Bài 19 Trang 82 Sgk Toán 6 Tập 2

     

Hình(26) cho thấy thêm hai góc kề bù(xOy) cùng (yOy"), (widehatxOy = 120^o). Tính(widehatyOy".)

*
Bạn đang xem: Bài 19 trang 82 sgk toán 6 tập 2

Hướng dẫn:

Hai góc kề bù bao gồm tổng số đo bằng(180^o)

Bài giải:

Vì(widehatxOy) và(widehatyOy") là nhị góc kề bù nên:

(widehatxOy + widehatyOy" = 180^o \ Rightarrow widehatyOy" = 180^o - widehatxOy = 180^o - 120^o = 60^o)


*Xem thêm:

Tham khảo giải thuật các bài tập bài xích 4: khi nào thì góc xOy + góc yOz = góc xOz? khác • Giải bài 18 trang 82 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Hình(25) mang lại biết... • Giải bài xích 19 trang 82 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Hình(26) cho biết... • Giải bài đôi mươi trang 82 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Hình(27) cho biết... • Giải bài xích 21 trang 82 - SGK Toán lớp 6 tập 2 a) Đo các góc ở... • Giải bài xích 21 trang 82 - SGK Toán lớp 6 tập 2 a) Đo những góc ở... • Giải bài xích 23 trang 83 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Hình(31) cho biết...


Xem thêm: Đồ Mới Mua Về Có Nên Giặt Không, Tại Sao Nên Giặt Quần Áo Mới Mua

Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán 6 theo chương •Chương 1: Ôn tập và vấp ngã túc về số tự nhiên và thoải mái - Số học tập •Chương 1: Đoạn trực tiếp - Hình học tập •Chương 2: Góc - Hình học •Chương 2: Số nguyên - Số học tập •Chương 3: Phân số - Số học