi thiên của chính nó trong nhị trường hợp (a > 0) với (a 0) thì bề lõm cù lên trên(); (a (y = - 3x^2+ 2x – 1);

Lời giải chi tiết:

(y = - 3x^2+ 2x – 1)

Bảng biến đổi thiên:

*

Vẽ đồ thị:

- Đỉnh (Ileft( 1 over 3; - 2 over 3 ight)), trục đối xứng: (x = 1 over 3)

- Giao điểm cùng với trục tung (A(0;- 1)).

Bạn đang xem: Bài 2 trang 49 sgk đại số 10

- Giao điểm với trục hoành: ko có.

Ta khẳng định thêm điểm phụ: (B(1;- 2)), (C(-1;- 6)).

*


LG c

(y = 4x^2- 4x + 1);

Lời giải đưa ra tiết:

(y = 4x^2- 4x + 1).

Lập bảng vươn lên là thiên:

*

Đồ thị:

+ Đỉnh (Ileft( dfrac12;0 ight)), trục đối xứng (x=dfrac12)

+ tiếp xúc với trục (Ox) tại (I).

+ giảm trục (Oy) tại (A(0;1)).

+ giảm trục (Ox) trên (B(dfrac12;0)).

Xem thêm: Các Bài Toán Chứng Minh Lớp 6 Cực Hay, Chi Tiết, Chứng Minh Bất Đẳng Thức Phân Số (P2)

*


LG d

(y = - x^2+ 4x – 4);

Lời giải bỏ ra tiết:

(y = - x^2+ 4x – 4)

Bảng đổi thay thiên:

*

Đồ thị:

+ Đỉnh (I(2;0)), trục đối xứng (x=2).

+ tiếp xúc với trục (Ox) trên (I).

+ giảm (Oy) trên (A(0;-4)).

+ đem thêm hai điểm phụ ((1;-1)) cùng ((3;-1)).

*


LG e

(y = 2x^2+ x + 1);

Lời giải đưa ra tiết:

(y = 2x^2+ x + 1);

- Đỉnh (Ileft( - 1 over 4; 7 over 8 ight))

- Trục đối xứng: (x = - 1 over 4)

- Giao (Ox): Đồ thị không giao với trục hoành

- Giao (Oy): Giao cùng với trục tung trên điểm ((0;1))

Bảng đổi thay thiên:

*

Vẽ trang bị thị theo bảng sau:

(x)

-2

-1

0

1

2

(y)

7

2

1

4

11

*


LG f

(y = - x^2+ x - 1).

Xem thêm: Lý Trí Và Cảm Xúc Và Lý Trí Và Cảm Xúc Là Thế Nào? Thiếu 1 Trong 2 Thì Sao?

Lời giải chi tiết:

(y = - x^2+ x - 1).

- Đỉnh (Ileft( 1 over 2; - 3 over 4 ight))

- Trục đối xứng: (x = 1 over 2)

- Giao (Ox): Đồ thị không giao cùng với trục hoành

- Giao (Oy): Giao cùng với trục tung tại điểm ((0;-1))

Bảng đổi thay thiên:

*

Vẽ vật dụng thị theo bảng sau:

x

-2

-1

0

1

2

(y)

-7

-3

-1

-1

-3

*

acsregistrars.vn*
Bình luận
*
phân chia sẻ

Bài tiếp theo
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*


vấn đề em chạm chán phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải cực nhọc hiểu Giải không nên Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp acsregistrars.vn
Cảm ơn chúng ta đã áp dụng acsregistrars.vn. Đội ngũ gia sư cần nâng cấp điều gì để bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?